Doprava na Slovensku zadarmo a posielame aj do CZ, HU, PL, AT aj DE!

BLOG, Strana 5

Tu sa dočítate najnovšie podložené a overené informácie o CBD a konope s referenciami na citované zdroje.

 

 

Naši predkovia na území Slovenska konopu poznali a pestovali

Konopa siata je rastlina rozšírená po celom svete. Do strednej Európy sa pred mnohými tisícro...

Päť častých chýb preťažených ľudí

Tento článok sme prebrali a voľne preložili z Harvard Busines Review, kde vyšiel pod názvom 5 M...

Konopa: ako môžeme dosiahnuť Zelenú Obnovu

V rámci prechodu na trvalo udržateľnú spoločnosť, si dala Európska únia o.i. za cieľ: Stať sa prv...

Akú formu môžu mať CBD produkty

Konopné potraviny V každom konopnom produkte nájdeme stopové množstvo CBD. Napr. podľa pomeru CBD...

Koľko CBD užívať?

Rôzne biologické a fyziologické účinky závisia najmä na dávke, ktorá sa prijíma denne. Toto je obz...

Rozdiel medzi broad spectrum a full spectrum extraktom

Existujú rôzne druhy extrakcie konopy. Medzi základné patria: lisovanie za studena: lisujú sa ...

Čo znamená "Novel Food" v súvislosti s CBD

O regulácii CBD na Slovensku, teda zmene v zákone a nariadení ÚVZ SR ako kontrolného org...

Legislatíva a regulácia CBD na Slovensku

Od 1. Mája 2021 je účinná novela zákona 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných lát...

Obsah CBD a THC v konope v otázkach jej využitia a legálnosti

Vzťah THC a CBD je úzko spätý. Sú to dva najviac zastúpené kanabinoidy v konope a teda tiež najvia...

Rozdiel medzi konopným olejom a CBD olejom

Pri prezeraní konopných produktov sa môžeme stretnúť s rôznymi variáciami v názvoch, kde každý môž...