Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Spoločnosti Konopnica s. r. o., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 694 295,

 

e-mail: info@konopnica.sk

Telefón: 0944 629 662

 

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania / dátum prijatia* : ......................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ........................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: .........................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

............................................................

 

Dátum: ...............................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

Používáme ověření věku Adulto