Koľko CBD užívať?

 

Rôzne biologické a fyziologické účinky závisia najmä na dávke, ktorá sa prijíma denne. Toto je obzvlášť potrebné mať na pamäti pri liečivých rastlinách.[i]

 

CBD nie je psychotropné, opojné alebo návykové. Je dobre tolerované a nemá žiadne značné vedľajšie účinky dokonca ani pri užití vo vysokých dávkach, ako ukázal obsiahly prehľad štúdií, ktorý preskúmal 132 publikácií. Potvrdil, že CBD nevyvoláva katelepsiu, neovplyvňuje faktory ako srdcový tep, krvný tlak, telesnú teplotu, tráviaci trakt, ani nemení psychomotorické alebo kognitívne funkcie.[1]

 

EIHA vo svojom oficiálnom stanovisku “Rozumná regulácia cannabidiolu (CBD) v jedle, výživových doplnkoch , medicíne a kozmetike” z Februára 2021[2] navrhuje trojstupňovú reguláciu výrobkov s CBD pre rôzne použitie a dávkovanie:

 

1. CBD vo vysokých dávkach ako možný lekársky prípravok na predpis

Farmakologický účinok s dôsledkom jeho klasifikácie ako liečivo s náležitým schválením podľa platnej legislatívy treba považovať pri odporúčanej dennej dávke väčšej ako 175 mg CBD.

 

2. CBD v miernych dávkach by malo byť dostupné bez predpisu

Produkty s nízkou až miernou koncentráciou CBD a odporúčaným užívaním od 10 do 70 mg orálne denne u priemerného dospelého (neplatí pre tehotné a kojace matky) by mali byť dostupné ako výživové doplnky s udaným dávkovaním.

 

Viaceré klinické štúdie ukazujú, že CBD nemá významnú farmakologickú aktivitu pod 100 mg oralne denne u priemerného dospelého. Tiež zdôrazňujú, že od 20mg CBD denne do 100 mg CBD vykazuje fyziologické účinky v zmysle európskej smernice o potravinových doplnkoch[3] (Devinsky et al., 2014, dos Santos et al., 2014, Food Standards Australia P1042; Friedman et al., 2015; Hill et al., 2012, Iffland et al., 2016; Schubart et al., 2013.). Spindle et al. 2020 poukazujú, že 100 mg/ deň/ orálne u dospelého CBD v experimentálnej skupine vykázalo v niekoľkých bodoch pri subjektívnom hodnotení rovnaký výsledok, ako v kontrolnej (placebo) skupine.

 

3. CBD s nízkou koncentráciou by malo byť povolené ako súčasť v potravinách

Príjem 1 až 10 mg/ deň  u priemerného dospelého by malo byť povolené v potravinárskych produktoch bez akýchkoľvek reštrikcií.

 

Už placebo-kontrolovaná randomizovaná dvojito zaslepená štúdia Belgrave a kol. z roku 1979 ukázala, že samostatná dávka približne 224 mg CBD na 70 kg telesnej váhy nevyvolala kognitívne, vnímavostné alebo psychomotorické účinky a ani nepreukázala pôsobenie pri sprievodnom podaní alkoholu. Táto dávka nemala žiaden efekt (no-effect-dose) a vyššie dávky neboli podané v tej istej skúške, takže účinná dávka môže byť ešte vyššia.

 

Okrem toho, CBD alebo CBDA (prekurzor CBD) sa nachádza aj v oleji z konopných semien.

 

CBD vykazuje nízku toxicitu pre ľudí a iné druhy: LD50* po vnútrožilnom podaní opiciam bolo 212mg/kg (Rosenkrantz et  al.,  1981). Orálne LD50 nebolo zatiaľ stanovené, ale v r. 1981 Rosenkrantz ukázal, že je treba 20-50 krát väčšiu dávku CBD orálne oproti vnútrožilnému podaniu, aby vyvolala ťažkú intoxikáciu (Rosenkrantz et al., 19810).[4]

 

*LD50 je smrteľná dávka pre 50% testovaného súboru zistená experimentálne.

 

Na internete nájdete rôzne odporúčania, dokonca kalkulačky, kde si môžete vypočítať odporúčané množstvo na základe koncentrácie CBD a vašej váhy, ale treba mať na pamäti, že každý reaguje ináč. V tomto článku sme priblížili všeobecný rámec vytvorený pre širokú verejnosť.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

1, Melchor, S. R., Timmermanns, L.: "It's the Dosage, stupid": The ECJ clarifies the Border between Medicines and Botanical Food Supplements, European Food and Feed Law Review Vol. 4, No. 3 (2009), pp. 185-191. URL: https://www.jstor.org/stable/24325222 

2, Reasonable regulation of cannabidiol (CBD) in food, supplements, medicine and cosmetics, Position Paper of the European Industrial Hemp Association (EIHA), February 2021. URL: https://eiha.org/wp-content/uploads/2021/02/PPFFSCBD01022021-1.pdf

3, Smernica Európskeho parlamentu a rady 2002/46/ESz 10. júna 2002o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov

4, Scuderi, C. et al.: Cannabidiol  in  Medicine:  A  Review  of  its Therapeutic  Potential  in  CNS  Disorders, Phytother.  Res.23,  597– 602  (2009). URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ptr.2625  

 

 

[1] Melchor, S. R., Timmermanns, L.: "It's the Dosage, stupid": The ECJ clarifies the Border between Medicines and Botanical Food Supplements, European Food and Feed Law Review. Vol. 4, No. 3 (2009), pp. 185-191. URL: https://www.jstor.org/stable/24325222 

[2] Reasonable regulation of cannabidiol (CBD) in food, supplements, medicine and cosmetics, Position Paper of the European Industrial Hemp Association (EIHA), February 2021. URL: https://eiha.org/wp-content/uploads/2021/02/PPFFSCBD01022021-1.pdf

[3] Smernica Európskeho parlamentu a rady 2002/46/ESz 10. júna 2002o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov

[4] Scuderi, C. et al.: Cannabidiol  in  Medicine:  A  Review  of  its Therapeutic  Potential  in  CNS  Disorders, Phytother.  Res.23,  597– 602  (2009), URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ptr.2625

 

Používáme ověření věku Adulto