Doprava na Slovensku zadarmo a posielame aj do CZ, HU, PL, AT aj DE!

Inhalácia CBD cez nebulizér – efektívna a najzdravšia forma inhalácie

Fajčenie vychádza z módy. Je nezdravé. „Vapeovanie“ alebo „vaporizácia“ je zdravšia forma inhalácie, kedy materiál nehorí, iba sa zohrieva a aktívne látky sa odparujú. Aj to ale nesie isté riziká – najmä čo sa týka zloženia vapeovanej látky.

 

Najzdravšia forma vdychovania CBD je inhalácia kvalitnej inhalačnej zmesi cez vysokotlakový elektrický inhalačný prístroj – zvaný aj nebulizér. V elektro obchodoch sa dá takýto prístroj zakúpiť od 15 €. (Uistite sa, že je riadne registrovaný ako zdravotnícka pomôcka). Pozor, nejde o difuzér pre aróma terapiu! :)

 

pani s ultrazvukovym nebulizerom -M

Obrázok: Pani používa ultrazvukový nebulizér – aj také sú.

 

Toto zariadenie naplníte inhalačným roztokom, čo je zmes inhalačnej zmesi a fyziologického roztoku. Pomocou stlačeného vzduchu z kompresora sa zmes zmení na aerosól a ten následne vdýchnete nosom alebo ústami. Tento aerosól nie je zdraviu škodlivý. Jeho nosné látky sa v tele metabolizujú na prirodzené metabolity a tie telo bez záťaže vylúči.

 

A prečo by ma to malo zaujímať?

Vieme, že azda najväčší komerčný problém voľno predajného CBD je jeho biologická využiteľnosť. Je to údaj, ktorý vyjadruje aké percento danej látky organizmus využil. Inhaláciou sa dosahuje využiteľnosť CBD po inhalácii 20 mg CBD na úrovni 31 ± 13% (čiže od  11 do 45%).[1]

 

Pre porovnanie, orálna využiteľnosť CBD sa odhaduje na 6%, aj keď chýba dostatok dát pre potvrdenie.[2]

 

Vysoká štandardná odchýlka inhalácie [± 13%] značí, že aj využiteľnosť sa líši od osoby k osobe, čo je ďalšia nejednoznačnosť a „výčitka“ voči CBD.

 

Nástup účinku je do troch minút a oproti orálnemu podaniu bola maximálna koncentrácia v krvi 10-násobne vyššia.[3] V tejto štúdii sa však podalo 100 mg CBD a už vieme, že „maximálna koncentrácia v plazme závisí na dávke.“[4]

 

Každopádne môžeme povedať, že najväčšia a najrýchlejšia koncentrácia sa dosahuje fajčením a inhaláciou.[5]

 

Ani inhalácia cez nebulizér však nie je zázračný nástroj bez nástrah. Niektorým ľuďom môžu použité rozpúšťadlá až príliš „škrabať“ hrdlo alebo pre príjemnú vôňu obsahovať alergény. Stále je to CBD, takže netreba ho používať v kombinácii s liekmi, počas tehotenstva, či dojčenia, a vždy užívať na základe informovaného rozhodnutia.

 

Uistite sa, že je vaša inhalačná zmes vhodná do vášho zariadenia, neobsahuje žiadne THC, nikotín alebo nič pre čo by ste spozorneli – napríklad alergény. Takisto sa uistite, že bola laboratórne testovaná a neboli potvrdené prítomné žiadne iné škodlivé látky.

 

 

Zdroje:

  • Ohlsson A., Lindgren J.-E., Andersson S., Agurell S., Gillespie H., Hollister L.E. Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. Mass Spectrom. 1986;13:77–83. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2937482/
  • Spindle T.R., Cone E.J., Goffi E., Weerts E.M., Mitchell J.M., Winecker R.E., Bigelow G.E., Flegel R.R., Vandrey R. Pharmacodynamic effects of vaporized and oral cannabidiol (CBD) and vaporized CBD-dominant cannabis in infrequent cannabis users. Drug Alcohol Depend. 2020;211:107937. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32247649/
  • Millar S.A. et. al: A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Pharmacol. 2018;9:1365. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6275223/

 

[1] Ohlsson A., Lindgren J.-E., Andersson S., Agurell S., Gillespie H., Hollister L.E. Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. Biol. Mass Spectrom. 1986;13:77–83. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2937482/

[2] Millar S.A. et. al: A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Front. Pharmacol. 2018;9:1365. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6275223/

[3] Spindle T.R., Cone E.J., Goffi E., Weerts E.M., Mitchell J.M., Winecker R.E., Bigelow G.E., Flegel R.R., Vandrey R. Pharmacodynamic effects of vaporized and oral cannabidiol (CBD) and vaporized CBD-dominant cannabis in infrequent cannabis users. Drug Alcohol Depend. 2020;211:107937. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32247649/

[4] Millar S.A. et. al: A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Front. Pharmacol. 2018;9:1365. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6275223/

[5] tamtiež