Regulácia v konopnej a CBD kozmetike

 

Kozmetika v EÚ sa riadi nariadením (ES) č. 1223/2009. „Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá, ktoré musí spĺňať každý kozmetický výrobok sprístupnený na trh, aby sa tak zaistilo fungovanie vnútorného trhu a vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí.“

 

Podľa tohto nariadenia je kozmetický výrobok „každá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu.“

 

CosIng a povolené látky

Informácie z nariadenia o kozmetických výrobkoch (ES) č. 1223/2009, inventár aj nomenklatúru kozmetických zložiek (INCI), glosár názvov bežných zložiek pre účely označovania kozmetických výrobkov umiestnených na trhu združuje databáza Európskej komisie  zvaná CosIng – Cosmetics Ingredience Database. Sú tu aj stanoviská Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS) o kozmetických zložkách. Táto databáza nie je právne zaväzujúca, ale súdy a orgány členských štátov ju považujú za silný vstup do rozhodovania o legálnosti.

 

V predošlom článku o kozmetike, sme písali, že konopné ingrediencie v kozmetike môžu byť buď ako samotný cannabidiol (CBD) alebo konopné extrakty z listov alebo koreňa konopy. Celkovo však databáza udáva 48 samostatných zložiek z konopy a 3 zložky CBD: syntetické (umelo vytvorené), odvodené z extraktu/ tinktúry/ živice a cannabidiol trisiloxán. (Trisiloxán na použitie iné ako prvé dve formy CBD.)

 

Zatiaľ čo všetky 3 formy samotného CBD sú povolené (môžu sa používať bez obmedzení), zo 48 konopný zložiek je povolených 35. Medzi nimi sú spomínané konopné extrakty z listov alebo koreňa konopy, ale aj napríklad extrakt zo semien konopy, olej zo semien konopy a voda zo semien konopy. Zatial čo extrakt a olej zo semien majú len vlastnosti pleťového kondicionéra a zvláčňovacie vlastnosti, voda zo semien konopy má aj vlastnosti vlasového kondicionéra.

 

Povolených extraktov a chemických zlúčení z konopy je mnoho. Čo však nie je povolené je extakt z kvetov konopy. Tie sú stále zakázane ako narkotiká podľa prílohy II, ref. #306 smernice (ES) č. 1223/2009. Ako sme už povedali, CosIng nie je právne záväzný, ale je silný v rozhodovacom procese na národnej úrovni. Na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora z roku 2010 (Case C-663/18), ktorý rozhodol, že konopné extrakty z celej plodiny (nie len z listov a semien) nie sú narkotiká, bola Európska komisia požiadaná Európskou asociáciou pre priemyselnú konopu (EIHA), aby prehodnotila súčasné zložky (INCI) v CosIng.

 

THC (Tetrahydrocannabinol) je totiž v CosIng katalógu pod všeobecnou zložkou „kanabinoidy“ (inak sme ho vôbec nenašli), čo je aj podľa nás dosť vágna kategorizácia, kvôli ktorej sú kvety konopy zbytočne nepovolené.

 

Nahlasovanie výrobkov

Podľa nariadenia (ES) č. 1223/2009 „Kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí, ak je použitý za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok.“ Pred uvedením kozmetického výrobku na trh musí byť na základe príslušných informácií posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti v súlade s nariadením. (ES) č. 1223/2009. Správa o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR) zahŕňa o.i. chemický pôvod a funkciu látok,  fyzikálne a chemické vlastnosti, mikrobiologickú kvalitu alebo toxikologický profil látok.

 

Okrem toho musia byť kozmetické výrobky oznámené Európskemu portálu notifikácie kozmetických prípravkov (CPNP). Akonáhle bol výrobok oznámený do CNCP, nie je potrebné žiadne ďalšie oznamovanie na národnej úrovni.

 

Záver

Preto ak si nabudúce budete kupovať nejaký konopný kozmetický produkt, pozrite sa koľko údajov výrobca poskytuje a či bol riadne registrovaný. Najmä ak kupujete rôzne mastičky a lektvary na trhu, či niekto podomácky nepoužil kvety s vysokým obsahom THC ;)

 

O všeobecnej legislatíve a regulácii CBD a konopy na Slovenku píšeme tu a o regulácii CBD v potravinách zase tu.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

Používáme ověření věku Adulto