Fajčenie a inhalácia CBD

 

Fajčenie. Odveká súčasť kultúry a obľúbená voľnočasová aktivitka. Fajčením cigarety horí fajčený materiál pričom vznikajú rôzne splodiny, ktoré sú zdraviu neprospešné. V tomto článku sa pozrieme na populárne formy fajčenia konopy a jednu menej známu, no najzdravšiu formu inhalácie. Ak budeme v texte používať názov konopa, máme na pamäti konopy s obsahom THC <0.2%!

 

Klasické fajčenie

Kvety (šišky) a zelené časti rastliny sa môžu fajčiť cez rôzne typy fajky alebo ako zrolované cigarety, t.j. jointy. Kvety obsahujú okrem kanabinoidov aj živicu s terpénmi, ktoré dodávajú fajčeniu chuť.

 

Fajčenie nie je zdravé. Nejdeme vymenovávať všetky nezdravé účinky fajčenia, ale čo fajčeniu môžeme prisúdiť, je možná vysoká biologická dostupnosť (využiteľnosť) aktívnych látok [CBD] a rýchly nástup. Viac si však o tom povedzme v zdravšej forme fajčenia, a to inhaláciou pary z vaporizéra.

 

Vaporizácia

Vaporizácia je relatívne nový spôsob fajčenia s tým rozdielom, že vaporizovaná látka sa konzumuje pri nižšej teplote. Aktívne látky sa odparujú a inhalujú. Nevzniká však dym ako pri spaľovaní a netvoria sa škodlivé vedľajšie produkty.

 

Inhaláciou sa dosahuje využiteľnosť CBD po inhalácii 20mg CBD na úrovni 31 ± 13% (čiže od  11 do 45%).[1] Nástup účinku je do troch minút a oproti orálnemu podaniu bola maximálna koncentrácia v krvi 10-násobne vyššia.[2] V tejto druhej štúdii sa však podalo 100 mg CBD. Pre porovnanie, orálna využiteľnosť CBD sa odhaduje na 6%, hoci, treba poznamenať, chýba dostatok dát pre potvrdenie.[3] Vysoká štandardná odchýlka inhalácie [31 ± 13%] značí, že aj využiteľnosť sa líši od osoby k osobe.

 

Ako vapeovať

Na vapeovanie  (z angl. vaping, čo je používanie vaporizéra) treba samotný vaporizér a náplň do vaporizéra.

 

Vaporizér je zariadenie, ktoré slúži na sublimáciu (odparovanie tuhej látky). Sublimujú sa väčšinou rastlinné ingrediencie, napríklad tabak, ale aj ostatné byliny. Tu hovoríme o suchom vaporizéri [dry vzporizer]. Vaporizovať (odparovať) sa dá aj kvapalná látka - zmes zvaná liquid alebo e-liquid. Vtedy hovoríme o liquidovom vaporizéri [oil vaporizer].

 

Kvalita liquidového vapeovania závisí od náplne - liquidu. Základ je poznať svoju značku. Hlavne kvôli hodnovernému presnému zloženiu (je tam nikotín?, THC?), koncentrácie a čistoty náplne.

 

Riziká vapeovania

V roku 2019 si v priebehu šiestich mesiacov 2 807 ľudí uškodilo pľúcnym zranením, z ktorého sa definovalo ochorenie VAPI resp. EVALI. Z nich 68 ľudí zomrelo. Neskôr sa zistilo, že to bolo spôsobené pridávaním vitamín E acetátu ako zahusťovadla.[4]

 

Takisto nedávna štúdia z roku 2021 zistila, že Fytol je nebezpečné aditívum do vaporizačných náplní.[5] Fytol je terpén, ktorý slúži ako rozpúšťadlo.

 

O rizikách spojených s vaporizačnými náplňami príkladne hovoria v tomto videu: 

 

 

 

Inhalácia cez inhalačný prístroj

Najzdravšia forma vdychovania CBD je inhalácia kvalitne inhalačnej zmesi cez elektronický inhalačný prístroj – zvaný aj nebulizér. V elektro obchodoch sa dá takýto prístroj zakúpiť od 15 €, ale uistite sa, že je riadne registrovaný ako zdravotnícka pomôcka. Netreba si ho pomýliť s difúzerom pre aróma terapiu.

 

Toto zariadenie naplníte inhalačným roztokom, ktorý sa pomocou stlačeného vzduchu z kompresora mení na aerosól a ten následne vdýchnete nosom alebo ústami.

 

Uistite sa, že je vaša zmes vhodná do takéhoto zariadenia, neobsahuje žiadne THC alebo nikotín. Takisto sa uistite, že bola laboratórne testovaná a neboli potvrdené prítomné žiadne iné škodlivé látky.

 

Príjemná inhalácia potom môže vyzerať takto:

 

 

 nebulizer

 

 

Nasledujúca časť má za cieľ poukázať na invenčnosť produktov, ktoré presahujú CBD reguláciu. Produkty v tejto časti uvádzame len ako sprievodcu produktov, ktoré môžete nájsť na eshopoch.

 

Áno, najprepracovanejšie informácie sme získali na stránkach venovaných THC problematike. Z účelu používania THC oproti CBD je to aj prirodzené. Keďže sa však forma produktov líši iba od prítomnosti toho - ktorého kanabinoidu, pričom technika používania sa nelíši, renomé našich zdrojov nemusí pridávať na kontroverzii.

 

Infused jointy a dabbing

V USA sa dostávajú do popredia tzv. infused jointy, čiže „šmrncnuté“. Takto šmrncnutý joint obsahuje navyše nejakú formu [CBD] koncentrátu, najčastejšie formu živice (hašišu) alebo kryštálu (izolátu). Takéto kryštály zvyknú mať úderné marketingové mená ako „diamond“ alebo „rock“. Prečo sa to robí? Pre vysoký obsah terpénov v živici alebo vysoký obsah CBD v koncentráte (bežne 99% CBD).

 

Dabbing (po slovensky „klepkanie“) je vaporizácia koncentrátu, ktorý sa „klepne“ o horúci povrch a vdýchne. Tu takisto, chuť aj koncentrácia kanabinoidov závisia od ich formy. A formy sú naozaj kreatívne: hašiš (rôzne formy), vosk, čriepok (z angl. shatter.)... Závisia od extrakcie použitím rozpúšťadla (z angl. solvent-based) alebo bez rozpúšťadla (z angl. solventless).  

 

Solvent-based koncentráty používajú rozpúšťadlo na rozloženie a zber kanabinoidov a terpénov.  Najznámejšie rozpúšťadlo je etanol (klasická alkoholová extrakcia) alebo CO2 (superkritická CO2 extrakciia, o ktorých sme písali tu. Ďalší spôsob je použitím uhľovodíkových rozpúšťadiel ako propán a bután, podľa ktorých sa ich extrakty volajú uhľovodíkové extrakty. Takto sa dajú zaobstarať napríklad dabbovacie koncentráty „Buthane Hash Oil (BHO)“ alebo „Propane Hash Oil (PHO)“.

 

Solventless extrakty sa získavajú kombináciou tepla a tlaku (získa sa tým živica, z angl. rosin) alebo aj chladom, ľadovým kúpeľom (získa sa tak tzv. „bubble hash“).

 

Poslednou „chuťovkou“ dabbingu sú tzv. „moon rocks“. Sú to kvety konopy namočené v tekutom koncentráte a poprášené ďalšou formou hašišu, tzv. kiefom. Volajú sa aj „caviar“, ale pokým moon rocks zahŕňajú vždy koncentrát a kief, caviar môže - nemusí zahŕňať kief.

 

Takto vyzerá konopná živica:

 

 

hemp resin

 

 

Na teraz sa môžeme vrátiť k otázke: prečo by mal mať užívateľ CBD osoh z koncentrovaných jointov alebo z dabbingu? Dostať chutne a rýchlo do tela vysoký obsah CBD? Toto nie je otázka zdravotných benefitov, ale osobnej preferencie a tu sa nám hodí z Ameriky prinesený termín „rekreačné používanie“ - to už ale nesúvisí tak úplne s CBD.

 

Vždy si skontrolujte legálnosť akéhokoľvek produktu, overte kredibilitu dodávateľa a najmä zistite a prijmite všetky dôsledky svojho rozhodnutia.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

 

[1] Ohlsson A., Lindgren J.-E., Andersson S., Agurell S., Gillespie H., Hollister L.E. Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. Biol. Mass Spectrom. 1986;13:77–83. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2937482/

[2] Spindle T.R., Cone E.J., Goffi E., Weerts E.M., Mitchell J.M., Winecker R.E., Bigelow G.E., Flegel R.R., Vandrey R. Pharmacodynamic effects of vaporized and oral cannabidiol (CBD) and vaporized CBD-dominant cannabis in infrequent cannabis users. Drug Alcohol Depend. 2020;211:107937. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32247649/

[3] Millar S.A., Stone N.L., Yates A.S., O’Sullivan S.E. A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Front. Pharmacol. 2018;9:1365. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30534073/

[4] Centers for Desease Control and Prevention: Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products. Správa, 2021. URL: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html

[5] Schwortzer, D. et al.: Phytol, not propylene glycol, causes severe pulmonary injury after inhalation dosing in Sprague-Dawley rats. International Forum for Respiratory Research, 2021. Vol 33:1, 33-40. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08958378.2020.1867260

Používáme ověření věku Adulto