Čo znamená "Novel Food" v súvislosti s CBD

 

O regulácii látky CBD na Slovensku, teda o zmene statusu CBD v zákone sme písali v predošlom článku. Bežný užívateľ prijíma CBD vo forme extraktu, ktorý je naviazaný na olej. Ten sa ako produkt bežne predáva buď ako potravina alebo výživový doplnok.

 

CBD extrakt, resp CBD olej na Slovensku reguluje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorý vydal tlačovú správu1, kde informuje, že použitie CBD nebude možné “v potravinách (vrátane výživových doplnkov), nakoľko Cannabidiol je uvedený vo verejne dostupnom „Novel Food“ katalógu na webovej stránke Európskej komisie [...] so statusom, že sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách.

 

ÚVZ SR pekne vysvetľuje, čo to ten Novel Food katalóg je: „Podľa článku 6 nariadenia (EÚ) 2015/2283 Európska komisia […] aktualizuje únijný zoznam nových potravín povolených na umiestňovanie na trhu v rámci EÚ. Na trhu v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu ako také alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označovanie v ňom špecifikovanými. V únijnom zozname nových potravín nie je v súčasnosti uvedený Cannabidiol (CBD) ako povolená nová potravina v EÚ.”

 

Pracovná skupina Novel Food pod Európskou komisiou si 16. Októbra 2018 pozvala Európsku Asociáciu Priemyselnej Konopy (EIHA – European Industrial Hemp Association) s cieľom poradiť sa ohľadom statusu konopných extraktov ako potravín tradičných alebo nepreskúmaných (z angl. “novel”).

 

V diskusii sa EIHA odvolávala na samotnú hranicu stanovenú v Novel Food katalógu: „Extrakty z Cannabis sativa L. v ktorých množstvo Cannabidiolu (CBD) je väčšie ako úrovne CBD v pôvodnej rastline sú nepreskúmané [novel] v potravinách. [….] V EÚ je pestovanie odrôd Cannabis sativa L. povolené pod podmienkou, že sú registrované v Spločnom katalógu odrôd poľných plodín a obsah Tetrahydrocannabinolu (THC) nepresiahne 0,2% rastliny.“

 

Pre toto potraviny obsahujúce extrakt z konopy s úrovňami CBD nie väčšími ako prirodzene sa vyskytujúcimi v európskych priemyselných konopách boli podľa zamestnávateľov v potravinárskom priemysle vždy považované za tradičné, nie nepreskúmané.

 

EIHA komisii predostrela 3 základné dôvody prečo extrakty z priemyselnej konopy sú skôr tradičné ako nepreskúmané (novel).  

 

Prvý: Konopa je iný druh rodu Cannabis ako ten, čo sa používa v medicíne alebo pri rekreačnom užívaní. Viac o tom, podľa čoho sa rozlišujú, píšeme tu.

Druhý: Ak chápeme vznik poľnohospodárstva a jeho spojenie s rozvojom druhu Homo Sapiens, potom rod Cannabis bol odjakživa spoločník človečenstva. Ďalším argumentom je, že konopné kvety boli uznané Európskou komisiou ako potravinová prísada vo výrobe pivných nápojov od r. 1998. O histórii pestovania a spracovania konopy na území dnešného Slovenska píšeme tu a vo svete zas tu.

Tretí: Cannabidiol bol potvrdený svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v júni 2018 ako bezpečný.

 

“Samotné CBD nevykazovalo žiadne podstatné psychoaktívne, kardiovaskulárne alebo iné efekty.”2

 

Generálny riaditeľ WHO to v jeho liste potvrdzuje generálnemu tajomníkovi OSN v Júli 2018:

  • „komisia odporúčala, že prípravky považované za čisté CBD by nemali byť spísané v zoznamoch v medzinárodných dohodách o drogovej kontrole.
  • „neexistujú žiadne prípady zneužívania alebo závislosti spojené s čistým CBD. Žiadne zdravotné problémy neboli spájané s používaním CBD.
  • „CBD je považované za všeobecne dobre znášané a s dobrým bezpečnostným profilom.“3

 

Na základe vyššie spomenutých argumentov EIHA požiadala Európsku komisiu, aby uznala konopné extrakty (CBD oleje) s prirodzene sa vyskytujúcimi úrovňami CBD ako tradičnú potravinu. Kedy sa tak stane, nevedno.

 

Zatiaľ majú profesionálni výrobcovia extraktov (alebo syntetických kanabinoidov) podanú prihlášku ich CBD aplikácie do novel Food katalógu a čakajú na vyhodnotenie.

 

 

Zdroje:

1, Úrad Verejného Zdravotníctva SR: CBD (cannabidiol) ako súčasť potravín, prípadne výživových doplnkov v Slovenskej republike – Informácia. Tlačová správa, január 2021. URL: https://zeta.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4598%3Acbd-cannabidiol-ako-suas-potravin-pripadne-vyivovych-doplnkov-vnslovenskej-republike-informacia&catid=185%3Anove-potraviny&Itemid=1 

2, EIHA: European Industrial Hemp Association asked by European Commission to advise on traditional or novel food status of hemp extracts. Tlačová správa, január 2019. URL: https://eiha.org/media/2019/01/19-01-14-press_release_EIHA-novelfoods.pdf

3, EIHA Novel Foods Working Group: Cannabis Sativa L. As A Traditional Food Source. Powerpoint prezentácia, október 2018. URL: http://eiha.org/media/2019/01/18-10-16_NF-WG-EIHA-Presentation-Released-final.pdf

4, WHO Expert Committee on Drug Dependence, fortieth report. Geneva: World Health Organization; 2018 (WHO Technical Report Series, No. 1013).. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279948/9789241210225-eng.pdf

5, list generálneho riaditeľa WHO generálnemu tajomníkovi OSN, júl 2018. URL: https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/UNSG_SignedDGletter.pdf

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

1 Úrad Verejného Zdravotníctva SR: CBD (cannabidiol) ako súčasť potravín, prípadne výživových doplnkov v Slovenskej republike – Informácia. Tlačová správa, január 2021. URL: https://zeta.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4598%3Acbd-cannabidiol-ako-suas-potravin-pripadne-vyivovych-doplnkov-vnslovenskej-republike-informacia&catid=185%3Anove-potraviny&Itemid=1 

2 WHO Expert Committee on Drug Dependence, fortieth report. Geneva: World Health Organization; 2018 (WHO Technical Report Series, No. 1013).. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279948/9789241210225-eng.pdf

3 list generálneho riaditeľa WHO generálnemu tajomníkovi OSN, júl 2018. URL: https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/UNSG_SignedDGletter.pdf

Používáme ověření věku Adulto