Čo znamená "Novel Food" v súvislosti s CBD

 

[Článok aktualizovaný 2.1.2024]

O regulácii Cannabidiolu (CBD) na Slovensku, teda o jeho legalizácii zmenou zákona a nariadení ÚVZ SR ako kontrolného orgánu, sme písali v predchádzajúcom článku.

 

Čo je pre bežného spotrebiteľa najdôležitejšie ohľadom regulácie CBD je jeho použitie v potravinách, či výživových doplnkoch. Tu vydal Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) hneď po zmene zákona v januári 2021 tlačovú správu, v ktorej informoval, že použitie CBD nebude možné “v potravinách (vrátane výživových doplnkov), nakoľko Cannabidiol je uvedený vo verejne dostupnom „Novel Food“ katalógu na webovej stránke Európskej komisie […] so statusom, že sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách.”[1] Webstránka tejto tlačovej správy už neexituje, avšak ÚVZ SR venoval CBD a Novel Food katalógu samostatnú webstránku, kde vysvetľuje:[2]

„Aby mohol byť [Cannabidiol (CBD)] súčasťou potravín, musel by patriť medzi povolené nové potraviny v EÚ.

Na trhu EÚ je možné umiestniť iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu nových potravín, alebo ktoré sa používajú v potravinách v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označenie. V únijnom zozname sa CBD a iné kanabinoidy nenachádzajú.

CBD a iné kanabinoidy sú uvedené vo verejne dostupnom Novel Food katalógu so statusom nepovolenej novej potraviny podľa nariadenia EP a Rady č. 2015/2283 o nových potravinách.“

 

Pracovná skupina Novel Food pod Európskou komisiou si 16. Októbra 2018 pozvala Európsku Asociáciu Priemyselnej Konopy (EIHA – European Industrial Hemp Association) s cieľom poradiť sa ohľadom statusu konopných extraktov ako potravín tradičných alebo nepreskúmaných (z angl. “novel”).

 

V diskusii sa EIHA odvolávala na samotnú hranicu stanovenú v Novel Food katalógu: „Extrakty z Cannabis sativa L. v ktorých množstvo cannabidiolu (CBD) je väčšie ako úrovne CBD v pôvodnej rastline sú nepreskúmané [novel] v potravinách. [….] V EÚ je pestovanie odrôd Cannabis sativa L. povolené pod podmienkou, že sú registrované v Spločnom katalógu odrôd poľných plodín a obsah tetrahydrocannabinolu (THC) nepresiahne 0,2% rastliny.“

 

Pre toto potraviny obsahujúce extrakt z konopy s úrovňami CBD nie väčšími, ako prirodzene sa vyskytujúcimi v európskych priemyselných konopách, boli podľa zamestnávateľov v potravinárskom priemysle vždy považované za tradičné, nie nepreskúmané.

 

EIHA komisii predostrela 3 základné dôvody prečo extrakty z priemyselnej konopy sú skôr tradičné ako nepreskúmané (novel).  

 

Prvý: Priemyselná konopa je iný druh rodu Cannabis ako ten, čo sa používa v medicíne alebo pri rekreačnom užívaní. [Viac o tom, podľa čoho sa rozlišujú píšeme samostatnom článku.]

Druhý: Ak chápeme vznik poľnohospodárstva a jeho spojenie s rozvojom druhu Homo Sapiens, potom rod Cannabis bol odjakživa spoločník človečenstva. Ďalším argumentom je, že konopné kvety boli uznané Európskou komisiou ako potravinová prísada vo výrobe pivných nápojov od r. 1998. [O histórii pestovania a spracovania konopy píšeme viac v samostatnom článku.]

Tretí: Cannabidiol bol potvrdený svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v júni 2018 ako bezpečný.

 

“Samotné CBD nevykazovalo žiadne podstatné psychoaktívne, kardiovaskulárne alebo iné efekty.”[3]

 

Generálny riaditeľ WHO to v jeho liste potvrdzuje generálnemu tajomníkovi OSN v Júli 2018:

  • „komisia odporúčala, že prípravky považované za čisté CBD by nemali byť spísané v zoznamoch v medzinárodných dohodách o drogovej kontrole.
  • „neexistujú žiadne prípady zneužívania alebo závislosti spojené s čistým CBD. Žiadne zdravotné problémy neboli spájané s používaním CBD.
  • „CBD je považované za všeobecne dobre znášané a s dobrým bezpečnostným profilom.“[4]

 

Na základe vyššie spomenutých argumentov EIHA požiadala Európsku komisiu, aby uznala konopné extrakty s prirodzene sa vyskytujúcimi úrovňami CBD ako tradičnú potravinu.

 

Kedy bude CBD označené ako bezpečné aj v Novel Food katalógu?

Zatiaľ teda Európska komisia (EK) nepovoľuje umiestniť CBD, alebo iné kanabinoidy, ako potraviny (či výživové doplnky) na trh EÚ. EK však priebežne dostáva od výrobcov žiadosti o povolenie ich kanabinoidných preparátov ako nových potravín. Tieto sú v procese posudzovania.

 

**Dodávateľ CBD extraktu pre Konopnicu bol vôbec prvý, ktorému EK schválila jeho prihlášku na posúdenie.

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal v apríli 2022 stanovisko[5], v ktorom zatiaľ nepotvrdil bezpečnosť CBD ako novej potraviny, pretože si vypýtal viac dát.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Úrad Verejného Zdravotníctva SR: CBD (cannabidiol) ako súčasť potravín, prípadne výživových doplnkov v Slovenskej republike – Tlačová správa, január 2021. URL: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4598%3Acbd-cannabidiol-ako-suas-potravin-pripadne-vyivovych-doplnkov-vnslovenskej-republike-informacia&catid=185%3Anove-potraviny&Itemid=1 (stránka k 1.1.2024 už nie je platná)

[2] Úrad Verejného Zdravotníctva SR: Zákaz použitia CBD v potravinách. Článok, január 2024. URL: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/cbd

[3] WHO Expert Committee on Drug Dependence, fortieth report. Geneva: World Health Organization; 2018 (WHO Technical Report Series, No. 1013).. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279948/9789241210225-eng.pdf

[4] list generálneho riaditeľa WHO generálnemu tajomníkovi OSN, júl 2018. URL: https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/UNSG_SignedDGletter.pdf

[5] EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens: Statement on safety of cannabidiol as a novel food: datagaps and uncertainties. EFSA Journal 2022; 20(6):7322, 25 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7322

 

Používáme ověření věku Adulto