CBD v tehotenstve a pri dojčení

 

Niektoré nastávajúce alebo dojčiace mamičky zvažujú použite CBD práve na niektoré nepríjemné sprievodné javy materstva ako sú nespavosť či zlý spánok, úzkosť alebo dokonca bolesť.

 

Zatiaľ však neexistuje vyčerpávajúci výskum o účinkoch CBD na tehotnú matku, vývoj plodu, alebo dojčené dieťa. Všetky nám dostupné články, dokonca aj vedecké[1], sa odvolávajú na text Americkej správy potravín a liečiv  (U.S. FDA)[2], ktorý podľa dostupných informácií poskytuje nasledujúce dôvody na obavy:

 

1, Vysoké dávky CBD pri tehotných a dojčiacich myšiach zapríčinili problémy rozmnožovacieho systému vyvíjajúcich sa samcov.[3]

 

FDA nespomína, že bolo podaných 50mg CBD/ kg v dvanásty deň tehotenstva a prvý deň po pôrode. Ak vezmeme 50kg ženu, tak tá by musela dostať 2 500 mg CBD v jednej dávke.

 

2, Nekvalitný CBD produkt môže byť kontaminovaný inými látkami, najčastejšie s THC, ktoré má preukázateľne negatívne účinky na plod alebo dojčené dieťa. FDA navyše spomína správy o kontaminácií CBD pesticídmi, ťažkými kovmi alebo baktériami. Tieto správy ďalej prešetruje.

 

3, Všeobecné riziká pre ľudí vo všeobecnosti. Na základe klinických štúdií, tieto riziká majú byť:

  • Poškodenie pečene
  • Extrémna ospanlivosť
  • Škodlivé vzájomné pôsobenie s inými liekmi

 

FDA nespomína zdroje, na ktoré sa odvoláva, keď tvrdí, že CBD poškodzuje pečeň. Samozrejme, ako autorita nemusí, ale aby sme to dali do kontextu, tak chceme reagovať podľa toho, čo o tomto efekte vieme:

Niektoré zdroje tvrdia, že CBD môže poškodzovať pečeň. Ak boli robené na hlodavcoch, pričom sa podávali extrémne vysoké dávky, tak tieto štúdie sú „pre účely používania širokej verejnosti (v dávkach od 25 – 100 mg/ deň) farmakologicky irelevantné“.[4] Podľa štúdií na ľuďoch (ktorých nie je veľa) sa dá usudzovať, že hepatotoxicita [poškodenie pečene] CBD je nízka.[5]

 

Nepriaznivé vzájomné pôsobenie s liekmi a ospanlivosť sú známe a nevyvrátiteľné dôvody, prečo by mamičky nemali siahať po CBD.

 

FDA však pripomína je, že sa netreba báť potravín z konopných semienok, keďže tie neobsahujú THC, a ak áno, tak len kontamináciou z kvetov pri zbere, čo je zanedbateľné množstvo. Čo FDA neodporúča je pridávať THC a CBD do potravín.

 

Najnovšia štúdia z Januára 2021[6] skúmala dlhodobý vplyv na potomstvo myší spojený s príjmom CBD u matky počas tehotenstva a dojčenia. Prišla k záveru, že myši vystavené CBD v maternici a pri dojčení vykazovali dlho trvajúce zmeny v kognitívnom aj emocionálnom správaní aj dlho potom, ako boli vystavené CBD.

 

Navyše má CBD v tomto prípade dokonca vplyv na samotnú DNA plodu. Autor štúdie však v tomto smere dodáva, že dávka, ktorú jeho team pri myšiach skúmal sa „zhruba rovnala 68 kg žene, ktorá by prijímala […] silný roztok s 1 000 mg CBD orálne dva krát denne.“ Taktiež pripúšťa, že „neexistuje dosť dôkazov definitívne potvrdiť, že príležitostné dávky CBD počas tehotenstva sú škodlivé.“[7]

 

Poznámka na záver: V tomto článku som sa snažil zosumarizovať momentálne dostupné najrelevantnejšie zdroje a pohľady.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Kathryn M. N. et al.: The Essential Medicinal Chemistry of Cannabidiol (CBD). Journal of Medicinal Chemistry 2020 63 (21), 12137-12155. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-2605.1986.tb00888.x

[2] U.S. Food and Drug Administration: What You Should Know About Using Cannabis, Including CBD, When Pregnant or Breastfeeding. Consumer Update. URL: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-you-should-know-about-using-cannabis-including-cbd-when-pregnant-or-breastfeeding

[3] Dalterio, S.L., deRooij, D.G.: Maternal cannabinoid exposure. Effects on spermatogenesis in male offspring. Int J Androl. 1986 Aug;9(4). URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3026968/

[4] Stohs, SJ, Ray, SD.: Is Cannabidiol Hepatotoxic or Hepatoprotective: A Review. Toxicology Research and Application, Jan. 2020. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2397847320922944

[5] tamtiež

[6] Wanner, N.M., Colwell, M., Drown, C. et al. Developmental cannabidiol exposure increases anxiety and modifies genome-wide brain DNA methylation in adult female mice. Clin Epigenet 13, 4 (2021). https://doi.org/10.1186/s13148-020-00993-4

[7] Larsen, N.: Why CBD and Pregnancy Don't Mix. Článok, 2021. URL: https://mspmag.com/health-and-fitness/why-cbd-and-pregnancy-dont-mix/

Používáme ověření věku Adulto