Trvalo udržateľné pestovanie konopy

 

Už sme písali skôr, že jeden z najväčších cieľov nie len Európskej Únie, ale aj ľudstva všeobecne, je oddeliť ekonomický rast od využívania prírodných zdrojov.

Prechod na trvalo udržateľnú spoločnosť chce EÚ dosiahnuť pod hlavičkou EU Green Deal programu, ktorého akčný plán má za úlohu:

 • Zvýšiť hospodárne využitie zdrojov prechodom na čistú cirkulárnu ekonomiku
 • Obnoviť biodiverzitu a znížiť znečistenie

 

Azda najambicióznejším cieľom EÚ je stať sa prvým kontinentom, čo dosiahne nula emisií do roku 2050 a konopa je ideálny kandidát na pomoc.

 

Pestovanie konopy je totiž uhlíkovo neutrálne. To znamená, že počas pestovania konopy na seba konopa naviaže viac uhlíka z atmosféry ako do nej emituje celý aparát [prí]strojov používaných na jej žatvu, spracovanie a transport.

 

Najväčšie environmentálne benefity pestovania konopy sú:[1]

 • Jej rýchly rast (4 až 5 mesiacov) ju robí jeden z najrýchlejších nástrojov na konverziu CO2 na biomasu. Efektívnejší ako agrolesníctvo.
 • Je vynikajúca na melioráciu (rekultiváciu) a fytoremediáciu (čistenie) pôdy od ťažkých kovov.
 • Je vhodná na rotáciu pri pestovaní. Po vypestovaní ostane pôda v optimálnom stave.
 • Dá sa pestovať bez použitia herbicídov, pesticídov a fungicídov.
 • Dá sa pestovať v blízkosti povrchových vôd.
 • Je v TOP 5 plodín v šetrnosti biodiverzity, prekonáva plodiny ako pšenicu, kukuricu, repku olejnú.

 

Najefektívnejší benefit, čo do spomenutého emisného cieľa, je sekvestrácia uhlíka konopou: 1 hektár priemyselnej konopy môže sekvestrovať 8 až 15 ton CO2 na hektár/ ročne. Pre porovnanie, lesy sekvestrujú 2 až 6 ton CO2 na hektár/ ročne - závisí od druhu stromov, podnebia a veku.[2]

 

Okrem toho sa dá konopa v súvislosti ochranou prírody využiť ako:

 • Biomasabiodiesel na vykurovanie alebo palivo
 • Stavebné materiály, napr. „hempcrete“, ktorý má vynikajúce termoizolačné vlastnosti a na výrobu je potrebné oveľa menej vody a celkovo energie, a teda CO2.
 • Rozložiteľné plasty
 • Textil, papier a samozrejme potravu bohatú na proteín

 

Celkovo má priemyselná konopa v skutku tisícoraké možnosti využitia – a ďalšie máme pripravené v nasledujúcich blogoch!

 

Vráťme sa však k jednému „nešváru“, čo sa týka pestovania konopy, resp. v tomto prípade lekárskej marihuany. A to pestovanie vnútri v hale – známe aj ako indoor pestovanie.

 

Halové pestovanie

Mnohí pestovatelia lekárskej marihuany ju pestujú vnútri. Majú tak totiž väčšiu kontrolu nad celým cyklom dozrievania a kvitnutia a môžu zožať úrodu (kvety) aj viackrát za rok. Okrem toho vedia cielene dodávať nutrienty a pôsobením svetla, tepla a kyslíka ovplyvňovať kanabinoidnéterpénové zloženie. To si vyžaduje neustále zapnuté svetlá, klimatizáciu...

 

V americkej Kalifornii malo toto halové pestovanie už v roku 2012  na svedomí 3% z celkovej spotreby elektriny. V meste Denver, štát Colorado, bolo za 45%-ným nárastom elektrickej spotreby taktiež halové pestovanie.[3] Podľa štúdie zverejnenej v žurnály Nature Sustainability halové vypestovanie 1 unci (28g) lek. marihuany sa rovná spotrebe zhruba 26 až 60 litrov benzínu (podľa toho, v ktorom americkom štáte je pestovaná)![4]

 

 

indoor growing

Obrázok: halové pestovanie lekárskej marihuany

 

 

Ako môžu haloví pestovatelia znížiť svoju spotrebu energií?

1, LED svetlá namiesto vysokotlakových sodíkových výbojok;

2, ekonomický HVAC systém (HVAC = heating/ ventilation/ air-conditioning čo je v preklade kúrenie/ ventilácia/ klimatizácia);

3, využiť internet vecí (IoT) a merať dopyt a spotrebu energií na hmotnosť vypestovanej rastliny a prísť tak na spôsoby šetrenia;

4, namiesto halového pestovania vnútri, prejsť na skleníkové pestovanie;

5, využiť inovatívne technológie a postupy:

- Aquapónia: rybacie výkaly hnoja rastlinu v udržateľnom uzavretom cykle. Inštalácia je podobná hydropónii, korene rastliny absorbujú rybie hnojivo a vyčistia vodu. Takto je systém sebestačný: znižuje nároky na vodu, odpad a emisie.[5]

- Bio farming: americká spoločnosť BioHarvest vyvinula spôsob pestovania, kedy zoberie aktívne zložky, ktoré vytvorila rastlina a potom ich nechá rásť 3-4 týždne v „bio reaktoroch“, kým nevytvoria požadovanú biomasu.

 

Teší nás, že aj slovenské firmy sa venujú trvalo udržateľnému pestovaniu. Spomeňme napr. CropTech, ktorá vie poskytnúť služby ku takmer všetkým spomenutým bodom. (Pozn: nechceme ich tým hneď spájať s lek. marihuanou. Ich služby sa viažu na trvalo udržateľné pestovanie všeobecne.) Ak viete o ďalších, napíšte nám do komentára, aby sme ich aspoň spomenuli.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Wilson, C.: The Future for Hemp. 16th EIHA Conference, 19. Prednáška. URL: http://eiha.org/media/2019/08/Catherine_Wilson-CannaWellness-EIHA_2019.pdf

[2] Fairs, M.: Hemp "more effective than trees" at sequestering carbon says Cambridge researcher. Dezeen, 2021. Článok. URL: https://www.dezeen.com/2021/06/30/carbon-sequestering-hemp-darshil-shah-interview/

[3] Durkay, J., Freeman, D.: Electricity Use in Marijuana Production. National Conference on State Legislatures. Vol . 24, No. 31 / August 2016. URL: https://www.ncsl.org/research/energy/electricity-use-in-marijuana-production.aspx

[4] Fox, A.: Growing an Ounce of Pot Indoors Can Emit as Much Carbon as Burning a Full Tank of Gas. Smithsonian Magazine, 2021. Článok. URL: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/growing-ounce-pot-indoors-can-emit-much-carbon-burning-full-tank-gas-180977240/

[5] Spears, E.: Aquaponics: The future of sustainable cannabis is fueled by fish poop. Leafly, 2021. Článok. URL:  https://www.leafly.ca/news/canada/aquaponics-sustainable-cannabis-grown-by-fish-poop

Používáme ověření věku Adulto