Konopa: ako môžeme dosiahnuť Zelenú Obnovu

 

V rámci prechodu na trvalo udržateľnú spoločnosť, si dala Európska únia o.i. za cieľ:

  • Stať sa prvým kontinentom, čo dosiahne nula emisií do roku 2050
  • Oddeliť ekonomický rast od využívania prírodných zdrojov

 

Tieto aktivity sa dejú pod hlavičkou EU Green Deal programu, ktorého akčný plán má za úlohu:

  • Zvýšiť hospodárne využitie zdrojov prechodom na čistú cirkulárnu ekonomiku
  • Obnoviť biodiverzitu a znížiť znečistenie[1]

 

Toto všetko je financované rozpočtu Next Generation EU Recovery Plan a Európskeho sedemročného rozpočtu v celkovej sume 750 miliárd eur. Cieľ NextGenerationEU Recovery plánu je “vyjsť z pandémie silnejší, zmeniť naše ekonomiky a vytvoriť pracovné príležitosti pre Európu, akú chceme.” [2]

 

Konopa môže pomôcť dosiahnuť tieto ciele. Konopa je odveká poľnohospodárska mnohoúčelová plodina s úžitkom pre človeka, zvieratá a životné prostredie. Má mnohé environmentálne externality, ktoré nám môžu pomôcť v boji proti klimatickej zmene pri budovaní zelenej a prosperujúcej ekonomiky.

 

Nielenže je pestovane konopy uhlíkovo neutrálne, ale pri pestovaní jednej tony konopy, sa absorbuje 1,6 ton CO2. Toľko je priemer na pasažiera spiatočnej leteckej linky Paríž – New York alebo 6 000 km jazdy v dieslovom aute.

 

Okrem toho oživuje pôdu, šetrí vodu, pomáha znižovať odlesňovanie, zvyšuje biodiverzitu. Ničím sa neplytvá, jej časti sa využijú od trvalo udržateľného poľnohospodárskeho cez textilný až materiálno-technologický priemysel.

 

Krok číslo jedna je jasná a jednotná definícia konopy na Európskej úrovni. Konopa by mala byť definovaná ako rastlina Cannabis sativa L., alebo jej ktorékoľvek časti, kde nie je koncentrácia THC vyššia ako najvyššia povolená úroveň.

 

To, o čom sme písali, je zhrnutie výstižnej prezentácie v nasledujúcom videjku, len akurát po anglicky:

 

 

„Každý, kto verí v nekonečný rast na fyzicky konečnej planéte, je buď blázon, alebo ekonóm.“

David Attenborough

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] European Commision: A European Green Deal. Článok. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

[2] European Commision: Recovery plan for Europe. Článok. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en

 

Používáme ověření věku Adulto