Konopnica bola na UCOF 2023

 

United Colours Of Football (UCOF) je antirasistický futbalový festival no popri športovom vyžití je cieľom turnaja vytvorenie priateľskej atmosféry v duchu vzájomného rešpektu.

 

„UCOF uznáva pestrosť ľudskej spoločnosti a obohacujúce vplyvy rôznych kultúr. Je im cudzia diskriminácia na základe rasy, národa, pohlavia alebo sexuálnej orientácie,“ preto na ňu chcú každoročne v čase výročia konca druhej svetovej vojny 8. mája upozorniť a vymedziť sa voči nej.

 

V čase keď sa už aj na Slovenku strieľa do bezbranných ľudí len preto, že sú iní a pritom svojou inakosťou nikomu neubližujú, je obzvlášť potrebné podporovať ľudí, aby sa nebáli tolerovať a mlčať pri prejave akejkoľvek neznášanlivosti.

 

Sme preto radi, že sme mohli podporiť a šíriť dobrú náladu na UCOF 2023, spoločensky veľmi dôležitom evente.

 UCOF logo

Používáme ověření věku Adulto