KANABINOIDY, TERPÉNY

Polosyntetické kanabinoidy: HHC, delta-8 THC, THC-O
Polosyntetické kanabinoidy: HHC, delta-8 THC, THC-O

 

Polosyntetické kanabinoidy sú k rastlinným fyto-kanabinoidom takmer identické. V porovnaní so syntetickými kanabinoidmi sa dokážu veľmi ľahko „vyrobiť“ konvertovaním dostupného Cannabidiolu (CBD), či ostatných stopových kanabinoidov v kvete priemyselnej konopy.

 

Z predajného hľadiska z toho plynie jedna výhoda: môžete vyrobiť kanabinoid s vlastnosťami psychoaktívneho Tetrahydrocannabinolu (THC), avšak bez ilegálneho statusu, keďže legislatíva sa nestíha upravovať o nové chemické zlúčeniny.

 

V Európe sa takto medzi mladými teší veľkej popularite Hexahydrocannabinol (HHC). Všakovaké HHC produkty sa predávajú ako legálna alternatíva k THC. Ďalšie sú napríklad CB9 alebo H4-CBD (či len H4CBD), ktoré navyše menom mätie zákazníkov hľadajúcich klasické CBD. 

 

Ako sme už informovali, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) podľa tlačovej správy z Decembra 2022, bude spolu s partnermi „podrobne sledovať tento rozvíjajúci sa trh, aby zvýšili pripravenosť na národných aj EÚ úrovni.“[1]

 

Fakt, že sa psychoaktívne polosyntetické kanabinoidy dokážu ľahko pripraviť z kvetu obyčajnej priemyselnej konopy je hrozba pre rozvoj trhu s CBD. Veľa úsilia stálo presvedčiť regulátorov, aby povolili kvet priemyselnej konopy ako surovinu pri výrobe CBD, keďže nemá žiadne omamné účinky. Tento fakt prihráva skôr strane argumentujúcej obmedzeniu CBD produktov ako takých.

 

V USA je príbeh podobný a ilustruje tenkú líniu medzi stopovými prirodzenými fyto-kanabinoidmi a už umelo vytvorenými polosyntetickými imitáciami.

 

Delta-8 Tetrahydrocannabinol je prirodzene sa vyskytujúci fyto-kanabinoid. Hoci má účinky podobné ako delta-9 Tetrahydrocannabinol, známy ako Tetrahydrocannabilol (THC), jeho množstvo v rastline je minimálne. Je však vstupnou surovinou pre Tetrahydrocannabinolacetát, syntetický kanabinoid známy ako THC-O. THC-O je trikrát silnejší ako THC.[2] Mnohí proponenti THC-O tvrdili, že ako derivát D8-THC spadá pod zákon (tzv. Farm Bill z roku 2018) povoľujúci konopné produkty s nízkou koncentráciou THC (< 3%, priemyselné účely) a a ich deriváty.

 

Tomu je však koniec. 13.2.2023 americká DEA (U.S. Drug Enforcement Administration) oficiálne odpovedal na právnický dotaz, že delta-8 THC ani delta-9 THCO sú považované za ilegálne látky. Keďže môžu byť získané iba synteticky,[3] nespadajú pod definíciu priemyselnej konopy zo spomínaného zákona. Výnimku tvoria delta-8 THC produkty, pokiaľ sú získane prirodzene z rastliny.

 

Dostávame sa k zdravotnému hľadisku.

Podľa štúdie z roku 2021, 27 delta-8 THC produktov, ktoré skúmali, žiaden neuvádzal správne percento tohto izoméru. A čo je ešte horšie, našli v nich iné vedľajšie produkty a ťažké kovy. Americká FDA (U.S. Food and Drug Administration) hlásila 2 300 hlásení o otrave za obdobie od januára 2021 do februára 2022, kedy dva z troch prípadov si vyžiadali lekársku starostlivosť a jeden z desiatich prípadov dokonca intenzívnu starostlivosť. 40% prípadov boli deti a tínedžeri.[4]

 

Podobne, od októbra 2022 EÚ pridala HHC do systému včasného varovania.

 

A ako je to na Slovensku?

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch eviduje v skupine 1 (skrátka zakázané) aj HHC aj všetky izoméry THC a ich varianty:

  • 9-nor-9beta-hydroxyhexahydrokanabinol, chemicky 6,6-dimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol
  • THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky stereoizoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: EMCDDA technical expert meeting on hexahydrocannabinol (HHC) and related cannabinoids. Správa, 2022. URL: https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/emcdda-technical-expert-meeting-hexahydrocannabinol-hhc-and-related-cannabinoids_en

[2] Murray, E.: The Risks Involved With Using THC-O. Addiction Center, blog. 2022. URL: https://www.addictioncenter.com/community/risks-thc-o/

[3] Boos, T.L., U. S. Department of Justice Drug Enforcement Administration: Response to Letter. 13.2.2023. URL: https://www.documentcloud.org/documents/23608864-dea-thco-response-to-kight?responsive=1&title=1

[4] Arnold, M.: Synthetic Pot: The Future of Delta 8 and Other THC Isomers. Cannabis 101, článok. 2023. URL: https://cannabis101.de/synthetic-pot-the-future-of-delta-8-and-other-thc-isomers/

Čítať článok
Syntetické kanabinoidy
Syntetické kanabinoidy

 

Syntetické kanabinody sú človekom umelo vytvorené kanabinoidy v laboratóriu. Nejedná sa teda o rastlinné fyto-kanabinoidy ani telom prirodzene vytvorené endo-kanabinoidy.

 

Opäť musíme začať pri endokanabinoidnom systéme. V skratke: endo-kanabinoidný systém (EKS) sa skladá z receptorov a molekúl, ktoré sa vedia viazať na tieto receptory a pôsobiť na ne. Týmto pôsobením sa náš organizmus udržiava vo vyrovnanom stave navzdory vonkajším vplyvom. EKS ovplyvňuje kardiovaskulárny a imunitný systém, chráni nervy, reguluje vnútornú sekréciu a tiež fyziologické procesy ako bolesť, pohyb, trávenie, zdravie kože, emócie...

 

Kanabinoidy sú spomínané molekuly, ktoré majú schopnosť viazať sa na kanabinoidné receptory v našom tele, a tak ovplyvňovať náš EKS. Naše telo si vie samo vytvárať vlastné kanabinoidy - vtedy ich voláme „endo-kanabinoidy“.

 

Do tela však vieme dostať kanabinoidy aj z vonku: z rastlín. Vtedy ich voláme „fyto-kanabinoidy“ (z gréckeho „fyto“, čiže rastlinný). Fyto-kanabinoidy sú biologicky syntetizované fenolové terpény. Jediná rastlina zo všetkých na svete, ktorá ich vie biosyntetizovať je konopa.

 

Dva najznámejšie endokanabinoidy sú arachidonyletanolamid (AEA) a 2-arachidonylglycerol (2-AG). Ako už vieme, telo ich pomocou enzýmov vylučuje podľa potrebných účinkov.

 

Hneď ako boli „objavené“ (izolované) fytokanabinoidy v 60-tych rokoch 20-teho storočia, ich vedeli aj syntetizovať (umelo vytvoriť) pre farmakologické a klinické účely. V tých časoch sa vedci zaujímali o delta-9 THC a CBD. Až v náväznosti na výskum ich účinkov vedci objavili endokanabinoidný sýstém (CB1a CB2 receptory) a identifikovali prvé dva endokanabinoidy AEA a 2-AG. Endokanabinoid AEA pomenovali Anandamid, kde Anand znamená v Sanskrite blaho/ šťastie.[1]

 

Syntetické kanabinoidy sú čo do chemickej štruktúry veľmi rôznorodé a odlišné od fyto-kanabinoidov. Vyvinuté boli ako ligandy so špecifickým účinkom (agonista/ anatagonista) na cielený receptor. V laboratóriách pomáhajú odkrývať farmakologické aspekty celého endokanabinoidného systému. Komplexný prehľad poskytuje publikácia maďarských autorov dostupná tu. Pre účely tohto článku pre lepšiu predstavu sme pripravili nasledujúcu tabuľku s príkladmi názvov a účinkov rôznych kanabinoidov z každej skupiny.

 

Skupina

Názov

Pôsobenie

Fyto-kanabinoidy

delta 9-tetrahydrocannabinol (THC)

CB1 ≈ CB2 agonista

Cannabidiol (CBD)

Žiadna aktivita na CB1, CB2

Antagonizmus na non-CBD1 a non-CB2

Modulácia alfa1-adrenoreceptora

Inhibícia AEA absorpcie a metabolizmu

Endo-kanabinoidy

Anandamid (AEA)

CB1 >> CB2 agonista

TRPV1 agonista

2-arachidonylglycerol (2-AG)

CB1 ≈ CB2 agonista

Syntetické kanabinoidy

(-) 2 HU-210

CB1 ≈ CB2 agonista

Nabilone

CB1 ≈ CB2 agonista

WIN 55,212-2

CB1 ≈ CB2 agonista

(-) CP55940

CB1 ≈ CB2 agonista

Tabuľka č.1.: Názvy a farmakologická aktivita vybraných kanabinoidov.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2241751/ 

 

Syntetický kanabinoid Nabilone je už schválený americkým úradom pre potraviny a liečivá (U.S. Food and Drug Administration, FDA) na kontrolu nevoľnosti pre pacientov s rakovinou, ktorí podstupujú chemoterapiu a tiež na zvýšenie chuti do jedla u pacientov s AIDS.[2]

 

Ako už býva zvykom, niektoré syntetické kanabinoidy „unikli“ z laboratórií na ulicu. V roku 2016 spôsobil takýto syntetický kanabinoid v New York City intoxikáciu 33 osôb, čo sa v médiách označovalo ako „Zombie apokalypsa“ pre účinky, ktoré v týchto osobách vyvolal. Išlo syntetický kanabinoid metyl-(2S)-2-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoát známy ako AMB-FUBINACA a v tomto prípade predávaný pod úderným komerčným názvom „AK-47 24 Karat Gold“.[3] AMB-FUBINACA bol vyvinutý laboratóriách známej farmaceutickej spoločnosti Pfizer a je príklad novej skupiny ultra potentných syntetických kanabinoidov, ktoré znamenajú vysoké zdravotné riziko v šedej ekonomike.

 

V mnohých európskych krajinách sa predávajú rôzne „rastlinné zmesi“ na fajčenie pod zastrešujúcim názvom „Spice“ (po anglicky korenie). Ich riziko spočíva v sile a vďaka internetu aj dostupnosti. Navyše bežné drogové testy ich nevedia zachytiť.[4] 

 

Legislatíva sa nestíha aktualizovať o nové chemické zlúčeniny, a tak sa na trh dostávajú nové výrobky, ktoré sa zatiaľ tešia legálnemu statusu. Momentálne je v USA v kurze Tetrahydrocannabinolacetát (známy THC-O) a v Európe Hexaydrocannabinol (HHC), čo sú polo-syntetické kanabinoidy, o ktorých si ešte napíšeme. Zatiaľ len rýchla správa: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) už začalo sledovať HCC a výsledok z tlačovej správy, ktorú vydali v Decembri 2022, je, že centrum a jeho partneri „budú podrobne sledovať tento rozvíjajúci sa trh, aby zvýšili pripravenosť na národných aj celoeurópskej úrovni.“[5]

 

Syntetické kanabnoidy predstavujú v medicíne v izolovaných podmienkach pozitívny prísľub. Naopak v komerčnej sfére v nekontrolovaných podmienkach predstavujú nepoznané riziko.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Mechoulam, R.: Cannabis – the Israeli perspective. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, vol. 27, no. 3, 2016, pp. 181-187. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jbcpp-2015-0091/html

[2] Hall, W. et al.: Cannabinoids and cancer: causation, remediation, and palliation. Lancet Oncol. 2005;6:35–42. URL: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(04)01711-5/fulltext

[3] Axel, J.A. et. al.: “Zombie” Outbreak Caused by the Synthetic Cannabinoid AMB-FUBINACA in New York. New England Journal of Medicine. 2017; 376:235-242. URL: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1610300

[4] Auwärter, V.: ‘Spice’ and other herbal blends: harmless incense or cannabinoid designer drugs? Journal of Mass Spectometry. 2009, Vol. 4-5. p. 832-837. URL: https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jms.1558

[5] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: EMCDDA technical expert meeting on hexahydrocannabinol (HHC) and related cannabinoids. Správa, 2022. URL: https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/emcdda-technical-expert-meeting-hexahydrocannabinol-hhc-and-related-cannabinoids_en

Čítať článok
Cannabichromene (CBC) – účinky a regulácia
Cannabichromene (CBC) – účinky a regulácia

 

Fyto-kanabinoid, na ktorý si v tomto článku posvietime je Cannabichromene (CBC). Ako hlavné fytokanabinoidy (z angl. major cannabinoids) sa označujú Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD) a Cannabigerol (CBG), ale stále viac zdrojov označuje popri Cannabinole (CBN) práve aj Cannabichromene (CBC) ako posledný z piatich hlavných fytokanabinoidov.

 

Dôvod prečo sa THC, CBD a CBG označujú ako hlavné je ten, že ich najdlhšie a najlepšie poznáme. Kanabichromén (CBC) nepoznáme tak dobre, no poznáme ho približne rovnako dlho – všetky spomenuté kanabinoidy boli objavené v 60-tych rokoch 20. stor. Navyše, všetky majú spoločného kyselinového predchodcu (z angl. precursor) vo forme CBGA.

 

Čo do objemu sa CBC v konope vyskytuje prirodzene vo veľmi malej miere, a to medzi 0,05 až 0,3% w/w.[1] Najviac sa CBC produkuje začiatkom životného cyklu rastliny. Modernou technológiou extrakcie nezrelých listov vybratých chemotypov sa dá získať preparát bohatý na CBC.[2]

 

Účinky CBC

Kanabichroménu sa pripisujú rôzne vlastnosti ako fungicídne/ antibiotické,[3] protizápalové,[4] analgetické,[5] či dokonca antidepresívne,[6] ale donedávna všetky experimenty skúmali tieto účinky na zvieratách.

 

Na svete je už však prvá klinická randomizovaná dvojito zaslepená placebo kontrolovaná štúdia vo fáze 1 – skúmajúca bezpečnosť a toleranciu CBC u človeka.[7] Účastníci boli rozdelení do rôznych skupín s rôznou koncentráciou. Podával sa komerčný produkt na perorálne použitie s predajnou koncentráciou 20 mg/mL CBD; 0,9 mg/mL THC; 1,1 mg/mL CBC a celkovým obsahom terpénov < 0.05%.  Výsledkom je, že CBC je dobre tolerované do výšky dennej dávky 26,4 mg, čo však podľa predklinických štúdií nie je účinné množstvo. Štúdia odporúča ďalej skúmať bezpečnosť a liečebný potenciál CBD pri jeho vyšších dávkach...

 

Podobne ako pri CBD, aj pri CBC je niečo iné diskusia odborníkov v dokazovaní účinkov CBC ako liečiva a iná diskusia o komerčnom CBC ako doplnku k životnému štýlu. Na Slovenku ešte nemáme produkty, ktoré by obsahovali výrazné množstvo CBC, ale to, čo je dnes dostupné len za veľkou mlákou, môže zajtra byť dostupné aj v trafike v Šaštíne, a preto je dobré vedieť.

 

Regulácia CBC

V EÚ rozlišuje regulácia použitie CBG na kozmetické použitie a použitie v potravinách:

 

Čo sa týka potravín a výživových doplnkov, CBC je vedené pod položkou „Cannabinoids“ (rovnako ako CBD) so statusom neschválenej novej potraviny, a teda pred uvedením na trh potrebuje bezpečnostné ohodnotenie podľa Novel Food regulácie.[8]

 

CBC nie je vôbec vedené v EU CosIng databáze pre kozmetické využitie.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Peters, E.N., MacNair, L., Mosesova, I. et al. Pharmacokinetics of cannabichromene in a medical cannabis product also containing cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabinol: a pilot study. Eur J Clin Pharmacol 78, 259–265 (2022). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-021-03232-8

[2] Russo, E. B.: Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British journal of pharmacology vol. 163,7 (2011): 1344-64. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/

[3] Carlton, E. et al.: Biological Activity of Cannabichromene, its Homologs and Isomers. The Journal of Clinical Pharmacology vol. 21, 1: 283S-291S (1981). URL: https://accp1.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1552-4604.1981.tb02606.x

[4] Tubaro, A. et al.: Comparative topical anti-inflammatory activity of cannabinoids and cannabivarins. Fitoterapia vol. 81, 7 (2010): 816-819. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0367326X10000870?via%3Dihub

[5] Davis, M.W. et al.: Neurobehavioral actions of cannabichromene and interactions with Δ9-tetrahydrocannabinol. General Pharmacology: The Vascular System vol. 14, 2 (1983): 247-252. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0306362383900046?via%3Dihub

[6] El-Alfy, Abir T et al.: Antidepressant-like effect of delta9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L.” Pharmacology, biochemistry, and behavior vol. 95,4 (2010): 434-42. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2866040/

[7] Peters, E.N., MacNair, L., Mosesova, I. et al. Pharmacokinetics of cannabichromene in a medical cannabis product also containing cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabinol: a pilot study. Eur J Clin Pharmacol 78, 259–265 (2022). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-021-03232-8

[8] European Commission, Novel food catalogue: Cannabinoids. URL: https://webgate.ec.europa.eu/fip/novel_food_catalogue/#

 

Čítať článok
Jej veličenstvo entourage effect
Jej veličenstvo entourage effect

 

Opäť sme si prepožičali a upravili názov podľa diela Vojtecha Zamarovského. Entourage effect je pozorovanie, žiadna šľachta, no s troškou pátosu môžeme povedať, že zosilňuje účinok rôznych látok konopy sťaby vzácny čarovný jav.

 

Podstata entourage effectu je v tom, že rôzne kanabinoidy a terpény buď zosilňujú alebo tlmia účinok jeden druhého, a teda výsledné pôsobenie. Každopádne, toto výsledné pôsobenie skupiny kanabinoidov je v sumáre efektnejšie, ako keby mal pôsobiť každý kanabinoid samostatne.

 

Entourage effect prvýkrát pomenovali a popísali v roku 1998 izraelskí vedci na čele s Raphaelom Mechoulamom (tým istým Raphaelom Mechoulamom, ktorý v roku 1964 ako prvý izoloval THC) vo svojej práci „Entourage effect: Inactive Endogenous Fatty Acid Glycerol Esters Enhance 2-arachinodoyl-glycerol Cannabinoid Activity.“ Ako sa sami v neskoršej práci vyjadrili „Tento typ spolupôsobenia môže hrať rolu v široko prijímanom (ale nie experimentálne založenom) názore, že v niektorých prípadoch rastliny slúžia ako liečivo lepšie než prírodné produkty izolované z nich.“[1]

 

Štyri základné mechanizmy synergie sú navrhované:[2]

1, účinky s viac násobným cieľom;

2, farmakokinetické javy ako zlepšená rozpustnosť alebo bio-využiteľnosť;

3, činidlo vplývajúce na bakteriálnu rezistenciu;

4, modulácia nepriaznivých účinkov.

 

 

terpenoid pathways

Obrázok: Aktivácia spojenia CBD a sprievodných terpénov a terpenoidov v ľudských bunkách.

Zdroj: Ferber, S. G. et al.: The "Entourage Effect": Terpenes Coupled with Cannabinoids for the Treatment of Mood Disorders and Anxiety Disorders.” Current neuropharmacology vol. 18,2 (2020): 87-96. URL: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7324885/

 

 

Synergické vzájomné pôsobenie môže existovať medzi:

A, rôznymi kanabinoidmi: intra-entourage

B, medzi kanabinoidmi a terpénmi: inter-entourage

Účinok konopných prípravkov by sa mal optimalizovať vhodnou zmesou jej prvkov. Ďalšou možnosťou je používať extrakt so všetkými prvkami, ktoré spolu tvoria najväčšie synergické pôsobenie.[3]

 

Ako vieme, konopné extrakty (koncentráty) sa rozdeľujú do troch hlavných kategórii:

1, izoláty – samostatné kanabinoidy bez entourage effectu. Najčastejšie CBD, CBG, CBN. Môžu byť prírodné aj syntetické.

2, broad-spectrum extrakty so širokou paletou kanabinoidov a terpénov, no nie s kompletným profilom. Na trhu sú najčastejšie bez THC.

3, full spectrum extrakty s kompletným profilom danej odrody rastliny (kultivaru).

 

Entourage effect je diskutabilná téma, pretože odborníci doposiaľ úplne nepoznajú mechanizmus vzájomného pôsobenia. Vedia odhadnúť výsledný účinok, ale nevedia povedať, prečo sa tak stalo.

 

Najväčšiu podporu získal pri výskume THC, kde napríklad podľa jednej štúdie konopný extrakt vykázal účinky dva až 4-krát väčšie ako samostatné THC (Carlini et al., 1974). Neskôr však vznikali štúdie, ktoré takéto tvrdenia vyvracali. Napríklad jedna, ktorej záver bol, že neboli pozorované žiadne rozdiely medzi prehltnutím alebo fajčením čistého THC oproti konope v rastlinnej forme (Wachtel et al., 2002). Wachtelovej štúdii sa potom vyčítalo, že sa použila konopa s 2,11% THC, ale len 0.3% CBN a 0.05% CBD (Russo and McPartland, 2003). Toto bola inak výčitka aj ostatným podobným štúdiám. Ako mnohí experti a spotrebitelia tvrdia (Clarke, 2010), ak existujú farmakologické a fenomenologické rozdiely medzi dostupnými konopnými “odrodami” [kultivarmi], takéto javy najpravdepodobnejšie súvisia s relatívnym obsahom terpénoidov a ich pomermi.[4]

 

Výskum entourage effektu terpénov s kanabinoidmi smeruje k tomu, aby v poslednom štádiu dospel k testovaniu na ľuďoch[i] a ich vzájomná interakcia a synergia, teda entourage effect, bol potvrdený.[5]

 

 

Phytocannabinoid Activity

Tabuľka: Činnosť fytokanabinoidov

Zdroj: Russo, E. B.: Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British journal of pharmacology vol. 163,7 (2011): 1344-64. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Mechoulam, R., Ben-Shabat, S.: From gan-zi-gun-nu to anandamide and 2-arachidonoylglycerol: the ongoing story of cannabis. Natural Products Report, 1999. Issue 2, p. 136. URL: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1999/NP/a703973e

[2] Wagner, H., Ulrich-Merzenich, G.: Synergy research: Approaching a new generation of phytopharmaceuticals, Phytomedicine, Vol 16, Issues 2–3, 2009, p. 97-110. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944711308002559?via%3Dihub

[3] Ferber, S. G. et al.: The "Entourage Effect": Terpenes Coupled with Cannabinoids for the Treatment of Mood Disorders and Anxiety Disorders.” Current neuropharmacology vol. 18,2 (2020): 87-96. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7324885/

[4] Russo, E. B.: Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British journal of pharmacology vol. 163,7 (2011): 1344-64. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/

[5] tamtiež

 

[i] fMRI, dotazníky k reakcii na liečivo, psychometrické testovanie

Čítať článok
Na počiatku boli terpény
Na počiatku boli terpény

 

Tento mierne umelecký názov s úctivým odkazom na tvorbu Vojtecha Zamarovského sme nevybrali náhodou. Prečo sme vybrali názov, aký sme vybrali? Pretože terpény sú nie iba chemickí príbuzní kanabinoidov, ale dokonca ich predkami!

 

Kanabinoidy sú totiž „akékoľvek sekundárne metabolity konopy s biogenetickým pôvodom v terpéne, obvykle geranylpyrofosfáte alebo fenole, t.j. olivetole alebo kyseline olivetolovej.“[1]

 

Veľmi zaujímavý terpén vo vzťahu ku kanabinoidom je beta-Karyofylén. Štúdia z r. 2018 dokázala, že sa silno viaže na receptory endokanabinoidného systému, najmä CB2, čo je typické pre CBD, pričom žiaden iný terpén nevykazuje signifikantné viazanie. V závere štúdie autori odporúčajú preskúmať jeho využitie vo zvýšení účinkov kanabinoidných prípravkov - menovite lieku Sativex[i] - a keďže sa vyskytuje v bežne prijímanej ľudskej potrave, aj jeho potenciálne zdravotné účinky, najmä protizápalové.

 

V konope sa prirodzene vyskytuje vyše 100 rôznych terpénov.[2] Majú nejaký význam, ak nevykazujú vlastnosti podobné beta-Karyofylénu? Najskôr si vysvetlime, čo sú terpény.

 

Terpény

Terpény sú všeobecne aromatické zlúčeniny, ktoré dodávajú rastlinám a bylinkám ich unikátnu vôňu a prispievajú aj k chuti. Pre samotnú rastlinu slúžia ako chemická obrana na prežitie a vývoj: popri vôni a chuti, dodávajú pigment listom a kvetom a teda určujú príťažlivosť, respektíve odpudivosť, ostatným tvorom. Takto odpudzujú škodcov, no priťahujú určitý hmyz, ktorý potom roznáša ich peľ. V konope sa terpény tvoria v tzv. trichómoch samičích rastlín.

 

Trichómy

Trichómy sú priehľadné žľazy na povrchu kvetov a v menšom množstve listov a stoniek. Obsahujú živicové žľazy, a tie produkujú terpény. Faktory, ktoré ovplyvňujú tvorbu terpénov sú svetlo, teplota, živiny, ale aj faktory ako či rastlina rastie vnútri alebo vonku a kedy skladá úrodu.

 Trichómy

Obrázok: Konopné súkvetie a stopkaté žľazové trichómy. A, vrcholové súkvetie odrody Purple Kush, 8 týždňov po začatí kvitnutia B) zhluk kvetov z odrody Lemon Skunk, 5 týždňov po začatí kvitnutia C, stopkaté žľazové trichómy na povrchu odrody Finola pistillate získané elektrónovým mikroskopom.

Zdroj obrázku: Booth, J.K., Bohlmann, J.: Terpenes in Cannabis sativa – From plant genome to humans. Plant Science. Vol. 284, 2019. p 67-72. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945219301190?via%3Dihub

 

 

Terpény sú prchavé látky a ľahko sa stratia pri štandardných metódach extrakcie. Avšak vzrastajúci záujem o nich smeruje k citlivejším metódam, ako sú napríklad tzv. solventless extrakty využívané v „dabbingu“, získavané z prvotného zmrazenia kvetu.

 

Použitie terpénov

Ľudia už dlho poznajú vône terpénov a ich účinky na človeka. Pripravujú si esenciálne oleje určené k aróma terapii: nejeden z nás má doma levanduľový olej (napr. do kúpeľa), ktorý obsahuje terpén linalool, a od ktorého si sľubujeme uvoľnenie a relax... [alebo levanduľové prípravky do skrine, ktoré majú „odplašiť“ mole.]

 

Treba vedieť rozlišovať medzi účinkami terpénov, ktoré poznáme z iných rastlín a konopy a terpénmi, ktorých mechanizmus chceme lepšie poznať. Ani odborná literatúra neignoruje ich široké využitie v ľudovom liečiteľstve. Najčastejšie využitie terpénov (nie len tých konopných) je v štyroch okruhoch (podľa klasifikácie terpénov na mono-, sesqui-, di-, tri- terpény):[3]

A, vône a repelenty

B, pomoc pri bakteriálnych infekciách (napr. malária), migrénach

C, protizápalové účinky, pomoc pri kardiovaskulárnych ochoreniach

D, liečenie rán

 

Entourage effect

Podstata entourage effectu je v tom, že rôzne kanabinoidy a terpény buď zosilňujú alebo tlmia účinok jeden druhého, a teda výsledné pôsobenie. Každopádne toto výsledné pôsobenie skupiny kanabinoidov je v sumáre efektnejšie, ako keby mal pôsobiť každý kanabinoid samostatne:

 

V meta analýze rôznych štúdií skúmajúcich účinok CBD pri liečbe epilepsie sa zistilo, že väčší počet pacientov hlásilo zlepšenie po užití konopného extraktu bohatého na CBD (318/447, 71%) oproti tým, ktorí boli liečení izolovaným CBD (81/175, 46%).[4]

 

Naopak, skupina kanabinoidov alebo terpénov môže tlmiť až zvrátiť negatívne účinky THC. Náhle predávkovanie psychoaktívnym THC, resp. konopou s predominantným THC, môže vyvolať panickú reakciu/ psychózu. V takom prípade však netreba farmakologický zásah a stačí poskytnúť psychologickú podporu, uistenie. Okrem samotného CBD, ktoré tlmí negatívne účinky THC, sú historicky dokázaným protiliekom terpény v citrónovej šťave, koreni z puškvorca obyčajného, píniových orechoch a v neposlednom rade beta-karyofylén v čiernom korení.[5]

 

Kombinácia terpénov s kanabinoidmi môže zvýšiť účinok stabilizácie nálady pri poruchách nálady a úzkostných poruchách, a tak sa skúma aj v odborných kruhoch. Viac na túto tému v samostatnom článku o Entourage effecte.[6]

 

Sú konopné terpény naozaj relevantné pre účinky konopy? Farmakologický záujem nadobúdajú pri koncentráciách nad 0,05% až 0,10%.[7]

 

Najčastejšie terpény v konope

beta-Karyofylén – už vyššie spomínaný terpén, pre svoje vlastnosti zvaný aj „kanabinoid zo stravy“ (z angl. diet cannabinoid), dodáva štipľavosti čiernemu koreniu. Vyskytuje sa aj v konope, chmeli, rozmaríne, škorici, klinčekoch alebo oregane.

 

Myrcén – je upokojujúci základ chmeľu, vyskytuje sa v mangu, citrónovej tráve, bazalke a v amazonskom kríku Myrcia sphaerocarpa, ktorý sa v tradičnom liečiteľstve používa na liečbu diabetu, hnačky, dyzentérie a vysokého krvného tlaku.[8]

 

Limonén – ako z názvu vyplýva, vyskytuje sa najmä v citrusových plodinách a za jeho najväčší liečebný potenciál sa považujú antioxidatívne účinky.[9]

 

Všetky vedecké štúdie, ku ktorým sme sa v oblasti výskumu terpénov v medicínskom využití dostali, boli vykonané na myšiach a potkanoch. Našli sme však jednu, ktorá skúmala všetky tri spomenuté terpény pre ich protizápalové, anti-katabolické a pro-anabolické účinky na činnosť ľudských chondrocytov pri osteoartróze. Dáta ukázali, že myrcén vykazuje významné protizápalové účinky a vďaka anti-katabolickým účinkom má schopnosť spomaliť opotrebovanie chrupavky.[10]

 

Prítomnosť terpénov bola dokázaná aj v konopnom oleji, v konkrétnej štúdii[11] to boli: beta-karyofylén (740 mg/L), myrcén (160 mg/L) a beta-sitosterol (100-148 g/L).

 

Konopné terpény si na západe získavajú čoraz viac záujemcov a vznikajú špeciálne terpénové produkty. Koluje veľa štúdii o ich účinkoch, a aj keď vyzerá to s nimi sľubne, odborné články zdôrazňujú potrebnú dôkladnú vedeckú validáciu.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Piscitelli, F., Di Marzo, V.: Cannabinoids in Neurologic and Mental Disease. CNR Neuroscience Institute, Cagliari National Research Council of Italy. Academic Press, 2015. ISBN: 978-0-12-417041-4, s. 25

[2] Taylor, C., PhD.: Cannabis Clinical Research: Drug Master Files (DMFs) & Quality Considerations. Office of Pharmaceutical Quality CDER, FDA. 2022. URL: https://www.fda.gov/media/141930/download

[3] Cox-Georgian, D. et al.: Therapeutic and Medicinal Uses of Terpenes. Medicinal Plants., 2019. p 333–359. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31269-5_15

[4] Pamplona, F. A. et al.: Potential Clinical Benefits of CBD-Rich Cannabis Extracts Over Purified CBD in Treatment-Resistant Epilepsy: Observational Data Meta-analysis. Frontiers in neurology vol. 9 759. 12 Sep. 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6143706/ 

[5] Russo, E. B.: Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British journal of pharmacology vol. 163,7 (2011): 1344-64. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/

[6] Ferber, S. G. et al.: The "Entourage Effect": Terpenes Coupled with Cannabinoids for the Treatment of Mood Disorders and Anxiety Disorders. Current neuropharmacology vol. 18,2 (2020): 87-96. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7324885/

[7] Adams T. B, Taylor, S. V.: Safety evaluation of essential oils: a constituent-based approach. Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications. CRC Press; 2010. ISBN 78-1-4200-6315-8, pp. 185–208.

[8] Hartsel, J.A.: Nutraceuticals: Efficacy, Safety and Toxicity. Academic Press, 2016. ISBN: 978-0-12-802147-7, s.738.

[9] tamtiež

[10] Rufino, A.T. et al.: Evaluation of the anti-inflammatory, anti-catabolic and pro-anabolic effects of E-caryophyllene, myrcene and limonene in a cell model of osteoarthritis. European Journal of Pharmacology. Vol. 750, 2015. p. 141-150. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014299915000412

[11] Leizer, C. et al.: The Composition of Hemp Seed Oil and Its Potential as an Important Source of Nutrition. Journal of Nutraceuticals Functional & Medical Foods 2(4):35-53. 2020. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J133v02n04_04

 

[i] Sativex je oficiálny liek obsahujúci CBD a THC určený na zlepšenie symptómov spôsobených sklerózou multiplex.

Čítať článok
Za tajomstvom ríše kanabinoidov
Za tajomstvom ríše kanabinoidov

 

Nedá sa písať o kanabinoidoch a nezačať pri endo-kanabinoidnom systéme. V skratke: endo-kanabinoidný systém (EKS) sa skladá z receptorov a molekúl, ktoré sa vedia viazať na tieto receptory a pôsobiť na ne. Týmto pôsobením sa náš organizmus udržiava vo vyrovnanom stave navzdory vonkajším vplyvom. EKS ovplyvňuje kardiovaskulárny a imunitný systém, chráni nervy, reguluje vnútornú sekréciu a tiež fyziologické procesy ako bolesť, pohyb, trávenie, zdravie kože, emócie...

 

Kanabinoidy sú spomínané molekuly, ktoré majú schopnosť viazať sa na kanabinoidné receptory v našom tele, a tak ovplyvňovať náš EKS. Naše telo si vie samo vytvárať vlastné kanabinoidy - vtedy ich voláme „endo-kanabinoidy“. Do tela však vieme dostať kanabinoidy aj z vonku: z rastlín. Vtedy ich voláme „fyto-kanabinoidy“ (z gréckeho „fyto“, čiže rastlinný).

 

Vedci argumentujú, že tejto rastline sa ako jedinej evolúciou podarilo vytvoriť a úspešne napodobniť endogénne živočíšne kanabinoidy v podobe fyto-kanabinodov. Preto sa im tiež hovorí mimické kanabinoidy. Vyvracajú tiež, že by EKS vznikol naopak, ako prispôsobenie sa organizmu stavovcov na využitie fytokanabinoidov.[1]

 

Dva najznámejšie endokanabinoidy (objavené vôbec ako prvé v roku 1992 českým chemikom Lumírom Hanušom a americkým farmakológom Williamom Devanom) sú arachidonyletanolamid (tiež zvaný anandamid - AEA) a 2-arachidonylglycerol (2-AG). Telo ich pomocou enzýmov vylučuje podľa potreby, aby sa viazali na receptory, ktoré majú najmä neuromodulárne a imunomodulárne prejavy.

 

Fytokanabinoidy sú fenolové terpény syntetizované v prírode takmer výhradne v jednej jedinej rastline, a to konope, lat. Cannabis. [2]

 

Terpény sa v prírode vyskytujú bežne. Rastliny si ich vytvárajú ako obranný mechanizmus voči škodcom alebo predátorom. Najprv sa myslelo, že ich jedinou vlastnosťou je intenzívna aróma, no výskum za posledné dekády ukazuje, že majú aj liečebný potenciál a sú chemickí príbuzní s kanabinoidmi. Naprieč rastlinnou ríšou je to napríklad terpén pinén, ktorý dáva borovici jej nezameniteľnú vôňu, no produkuje ho aj rozmarín a aj konopa. Konopa sama si vytvára viac ako 200 terpénov. O svete terpénov píšeme viac v tomto článku.

 

Kanabinoidný a terpénový profil konopy

Konopa má viacero druhov, v pestovateľskom svete kultivarov (z angl. cultivated variety). Žiaden takýto kultivar neprodukuje všetky možné kanabinody a terpény,  ktoré sme v konope doteraz objavili. Genóm rastliny (jej dedičné vlohy) poskytuje možný súbor výsledného kanabinoidného a terpénového profilu, ale výsledný prejav génov závisí od činiteľov z vonkajšieho prostredia a životného cyklu týchto molekúl. Činitele z vonkajšieho okolia sú UV žiarenie, kyslík (oxidácia) a teplota.

 

Všetky kanabinoidy sú v rastline syntetizované v ich kyselinovej forme, najmä THCA, CBDA, pričom ako prvá sformovaná molekula je CBGA.[3]  CBGA je nie len kyselinový predchodca (z angl. precursor) Cannabigerolu (CBG), ale aj Cannabidiolu (CBD) , Tetrahydrocannabinolu (THC) a Cannabichromenu (CBC) – teda ich kyselinových foriem.

 

 kanabinoidy diagram 1

 

Existujú tri hlavné kategórie kanabinoidov:

1, Kyselinové prekurzory: CBDA

2, Neutrálne (aktívne) formy: CBD

3, Varínové verzie: CBDV  - majú svoj vlastný prekurzor, napr. CBGV má prekurzor CBGVA

 

Každý variant neutrálneho kanabinoidu, napr. CBG sa označuje ako analóg. To znamená, že CBG, CBGA, CBGV, CBGVA sú jeden druhému analógy.

 

Väčšina kanabinoidov je kategorizovaných ako analógy nasledujúcich ôsmich samostatných variantov v jedenástich triedach [4][5]:

 

Variant

Trieda

cannabigerol (CBG)

cannabigerol (CBG)

tetrahydrocannabinol (THC)

(-)-Δ9-trans-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC)

cannabidiol (CBD)

cannabidiol (CBD)

cannabichromene (CBC)

cannabichromene (CBC)

cannabinol (CBN)

cannabinol (CBN)

tetrahydrocannabinol (THC)

(-)-Δ8-trans-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC)

cannabicyclol (CBL)

cannabicyclol (CBL)

cannabinodiol (CBND)

cannabinodiol (CBND)

cannabielsoin (CBE)

cannabielsoin (CBE)

cannabitriol (CBT)

cannabitriol (CBT)

 

rôzne

 

Tabuľka č.1: Osem variantov fytokanabinoidov a ich 11 tried klasifikácie

 

CBD má tiež 7 analógov: CBDA, CBD, CBDVA, CBDV, CBD-C1 (Cannabidiorcol), CBD-C4 (cannabidiol-C4 alebo aj nor-cannabidiol), CBDM (cannabidiol monomethyl ether).[6] O všetkých ich účinkoch si povieme v samostatnom článku.

 

 kanabinoidy diagram 2

 

Kyselinové prekurzory

Každý analóg kyselinového prekurzoru ma vlastnú skupinu účinkov. Ako sme spomínali, všetky kanabinoidy sú v rastline syntetizované v ich kyselinovej forme. Takto napríklad vzniká THC-A, ktoré sa akumuluje v trichómoch kvetov a listov. (O trichómoch píšeme viac pri terpénoch.) THC-A postupne dekarboxyluje v THC a časom až v CBN. Oproti THC však THC-A nie je psychoaktívne. Svoje uplatnenie si zatiaľ nenašlo kvôli jeho nestabilite,[7] ale vedci preto ešte nehádžu flintu do žita.[8]

 

Varínové analógy

Varínové verzie kanabinoidov obsahujú menej atómov uhlíka, čo mení polčas rozpadu molekuly. Varíny môžu mať podobné účinky ako neutrálne formy alebo úplne opačné. Ak ostaneme pri THC, ktorého jeden z účinkov je zvýšenie apetítu (a skúma sa aj pre medicínske účely), tak jeho varínová verzia, THC-V má za účinok zníženie apetítu, zvýšenie pocitu sýtosti a zvýšenie metabolizmu jedinca. Preto sa skúmajú jeho možnosti využitia pri obezite, znižovaniu hmotnosti alebo cukrovke 2. typu.[9] THCV samo o sebe a v nízkych množstvách v akých sa bežne vyskytuje nemá psychoaktívne účinky.

 

Entourage effect

Entourage effekt je pozorovanie, niečo ako hypotéza, o vzájomnom fungovaní kanabinoidov a terpénov na rôzne bunkové aktivity. Toto fungovanie a vzájomné pôsobenie je veľmi spletité. Ako napísal Dr. Šujak: je ako súkolie koliesok na veľkom mixážnom pulte. Podstata entourage effectu je v tom, že rôzne kanabinoidy a terpény buď zosilňujú alebo tlmia účinok jeden druhého a teda výsledné pôsobenie. Každopádne toto výsledné pôsobenie skupiny kanabinoidov je v sumáre efektnejšie, ako keby mal pôsobiť každý kanabinoid samostatne.

 

Preto sa konopné extrakty (koncentráty) rozdeľujú do troch hlavných kategórii:

1, izoláty - samostatné kanabinoidy bez entourage effectu. Najčastejšie CBD, CBG, CBN. Môžu byť prírodné aj syntetické.

2, broad-spectrum extrakty so širokou paletou kanabinoidov a terpénov, no nie s kompletným profilom. Na trhu sú najčastejšie bez THC.

3, full spectrum extrakty s kompletným profilom danej odrody rastliny (kultivaru).

 

Entourage effect je diskutabilná téma, pretože odborníci doposiaľ úplne nepoznajú mechanizmus vzájomného pôsobenia. Vedia odhadnúť výsledný účinok, ale nevedia povedať, prečo sa tak stalo. Preto nebol entourage effect doteraz vedecky potvrdený. Na entourage effect si sme si lepšie posvietili v samostatnom článku.

  

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] McPartland, J. M.: The Endocannabinoid System: An Osteopathic Perspective. Journal of Osteopathic Medicine, vol. 108, no. 10, 2008, pp. 586-600. URL: https://doi.org/10.7556/jaoa.2008.108.10.586

[2] Navarro, G. et al.: Cannabigerol Action at Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and at CB1-CB2 Heteroreceptor Complexes. Frontiers in pharmacology vol. 9 632. 21 Jun. 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6021502/

[3] Fellermeier, M., Zenk, M.H.: Prenylation of olivetolate by a hemp transferase yields cannabigerolic acid, the precursor of tetrahydrocannabinol. FEBS letters vol. 427,2 (1998): 283-5. URL: https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1016/S0014-5793%2898%2900450-5

[4] Hartsel, J. A.: Nutraceuticals: Efficacy, Safety and Toxicity. Academic Press, 2016. ISBN: 978-0-12-802147-7, s.738.

[5] Berman, P. et al.: A new ESI-LC/MS approach for comprehensive metabolic profiling of phytocannabinoids in Cannabis. Sci Rep 8, 14280 (2018). URL: https://www.nature.com/articles/s41598-018-32651

[6] Burstein, S.: Cannabidiol (CBD) and its analogs: a review of their effects on inflammation. Bioorganic & Medicinal Chemistry, Vol. 23-7, 2015. p. 1377-1385. URL: https://www.sciencedirect.com/journal/bioorganic-and-medicinal-chemistry/vol/23/issue/7

[7] McPartland, J. M. et al.: Affinity and Efficacy Studies of Tetrahydrocannabinolic Acid A at Cannabinoid Receptor Types One and Two. Cannabis and cannabinoid research vol. 2,1 87-95. 1 May. 2017. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28861508/

[8] Palomares, B. et al.: Tetrahydrocannabinolic acid A (THCA-A) reduces adiposity and prevents metabolic disease caused by diet-induced obesity. Biochemical pharmacology vol. 171 (2020): 113693.  URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31706843/

[9] Abioye, A. et al.:Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV): a commentary on potential therapeutic benefit for the management of obesity and diabetes. Journal of cannabis research vol. 2,1 6. 31 Jan. 2020. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33526143/

Čítať článok
Cannabinol (CBN) – účinky a regulácia
Cannabinol (CBN) – účinky a regulácia

 

Pozor, nie Cannabidiol (CBD), ale Cannabinol (CBN)! Ďalší menší kanabinoid, ktorému sa dostáva pozornosti. Ako je to s ním?

 

Ak ste nečítali, naše predošlé články o kanabinoidoch tu alebo tu , tak len krátke pripomenutie: Ľudský endo-kanabinoidný systém (EKS) sa skladá z receptorov (najmä v nervovom a imunitnom systéme) a molekúl, ktoré pôsobia na tieto receptory, aby ich ovplyvňovali a udržiavali náš organizmus vo vyrovnanom stave navzdory vonkajším vplyvom. CBN je takáto molekula. Má schopnosť viazať sa na kanabinoidné receptory, a tak ovplyvňovať náš EKS.

 

CBN je výsledkom degradácie THC a najviac sa vyskytuje v starej konope.[1] CBN mal byť prvý identifikovaný a izolovaný kanabinoid, a to ešte koncom 19. storočia. Objav bol zrejme výsledkom prudkej degradácie THC na CBN kvôli transportným a skladovým podmienkam tej doby, čo sú však výzvy aj súčasnej kvalitatívnej kontroly.[2] Vieme, že svetlo a teplo, znehodnocujú kanabinoidy všeobecne.

 

CBN má oproti THC asi štvrtinu potencie, niektoré zdroje hovoria o 1/10 potencie[3], ale každopádne, pozor, je psychotropný! CBN je zahrnutý vo vzorci pre označenie konopy pre drogové účely na drogovej strane.

 

Účinky CBN

Najvýznamnejšie účinky CBN sa pripisujú jeho uspávaciemu efektu. Zrejme preto, že CBN pozná vedecká komunita už dlho, existuje 9 kvalitných štúdií na ľuďoch s placebo skupinou, a ktoré boli odborne hodnotené.[4][5][6][7][8][9][10][11][12] (Tá posledná je najnovšia a voľne dostupná.)

 

Tieto štúdie zistili, že CBN nemá žiadne špeciálne vlastnosti podporujúce spánok. Je treba pripustiť, že nie vždy sa sústredili na samotný spánok, ale je to stále bližšie ako štúdie na hlodavcoch, bez placebo skupiny a odborného hodnotenia.

 

Regulácia CBN

Regulácia v USA je na tom rovnako ako pri CBG. Preto sa tam zatiaľ CBN produkty uvádzajú na trh[13], ale ani toto nemusí byť presná informácia..

 

Čo sa týka EU, tak zopakujme, že CBN je produktom degradácie THC a je psychotropné. To celkovo zhŕňa jeho reguláciu :)

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Andre, Ch.,M. et al.: Cannabis sativa: The Plant of the Thousand and One Molecules. Frontiers in plant science vol. 7, 19 (2016). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740396/

[2] Russo, E.B., Marcu, J.: Cannabinoid Pharmacology, Advances in Pharmacology, 2017. URL: https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/cannabinol

[3] Rhee, M.H. et al.: Cannabinol derivatives: Binding to cannabinoid. J.Med.Chem. 40, 3228-3233 (1997) URL: https://www.academia.edu/18360656/

[4] Hollister, L.E.: Cannabidiol and cannabinol in man. Experientia 29, 825–826 (1973): https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01946311

[5] Perez-Reyes, M et al.: A comparison of the pharmacological activity in man of intravenously administered delta9-tetrahydrocannabinol, cannabinol, and cannabidiol. Experientia vol. 29,11 (1973): https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01922823   

[6] Hollister, L.E., Gillespie, H.: Interactions in man of delta-9-tetrahydrocannabinol. II. Cannabinol and cannabidiol. Clin Pharmacol Ther, 1975. 18(1): p. 80-3. URL: https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cpt197518180  

[7] Karniol, I.G., et al.: Effects of delta9-tetrahydrocannabinol and cannabinol in man. Pharmacology, 1975. 13(6): p. 502-12. URL: https://www.karger.com/Article/Abstract/136944

[8] Bird, K.D. et al.: Intercannabinoid and cannabinoid-ethanol interactions on human performance. Psychopharmacology (Berl), 1980. 71(2): p. 181-8. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091305710003515?via%3Dihub

[9] Agurell, S. et al.: Interactions of delta 1-tetrahydrocannabinol with cannabinol and cannabidiol following oral administration in man. Assay of cannabinol and cannabidiol by mass fragmentography. Experientia, 1981. 37(10): p. 1090-2. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02085029

[10] Gong, H., Jr. et al.: Acute and subacute bronchial effects of oral cannabinoids. Clin Pharmacol Ther, 1984. 35(1): p. 26-32. URL: https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1038/clpt.1984.4

[11] Johansson, E. et al.: Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabinol in man after intravenous administration and smoking. Biomed Environ Mass Spectrom, 1987. 14(9): p. 495-9. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bms.1200140904

[12] Walsh, J.H. et al.: Treating insomnia symptoms with medicinal cannabis: a randomized, crossover trial of the efficacy of a cannabinoid medicine compared with placebo. Sleep, 2021. 44(11). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8598183/

[13] Sliwoski, V.: Is CBN legal? What is CBN? The Canna Law Blog™, Harris – Bricken, 2020. URL: https://harrisbricken.com/cannalawblog/is-cbn-legal-what-is-cbn/

Čítať článok
Cannabigerol (CBG) – účinky a regulácia
Cannabigerol (CBG) – účinky a regulácia

 

V žiare reflektorov sa slnia dva najznámejšie kanabinoidy, CBD a THC, no dnes sa pozrieme na CBG – Cannabigerol, ktorý je tretí kanabinoid v hľadáčiku medzi spotrebiteľmi.

 

CBG-A, čo je kyselinová forma CBG, je dokonca priamy prekurzor (východisková látka) aj pre CBD a THC.  V rastline sa však vyskytuje vo veľmi malom množstve. V Európe sa objavili individuálne prípady, kedy bolo CBG svojím obsahom oproti ostatným kanabinoidom dominantné, a to až 80% a viac z objemu všetkých kanabinoidov.[1]

 

Účinky CBG

Pripomeňme si, že endo-kanabinoidný systém (EKS) sa skladá z receptorov (najmä v nervovom a imunitnom systéme) a molekúl, ktoré pôsobia na tieto receptory, aby ich ovplyvňovali a udržiavali náš organizmus vo vyrovnanom stave navzdory vonkajším vplyvom. CBG je takáto molekula, ktorá má schopnosť viazať sa na kanabinoidné receptory, a tak ovplyvňovať nás EKS. Viac o EKS píšeme v tomto článku.

 

Rovnako ako CBD, CBG nie je psychotropné. Nepoznáme ho však tak dobre ako CBD. Další výskum isto prinesie, či potvrdí, nové poznatky.

 

Zatiaľ sú najčastejšie citované tieto pozitívne účinky a štúdie:

1, Bakteriálne infekcie – CBG bolo skúmané ešte v roku 2008 spolu s ostatnými kanabinoidmi a ukázalo potentnú aktivitu voči baktériám rezistentným antibiotikám, obzvlášť meticilín-rezistentnému kmeňu Staphylococcus aureus. Nepoznáme však ich mechanizmus aktivity.[2]

2, Zápalové ochorenie čriev – ďalšia štúdia z roku 2008 skúmala účinok CBG na kolitída u myší s pozitívnymi výsledkami a odporúčala CBG pre klinické experimenty na ľuďoch.[3]

3, Huntingtonova choroba (HCH) – štúdia z roku 2015 skúmala neuroprotektívny účinok CBG na myši a okrem potvrdenia neuroprotektívnych účinkov si všimla aj zníženie opakovaní mutantného huntingtínu a odporúčala pokračovať vo výskume neurodegeneratívnych ochorení ako HCH.[4]

4, Zelený zákal (glaukóm) – najnovšia štúdia z roku 2016 potvrdila, že podávanie CBG spolu s CBD znižuje vnútro očný tlak a modulácia EKS môže ukázať potenciál pre liečbu glaukómu.[5]

 

Národný úrad pre komplementárnu a integratívnu medicínu v USA oznámil v roku 2019 úmysel financovať výskum analgetických vlastností kanabinoidov (aj CBG) dotáciou 1,5 milióna USD.[6]

 

Zdá sa, že CBG je dobre tolerované na potkanoch, ale to nemusí mať výpovednú hodnotu na ľuďoch. Určite nneužívajte CBG, ak ste tehotná a dojčíte. Takisto sa poraďte s vaším doktorom, ak užívate lieky a vôbec neužívajte CBG, ak používateľ lieky s upozornením na grapefruit.

 

Regulácia CBG

V USA, kde vznikla popularita CBG produktov, sa CBG môže predávať ako doplnok stravy. Oproti CBD, nebolo zatiaľ schválené ich Úradom pre potraviny a liečivá (US Food & Drug Administration, FDA) ako liečivo s výnimkou alebo bez výnimky. Také CBD bolo schválené ako liečivo v lieku Epidiolex, a to bez výnimky, čiže podľa americkej legislatívy nemôže byť pridané do potravín.

 

Dokonca,ak by aj bolo schválené ako liečivo bez výnimky, nemôže sa retrospektívne zakázať ako výživový doplnok, ak už to raz bolo dovolené. Čo však výrobcovia a predávajúci stále nemôžu, je pripisovať CBG nepotvrdené tvrdenia o zdravotných účinkoch.[7]

 

V EÚ rozlišuje regulácia použitie CBG na kozmetické použitie a použitie v potravinách:

 

Čo sa kozmetiky týka, tak v máji 2021 bolo CBG pridané do EU CosIng databázy ako schválená kozmetická prísada s funkciou udržiavania pokožky.[8]

 

Čo sa týka potravín a výživových doplnkov, CBG je vedené pod položkou „Cannabinoids“ (a rovnako ako CBD) so statusom neschválenej novej potraviny, a teda pred uvedením na trh, potrebuje bezpečnostné ohodnotenie podľa Novel Food regulácie.[9]

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] de Meijer, E.P.M., Hammond, K.M.: The inheritance of chemical phenotype in Cannabis sativa L. (II): Cannabigerol predominant plants. Euphytica 145, 189–198 (2005). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10681-005-1164-8

[2] Appendino, G. et al.: Antibacterial cannabinoids from Cannabis sativa: a structure-activity study. Journal of natural products vol. 71,8 (2008): 1427-30. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18681481/

[3] Borrelli, F. et al.: Beneficial effect of the non-psychotropic plant cannabinoid cannabigerol on experimental inflammatory bowel disease, Biochemical Pharmacology, vol. 85, 9 (2013): 1306-1316. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006295213000543

[4] Valdeolivas, S. et al.: Neuroprotective properties of cannabigerol in Huntington's disease: studies in R6/2 mice and 3-nitropropionate-lesioned mice. Neurotherapeutics: the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics vol. 12,1 (2015): 185-99. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25252936/

[5] Cairns, E.A. et al.: The Endocannabinoid System as a Therapeutic Target in Glaucoma. Neural plasticity vol. 2016 (2016): 9364091. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4737462/

[6] National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH): Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Exploring the Mechanisms Underlying Analgesic Properties of Minor Cannabinoids and Terpenes (R21, Clinical Trial Optional). URL: https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-AT-19-009.html

[7] Sliwoski, V.: Is CBG legal? What is CBG? The Canna Law Blog™, Harris – Bricken, 2020. URL: https://harrisbricken.com/cannalawblog/is-cbg-legal-what-is-cbg/

[8] European Commission Cosmetic Ingredient: CANNABIGEROL. URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=98212

[9] European Commission, Novel food catalogue: Cannabinoids. URL: https://webgate.ec.europa.eu/fip/novel_food_catalogue/#

 

Čítať článok
Eufória z behu? Nával kanabinoidov.
Eufória z behu? Nával kanabinoidov.

 

To, keď si bežci pri a po behu vravia, že majú „nával endorfínov“, zrejme vzniklo z rôznych štúdii v 80tych rokoch.[1]  Táto hypotéza je však už dávno prekonaná. Okrem iných výčitiek sa jej najviac oponuje tým, že pre etické dôvody všetok výskum meral množstvo endorfínov v krvi, ale endorfíny sú príliš veľké na to, aby prekonali krvno-mozgovú bariéru.[2] Aj výskumníci endorfínov tvrdia, že táto hypotéza je „mýtus zveličený pop kultúrou.“[3]

 

 

woman_preparing_to_run

 

Z čoho je potom tá eufória?

Najnovšie štúdie tvrdia, že spomínaná eufória  pri športe vzniká ako výsledok aktivácie endokanabinoidného systému [EKS].[4]

 

EKS je systém receptorov, enzýmov a endokanabinoidov, ktorý moduluje mnoho fyziologických procesov, vnútornú sekréciu a ďalšie systémy. Endokanabinoidy ako anandamid (AEA), 2-arachidonoylglycerol (2-AG), N-palmitoylethanolamine (PEA) a N-oleoylethanolamine (OEA) sú lipidy, ktoré sa viažu na endokanabinoidné receptory, aby ovplyvňovali signalizáciu medzi bunkami.

 

Účel EKS v regulácii zápalov, svalovej sily, či metabolizmu energie je dobre zdokumentovaný.[5][6][7][8][9]  Navyše, štúdia z Augusta 2021 ukazuje, že EKS sa cvičením aktivuje a ovplyvňuje aj črevný mikrobióm. Zvýšená hodnota SCFA (z angl. short fatty acids) s ich protizápalovými účinkami je do jednej tretiny ovplyvnená EKS. Endokannabinoidy v obehu sú tiež spájané s vyššou mikrobiálnou diverzitou a nižším počtom zápalových baktérii.[10] Ďalšie dôkazy naznačujú, že črevný mikrobióm a cvičenie regulujú metabolizmus a homeostázu nezávisle od stravy.[11]

 

Štúdia-neštúdia, ak sa pri cvičení cítite dobre, tak cvičte pre radosť!

 

Okrem cvičenia vedia EKS ovplyvniť aj rastlinné kanabinoidy, resp. fyto-kanabinoidy. Vyskytujú sa len v jednej jedinej rastline na svete, ale je ich rovno viac ako 150. Tá rastlina sa volá konopa. Dva najznámejšie fyto-kanabinoidy v konope sú Tetrahydrocannabinol (THC) a Cannabidiol (CBD). THC je pre svoje omamné vlastnosti špecifický a nelegálny kanabinoid. Naopak CBD omamné nie je a jeden z jeho farmakologických účinkov je, že podobne ako cvičenie, zvyšuje hodnoty endokanabinoidu anandamid-u (AEA). Ten sme v texte vyššie zvýraznili naschvál. Jeho názov je totižto odvodený zo sanskritu od slova “blaho”. Takže pomenovanie stavu pri cvičení „eufória“ (z angl. runner’s high) má nenápadnú spojitosť...

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Harber, VJ, Sutton, JR.: Endorphins and exercise. Sports Med. 1984 Mar-Apr;1(2):154-71. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6091217/

[2] Dietrich, A., McDaniel, W.F.: Endocannabinoids and exercise. British Journal of Sports Medicine 2004; 38:536-541. URL: https://bjsm.bmj.com/content/38/5/536

[3] Kolata, G.: Runner’s high? Endorphins? Fiction say some scientists. The New York Times 21 (2002). URL: https://www.nytimes.com/2002/05/21/health/runner-s-high-endorphins-fiction-some-scientists-say.html

[4] Hicks et al.: The transcriptional signature of a runner’s high. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(5):970–13. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30557194/

[5] Donvito, G, et al.: The endogenous cannabinoid system: a budding source of targets for treating inflammatory and neuropathic pain. Neuropsychopharmacology. 2018;43:52–79. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28857069/

[6] Galdino, G. et al. Acute resistance exercise induces antinociception by activation of the endocannabinoid system in rats. Anesth Analg. 2014;119(3):702–715. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24977916/

[7] Schönke, M. et al.: Role of the endocannabinoid system in the regulation of the skeletal muscle response to exercise. Curr Opin Pharmacol. 2020;52:52–60. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32619926/

[8] Rakotoarivelo, V. et al.: Role of the endocannabinoid system in the adipose tissue with focus on energy metabolism. Cells [Internet]. 2021;10(6):1279. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34064024/

[9] Gatta-Cherifi, B, Cota, D.: New insights on the role of the endocannabinoid system in the regulation of energy balance. Int J Obes. 2016;40(2):210–219. URL: https://www.nature.com/articles/ijo2015179

[10] Vijay, A. et al.: The anti-inflammatory effect of bacterial short chain fatty acids is partially mediated by endocannabinoids. Gut Microbes. 2021;13:1 URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19490976.2021.1997559

[11] Mailing L.J. et al.: Exercise and the gut microbiome: a review of the evidence, potential mechanisms, and implications for human health. Exerc Sport Sci Rev. 2019;47(2):75–85. URL: https://doi.org/10.1249/JES.0000000000000183

Čítať článok
9 položiek celkom
Používáme ověření věku Adulto