BLOG

Tu sa dočítate najnovšie podložené a overené informácie o CBD a konope s referenciami na citované zdroje. Príspevky si môžete pozerať všetky spolu v chronologickom poradí, alebo zužovať výber podľa špecifickej sekcie.

 

 

Ako dobre fungovať pod tlakom pestovaním mentálnej flexibility
Ako dobre fungovať pod tlakom pestovaním mentálnej flexibility

 

Tento článok sme prebrali a voľne preložili z PSYCHE.CO, kde vyšiel pod názvom How to perform well under pressure. Nie je o CBD, ale o osobnej pohode a rovnováhe, a preto je tu.

 

Čo je treba vedieť

Nech sa pohybujete v akejkoľvek oblasti, či ste profesionálny alebo amatérsky športovec, podnikateľ, učiteľ, rodič na plný úväzok alebo niečo úplne iné, iste ste pocítili tlak vlastných očakávaní a očakávaní druhých. Takmer každý musí zvládať náročné situácie, v ktorých nemá pocit, že má potrebné zručnosti na úspech a nesplní váhu týchto očakávaní. Som športová psychologička a pomáham svojim klientom naučiť sa mentálne techniky na zvládanie tohto druhu tlaku. Zistila som, že rovnaké praktické techniky a princípy, ktoré učím športovcov, sú neoceniteľné aj pre klientov z iných oblastí života, vrátane podnikania a umenia.

 

"Mentálna odolnosť" je nesprávny prístup

Možno ste si všimli, že v súčasných západných pracovných kultúrach sa od ľudí často očakáva, že na tlak budú reagovať tým, že sa stanú mentálne "silnejšími" alebo "odolnejšími". Táto magická mentálna odolnosť údajne zablokuje nepríjemné nervy a zníži frustráciu a rozčúlenie, ktoré vznikajú z pocitu nezvládania situácie.

 

Mentálna odolnosť a prístup "tvrdého chlapa, špeciálnych síl, pripraveného na boj", ktorý ju zosobňuje, vytvárajú ozaj skvelú propagáciu. Tento koncept je v širokom meradle prijímaný športovcami, dobrodruhmi, podnikateľmi a vojenskými jednotkami, ktoré hovoria o svojej ceste k jej nájdeniu. Firmy platia tisíce libier za prednášky pre svojich zamestnancov, kde im vysvetľujú, ako to dosiahnuť. Renomovaný tréner amerického futbalu, Vince Lombardi, zhrnul naše kultúrne uctievanie k fráze, keď povedal: "Mentálna odolnosť je charakter Sparťana so svojimi kvalitami obetavosti a sebazaprenia, tiež kvalitami oddanosti, nebojácnosti a lásky."

 

V športovej psychológii spojuje koncept mentálnej odolnosti vlastnosti sebavedomia a odhodlania s pocitom kontroly nad vlastným osudom. Môže to znieť lákavo, ale v mojej práci zaujímam úplne odlišný prístup. Videla som škodu, ktorú môže spôsobiť nadmerné idealizovanie sebavedomia, odhodlania a kontroly, spolu so sebazapieraním, obetavosťou a nebojácnosťou. Odolná myseľ môže z diaľky vyzerať silne a nezlomne, ale v skutočnosti núti účinkujúcich zakopať hlavu do piesku, keď čelia desivej výzve. Študentov mentálnej odolnosti učia ignorovať svoje obavy a často sa sabotovať. Ak ste padli do tejto pasce, možno ju poznáte z prejavu, ktorého nacvičenie ste si odložili, prácu, s ktorou ste otáľali alebo projekt večne na pol hotový – to všetko s platnými výhovorkami, hoc vedúcimi k slabému výkonu.

 

Videla som aj ako túžba po mentálnej odolnosti môže spustiť nevhodné a nezdravé kompenzačné mechanizmy [z angl. coping mechanisms] ako dávať si prísne pravidlá, perfekcionistické rysy, nedostatok sebasúcitu a ciele vnímané ako hrozby namiesto ich prijatia ako výzvy. Vstúpenie do akéhokoľvek vysoko výkonného prostredia a vidieť výzvu pred sebou ako hrozbu, je veľmi problematické, pretože to znamená, že myslíte únikovými strachom riadenými časťami vášho mozgu, nie otvorenými koncepčnými časťami. Vo vystrašenom stave nemyslíte a nereagujete kreatívne, jednoducho nasledujete vzory, ktoré ste používali predtým, obvykle dodržiavajúc strnulé pravidlá, čo znamená, že sa nedokážete dobre prispôsobiť novým informáciám alebo zmenám vo vašom prostredí.

 

Prestavte si mentálne odolného cyklistu, ktorý môže byť skvelý v zdolaní hory, ale náchylný k úplnému zúfalstvu, ak dostane defekt, alebo ak divák vbehne na cestu. Alebo mentálne odolný herec, ktorý zvládne tlak pred živým obecenstvom - až do chvíle, keď ho rozptýli mobilný telefón, kedy zabudne na svoje repliky. Ich mentálna odolnosť znamená, že danú chvíľu prežijú, ale nebudú sa v nej rozvíjať alebo nebudú pripravení sa prispôsobiť - ich výkon bude trpieť a ich radosť sa vytratí.

 

Výhody mentálnej flexibility

Prístup, ktorým učím zvládať tlak, sa sústreďuje nie na mentálnu odolnosť, ale na mentálnu flexibilitu, tiež známu ako "psychologická flexibilita" (čiastočne vychádzajúcu z princípov terapie prijatia a odhodlania [z angl. acceptance and commitment therapy alebo ACT], prístupu v psychoterapii, ktorý vzišiel z kognitívnej a behaviorálnej terapie a mieša ju s poznatkami z budhizmu a iných perspektív). Mentálna flexibilita je kľúčová pre úspešné zvládanie tlaku, pretože ak chcete vynikať, potrebujete schopnosti zvládať všetko, čo vám príde do cesty, najmä to neočakávané. V športe to môže byť na poslednú chvíľu zmena trate alebo zistenie, že skaut bude večer sledovať váš zápas. Na pódiu by to mohlo byť nahradenie herca počas prestávky. V kancelárskom prostredí to môže byť náhla žiadosť pridať sa k tímu pre novú obchodnú prezentáciu. Rozvíjanie mentálnej flexibility vám umožní lepšie zvládať tieto okamihy.

 

Skvelá definícia typu mentálnej flexibility, o ktorej hovorím, pochádza od amerického klinického psychológa Stevena Hayesa, spoluzakladateľa ACT, a jeho kolegov, v ktorej ju opisujú ako "schopnosť plne sa spojiť so súčasným okamihom ... a reagovať alebo pokračovať, ak to slúži želanému účinku". Tu je dôležitá zmienka o "želanom účinku". Keď ste strnulí (alebo psychologicky neflexibilní), vytrvávate vo svojom snažení aj vtedy, keď už nie je účinné pri dosahovaní toho, čo je pre vás dôležité. Naopak, s flexibilitou môžete rýchlo prepínať medzi stratégiami na základe požiadaviek každej situácie a rozhodovať o tom, ako konať v súlade so svojimi hodnotami (t.j. "s najhlbšími túžbami srdca", slovami trénera ACT a autora Russa Harrisa).

 

Mentálna flexibilita sa spája s prvotriednym výkonom a lepším duševným zdravím. V roku 2006 zverejnili Hayes a jeho kolegovia metaanalýzu 32 štúdií zahŕňajúcich 6 628 účastníkov, ktorí vyplnili meradlo mentálnej flexibility známe ako "Akceptačný a akčný dotazník". Vo všetkých štúdiách mali ľudia, ktorí dosiahli vyššie skóre v mentálnej flexibilite, menšiu pravdepodobnosť výskytu psychických porúch, a mali celkovo lepšie duševné zdravie. Medzi účastníkmi s chronickou bolesťou, tí, ktorí dosiahli vyššie skóre v psychologickej flexibilite, boli schopní fungovať dlhšie, brali menej liekov proti bolesti a potrebovali menej návštev u lekára. V pracovnom prostredí, tí, ktorí dosahovali vyššie skóre, robili menej chýb a mali vyšší status.

 

Posun k mentálnej flexibilite, ako cieľu v terapii, pochádza z psychologických prístupov, ako je ACT, ktoré rozoznávajú, že každý má obavy, starosti a stres, a ľuďom sa lepšie darí, keď ich priznajú a pracujú s nimi, namiesto toho, aby sa s nimi snažili bojovať. Psychológovia zistili, že čím viac sa snažíte blokovať ťažké myšlienky a emócie, tým viac sa objavujú. Akceptovaním namiesto potlačovania si človek stále všimne tieto myšlienky, ale majú menší vplyv. Veci, ktorých sa bojíte, vás potom menej rozptyľujú, takže môžete použiť viac užitočného na riešenie zameraného myslenia a menej vyhýbavého kompenzačného mechanizmu. To znamená, že sa odpútate od správania, ktoré vám nepomáha smerovať k hodnotám vo vašom živote.

 

Tieto isté princípy sú obzvlášť dôležité, keď sa cítite pod tlakom - napríklad si predstavte, že vás šéf prekvapí tým, že vás požiada, aby ste predstavili váš produkt širokej škále potenciálnych kupcov, alebo sa cítite nervózni, keď sa pripravujete na stretnutie s rodičmi vášho partnera/-ky po prvýkrát. Môžete si myslieť, že v takýchto situáciách pod tlakom je cesta k vynikaniu v tom, aby ste stisli zuby a zosilneli. Ale mentálny flexibilný prístup je pravdepodobne prospešnejší, najmä, keď máte jasno ohľadne svojich hodnôt a viete, čo je pre vás dôležité. S hodnotami máte vždy smer a vždy, keď sa potrebujete rozhodnúť pod tlakom, máte barometer, podľa ktorého môžete merať. Flexibilný hodnotami riadený prístup vám pomáha dobre fungovať, pretože budete mentálne obratní a vždy budete pracovať na dosiahnutí svojich vlastných metrík v živote, nie hnaní inými, strachom alebo očakávaniami.

 

V tomto sprievodcovi vám ukážem niekoľko základných techník na rozvoj mentálnej flexibility a uvedomenie si svojich hodnôt. Vždy, keď sa cítite pod tlakom, tieto základy vám umožnia aktívne vybrať si smer, ktorým sa uberiete, čím vám pomôžu dosiahnuť lepší výkon.

 

Čo robiť

Aby ste pod tlakom dobre pracovali, potrebujete mať zvládnutých niekoľko prvkov:

  • schopnosť oddialiť sa od deštruktívnych myšlienok a vnútorného dialógu [z angl. self-talk];
  • spôsob, ako zvládať ohromujúce pocity [z angl. overwhelming feelings];
  • mentálnu flexibilitu na efektívnu odpoveď;
  • a nakoniec vedieť, na čom vám záleží.

 

Tu je päť krokov na vytvorenie tohto prístupu k dobrému výkonu pod tlakom:

 

Oddeľte sa od svojich myšlienok

Na začiatok je nevyhnutné si uvedomiť, že myšlienky, ktoré by ste mohli mať pri pocite tlaku, často nie sú spoľahlivé. Keď stojíte na tenisovom dvorci, môžete si všimnúť myšlienku: "Som na tenis nešikovný, bude to trápne" (alebo v kancelárii: "Som nešikovný pri prezentovaní, bude to trápne."). To však nie sú fakty, ale emóciami vyvolané myšlienky. Uvedomením si toho (v ACT sa to nazýva "zmiernenie" [z angl. defusion]) sa nebudete neúčinne zaoberať týmito negatívnymi myšlienkami, a akýmkoľvek súvisiacim vnútorným dialógom, miesto toho získate flexibilitu robiť lepšie rozhodnutia, ktoré vás budú viesť smerom k tomu, čo je dôležité, nie preč od toho, čo vás desí.

 

Tu je cvičenie, ktoré vám môže pomôcť dosiahnuť odstup od svojich myšlienok. Po prvé, musíte si všimnúť neprospešné myšlienky, ktoré sa vám motajú v hlave – nie, aby ste v nich zotrvali, ale aby ste si ich viac uvedomovali. Vizuálny spôsob, ako o tom rozmýšľať, je predstaviť si svoj život ako autobus. Vy ste vodič, smer jazdy určujú vaše hodnoty a pasažieri sú myšlienky alebo pocity, ktoré by sa mohli snažiť vás zviesť po nesprávnych cestách. Vašou úlohou, ako vodiča, je sústrediť sa na smer jazdy a nenechať si odvrátiť pozornosť hlukom a švitorením pasažierov - ktorých nemôžete z autobusu vyhodiť ani im zakázať rozprávať. Cesta vpred nie je sa snažiť ich odblokovať, ale všímať si, čo títo pasažieri (vaše myšlienky) hovoria, prikyvovať, akoby ste počúvali, zatiaľ čo sa sústredíte na cestu a na to, kam chcete ísť.

 

Spôsob, ako vytvoriť ešte väčší zmysel pre odstup od svojich myšlienok, je opakovať ich v zábavnom hlase - niečo ako Minnie Mouse alebo hlbokým hlasom muža z upútaviek. Toto vám ďalej pomôže vysať negativitu a silu z myšlienky, kým nebude jasné, že je to len nevhodný rušivý faktor.

 

Ak vám myšlienka s hlasom znie príliš hlúpo, ďalší prístup je skúsiť "odstúpený vnútorný dialóg" [z angl. distanced self-talk]. Napríklad, na tenisovom zápase, namiesto toho, aby ste si mysleli "Vždy začínam svoje podania zle.", pridajte trochu odstupu, napríklad "Myslím si, že začínam svoje podania zle.". Ešte väčší odstup od negativity by bol "Všímam si, že si myslím, že začínam svoje podania zle." (a aby ste vytvorili ešte väčšiu vzdialenosť, skúste odkazovať na seba druhou osobou "ty" alebo používať svoje meno). Vytváranie odstupu týmto spôsobom vytiahne z myšlienky žihadlo a umožní vám sústrediť sa na vieru, že viete silno podať, namiesto toho, aby vás zožrala.

 

Rovnaký princíp sa dá aplikovať naprieč kontextami, napríklad v kancelárskom prostredí môžete prepnúť z myšlienky „Vždy začínam prezentácie slabo.“ na „Myslím si, že začínam svoje prezentácie slabo.“, a tak ďalej, aby ste zvýšili odstup od negatívnych myšlienok.

 

Cvičte si popisovanie svojich pocitov presnejšie

Keď ste pod tlakom, môžete pociťovať záplavu emócií, a všimnúť si agresívny nemilosrdný jazyk, ktorý sa odráža vo vašej mysli, ako napríklad „Zúrim.“ alebo „Som vydesená.“. Je to, ako keby pasažieri vo vašom autobuse používali veľmi emotívny jazyk, aby získali vašu pozornosť. Interpretovanie vašich pocitov týmto spôsobom môže spustiť automatickú reakciu boj/ útek [z angl. fight-or-flight], ktorá sa vyvinula, aby vám pomohla prežiť nebezpečenstvo, ale je veľmi nevhodná pri činnosti v mnohých situáciách v modernom živote.

 

Namiesto toho, aby ste katastrofovali z týchto pocitov alebo sa ich snažili úplne potlačiť, je mentálne flexibilnejší prístup zväčšiť svoju emocionálnu slovnú zásobu, aby ste mohli popísať svoje pocity s väčšou presnosťou a jemnosťou (psychológovia to nazývajú „dojmové označovanie“ [z angl. affect labeling]. Je to dôležité, pretože väčšina z nás má tendenciu byť pomerne lenivá v jazyku a spolieha sa na šesť až osem základných emocionálnych opisov (zväčša sústredených okolo radosti, smútku, prijatia, nechuti, strachu, hnevu, prekvapenia a očakávania). Ak použijete presnejšie slová, ktoré lepšie opisujú vaše skutočné pocity (existujú v skutočnosti stovky slov pre emócie; tu je zoznam 135 tých častejších [v angličtine]), pomôže vám to vybrať si vhodnejší spôsob, ako s týmito pocitmi narábať.

 

Napríklad, povedzme, že sa cítite pod tlakom, pretože vám práve ušlo miesto v prvom tíme, alebo preto, že váš kolega dosiahol povýšenie, po ktorom ste túžili. Ak sa rozhodnete, že ste „nahnevaný/-á“, budete skôr reagovať agresívne alebo vyhýbavo, čo je pravdepodobne kontraproduktívne. Naopak, ak si všimnete, že v skutočnosti závidíte (jedna z emócií hnevu), môžete si aktívne vybrať čokoľvek v situácii, čo vás robí závistlivými a zaviesť viac pozitívnych krokov, ako napríklad naplánovať si dodatočný tréning alebo usporiadať osobné stretnutie s nadriadeným. Identifikácia závisti vám umožňuje mať jasnejšie vo vlastných cieľoch a pracovať aktívnejšie na ich dosiahnutí.

 

Nahraďte formy vnútorného dialógu, ktoré zvyšujú napätie

Spôsob ako premýšľate o svojich pocitoch a emóciách je jeden aspekt vnútorného dialógu, ale existuje aj iný druh, ktorý vie byť veľmi kontraproduktívny, keď ste pod tlakom. Jedno slovo, ktoré v tomto ohľade vzbudzuje červenú vlajku, je „mal/-a by som“, ako napríklad „Mal/-a by som ľahko dať túto prezentáciu.“ alebo „Malo by sa mi podariť dokončiť tento projekt dnes večer.“. Toto slovo je nabité očakávaniami a napätím a bráni vám byť otvorenými všetkým možnostiam, ktoré máte pred sebou.

 

Dovoľte mi predstaviť ďalší príklad z tenisu. Keď sa hráčka pred zápasom pozrie na rebríček a uvidí, že jej súperka je hodnotená oveľa nižšie, môže ísť do zápasu mysliac si „Mala by som vyhrať.“. Bohužiaľ, to okamžite spustí reakciu ohrozenia, pretože ak nevyhrá, zlyhá dvakrát – neprehrala iba zápas, ale prehrala ho s údajne horšou hráčkou. Naopak, byť mentálne flexibilná a vynaložiť úsilie vidieť väčší obraz môže znamenať, že si uvedomí, že jej súperka v poslednej dobe nehrala na hodnotených podujatiach (t.j. takých, ktoré prispievajú k formálnemu hodnoteniu v lige) alebo hrala veľa, ale všetko mimo krajiny. S týmto otvorenejším postojom dáva svojej súperke potrebný rešpekt a kladie menej očakávaní na seba - môže si povedať, že tu má príležitosť dobre obstáť, namiesto toho, aby si povedala, že by mala dobre obstáť - čo pravdepodobne znamená, že bude hrať uvoľnenejšie a lepšie.

 

Používaním širšieho spektra emočného jazyka a vyhýbaním sa nátlakovému vnútornému dialógu aj vy môžete začať nahrádzať slová ako „malo by sa“, „musí“ a „musím“ s otvorenejšími, alternatívnymi slovami ako „všimni si“, „uvedom si“ a „príležitosť“. Týmto jemnejším jazykom sa môžete prispôsobiť požiadavkám situácie, bez toho, aby emócie prebrali kontrolu. Pomôže vám viac sa sústrediť na proces (spôsob, akým podávate výkon) pred výsledkom (v zmysle úspechu alebo zlyhania) a umožní vám pozrieť sa na to, čo môžete urobiť pre život v súlade so svojimi hodnotami namiesto toho, aby ste sa báli alebo vyhýbali možnému zlyhaniu.

 

Pre príklad mimo športu si predstavte, že ste v práci a nový vedúci príde navštíviť váš tím informovať sa o projektoch, na ktorých pracujete. Mohli by ste si povedať, že musíte byť silní, a že by ste to mali zvládnuť bez prípravy, alebo že musíte dobre obstáť a zaujať svojho nadriadeného (vnútorný dialóg, ktorý vás pravdepodobne prinúti cítiť sa vyplašene), ale ak sa pokúsite namiesto toho myslieť „Je tu príležitosť ukázať, na čom pracujem“ alebo „To bude skvelá možnosť získať viac podpory pre náš projekt“, malo by to znížiť tlak a pomôcť vám rýchlo premýšľať.

 

Ak sa vám zdá, že takéto myslenie je neprirodzené, môžete ho zľahčiť praxou. Skúste napísať niekoľko príkladov vnútorného dialógu, ktoré vám pod tlakom prechádzajú hlavou, ako napríklad „musím byť najlepší,“ a potom prečiarknite „musím byť“ a nahraďte to niečím menej obmedzujúcim, ako napríklad „Mám príležitosť byť lepší ako minule.“

 

Porušte niektoré vlastné pravidlá

Príliš strnulé myslenie a rutiny môžu zvyšovať pocity tlaku. Zvýšenie vašej mentálnej flexibility je protijed a jedným spôsobom, ako ju dosiahnuť, je vedome odmietať vaše bežné spôsoby konania. Znie to super jednoducho, ale ak máte radi a spoliehate sa na strnulé rutiny, môže vám to prísť náročné.

 

Pre dokončenie tohto cvičenia sa na každý deň nasledujúci týždeň nastavte urobiť niečo, čo normálne nerobíte. Môže to byť triviálne - napríklad umyť riady hneď po večeri, namiesto nechať ich na ráno, alebo skúsiť úplne inú cestu domov z práce. Potom na ďalší týždeň sa zamerajte prestať robiť niečo, čo vždy robíte (napríklad nenoste hodinky, ak ich obvykle nosíte, alebo si neusteľte posteľ hneď ráno, ak to je vašou bežnou rutinou). Aktivita by nemala byť nič dramatické ani škodlivé, ale niečo, čo vás trochu vyvedie z rovnováhy. Týmto spôsobom naučíte svoj mozog, že ste schopní uniknúť rutine, a že viete byť agilní. Zistíte, že aj keď nenasledujete váš bežný program, vo vašom svete je obyčajne všetko v poriadku.

 

Dúfajme, že táto novo nájdená mentálna flexibilita sa prenesie aj do situácie, keď budete riešiť vysoko záťažovú situáciu v živote - napríklad namiesto toho, aby ste sa vrátili k metódam alebo stratégiám, ktoré nefungujú, budete ochotnejší vyskúšať alternatívne riešenia alebo interpretujete potenciálne dôsledky situácie s otvorenejším myslením. Napríklad, predstavte si, že sa učíte na získanie kvalifikácie a vašou bežnou praxou je odoslať prácu čo najneskôr, aby ste mali čo najdlhší čas napísať prácu dokonale. S flexibilitou by ste si mohli uvedomiť, že práca nemusí byť dokonalá - musí iba prejsť - a ak ju pošlete skôr, keď je „dostatočne dobrá“, budete mať viac času písať ďalšiu prácu alebo si oddýchnuť, alebo urobiť niečo, čo zlepší vašu pohodu. Stále pracujete pod tlakom výborne, ale pomáhate si tlak znižovať odchyľovaním od prísnej rutiny.

 

Identifikujte a pamätajte si svoje hodnoty

Posledný a najnákladnejší krok k úspechu pod tlakom spočíva v tom, prečo je výkon vôbec dôležitý - a tu vstupujú do hry vaše hodnoty. Tu je dôležité urobiť rozdiel medzi hodnotami a cieľmi. Vaše ciele sú vaše dlhodobé plány, zatiaľ čo vaše hodnoty platia v každej situácii. Napríklad vaším cieľom môže byť stať sa najlepším strelcom vo svojom futbalovom tíme, ale vaše hodnoty môžu byť vždy dávať zo seba najlepšie, vždy sa snažiť zlepšiť a byť dobrým spoluhráčom. Keď máte veľmi jasno v svojich hodnotách, získavate dve hlavné výhody - viete spozorovať, kedy by mohli byť porušené (a pravdepodobne spustili vaše emóciami riadené systémy hrozby) a môžeš ich použiť ako mierku pri tom, ako reagovať, keď sa cítite pod tlakom, aby ste s nimi ostali v súlade.

 

Na identifikáciu svojich hodnôt existujú tabuľky návrhov a cvičenia, ktoré môžete nájsť online (napríklad Russ Harris poskytuje svoj kompletný sortiment pracovných listov tu), ale ja som zistila, že ďalší zábavný spôsob identifikácie kľúčovej hodnoty je prelistovať fotky, ktoré ste si fotili na svojom telefóne. Vyskytuje sa v nich nejaká téma, prvok, ktorý sa opakuje stále znova: úspech, rodina, krása, komunita, duchovno? Ak ste spoznali nejakú kľúčovú hodnotu, strávte nejaký čas premýšľaním o tom, ako môžete robiť viac rozhodnutí v súlade s touto hodnotou vo svojom živote. Ak sa cítite pod tlakom v nejakej osobitne oblasti svojho života, ako tímový šport, výkon v práci alebo rodinný život doma, možno by by ste mohli popremýšľať, ako hodnota, ktorú ste objavili súvisí s daným kontextom. Majúc hodnoty pred očami, keď ste pod tlakom – a objavia sa spomínaní rozptyľujúci autobusoví pasažieri! - zabezpečí, že vaša destinácia zostane naprogramovaná v navigácii a pôjdete podľa plánu.

 

Aby ste mali konkrétny príklad mimo športu, predstavte si, že ste začali dobrovoľne pracovať pre miestny charitatívny projekt na ochranu prírody a vedúci vás náhle požiada, aby ste mali krátky prejav o charite pred skupinou návštevníkov. Znova by ste možno mysleli, že riešením je byť tvrdý/-á a odvážny/-a, ale to by bolo vytváranie hrozby zo situácie. Namiesto toho si znovu uvedomte svoje hodnoty - možno vám záleží na prírode alebo ste zanietení do kultivovania pocitu miestnej komunity - s týmito hodnotami v mysli budete pravdepodobne vnímať situáciu ako príležitosť (určite náročnú, no nie ako hrozbu), budete sa cítiť uvoľnenejšie a premýšľať jednoduchšie.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJ: Perry, J.: How to perform well under pressure. PSYCHE.CO, 2024. Článok. URL: https://psyche.co/guides/how-to-perform-well-under-pressure-by-cultivating-flexibility

 

Čítať článok
Vplyv technológie 3D tlače s konopným vláknom
Vplyv technológie 3D tlače s konopným vláknom

 

V posledných rokoch pokrok technológie 3D tlače urýchlil transformačný posun v rôznych odvetviach. Z nového konceptu sa rýchlo vyvinul na pravidlá meniacu inováciu vo výrobných procesoch, vývoji produktov, zdravotnej starostlivosti a ďalej. V tomto blogu chceme priblížiť vplyv technológie 3D tlače, jej aplikácie v rôznych sektoroch a jej potenciál formovať budúcnosť výroby.

 

Pre Konopnicu má nesmierny význam použitie biologicky rozložiteľných materiálov spolu s konopným vláknom, čo je umožňuje vo vlastnej réžii vytvoriť produkty jedinečného prevedenia pri ekologickejšej výrobe. 

 

3D tlač, známa aj ako aditívna výroba, vo svojej podstate zahŕňa vytváranie trojrozmerných objektov vrstvu po vrstve z digitálneho modelu. Na rozdiel od tradičných subtraktívnych výrobných metód, ktoré vyrezávajú alebo odrezávajú materiál, 3D tlač vytvára objekty vrstvu po vrstve s použitím materiálov, ako sú plasty, kovy, keramika alebo dokonca živé bunky. Tento prístup po vrstvách umožňuje zložité dizajny a kustomizáciu [prispôsobenie], čo prináša revolúciu vo výrobnom procese.

 

Aplikácie 3D tlače v rôznych odvetviach

Výroba a prototypovanie: 3D tlač umožňuje rýchle prototypovanie, čím sa znižuje čas a náklady spojené s tradičnými metódami prototypovania. Táto technológia umožňuje inžinierom a dizajnérom rýchlo iterovať, testovať dizajny a vykonávať úpravy bez rozsiahleho prestavovania, čím sa urýchľuje cyklus vývoja produktu.

 

Zdravotníctvo a biotechnológia: V zdravotníctve 3D tlač uľahčuje vytváranie implantátov, protetiky a anatomických modelov špecifických pre pacienta. Zdravotnícke pomôcky prispôsobené jedinečnej anatómii jednotlivca, ponúkajú vylepšenú funkčnosť a pohodlie. Okrem toho výskumníci skúmajú biotlač, ktorej cieľom je tlačiť tkanivá a orgány pomocou živých buniek, čo má potenciál pre personalizovanú regeneratívnu medicínu.

 

Letectvo a automobilový priemysel: tieto odvetvia si osvojili 3D tlač s cieľom vytvoriť ľahké, zložité diely, ktoré zvyšujú výkon a spotrebu paliva. Letecké spoločnosti ju využívajú na výrobu zložitých komponentov so zníženou hmotnosťou, čo prispieva k pokroku aj vo vesmírnom bádaní. V automobilovom sektore umožňuje 3D tlač vytvárať diely na mieru, optimalizovať dizajn vozidiel a znižovať zložitosť montáže.

 

Výzvy a vyhliadky do budúcnosti

Najväčšie výzvy pre 3D tlač sú materiálové obmedzenia, kontrola kvality a škálovateľnosť. Neustály pokrok, ako je tlač z viacerých surovín, zvýšená rýchlosť a kvalita tlače, či skúmanie nových materiálov, však sľubujú prekonanie týchto prekážok.

 

Rozšírené výrobné možnosti môžu pretvoriť dodávateľské reťazce, čo umožní lokalizovanú alebo tzv. on-demand výrobu [na požiadanie]. Ako technológia dozrieva, je pripravená umožniť aj efektívne vytvárať produkty na mieru.

Technológia 3D tlače stojí v popredí inovácií, pretvára priemyselné odvetvia a tradičné (často náročné) výrobné metódy. Jej všestrannosť naďalej rozširuje ríšu možností. Aj napriek prekážkam, prebiehajúci vývoj posúva 3D tlač vpred a nanovo definuje spôsob, akým navrhujeme, vytvárame a vyrábame predmety. Posúva hranice a podnecuje bezpríkladné pokroky v rôznych sektoroch.

 

Rozložiteľné materiály a konopné vlákno v 3D tlači

Jednou z noviniek je integrácia konopného vlákna s tradičnými 3D tlačovými materiálmi, ktoré ponúkajú udržateľnú alternatívu s jedinečnými vlastnosťami. Konopné vlákno, získané z konopy siatej (Cannabis sativa L.), môže predstavovať obnoviteľnú a ekologickú možnosť vďaka svojej biologickej odbúrateľnosti, ale aj sile a trvanlivosti.

 

Využitie rozložiteľných materiálov a konopného vlákna v 3D tlači:

Trvalo udržateľné získavanie zdrojov: Integrácia prírodných materiálov do 3D tlače uľahčuje udržateľné výrobné postupy a znižuje závislosť na neobnoviteľných zdrojoch. Takýmto zdrojom môže byť napr. kukuričný škrob, ktorý sa transformuje do termoplastického materiálu vhodného pre 3D tlač. Takéto „plasty“ sa preto niekedy nazývajú „zelené plasty“.

 

Vplyv na životné prostredie: Obzvlášť pri spotrebnom tovare používanie biologicky rozložiteľných materiálov znižuje zaťaženie životného prostredia. Nemusí to nutne znamenať, že materiál sa ľahko sám rozloží, ale aj kompostovateľné vlastnosti predstavujú veľkú pomoc.

 

Vývoj produktu šetrný k životnému prostrediu: Ľahké a odolné prevedenie výtlačkov spolu s s jedinečnými vlastnosťami konečného produktu pri použití konopného vlákna ponúka uskutočniteľné riešenie pre výrobu šetrnú k životnému prostrediu.

 

** Bonus: pestovanie konopy ako zdroja konopného vlákna je navyše uhlíkovo negatívne! Konopa siata stiahne z atmosféry viac CO2 ako sa do nej vypustí pri jej pestovaní! [1] Tento proces sa nazýva sekvestrácia uhlíka.

 

Konopnica z vlastnej skúsenosti vie, že 3D tlač s konopným vláknom nie je vôbec jednoduchá. Veríme však, že pokroky v materiálovom zložení a technikách tlače posilnia jeho rentabilitu a rozšíria jeho aplikácie.

 

Spojenie udržateľných materiálov s najmodernejšou technológiou je reálna cesta k udržateľným výrobným postupom a ekologickému svetu. "Technické konope" dostáva nový rozmer...

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

REFERENCIE:

[1] Mikita,M.: Konopa siata – zázračná rastlina. Konopnica Blog. Článok, 2021. URL: https://www.konopnica.sk/blog/konopa-siata--zazracna-rastlina/

Čítať článok
Kvet konopy: fajčenie na rekreačné účely
Kvet konopy: fajčenie na rekreačné účely

 

V posledných dvoch článkoch sme sa pozreli na využitie kvetu konopy na medicínske a potravinové využitie. V júli 2024 vstúpia do platnosti novoprijaté monografie kvetu konopy a Cannabidiolu (CBD) izolovaného z konopy siatej. Popri prúde štandardizovania kvalitatívnych požiadaviek na lekárske využitie, v niekoľkých európskych krajinách (konkrétne Nemecko, Holandsko, Luxembursko, Malta, Švajčiarsko a Česko) testujú modely alebo dokonca rozhodujú o plošných opatreniach pre fajčenie kvetu konopy na rekreačné využitie.

 

Rekreačné použitie je na zodpovednú zábavu alebo oddych.

 

Dospelé (z angl. adult-use) použitie je používanie v širšom zmysle ako rekreačné, čiže napr. na zlepšenie fyzického výkonu v športe, pri kreatívnych aktivitách alebo na spirituálne účely.

 

Monografia kvetu konopy delí odrody podľa chemotypov do troch kategórii: 1, THC dominantný typ; 2, THC/ CBD zmiešaný typ; 3, CBD dominantný typ. Existuje prípad, kedy by boli všetky tieto kategórie (aj tretia) nelegálne, pretože odhliadnuc od množstva CBD, obsahujú aspoň 1% delta 9-tetrahydrocannabinolu (THC), čo je vo väčšine krajín EÚ normálne nelegálne množstvo. Toto sú však medicínske kritéria.

 

Priemyselné (legálne) kritéria určujú iba povolené množstvo psychoaktívneho kanabinoidu THC. V tomto prípade jeden termín „priemyselná / technická konopa“ pomenováva rastlinu s povoleným množstvom THC a druhý termín „marihuana“ drogu s nepovoleným množstvom THC.

 

Ak je definovaný chemotyp na medicínskej úrovni a čoskoro sa definujú podmienky aj na „rekreačnej“ úrovni, marihuana sa stane zbytočným termínom výsostnej ilegality a v bežnej reči ostane skrátka iba konopa (Cannabis) na technické využitie, potravinové, medicínske, či rekreačné využitie. V angličtine sa to už chytá a možno sa aj na Slovensku uchytí používať pomenovanie Kanabis v jej najširišom význame.

 

Keď už sme pri fajčení, fajčenie hocičoho (tabaku/ kanabisu/ šalvie...) je nezdravé. Pri horení materiálu vzniká neuveriteľné množstvo splodín. Pri horení kanabisu (kvetu konopy) sú to najmä decht, amoniak, oxid uhoľnatý a formaldehyd. Ak chcete vidieť, ako tieto látky pôsobia na vaše orgány, pozrite si nasledujúce video (v angličtine, no s možnosťou českých tituliek).

 

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

Čítať článok
Kvet konopy: potravina
Kvet konopy: potravina

 

Kvet konopy je zaujímavý tým, že v jeho trichómoch sa nachádza najväčšie množstvo kanabinoidov a terpénov. Konopné semená a listy či stonky sa pohodlne dostanú na zoznam surovín v potravinárstve avšak pre spomenutý dôvod je sám konopný kvet doteraz regulovaný. Čo sa týka kanabinoidu Tetrahydocannabinolu (THC) ten je nad 0,3% objemu ilegálny, a čo sa týka Cannabidiolu (CBD) a ostatných kanabinoidov, na ne sa v potravinárstve vzťahuje európska regulácia Novel Food. Okrem toho, že sa dajú kvety konopy použiť ako surovina napr. pri výrobe piva, dajú sa navyše aj fajčiť, čo celú ich situáciu komplikuje ešte viac.

 

Jedným z používaných argumentov za povolenie extraktov z kvetov konopy ako potravín v Novel Food katalógu je v prípade získania extraktu tradičným lisovaním za studena, kedy sa uvoľní celé spektrum kanabinoidov, no to nepresiahne prirodzený objem kvetu. Sú to najmä moderné spôsoby extrakcie pomocou CO2, ktoré môžu zvýšiť relatívnu koncentráciu kanabinoidov vo finálnom produkte (čo je navyše nebezpečné z pohľadu THC). Každopádne, Európska komisia už eviduje viac ako 12 prihlášok od výrobcov na schválenie ich CBD formulácii v Novel Food katalógu. V súčasnosti prebiehajú analýzy o ich bezpečnosti.

 

Čo ale iné potraviny z kvetov konopy?

V apríli 2022 najvyšší administratívny súd v Poľsku (Naczelny Sąd Administracyjny) uznal odvolanie spoločnosti Kombinat konopny a stanovil, že kapsule s obsahom kvetov konopy pre účely výživových doplnkov nie sú považované za nové a nepreskúmané [novel], keďže história konzumácie kvetov konopy je dokázaná. Toto môže znamenať precedens v celej Európe.

 

V decembri 2022 zas najvyšší administratívny súd vo Francúzsku (Conseil d'État) učinil, že všetky výrobky z konopných kvetov a listov, ktoré neobsahujú viac ako 0.3% obj. THC plne legálne na predaj vo Francúzsku.

 

V júni 2023 Európska komisia odstránila status „novel“ pre konopné listy v Novel Food katalógu a povolila ich marketing a predaj na účely vodnej imerzie, čiže na lúhovanie ako čaj, pod podmienkou, že nebude použitý kvet alebo jeho časť.

 

Pre odstránenie pochybností, všetky produkty z konopných semien, ako sú napr. konopný olej, múka (konopné proteíny), samotné semienka boli vždy tradičné a povolené.

 

Ak by ste si chceli pozrieť, všetky produkty z konopy, ktoré sú alebo nie sú povolené v Novel Food katalógu, treba hľadať pod „Cannabis sativa L.“

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

Čítať článok
Kvet konopy: extrakty a fajčenie na liečebné účely
Kvet konopy: extrakty a fajčenie na liečebné účely

 

V júni tohto roku sa diali veľké veci. Kvet konopy a Cannabidiol (CBD) izolovaný z konopy siatej získali na schôdzi k aktualizácii Európskeho liekopisu vlastné monografie. Každá monografia bude oficiálne vydaná ako príloha Európskeho liekopisu v januári 2024 a do platnosti vstúpi až v júli 2024, ale pre veľký záujem celého sveta, Európsky liekopis (European Pharmacopea, „Ph. Eur.“) zverejnil text monografie kvetu konopy na internete už teraz.

 

Liekopis je „dielo normatívneho charakteru s celoštátnou záväznosťou. Obsahuje všeobecné ustanovenia týkajúce sa prípravy, skúšania, označovania, uchovávania a vydávania liečiv a zdravotníckych potrieb, kvalitatívne kritériá a požiadavky na ich akosť. Udáva bežné terapeutické dávky a maximálne dávky pre jednotlivé liečivá, ktoré sú pre lekárnikov a lekárov záväzné.“[1]

 

Monografia je „časť publikácie, kde je komplexne spracovaná jediná téma, spravidla úzko špecializovaná či vymedzená.“[2]

 

Monografia definuje kvet konopy siatej (Canabis sativa L.) ako sušené, celé alebo súbor častí plne vyvinutého samičieho okvetia konopy siatej pre medicínske účely. Podľa chemotypu delí kvety na tri typy:

1, THC dominantný typ: delta 9-tetrahydrocannabinol minimum 5.0%; cannabidiol maximum 1.0%.

2, THC/ CBD zmiešaný typ: delta 9-tetrahydrocannabinol minimum 1.0%; cannabidiol minimum 1.0%; pomer THC : CBD = od 0.2 do 5.0.

3, CBD dominantný typ: delta 9-tetrahydrocannabinol maximum 1.0%; cannabidiol minimum 5.0%.
šiška kvetu kanabisu

Obrázok: sušený kvet (šiška) kanabisu

 

Definované sú aj ďalšie požiadavky ako zber, presné určenie zloženia a testy pre cudzie látky (napr. ťažké kovy), skladovanie a značenie produktu. Napríklad nameraný obsah celkového THC a CBD sa nesmie odchyľovať od úrovne na označení o viac ako ± 10%.

 

Monografia môže byť použitá pri výrobe extraktov alebo pri predpise kvetu ako hotového výrobku na inhaláciu. Sušený kvet konopy (šiška) sa totiž bežne fajčí. Pre úplnosť, text treba čítať v spojení s monografiou o rastlinných liekoch (1433), ktorý zahŕňa ďalšie náležitosti, ktoré monografia kvetu konopy (3028) nezahŕňa alebo nevylučuje.

 

Toto je prvý a podstatný krok k vysoko kvalitným štandardom pre farmaceutické skúšanie v medicínskom prostredí pri klinických štúdiách alebo pre legislatívne rozhodnutia. Slovensko je jednou z posledných krajín EÚ, kde lekárska marihuana stále nie je povolená, pričom EÚ sama uznáva, že „konopa [marihuana] alebo kanabinoidy môžu efektívne zvyšovať chuť do jedla a znižovať úbytok váhy pri HIV/ AIDS, môžu zmierňovať symptómy duševných porúch ako psychóza, Tourettov syndróm, epilepsia, rovnako aj pri Alzheimerovej chorobe, artritíde, astme, rakovine, Crohnovej chorobe, zelenom zákale. Tiež znižujú riziko obezity, cukrovky a zmierňujú menštruačnú bolesť.“[3]

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Wikipedia: Liekopis. Online, október 2023. URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Liekopis

[2] Wikipedia: Monografia. Online, október 2023. URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Monografia

[3] European Parliament: Take medical use of cannabis seriously, say MEPs. 13-02-2019. Tlačová správa. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25221/take-medical-use-of-cannabis-seriously-say-meps

Čítať článok
Legálny status lekárskej marihuany v krajinách EÚ
Legálny status lekárskej marihuany v krajinách EÚ

 

[Článok aktualizovaný 25.10.2023]

Aj lekárska marihuana predstavuje produkty v rôznych formách: sušené kvety na fajčenie, nosné spreje, kapsule, čapíky alebo topické masti. Spôsob podávania týchto liekov ovplyvňuje, ako rýchlo sa dostanú do krvného obehu a ako sa metabolizujú.

 

V európskych krajinách, kde je lekárska marihuana povolená, ju doktori predpisujú na rad problémov ako je chronická bolesť, poruchy duševného zdravia (úzkosť) a neurologické ťažkosti (napr. epilepsia).[1][2]

 

Naliehanie na podporu výskumu a rozvoja (tzv. R&D) lekárskej marihuany nevytvára iba súkromný sektor[3], ale aj samotný Európsky parlament, ktorého členovia ešte v roku 2019 prijali rezolúciu 2018/2775(RSP), ktorou nabádajú Európsku komisiu aj jednotlivé členské štáty, aby sa venovali regulačným a kultúrnym bariéram, ktoré zaťažujú vedecký výskum a zároveň ho aj finančne podporili. Navyše, lekári by mali mať možnosť vykonávať ich odborný úsudok a voľne predpisovať liečivá založené na lekárskej marihuane. Tieto lieky by mali byť poisťovňami preplatené, ako akékoľvek iné lieky.

 

Ako tvrdí samotná rezolúcia: „Existujú dôkazy, že konopa [marihuana] alebo kanabinoidy môžu efektívne zvyšovať chuť do jedla a znižovať úbytok váhy pri HIV/ AIDS, môžu zmierňovať symptómy duševných porúch ako psychóza, Tourettov syndróm, epilepsia, rovnako aj pri Alzheimerovej chorobe, artritíde, astme, rakovine, Crohnovej chorobe, zelenom zákale. Tiež znižujú riziko obezity, cukrovky a zmierňujú menštruačnú bolesť.“[4]

 

Apropo! V júli 2023 boli kvet konopy siatej (Cannabis Sativa L., pričom tu sa nerozlišuje sa medzi priemyselnou konopou a lekárskou marihuanou) a Cannabidiol (CBD) izolovaný z konopy siatej pridaný do európskeho liekopisu s účinnosťou od 1.7.2024, čo znamená, že boli oficiálne a explicitne zadefinované ich kvalitatívne očakávania ako liečiva.[5]

 

Ku krajinám, kde je už lekárska marihuana legálna, spustili svoje pilotné programy s definovanými použiteľnými prípadmi a produktami aj v Dánsku (2018), Írsku (2019) a Francúzsku (2021).

 

Počet pacientov registrovaných v dánskom programe stúpol medzi  Q2 2022 a Q2 2023 o viac ako 90%.[6] Francúszky minister zdravotníctva, A. Rousseau nedávno potvrdil, že pilotný experiment, ktorý má končiť  v marci 2024 už ukázal „klinickú spätnú väzbu, ktorá potvrdila prospech pre pacienta.“ Ministerstvo zvažuje aj plnohodnotný program lekárskej marihuany, avšak čaká na Európsku marketingovú autorizáciu, ktorá by mala byť hotová do roku 2025.[7]

 

Zatiaľ je to iba v Nemecku a Českej republike, kde výdavky na lekársku marihuanu hradia poisťovne.

 

Kde v Európe je lekárska marihuana legálna?

Kde je lekarska marihuana legalna

Obrázok: Legálny status lekárskej marihuany v Európe. Zdroj: Euronews.com

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Attwood D et al.: The European Cannabis Report (7th Ed.). 2022. URL: https://prohibitionpartners.com/reports/the-european-cannabis-report-7th-edition/

[2] Olsson F. et al.: An observational study of safety and clinical outcome measures across patient groups in the United Kingdom Medical Cannabis Registry. Expert Review of Clinical Pharmacology. 2023 Mar 4; 16(3):257-66. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512433.2023.2183841

[3] Sodergren, M., MBChB (Hons), DIC, PhD, FRCS:  The future of medical cannabis development in Europe. European Pharmaceutical Review. Júl 2023. Článok. URL: https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/183928/the-future-of-medical-cannabis-development-in-europe/

[4] European Parliament: Take medical use of cannabis seriously, say MEPs. 13-02-2019. Tlačová správa. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25221/take-medical-use-of-cannabis-seriously-say-meps

[5] Council of Europe: Outcome of the 176th session of the European Pharmacopoeia Commission, June 2023, Press Release. 5 July 2023, Strasbourg, France. URL: bit.ly/3PwSUmy

[6] Stevens, B.: Denmark’s Medical Cannabis Pilot Programme Has Seen 90% Growth Over the Last Year. Business of Cannabis Europe, Data & Analysis, Medical Cannabis, October, 2023. Článok. URL: https://businessofcannabis.com/denmarks-medical-cannabis-pilot-programme-has-seen-90-growth-over-the-last-year/

[7] Business of Cannabis Europe, Data & Analysis, Medical Cannabis, October, 2023. Článok. URL: https://businessofcannabis.com/frances-health-minister-promises-continued-access-to-medical-cannabis-for-patients/

Čítať článok
Kompletný sprievodca výberom správneho CBD oleja
Kompletný sprievodca výberom správneho CBD oleja

 

V oblasti wellnessu a prírodného zdravia získava CBD olej značnú pozornosť ako potenciálny doplnok životného štýlu. Ak chcete skúsiť CBD olej a pociťujete neistotu ohľadom výberu správneho produktu, ste tu správne. Tento článok má za cieľ poskytnúť vám dôkladný prehľad faktorov, ktoré treba zvážiť pri výbere CBD oleja, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie, ktoré bude zlučiteľné s vašimi individuálnymi potrebami a preferenciami.

 

Rozumejte CBD Oleju

Predtým než sa pustíme do detailov výberu CBD oleja, spomeňme si na základy. CBD, alebo kanabidiol, je zlúčenina z rastliny konope. Je dôležité rozlíšiť medzi CBD pochádzajúcim z priemyselnej (technickej) konopy a CBD z marihuany - konopy bohatej aj na psychoaktívnu zlúčeninu THC. CBD extrakt z priemyselnej konopy obsahuje zanedbateľné množstvo THC, čo zabezpečuje potenciálne zdravotné výhody bez psychoaktívnych účinkov.

 

Faktory, ktoré treba zvážiť

Pôvod a kvalita: vyberte si CBD olej vyrobený z organicky pestovaného konopného materiálu. Hľadajte produkty, ktoré podstúpili testy tretej strany na overenie ich čistoty, účinnosti a absencie škodlivých kontaminantov ako pesticídov, plesní, baktérii a ťažkých kovov.

 

Celospektrálny (full – spectrum), širokospektrálny (broad – spectrum) alebo izolát (isolate): CBD olej je dostupný v rôznych spektrách. Celospektrálny olej obsahuje plné spektrum kanabinoidov a zlúčenín prítomných v konope. Širokospektrálny olej zachováva viacero kanabinoidov, ale eliminuje THC. Obsah ostatných kanabioidov a terpénov stále prispieva k efektu sprievodnej terapie, tzv. entourage effect. Izolát CBD je čistý CBD bez ďalších zlúčenín.

 

Dodatočné zložky: niektoré CBD oleje obsahujú ďalšie prírodné zložky, ako sú MCT olej alebo éterické oleje, pre dodatočné výhody. Skontrolujte prítomnosť potenciálnych alergénov.

 

Transparentnosť a laboratórne výsledky: seriózne značky poskytujú prístup k laboratórnym správam tretích strán, známym aj ako certifikáty analýzy (CoA). Tieto správy potvrdzujú obsah kanabinoidov produktu, kvalitu výrobku a zabezpečujú transparentnosť.

 

Koncentrácia CBD: venujte pozornosť koncentrácii CBD uvedenej na štítku produktu. Aj keď výrobcovia udávajú percentá (%), treba ju udávať v miligramoch (mg) na celý objem fľaštičky aj na dávku. Vyššia koncentrácia môže byť vhodná pre viac vážiacich užívateľov.

 

Hodnovernosť značky: správne značenie koncentrácie je iba začiatok. Sledujte akým spôsobom je produkt označený, ako podáva informácie a či sa dozviete všetko, čo vás zaujíma. Je popísané zloženie, dávkovanie, skladovanie, recyklovanie? Vážnym priestupkom výrobcu sú okrem nepravdivého označovania aj zavádzajúce (najčastejšie prehnané) tvrdenia o zdravotných účinkoch CBD.

 

Dávkovanie a veľkosť dávky: Určenie vhodnej dávky môže byť náročné. Odporúča sa začať s nízkou dávkou a postupne ju zvyšovať, kým nedosiahnete želané účinky. Keďže sa jedná o prírodnú látku, nečakajte zázraky hneď. Iba pri pravidelnom užívaní môžete pozorovať zmeny.

 

Preferencie vône: CBD olej môže mať charakteristickú zemitú chuť. Niektoré značky ponúkajú voňavé možnosti, aby sa užívanie stalo príjemnejším.

 

Informované rozhodnutie

Výber správneho CBD oleja zahŕňa starostlivé zváženie faktorov, ako je spektrum, certifikovaný výrobný proces, testy kvality, jasné a pravdivé značenie produktu. Dajte prednosť transparentnosti a hľadajte produkty, ktoré poskytujú laboratórne správy na overenie ich obsahu. Pamätajte si, že nájdenie optimálnej dávky a typu produktu môže na začiatku vyžadovať určité experimentovanie a vždy je rozumné konzultovať s doktorom.

 

Pri výbere ideálneho CBD oleja pamätajte, že vaše zdravotné ciele a preferencie sú jedinečné. S týmito poznatkami môžete s istotou navigovať svetom CBD olejov a urobiť informované rozhodnutie, ktoré prispieva k vašej celkovej pohode.

  

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

Čítať článok
CBD Demystifikované: Čo je to CBD a ako funguje
CBD Demystifikované: Čo je to CBD a ako funguje

 

V dnešnom modernom svete zdravia a wellnessu sa stále častejšie stretávame s pojmom CBD. Možno sa vás tento termín doteraz obišiel, alebo o ňom máte len málo informácií. V tom prípade ste na správnom mieste. Tento článok je venovaný vysvetleniu základov spojených s CBD, aby ste mohli lepšie porozumieť tejto zaujímavej a pôsobivej zlúčenine.

 

Čo je CBD?

 CBD, známe tiež ako kanabidiol, je prírodná zlúčenina nachádzajúca sa v rastline konope. Jej dôležitým aspektom je, že je to jedna z viacerých zlúčenín známych ako kanabinoidy. Napriek tomu, že pochádza z konopného rastlinného materiálu, neobsahuje psychoaktívne účinky, ktoré by ste mohli spojiť s marihuanou. To znamená, že CBD nevyvoláva pocit "zhulenosti" alebo "opojenia", ktorý je typický pre THC, iný kanabinoid nachádzajúci sa v konope.

 

Základné využitie CBD

 Výskum týkajúci sa CBD je v plnom prúde a stále sa objavujú nové spôsoby, ako by táto zlúčenina mohla prispieť k našim zdravotným cieľom. Jednou z hlavných oblastí, v ktorej sa uplatňuje, je úzkosť a stres. Mnohí ľudia tvrdia, že užívanie CBD ich pomáha relaxovať a zvládať rôzne stresové situácie. Okrem toho, niektoré výskumy naznačujú, že CBD môže mať protizápalové vlastnosti, ktoré by mohli byť prospešné pre ľudí s určitými zdravotnými problémami.

 

Ako CBD funguje?

 Tento aspekt môže byť trochu technický, ale stojí za to ho zmieniť. Ľudské telo má tzv. endokanabinoidný systém, ktorý sa podieľa na regulácii rôznych fyziologických funkcií.  CBD patrí do skupiny fytokanabinoidov - zlúčenín prítomných v rastlinách, ktoré majú schopnosť ovplyvňovať funkciu endokanabinoidného systému v tele. Endokanabinoidný systém je súbor receptorov, enzýmov a endokanabinoidov, ktoré pomáhajú udržiavať homeostázu v tele a sú dôležité pre mnohé fyziologické procesy, vrátane regulácie nálady, spánku, bolesti a zápalu.

 

Fytokanabinoidy, ako napríklad THC (delta-9-Tetrahydrokanabinol) a CBD (Kanabidiol), sa viažu na endokanabinoidné receptory v tele a môžu ovplyvniť ich funkciu. THC sa väčšinou viaže na receptor CB1 v mozgu a ovplyvňuje náladu a vnímanie bolesti, zatiaľ čo CBD sa viaže na rôzne receptory v tele a má protizápalové a relaxačné účinky.

 

Je dôležité si uvedomiť, že pôsobenie fytokanabinoidov v tele nie je úplne pochopené a stále sa skúma. Okrem toho, rôzne druhy konope obsahujú rôzne množstvá a pomery fytokanabinoidov, čo môže mať vplyv na ich pôsobenie. Je preto dôležité používať fytokanabinoidy len pod dohľadom lekára a v súlade s miestnymi zákonmi.

 

Ako začať s CBD?

 Ak sa rozhodnete vyskúšať CBD, je dôležité začať s malými dávkami a postupne zvyšovať podľa svojich reakcií. Kvalitné produkty sú dôležité, pretože menej spoľahlivé značky môžu mať nepredvídateľnú kvalitu a obsah. Je vhodné konzultovať s odborníkom na zdravie, najmä ak máte existujúce zdravotné problémy alebo užívate iné lieky. Účinky sa budú líšiť aj od formy CBD produktu.

 

Záver

CBD je zaujímavá zlúčenina s potenciálnymi výhodami pre náš organizmus. Napriek tomu, že mnoho aspektov CBD je stále v štádiu výskumu, môže byť pridaním CBD do vášho wellness režimu pozoruhodným krokom. Však nezabúdajte, že každý organizmus je individuálny a čo môže fungovať pre jedného, nemusí byť vhodné pre druhého. S informovaným rozhodnutím a prípadnou pomocou odborníka môžete objaviť, či je CBD pre vás tým správnym doplnkom pre vaše zdravie a pohodu.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

Čítať článok
CBD 101 alebo základy CBD
CBD 101 alebo základy CBD

 

Náš šesťdesiaty blogový príspevok chceme odľahčiť, aby bol jednoduchým „čteníčkom“ pre nových záujemcov. Ak ste práve začali rozmýšľať o tom, čo to vlastne CBD je, a ako by mohlo ovplyvniť váš letný zážitok, vítame vás na našom blogu. V tomto článku získate základný prehľad o CBD, ktorý vám pomôže rýchlo sa zorientovať v tejto tematike. Potom už nehľadajte ďalej – v našich ostatných článkoch totiž nájdete množstvo informácií, ktoré vám pomôžu preniknúť do hĺbky viac

 

CBD, inak kanabidiol, tvorí jednu z mnohých zlúčenín vnútri rastliny konopy. Je však nevyhnutné rozlíšiť, že hovoríme o priemyselnej konope, nie marihuane. Konope má dve základné zložky: THC a CBD. Zatiaľ čo THC je zodpovedné za psychoaktívne účinky, ktoré sa bežne označujú ako pocit "zhulenia" (z angl. „high“), CBD nie je vonkoncom psychoaktívne a nemá žiadne omamné vlastnosti.

 

Skôr ako sa pustíme do mnohých výhod spojených s užívaním CBD, je nevyhnutné uvedomiť si, že prebiehajúci výskum stále osvetľuje jeho potenciálne účinky a nie všetky dôsledky sú jednoznačne potvrdené. Napriek tomu sa ukázalo, že CBD prináša nádej v rôznych aspektoch ľudského zdravia.

 

Oblasť, v ktorej dochádza k prísnemu výskumu v súvislosti s CBD, je jeho potenciál na zmiernenie úzkosti a stresu. Mnohí jednotlivci oznamujú, že užívanie CBD podporuje relaxáciu a pomáha zvládať náročnosti každodenného stresu. Je však nevyhnutné uvedomiť si, že individuálne reakcie sa môžu líšiť vzhľadom na unikátnosť každej fyziológie.

 

Ďalší potenciálne prospešným účinok CBD tkvie v jeho protizápalových vlastnostiach. To naznačuje, že by mohlo slúžiť ako podporný prvok medzi zápalovými ochoreniami, ako napríklad artritída. Hoci výskum v tejto oblasti stále prebieha, mnohé správy potvrdzujú zlepšenie pohody pri používaní CBD.

 

Pre niektorých jednotlivcov spánok predstavuje výzvu. Práve tu by mohlo CBD poskytnúť pomocnú ruku. Vybrané štúdie naznačujú, že CBD má upokojujúci vplyv a môže prispieť k zlepšeniu vzorcov spánku. Pred začatím akéhokoľvek ovplyvňovania spánku sa najprv dohodnite s odborníkom na zdravotnú starostlivosť.

 

Základom akejkoľvek diskusie o CBD je pochopenie, že kvalita produktov na trhu s CBD sa výrazne mení. Pri výbere produktov s CBD je nevyhnutné zvoliť si dôveryhodné značky, ktoré poskytujú certifikáty kvality či nezaujaté hodnotenia obsahu CBD a iných zložiek testovaných tretími stranami. Rozumný prístup zahŕňa začiatok s opatrnou dávkou a postupné zvyšovanie s cieľom identifikovať reakcie vlastného organizmu.

 

Na záver, CBD je zlúčenina plná nádeje, no ambície sa musia potvrdiť výskumom, ktorý pokračuje. Pred začlenením CBD do vášho režimu, je nevyhnutné poradiť sa s odborníkom na zdravotnú starostlivosť, obzvlášť ak máte existujúce zdravotné problémy alebo aktuálne užívate lieky. Upriamte pozornosť na informované rozhodnutie a zohľadnite nuansy reakcií vášho tela. CBD nepochybne prináša potenciálne výhody, avšak s ohľadom na špecifické individuálne reakcie.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

Čítať článok
Dekriminalizácia marihuany v Nemecku a čo to znamená pre CBD
Dekriminalizácia marihuany v Nemecku a čo to znamená pre CBD

 

Júl 2023 bol v Nemecku horúci, a to nie len pre počasie. Parlamentná koalícia bojuje s prekážkami pri ambicióznom pláne, ktorý bol s nadšením prezentovaný na začiatku roka. Vláda vydala prehľad otázok a odpovedí ohľadom plánu dekriminalizácie, a ak viete po nemecky, môžete si ho celý pozrieť tu.

 

Reforma: Dvoj-pilierový model

Prvý pilier, schválený v júni tohto roka (v nemčine dostupný tu), dekriminalizuje pestovanie marihuany dospelými na osobnú spotrebu v neziskových marihuanových asociáciách (z angl. „cannabis club/ association“). Nemci sa už pripravujú na kluby po vzore Španielska, Kanady alebo JAR.

 

Druhý pilier vytvorí pilotné regionálne projekty s komerčnými dodávateľskými reťazcami, čiže povolenou formou predaja tak, ako testujú vo Švajčiarku, Holandsku alebo Luxembursku. Znenie zákona má byť predložené konca roka 2023 ako v národnom parlamente, tak aj Európskej komisii. Týmto spôsobom by  do konca roka 2023 bolo množstvo marihuany do 25 g pre jednu osobu úplne dekriminalizované.

 

Voči už schválenému prvému pilieru sa dvíha vlna kritiky. Kai-Friedrich Niermann, právnik a expert v odvetví marihuany, povedal o zákone: „Základná idea takzvaného Pilieru 1 je založená výhradne na zdravotných aspektoch, menovite ochrane detí a mladistvých. Toto je postavené nad všetko ostatné a vedie k absolútnemu alarmizmu v oblasti zdravotnej politiky. Všetky ustanovenia návrhu sú nepraktické, protichodné samé o sebe a značne nadmerne regulujú konzumáciu a pestovanie marihuany v pestovateľských asociáciách.”[1]

 

Samozrejme najväčšia výčitka je v oblasti nákladov a výnosov. Začína sa samotnou oblasťou umiestnenia pestovania v rámci jednej asociácie – to musí byť na jednom mieste a prakticky mimo mesta, čo zvyšuje náklady na pestovanie. Členovia asociácie môžu dostať max. 50 g marihuany mesačne ak majú viac ako 21 rokov. (Od 18 do 21 rokov je to do 30 g.) Keďže je maximálny počet členov v jednej asociácii 500, musí takto asociácii vypestovať aspoň 300 kg marihuany ročne. Podľa hrubých výpočtov je tak vstupná investícia pestovania 15 000€ + mesačné režijne náklady bez zamestnancov 4 000€.

 

Asociácia navyše nemôže pýtať poplatky za gram sušiny, ale musí celý chod financovať z iba členských príspevkov. Otázny je prípad, kedy je povolené „postúpiť” marihuanové semená ne-členom alebo iným asociáciám. Vtedy môže asociácia žiadať náhradu za výrobné náklady.

 

Konzumácia je možná len na výhradných miestach, ktoré nesmú byť menej ako 200 m od školských zariadení, športovísk a ihrísk, čo robí v Berlíne obzvlášť problémy. Navyše, pre zákaz reklamy sa tých pár miest, kde je konzumácia povolená, nedá ani verejne označiť.

 

Najvyšší súd

Nepotešilo ani rozhodnutie najvyššieho súdu v Karlsruhe z 11. júla ohľadom žiadostí miestnych súdov z Bernau/ Berlína, Munsteru a Pasewalk, ktoré považovali rozhodnutia o trestných činoch podľa zákona o návykových látkach (Betäubungsmittelgesetz - BtMG) za protiústavné, pokiaľ sa jednalo o výrobky z marihuany.

 

Najvyšší súd rozhodol o týchto žiadostiach, že sú neprijateľné, pričom sa odvolal na nemecký zákon a aj medzinárodný Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961 (1961 Single Convention on Narcotic Drugs).

 

To ale nič neznamená. Nemecké súdy sú známe sledovaním precedentných rozhodnutí z minulosti. Navyše, pokiaľ nová legislatíva nedekriminalizuje marihuanu, ako plánuje, nie je možné, aby súd rozhodol inak...

 

Lekárska marihuana

Podľa znenia návrhu reformy v prvom pilieri, zámer je celkovo otvoriť prístup k dospelému použitiu marihuany, tzv. adult-use. (Dospelé použitie má širší kontext ako rekreačné. Zahŕňa aj napr. športové použitie.)

 

Táto reforma však ešte nezaručuje, že pacientom, ktorým bola lekárska marihuana predpísaná, bude aj schválená poisťovňami. Reforma má zrýchliť proces schválenia, neprikazuje však poisťovniam liek preplatiť.

 

A čo CBD?

V októbri 2022 boli dvaja mladíci berlínskym súdom odsúdení za predaj veľkého množstva CBD kvetov. Súčasná regulácia dospelého používania (adult-use) THC v marihuane však znamená úplnú legalizáciu CBD a pravdepodobne aj zamazanie podobných trestov.

 

Na teraz sú v Nemecku sú CBD kvety oficiálne povolené iba v asociáciách. CBD extrakty alebo požívatiny (z angl. „edibles“) si budú musieť počkať na úplnú dekriminalizáciu marihuany v druhom pilieri reformy. Tým sa dovŕši celková dekriminalizácia Tetrahydrocannabinolu (THC) a Novel Food regulácia, ktorou je trh s Cannabidiolom (CBD) obmedzovaný, bude na národnej úrovni obídená.

 

...a prečo je to všetko dôležité? Tak sa v našom stredoeurópskom regióne zvykne s nadsázkou hovoriť: Kam ide Nemecko, tam idú ostatní... V Európe už fungujú rôzne skúšobné modely od Portugalska po Švajčiarsko. K Luxembursku sa pripájajú ďalšie krajiny ako Česko alebo Írsko. Ak budú exitovať rôzne národné modely dekrimnalizujúce THC, status CBD v Novel Food katalógu bude rešpektovať čoraz menej krajín a z toho sa zrejme bude odvíjať jeho zmysel zotrvania v ňom.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Stevens, B.: Germany’s ‘Impractical’ And ‘Contradictory’ Draft Law Is Driving Would-Be Cultivation Associations To Put Plans On Ice. Business of Cannabis Europe. July 2023. URL: https://businessofcannabis.com/germanys-impractical-and-contradictory-draft-law-is-driving-would-be-cultivation-associations-to-put-plans-on-ice

 

Čítať článok
Skúsenosti a postoje slovinských majiteľov domácich zvierat ohľadom použitia CBD
Skúsenosti a postoje slovinských majiteľov domácich zvierat ohľadom použitia CBD

 

V Slovinsku je medicínske použitie kanabinoidných liečiv povolené, no medicínska a legálna kontroverznosť, spolu so spoločenskou stigmatizáciou, nepomáha lekárom v plnej miere predpisovať podobné prípravky. ...to vyzerá podobne, ako na Slovensku! 😊

 

Slovinskí výskumníci z Univerzity v Ľubľane predpokladali, že pozitívne postoje voči Cannabidiolu (CBD), postmoderné zdravotné hodnoty a predošlá skúsenosť by mali byť hlavné predikčné faktory použitia CBD u domácich zvierat. Rozhodli sa to preto skúmať a vyhodnotiť v štúdii, ktorá bola zverejnená v roku 2021 ako prvá svojho druhu v Európe.[1]

 

Cieľ

Získať informácie o skúsenostiach a postojoch slovinských majiteľov domácich zvierat, čo sa týka používania CBD a určiť predikčné faktory pre prvé použitie a opakované použitie CBD u psov a mačiek.

 

Metóda

Vypracovaný bol dotazník s 21 otázkami rozdelenými do šiestich sekcií v rámci demografie, osobnej skúsenosti s CBD, informáciami o zvierati, skúsenosti s použitím CBD u tohto zvieraťa, dôvodoch, pre ktoré nepoužili CBD u zvieraťa, postojoch ohľadom použitia CBD u psov a mačiek a zdravotných hodnotách.

 

Dotazník bol cielene poslaný niekoľkým majiteľom zvierat bez ohľadu na ich predošlú skúsenosť s kanabinoidnými produktami a taktiež zverejnený online na viacerých miestach, pričom zámer bol, aby ho majitelia ďalej šírili medzi ostatných majiteľov, o ktorých vedia. Do analýzy sa dostalo 408 správne a kompletne vyplnených formulárov.

 

Výsledky analýzy

 Hlavným zdrojom informácií respondentov o kanabinoidných produktoch bol internet, za ním rady od známych a tiež od veterinárov.

 

Účastníci popísali rovnaké pozitívne aj negatívne účinky CBD, ako uvádzajú iné predošlé štúdie. Pozitívne účinky prevyšovali nad negatívnymi. Zaznamenané účinky sú subjektívnym ohodnotením majiteľov zvierat.

 

Podiel pozitívnych a negatívnych účinkov

Pozitívne účinky %*
Zlepšená pohoda 72
Väčšia živosť 35,7
Zlepšená mobilita 34,4
Iné 29,9
Zvýšený apetít 28
Žiaden efekt 8,3
Negatívne účinky %*
Žiaden efekt 57,3
Iné 26,1
Závrat 10,8
Zvýšený apetít/ smäd 8,3
Malátnosť 6,4
* majitelia mohli označiť viac možností 
Tabuľka č.1: Podiel pozitívnych a negatívnych účinkov

 

Celkovo majitelia prejavili pozitívny postoj voči použitiu kanabinoidov pri ich domácich zvieratách. Silne súhlasili s tvrdením, že jeho použitie by nemalo byť v rozpore s legislatívou a neodmietli by ich ako liek pre ich zviera, ak by im to odporučil veterinár. Účastníci sa zhodli, že kanabinoidy sú efektívnou liečbou a sú vhodnejšie ako prírodné liečivo oproti syntetickým

 

Postoj voči kanabinoidom

Otázka M ± SD Min. Max.
Kanabinody sú efektívna medicína na liečbu viacerých chorôb psov a mačiek. 3,86 ± 0,88 1 5
Používanie kanabinoidov by nemalo porušovať zákon ak sa nimi liečia psy a mačky. 4,45 ± 0,84 1 5
Kanabinoidy sú prírodné liečivá a ako také sú viac vhodné na liečbu psov a mačiek ako syntetické lieky. 3,62 ± 1,23 1 5
Kanabinoidy sú iba momentálne populárne na liečbu psov a mačiek.* 4,10 ± 1,04 1 5
Neexistuje dosť vedeckých dôkazov podpodujúcich účinnosť kanabinoidov pri liečbe psov a mačiek, aby sme im mohli dôverovať.* 3,45 ± 1,13 1 5
Odporučil/-a by som použitie CBD mojim priateľom na liečenie ich zvierat. 3,78 ± 1,09 1 5
Kanabinoidy môžu spôsobiť viac škody ako úžitku.* 4,07 ± 1,02 1 5
Odmietol/-la by som kanabinoidy ako liek pre moje zviera, aj keby mi bolo ich použitie odporučené veterinárom.* 4,66 ± 0,72 1 5
* Negatívna otázka. Jej výsledky boli prevrátené v analýze.
M = medián, SD = štandardná odchýlka, 1 = silne nesúhlasím, 5 = silne súhlasím
Tabuľka č.2: Postoj voči kanabinoidom

 

Zaujímavé zistenie bolo, že pozitívny postoj a predošlá skúsenosť majiteľov s kanabinoidmi boli významnými predikčnými faktormi pre použitie CBD na zvieratách ale postmoderné zdravotné hodnoty ako osobná zodpovednosť, odmietanie autorít, holistický prístup k zdraviu a prírodné liečivá nie.

 

Vzťah medzi vlastnou skúsenosťou majiteľov a použitím kanabinoidov na zvieratách

Osobné použitie
NIE ÁNO SPOLU
Použitie kanabinoidov na zvieratách NIE 186 (79%) 65 (38%) 251 (62%)
ÁNO 50 (21%) 107 (62%) 157 (38%)
SPOLU 236 (58%) 172 (42%) 408 (100%)

Tabuľka č. 3: Vzťah medzi vlastnou skúsenosťou majiteľov a použitím kanabinoidov na zvieratách

Majitelia mali sklon robiť to, čo považovali za to najlepšie pre ich zviera na základe ich vlastnej skúsenosti. Ak sami mali pozitívnu skúsenosť, boli viac náchylnejší použiť CBD aj u svojich miláčikov. Najvýznamnejší predikčný faktor pre prvé aj opätovné použitie CBD bol pozitívny vzťah ku kanabinoidom, čo vysvetľovalo takmer polovicu rozptylu pri majiteľovom zámere použiť a znovu použiť CBD.

 

Demografické ukazovatele ako vek, vzdelanie, príjem, ani zdravie neboli významnými predikčnými faktormi v tejto štúdii.

 

Záver štúdie

Demografické ukazovatele ani postmoderné zdravotné hodnoty sa nepreukázali byť významným predikčným faktorom pre majiteľov v použití CBD na ich psoch a mačkách. Jedinými významnými faktormi boli ich postoj a pozitívna skúsenosť s CBD. 

Dostatočné zákony a regulácia by mali zabezpečiť, aby bola psom a mačkám predpisovaná iba vysoko kvalitná terapia.

  

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Tomsič, K. et al.: Slovenian Pet Owners' Experience, Attitudes, and Predictors Regarding Cannabinoid Use in Dogs and Cats. Frontiers in veterinary science vol. 8 796673. 2021. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8767012/

 

Čítať článok
CBD pre psy a mačky – bezpečnosť
CBD pre psy a mačky – bezpečnosť

 

O účinkoch a základne o bezpečnosti Cannabidiolu (CBD) u psov aj mačiek sme písali v predošlom článku. Teraz sa opäť vrátime k štúdii zo septembra 2022, ktorá načrtla oblasti výskumu bezpečnosti CBD u psov [aj mačiek] a premenné faktory bezpečnosti si rozvinieme viac.

 

Táto randomizovaná, placebom kontrolovaná a zaslepená štúdia[1] si dala dva ciele:

1, zistiť toleranciu orálne podanej jednej dennej dávky broad-spectrum CBD extraktu na úrovni 4 mg/ kg telesnej hmotnosti počas šiestich mesiacov u zdravých psov.

2, zmerať úroveň CBD v pôstnej plazme, moči a stolici počas rovnakého obdobia.

 

Broad-spectrum destilát sa potvrdil, ako dobre tolerovaný zdravými psami a štúdiou sa rozšírili dáta k určeniu hladiny bez pozorovaného negatívneho účinku (NOAEL).  Táto štúdia bola vykonaná na zdravých dospelých psoch, v kontrolovanom prostredí a navrhnutá na minimalizáciu rizík spojených s užívaním iných liekov.

 

V skúmaní hraníc bezpečnosti CBD u psov a mačiek všeobecne treba brať v úvahu:

1, samotné zloženie CBD produktu: zloženie kanabinoidovterpénov v destilátoch ovplyvňujú faktory ako kultivar, teplota prostredia aj samotný extrakčný proces. Izolát CBD sa zatiaľ považuje za najbezpečnejší.

 

2, je možné vzájomné pôsobenie CBD s inými veterinárnymi liekmi (ako pri grapefruitovom upozornení u ľudí) alebo aj samotná choroba môže ovplyvňovať znášanie CBD.

 

3, úroveň poškodenia pečene sa meria cez pečeňové markery ako alkalická fosfatáza (ALP). Viaceré krátkodobé štúdie (Gamble et. al, 2018; Vaughn et. al, 2020; Vaughn et. al, 2021) upozornili na zvýšenú hladinu ALP v pečeni počas užívania CBD. Bradley, S. et al. prišiel v r. 2022 v dlhodobej štúdii k záveru, že okrem toho, že sa úroveň ALP po skončení užívania CBD vráti do normálu, nebolo pozorované zvýšenie  ALP klinicky relevantné ako biomarker pre zdravie pečene.

 

4, úroveň vstrebávania CBD a jeho metabolizmu závisí od jedinca aj plemena. Je treba viac genetického aj metabolomického výskumu na zistenie príčiny rozdielov medzi plemenami. Hoci úroveň CBD v plazme bola vyššia u vačích plemien (labradorský retríver), najväčší nameraný rozdiel oproti najnižšej úrovni CBD v plazme malých plemien (norfolskí teriér) bol 200 ng/ml po 18 týždňoch.

 

Mačky

V roku 2019[2] sa ôsmim zdravým mačkám s priemernou váhou 4,2 kg sa podával rybí tuk s fytokomplexom (mix CBD : CBDA v pomere 50 : 50) v miere 2 mg/ kg dvakrát denne počas 84 dní. Zistilo sa, že:

a, pri rybom tuku ako nosiči je treba oveľa vyšších dávok CBD, ako pri rastlinných tukoch

b, niektoré mačky vykazovali nežiadúce účinky, ale keďže chýbala kontrolná skupina, nevie sa, či to bolo z rybieho tuku alebo CBD

c, zdá sa, že CBD je relatívne bezpečné u zdravých psov a mačkách

d, psy absorbujú CBD lepšie ako mačky

e, je treba ďalej sledovať hodnoty pečeňových enzýmov pri užívaní CBD obzvlášť pri užívaní s inými liekmi, ktoré sú metabolizované cytochrómom P450

 

Prvá mačacia štúdia, ktorá skúmala bezpečnosť a toleranciu CBD, THC a ich kombináciu u mačiek v kontrolovanom prostredí je z roku 2021.[3] Orálne sa podalo 11 dávok posteným mačkám v rozostupoch troch dní, pričom každá dávka bola silnejšia ako predchádzajúca. Čisté THC alebo zmiešané s CBD viedlo o.i. k letargii, ataxii, hypotermii. Najmenej nežiadúcich účinkov, mal CBD extrakt (so stopovým množstvom CBDA, CBC a nedetekovateľným množstvom terpénov) do 30,5 mg CBD/ kg v MCT oleji.

 

Farmakokinetiku a znášanie CBD po jednej dávke skúmala štúdia z r. 2022, ktorá ôsmim mačkám postupne pridávala v rozmedzí dvoch týždňov stále väčšiu dávku CBD v slnečnicovom oleji. Prišla k záveru, že v tejto skupine mačiek (plemená nie sú známe) bola dávka do 80 mg/ kg dobre tolerovaná a polčas koncentrácie naznačuje, že podávanie CBD raz až dva-krát denne je vhodné pre budúci výskum liečebného potenciálu CBD u mačiek.[4] Toto je však extrém. Výskum prebiehal v kontrolovanom prostredí. Pri komerčných CBD produktoch je odporúčaná denná dávka CBD na úrovni iba 1 mg/ kg.

 

Na záver

Ak máte produkt, ktorý bol registrovaný na Ústave štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, máte istotu, že museli byť otestované vzorky na overenie zloženia, klinické štúdie potvrdzujúce účinky a dokázaný spôsob správnej výroby. Aspoň tak máte istou, že držíte produkt, ktorý spĺňa bezpečnostné kritériá.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Bradley, S. et al.: Long-term daily feeding of cannabidiol is well-tolerated by healthy dogs. Frontiers in veterinary science vol. 9 977457. 21 Sep. 2022. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9533147/

[2] Deabold, K.A. et al.: Single-Dose Pharmacokinetics and Preliminary Safety Assessment with Use of CBD-Rich Hemp Nutraceutical in Healthy Dogs and Cats. Animals : an open access journal from MDPI vol. 9,10 832. 19 Oct. 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6826847/

[3] Kulpa, J.E. et al.: Safety and tolerability of escalating cannabinoid doses in healthy cats. Journal of feline medicine and surgery vol. 23,12 (2021): 1162-1175: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8637357/

[4] Rozental, A.J. et al.: Pharmacokinetics of escalating single-dose administration of cannabidiol to cats. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics vol. 46,1 (2023): 25-33. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10092881/

 

Čítať článok
Hore
68 položiek celkom
Používáme ověření věku Adulto