BLOG

Tu sa dočítate najnovšie podložené a overené informácie o CBD a konope s referenciami na citované zdroje. Príspevky si môžete pozerať všetky spolu v chronologickom poradí, alebo zužovať výber podľa špecifickej sekcie.

 

 

Legálny status lekárskej marihuany v krajinách EÚ
Legálny status lekárskej marihuany v krajinách EÚ

 

Aj lekárska marihuana predstavuje produkty v rôznych formách: sušené kvety na fajčenie, nosné spreje, kapsule, čapíky alebo topické masti. Spôsob podávania týchto liekov ovplyvňuje, ako rýchlo sa dostanú do krvného obehu a ako sa metabolizujú.

 

V európskych krajinách, kde je lekárska marihuana povolená, ju doktori predpisujú na rad problémov ako je chronická bolesť, poruchy duševného zdravia (úzkosť) a neurologické ťažkosti (napr. epilepsia).[1][2]

 

Naliehanie na podporu výskumu a rozvoja (tzv. R&D) lekárskej marihuany nevytvára iba súkromný sektor[3], ale aj samotný Európsky parlament, ktorého členovia ešte v roku 2019 prijali rezolúciu 2018/2775(RSP), ktorou nabádajú Európsku komisiu aj jednotlivé členské štáty, aby sa venovali regulačným a kultúrnym bariéram, ktoré zaťažujú vedecký výskum a zároveň ho aj finančne podporili. Navyše, lekári by mali mať možnosť vykonávať ich odborný úsudok a voľne predpisovať liečivá založené na lekárskej marihuane. Tieto lieky by mali byť poisťovňami preplatené, ako akékoľvek iné lieky.

 

Ako tvrdí samotná rezolúcia: „Existujú dôkazy, že konopa [marihuana] alebo kanabinoidy môžu efektívne zvyšovať chuť do jedla a znižovať úbytok váhy pri HIV/ AIDS, môžu zmierňovať symptómy duševných porúch ako psychóza, Tourettov syndróm, epilepsia, rovnako aj pri Alzheimerovej chorobe, artritíde, astme, rakovine, Crohnovej chorobe, zelenom zákale. Tiež znižujú riziko obezity, cukrovky a zmierňujú menštruačnú bolesť.“[4] Okrem toho, v júli 2023 bol kvet konopy

 

Apropo! V júli 2023 boli kvet konopy siatej (Cannabis Sativa L., pričom tu sa nerozlišuje sa medzi priemyselnou konopou a lekárskou marihuanou) a Cannabidiol (CBD) izolovaný z konopy siatej pridaný do európskeho liekopisu s účinnosťou od 1.7.2024, čo znamená, že boli oficiálne a explicitne zadefinované ich kvalitatívne očakávania ako liečiva.[5]

 

Ku krajinám, kde je už lekárska marihuana legálna, spustili svoje pilotné programy s definovanými použiteľnými prípadmi a produktami aj v Dánsku (2018), Írsku (2019) a Francúzsku (2021). Zatiaľ je to iba v Nemecku a Českej republike, kde výdavky na lekársku marihuanu hradia poisťovne.

 

Kde v Európe je lekárska marihuana legálna?

Kde je lekarska marihuana legalna

Obrázok: Legálny status lekárskej marihuany v Európe. Zdroj: Euronews.com

 

 

ZDROJE:

 

[1] Attwood D et al.: The European Cannabis Report (7th Ed.). 2022. URL: https://prohibitionpartners.com/reports/the-european-cannabis-report-7th-edition/

[2] Olsson F. et al.: An observational study of safety and clinical outcome measures across patient groups in the United Kingdom Medical Cannabis Registry. Expert Review of Clinical Pharmacology. 2023 Mar 4; 16(3):257-66. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512433.2023.2183841

[3] Sodergren, M., MBChB (Hons), DIC, PhD, FRCS:  The future of medical cannabis development in Europe. European Pharmaceutical Review. Júl 2023. Článok. URL: https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/183928/the-future-of-medical-cannabis-development-in-europe/

[4] European Parliament: Take medical use of cannabis seriously, say MEPs. 13-02-2019. Tlačová správa. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25221/take-medical-use-of-cannabis-seriously-say-meps

[5] Council of Europe: Outcome of the 176th session of the European Pharmacopoeia Commission, June 2023, Press Release. 5 July 2023, Strasbourg, France. URL: bit.ly/3PwSUmy

 

Čítať článok
Kompletný sprievodca výberom správneho CBD oleja
Kompletný sprievodca výberom správneho CBD oleja

 

V oblasti wellnessu a prírodného zdravia získava CBD olej značnú pozornosť ako potenciálny doplnok životného štýlu. Ak chcete skúsiť CBD olej a pociťujete neistotu ohľadom výberu správneho produktu, ste tu správne. Tento článok má za cieľ poskytnúť vám dôkladný prehľad faktorov, ktoré treba zvážiť pri výbere CBD oleja, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie, ktoré bude zlučiteľné s vašimi individuálnymi potrebami a preferenciami.

 

Rozumejte CBD Oleju

Predtým než sa pustíme do detailov výberu CBD oleja, spomeňme si na základy. CBD, alebo kanabidiol, je zlúčenina z rastliny konope. Je dôležité rozlíšiť medzi CBD pochádzajúcim z priemyselnej (technickej) konopy a CBD z marihuany - konopy bohatej aj na psychoaktívnu zlúčeninu THC. CBD extrakt z priemyselnej konopy obsahuje zanedbateľné množstvo THC, čo zabezpečuje potenciálne zdravotné výhody bez psychoaktívnych účinkov.

 

Faktory, ktoré treba zvážiť

Pôvod a kvalita: vyberte si CBD olej vyrobený z organicky pestovaného konopného materiálu. Hľadajte produkty, ktoré podstúpili testy tretej strany na overenie ich čistoty, účinnosti a absencie škodlivých kontaminantov ako pesticídov, plesní, baktérii a ťažkých kovov.

 

Celospektrálny (full – spectrum), širokospektrálny (broad – spectrum) alebo izolát (isolate): CBD olej je dostupný v rôznych spektrách. Celospektrálny olej obsahuje plné spektrum kanabinoidov a zlúčenín prítomných v konope. Širokospektrálny olej zachováva viacero kanabinoidov, ale eliminuje THC. Obsah ostatných kanabioidov a terpénov stále prispieva k efektu sprievodnej terapie, tzv. entourage effect. Izolát CBD je čistý CBD bez ďalších zlúčenín.

 

Dodatočné zložky: niektoré CBD oleje obsahujú ďalšie prírodné zložky, ako sú MCT olej alebo éterické oleje, pre dodatočné výhody. Skontrolujte prítomnosť potenciálnych alergénov.

 

Transparentnosť a laboratórne výsledky: seriózne značky poskytujú prístup k laboratórnym správam tretích strán, známym aj ako certifikáty analýzy (CoA). Tieto správy potvrdzujú obsah kanabinoidov produktu, kvalitu výrobku a zabezpečujú transparentnosť.

 

Koncentrácia CBD: venujte pozornosť koncentrácii CBD uvedenej na štítku produktu. Aj keď výrobcovia udávajú percentá (%), treba ju udávať v miligramoch (mg) na celý objem fľaštičky aj na dávku. Vyššia koncentrácia môže byť vhodná pre viac vážiacich užívateľov.

 

Hodnovernosť značky: správne značenie koncentrácie je iba začiatok. Sledujte akým spôsobom je produkt označený, ako podáva informácie a či sa dozviete všetko, čo vás zaujíma. Je popísané zloženie, dávkovanie, skladovanie, recyklovanie? Vážnym priestupkom výrobcu sú okrem nepravdivého označovania aj zavádzajúce (najčastejšie prehnané) tvrdenia o zdravotných účinkoch CBD.

 

Dávkovanie a veľkosť dávky: Určenie vhodnej dávky môže byť náročné. Odporúča sa začať s nízkou dávkou a postupne ju zvyšovať, kým nedosiahnete želané účinky. Keďže sa jedná o prírodnú látku, nečakajte zázraky hneď. Iba pri pravidelnom užívaní môžete pozorovať zmeny.

 

Preferencie vône: CBD olej môže mať charakteristickú zemitú chuť. Niektoré značky ponúkajú voňavé možnosti, aby sa užívanie stalo príjemnejším.

 

Informované rozhodnutie

Výber správneho CBD oleja zahŕňa starostlivé zváženie faktorov, ako je spektrum, certifikovaný výrobný proces, testy kvality, jasné a pravdivé značenie produktu. Dajte prednosť transparentnosti a hľadajte produkty, ktoré poskytujú laboratórne správy na overenie ich obsahu. Pamätajte si, že nájdenie optimálnej dávky a typu produktu môže na začiatku vyžadovať určité experimentovanie a vždy je rozumné konzultovať s doktorom.

 

Pri výbere ideálneho CBD oleja pamätajte, že vaše zdravotné ciele a preferencie sú jedinečné. S týmito poznatkami môžete s istotou navigovať svetom CBD olejov a urobiť informované rozhodnutie, ktoré prispieva k vašej celkovej pohode.

 

Čítať článok
CBD Demystifikované: Čo je to CBD a ako funguje
CBD Demystifikované: Čo je to CBD a ako funguje

 

V dnešnom modernom svete zdravia a wellnessu sa stále častejšie stretávame s pojmom CBD. Možno sa vás tento termín doteraz obišiel, alebo o ňom máte len málo informácií. V tom prípade ste na správnom mieste. Tento článok je venovaný vysvetleniu základov spojených s CBD, aby ste mohli lepšie porozumieť tejto zaujímavej a pôsobivej zlúčenine.

 

Čo je CBD?

 CBD, známe tiež ako kanabidiol, je prírodná zlúčenina nachádzajúca sa v rastline konope. Jej dôležitým aspektom je, že je to jedna z viacerých zlúčenín známych ako kanabinoidy. Napriek tomu, že pochádza z konopného rastlinného materiálu, neobsahuje psychoaktívne účinky, ktoré by ste mohli spojiť s marihuanou. To znamená, že CBD nevyvoláva pocit "zhulenosti" alebo "opojenia", ktorý je typický pre THC, iný kanabinoid nachádzajúci sa v konope.

 

Základné využitie CBD

 Výskum týkajúci sa CBD je v plnom prúde a stále sa objavujú nové spôsoby, ako by táto zlúčenina mohla prispieť k našim zdravotným cieľom. Jednou z hlavných oblastí, v ktorej sa uplatňuje, je úzkosť a stres. Mnohí ľudia tvrdia, že užívanie CBD ich pomáha relaxovať a zvládať rôzne stresové situácie. Okrem toho, niektoré výskumy naznačujú, že CBD môže mať protizápalové vlastnosti, ktoré by mohli byť prospešné pre ľudí s určitými zdravotnými problémami.

 

Ako CBD funguje?

 Tento aspekt môže byť trochu technický, ale stojí za to ho zmieniť. Ľudské telo má tzv. endokanabinoidný systém, ktorý sa podieľa na regulácii rôznych fyziologických funkcií.  CBD patrí do skupiny fytokanabinoidov - zlúčenín prítomných v rastlinách, ktoré majú schopnosť ovplyvňovať funkciu endokanabinoidného systému v tele. Endokanabinoidný systém je súbor receptorov, enzýmov a endokanabinoidov, ktoré pomáhajú udržiavať homeostázu v tele a sú dôležité pre mnohé fyziologické procesy, vrátane regulácie nálady, spánku, bolesti a zápalu.

 

Fytokanabinoidy, ako napríklad THC (delta-9-Tetrahydrokanabinol) a CBD (Kanabidiol), sa viažu na endokanabinoidné receptory v tele a môžu ovplyvniť ich funkciu. THC sa väčšinou viaže na receptor CB1 v mozgu a ovplyvňuje náladu a vnímanie bolesti, zatiaľ čo CBD sa viaže na rôzne receptory v tele a má protizápalové a relaxačné účinky.

 

Je dôležité si uvedomiť, že pôsobenie fytokanabinoidov v tele nie je úplne pochopené a stále sa skúma. Okrem toho, rôzne druhy konope obsahujú rôzne množstvá a pomery fytokanabinoidov, čo môže mať vplyv na ich pôsobenie. Je preto dôležité používať fytokanabinoidy len pod dohľadom lekára a v súlade s miestnymi zákonmi.

 

Ako začať s CBD?

 Ak sa rozhodnete vyskúšať CBD, je dôležité začať s malými dávkami a postupne zvyšovať podľa svojich reakcií. Kvalitné produkty sú dôležité, pretože menej spoľahlivé značky môžu mať nepredvídateľnú kvalitu a obsah. Je vhodné konzultovať s odborníkom na zdravie, najmä ak máte existujúce zdravotné problémy alebo užívate iné lieky. Účinky sa budú líšiť aj od formy CBD produktu.

 

Záver

 CBD je zaujímavá zlúčenina s potenciálnymi výhodami pre náš organizmus. Napriek tomu, že mnoho aspektov CBD je stále v štádiu výskumu, môže byť pridaním CBD do vášho wellness režimu pozoruhodným krokom. Však nezabúdajte, že každý organizmus je individuálny a čo môže fungovať pre jedného, nemusí byť vhodné pre druhého. S informovaným rozhodnutím a prípadnou pomocou odborníka môžete objaviť, či je CBD pre vás tým správnym doplnkom pre vaše zdravie a pohodu.

Čítať článok
CBD 101 alebo základy CBD
CBD 101 alebo základy CBD

 

Náš šesťdesiaty blogový príspevok chceme odľahčiť, aby bol jednoduchým „čteníčkom“ pre nových záujemcov. Ak ste práve začali rozmýšľať o tom, čo to vlastne CBD je, a ako by mohlo ovplyvniť váš letný zážitok, vítame vás na našom blogu. V tomto článku získate základný prehľad o CBD, ktorý vám pomôže rýchlo sa zorientovať v tejto tematike. Potom už nehľadajte ďalej – v našich ostatných článkoch totiž nájdete množstvo informácií, ktoré vám pomôžu preniknúť do hĺbky viac

 

CBD, inak kanabidiol, tvorí jednu z mnohých zlúčenín vnútri rastliny konopy. Je však nevyhnutné rozlíšiť, že hovoríme o priemyselnej konope, nie marihuane. Konope má dve základné zložky: THC a CBD. Zatiaľ čo THC je zodpovedné za psychoaktívne účinky, ktoré sa bežne označujú ako pocit "zhulenia" (z angl. „high“), CBD nie je vonkoncom psychoaktívne a nemá žiadne omamné vlastnosti.

 

Skôr ako sa pustíme do mnohých výhod spojených s užívaním CBD, je nevyhnutné uvedomiť si, že prebiehajúci výskum stále osvetľuje jeho potenciálne účinky a nie všetky dôsledky sú jednoznačne potvrdené. Napriek tomu sa ukázalo, že CBD prináša nádej v rôznych aspektoch ľudského zdravia.

 

Oblasť, v ktorej dochádza k prísnemu výskumu v súvislosti s CBD, je jeho potenciál na zmiernenie úzkosti a stresu. Mnohí jednotlivci oznamujú, že užívanie CBD podporuje relaxáciu a pomáha zvládať náročnosti každodenného stresu. Je však nevyhnutné uvedomiť si, že individuálne reakcie sa môžu líšiť vzhľadom na unikátnosť každej fyziológie.

 

Ďalší potenciálne prospešným účinok CBD tkvie v jeho protizápalových vlastnostiach. To naznačuje, že by mohlo slúžiť ako podporný prvok medzi zápalovými ochoreniami, ako napríklad artritída. Hoci výskum v tejto oblasti stále prebieha, mnohé správy potvrdzujú zlepšenie pohody pri používaní CBD.

 

Pre niektorých jednotlivcov spánok predstavuje výzvu. Práve tu by mohlo CBD poskytnúť pomocnú ruku. Vybrané štúdie naznačujú, že CBD má upokojujúci vplyv a môže prispieť k zlepšeniu vzorcov spánku. Pred začatím akéhokoľvek ovplyvňovania spánku sa najprv dohodnite s odborníkom na zdravotnú starostlivosť.

 

Základom akejkoľvek diskusie o CBD je pochopenie, že kvalita produktov na trhu s CBD sa výrazne mení. Pri výbere produktov s CBD je nevyhnutné zvoliť si dôveryhodné značky, ktoré poskytujú certifikáty kvality či nezaujaté hodnotenia obsahu CBD a iných zložiek testovaných tretími stranami. Rozumný prístup zahŕňa začiatok s opatrnou dávkou a postupné zvyšovanie s cieľom identifikovať reakcie vlastného organizmu.

 

Na záver, CBD je zlúčenina plná nádeje, no ambície sa musia potvrdiť výskumom, ktorý pokračuje. Pred začlenením CBD do vášho režimu, je nevyhnutné poradiť sa s odborníkom na zdravotnú starostlivosť, obzvlášť ak máte existujúce zdravotné problémy alebo aktuálne užívate lieky. Upriamte pozornosť na informované rozhodnutie a zohľadnite nuansy reakcií vášho tela. CBD nepochybne prináša potenciálne výhody, avšak s ohľadom na špecifické individuálne reakcie.

Čítať článok
Dekriminalizácia marihuany v Nemecku a čo to znamená pre CBD
Dekriminalizácia marihuany v Nemecku a čo to znamená pre CBD

 

Júl 2023 bol v Nemecku horúci, a to nie len pre počasie. Parlamentná koalícia bojuje s prekážkami pri ambicióznom pláne, ktorý bol s nadšením prezentovaný na začiatku roka. Vláda vydala prehľad otázok a odpovedí ohľadom plánu dekriminalizácie, a ak viete po nemecky, môžete si ho celý pozrieť tu.

 

Reforma: Dvoj-pilierový model

Prvý pilier, schválený v júni tohto roka (v nemčine dostupný tu), dekriminalizuje pestovanie marihuany dospelými na osobnú spotrebu v neziskových marihuanových asociáciách (z angl. „cannabis club/ association“). Nemci sa už pripravujú na kluby po vzore Španielska, Kanady alebo JAR.

 

Druhý pilier vytvorí pilotné regionálne projekty s komerčnými dodávateľskými reťazcami, čiže povolenou formou predaja tak, ako testujú vo Švajčiarku, Holandsku alebo Luxembursku. Znenie zákona má byť predložené konca roka 2023 ako v národnom parlamente, tak aj Európskej komisii. Týmto spôsobom by  do konca roka 2023 bolo množstvo marihuany do 25 g pre jednu osobu úplne dekriminalizované.

 

Voči už schválenému prvému pilieru sa dvíha vlna kritiky. Kai-Friedrich Niermann, právnik a expert v odvetví marihuany, povedal o zákone: „Základná idea takzvaného Pilieru 1 je založená výhradne na zdravotných aspektoch, menovite ochrane detí a mladistvých. Toto je postavené nad všetko ostatné a vedie k absolútnemu alarmizmu v oblasti zdravotnej politiky. Všetky ustanovenia návrhu sú nepraktické, protichodné samé o sebe a značne nadmerne regulujú konzumáciu a pestovanie marihuany v pestovateľských asociáciách.”[1]

 

Samozrejme najväčšia výčitka je v oblasti nákladov a výnosov. Začína sa samotnou oblasťou umiestnenia pestovania v rámci jednej asociácie – to musí byť na jednom mieste a prakticky mimo mesta, čo zvyšuje náklady na pestovanie. Členovia asociácie môžu dostať max. 50 g marihuany mesačne ak majú viac ako 21 rokov. (Od 18 do 21 rokov je to do 30 g.) Keďže je maximálny počet členov v jednej asociácii 500, musí takto asociácii vypestovať aspoň 300 kg marihuany ročne. Podľa hrubých výpočtov je tak vstupná investícia pestovania 15 000€ + mesačné režijne náklady bez zamestnancov 4 000€.

 

Asociácia navyše nemôže pýtať poplatky za gram sušiny, ale musí celý chod financovať z iba členských príspevkov. Otázny je prípad, kedy je povolené „postúpiť” marihuanové semená ne-členom alebo iným asociáciám. Vtedy môže asociácia žiadať náhradu za výrobné náklady.

 

Konzumácia je možná len na výhradných miestach, ktoré nesmú byť menej ako 200 m od školských zariadení, športovísk a ihrísk, čo robí v Berlíne obzvlášť problémy. Navyše, pre zákaz reklamy sa tých pár miest, kde je konzumácia povolená, nedá ani verejne označiť.

 

Najvyšší súd

Nepotešilo ani rozhodnutie najvyššieho súdu v Karlsruhe z 11. júla ohľadom žiadostí miestnych súdov z Bernau/ Berlína, Munsteru a Pasewalk, ktoré považovali rozhodnutia o trestných činoch podľa zákona o návykových látkach (Betäubungsmittelgesetz - BtMG) za protiústavné, pokiaľ sa jednalo o výrobky z marihuany.

 

Najvyšší súd rozhodol o týchto žiadostiach, že sú neprijateľné, pričom sa odvolal na nemecký zákon a aj medzinárodný Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961 (1961 Single Convention on Narcotic Drugs).

 

To ale nič neznamená. Nemecké súdy sú známe sledovaním precedentných rozhodnutí z minulosti. Navyše, pokiaľ nová legislatíva nedekriminalizuje marihuanu, ako plánuje, nie je možné, aby súd rozhodol inak...

 

Lekárska marihuana

Podľa znenia návrhu reformy v prvom pilieri, zámer je celkovo otvoriť prístup k dospelému použitiu marihuany, tzv. adult-use. (Dospelé použitie má širší kontext ako rekreačné. Zahŕňa aj napr. športové použitie.)

 

Táto reforma však ešte nezaručuje, že pacientom, ktorým bola lekárska marihuana predpísaná, bude aj schválená poisťovňami. Reforma má zrýchliť proces schválenia, neprikazuje však poisťovniam liek preplatiť.

 

A čo CBD?

V októbri 2022 boli dvaja mladíci berlínskym súdom odsúdení za predaj veľkého množstva CBD kvetov. Súčasná regulácia dospelého používania (adult-use) THC v marihuane však znamená úplnú legalizáciu CBD a pravdepodobne aj zamazanie podobných trestov.

 

Na teraz sú v Nemecku sú CBD kvety oficiálne povolené iba v asociáciách. CBD extrakty alebo požívatiny (z angl. „edibles“) si budú musieť počkať na úplnú dekriminalizáciu marihuany v druhom pilieri reformy. Tým sa dovŕši celková dekriminalizácia Tetrahydrocannabinolu (THC) a Novel Food regulácia, ktorou je trh s Cannabidiolom (CBD) obmedzovaný, bude na národnej úrovni obídená.

 

...a prečo je to všetko dôležité? Tak sa v našom stredoeurópskom regióne zvykne s nadsázkou hovoriť: Kam ide Nemecko, tam idú ostatní... V Európe už fungujú rôzne skúšobné modely od Portugalska po Švajčiarsko. K Luxembursku sa pripájajú ďalšie krajiny ako Česko alebo Írsko. Ak budú exitovať rôzne národné modely dekrimnalizujúce THC, status CBD v Novel Food katalógu bude rešpektovať čoraz menej krajín a z toho sa zrejme bude odvíjať jeho zmysel zotrvania v ňom.

 

ZDROJE:

 

[1] Stevens, B.: Germany’s ‘Impractical’ And ‘Contradictory’ Draft Law Is Driving Would-Be Cultivation Associations To Put Plans On Ice. Business of Cannabis Europe. July 2023. URL: https://businessofcannabis.com/germanys-impractical-and-contradictory-draft-law-is-driving-would-be-cultivation-associations-to-put-plans-on-ice

 

Čítať článok
Skúsenosti a postoje slovinských majiteľov domácich zvierat ohľadom použitia CBD
Skúsenosti a postoje slovinských majiteľov domácich zvierat ohľadom použitia CBD

 

V Slovinsku je medicínske použitie kanabinoidných liečiv povolené, no medicínska a legálna kontroverznosť, spolu so spoločenskou stigmatizáciou, nepomáha lekárom v plnej miere predpisovať podobné prípravky. ...to vyzerá podobne, ako na Slovensku! 😊

 

Slovinskí výskumníci z Univerzity v Ľubľane predpokladali, že pozitívne postoje voči Cannabidiolu (CBD), postmoderné zdravotné hodnoty a predošlá skúsenosť by mali byť hlavné predikčné faktory použitia CBD u domácich zvierat. Rozhodli sa to preto skúmať a vyhodnotiť v štúdii, ktorá bola zverejnená v roku 2021 ako prvá svojho druhu v Európe.[1]

 

Cieľ

Získať informácie o skúsenostiach a postojoch slovinských majiteľov domácich zvierat, čo sa týka používania CBD a určiť predikčné faktory pre prvé použitie a opakované použitie CBD u psov a mačiek.

 

Metóda

Vypracovaný bol dotazník s 21 otázkami rozdelenými do šiestich sekcií v rámci demografie, osobnej skúsenosti s CBD, informáciami o zvierati, skúsenosti s použitím CBD u tohto zvieraťa, dôvodoch, pre ktoré nepoužili CBD u zvieraťa, postojoch ohľadom použitia CBD u psov a mačiek a zdravotných hodnotách.

 

Dotazník bol cielene poslaný niekoľkým majiteľom zvierat bez ohľadu na ich predošlú skúsenosť s kanabinoidnými produktami a taktiež zverejnený online na viacerých miestach, pričom zámer bol, aby ho majitelia ďalej šírili medzi ostatných majiteľov, o ktorých vedia. Do analýzy sa dostalo 408 správne a kompletne vyplnených formulárov.

 

Výsledky analýzy

 Hlavným zdrojom informácií respondentov o kanabinoidných produktoch bol internet, za ním rady od známych a tiež od veterinárov.

 

Účastníci popísali rovnaké pozitívne aj negatívne účinky CBD, ako uvádzajú iné predošlé štúdie. Pozitívne účinky prevyšovali nad negatívnymi. Zaznamenané účinky sú subjektívnym ohodnotením majiteľov zvierat.

 

Podiel pozitívnych a negatívnych účinkov

Pozitívne účinky %*
Zlepšená pohoda 72
Väčšia živosť 35,7
Zlepšená mobilita 34,4
Iné 29,9
Zvýšený apetít 28
Žiaden efekt 8,3
Negatívne účinky %*
Žiaden efekt 57,3
Iné 26,1
Závrat 10,8
Zvýšený apetít/ smäd 8,3
Malátnosť 6,4
* majitelia mohli označiť viac možností 
Tabuľka č.1: Podiel pozitívnych a negatívnych účinkov

 

Celkovo majitelia prejavili pozitívny postoj voči použitiu kanabinoidov pri ich domácich zvieratách. Silne súhlasili s tvrdením, že jeho použitie by nemalo byť v rozpore s legislatívou a neodmietli by ich ako liek pre ich zviera, ak by im to odporučil veterinár. Účastníci sa zhodli, že kanabinoidy sú efektívnou liečbou a sú vhodnejšie ako prírodné liečivo oproti syntetickým

 

Postoj voči kanabinoidom

Otázka M ± SD Min. Max.
Kanabinody sú efektívna medicína na liečbu viacerých chorôb psov a mačiek. 3,86 ± 0,88 1 5
Používanie kanabinoidov by nemalo porušovať zákon ak sa nimi liečia psy a mačky. 4,45 ± 0,84 1 5
Kanabinoidy sú prírodné liečivá a ako také sú viac vhodné na liečbu psov a mačiek ako syntetické lieky. 3,62 ± 1,23 1 5
Kanabinoidy sú iba momentálne populárne na liečbu psov a mačiek.* 4,10 ± 1,04 1 5
Neexistuje dosť vedeckých dôkazov podpodujúcich účinnosť kanabinoidov pri liečbe psov a mačiek, aby sme im mohli dôverovať.* 3,45 ± 1,13 1 5
Odporučil/-a by som použitie CBD mojim priateľom na liečenie ich zvierat. 3,78 ± 1,09 1 5
Kanabinoidy môžu spôsobiť viac škody ako úžitku.* 4,07 ± 1,02 1 5
Odmietol/-la by som kanabinoidy ako liek pre moje zviera, aj keby mi bolo ich použitie odporučené veterinárom.* 4,66 ± 0,72 1 5
* Negatívna otázka. Jej výsledky boli prevrátené v analýze.
M = medián, SD = štandardná odchýlka, 1 = silne nesúhlasím, 5 = silne súhlasím
Tabuľka č.2: Postoj voči kanabinoidom

 

Zaujímavé zistenie bolo, že pozitívny postoj a predošlá skúsenosť majiteľov s kanabinoidmi boli významnými predikčnými faktormi pre použitie CBD na zvieratách ale postmoderné zdravotné hodnoty ako osobná zodpovednosť, odmietanie autorít, holistický prístup k zdraviu a prírodné liečivá nie.

 

Vzťah medzi vlastnou skúsenosťou majiteľov a použitím kanabinoidov na zvieratách

Osobné použitie
NIE ÁNO SPOLU
Použitie kanabinoidov na zvieratách NIE 186 (79%) 65 (38%) 251 (62%)
ÁNO 50 (21%) 107 (62%) 157 (38%)
SPOLU 236 (58%) 172 (42%) 408 (100%)

Tabuľka č. 3: Vzťah medzi vlastnou skúsenosťou majiteľov a použitím kanabinoidov na zvieratách

Majitelia mali sklon robiť to, čo považovali za to najlepšie pre ich zviera na základe ich vlastnej skúsenosti. Ak sami mali pozitívnu skúsenosť, boli viac náchylnejší použiť CBD aj u svojich miláčikov. Najvýznamnejší predikčný faktor pre prvé aj opätovné použitie CBD bol pozitívny vzťah ku kanabinoidom, čo vysvetľovalo takmer polovicu rozptylu pri majiteľovom zámere použiť a znovu použiť CBD.

 

Demografické ukazovatele ako vek, vzdelanie, príjem, ani zdravie neboli významnými predikčnými faktormi v tejto štúdii.

 

Záver štúdie

Demografické ukazovatele ani postmoderné zdravotné hodnoty sa nepreukázali byť významným predikčným faktorom pre majiteľov v použití CBD na ich psoch a mačkách. Jedinými významnými faktormi boli ich postoj a pozitívna skúsenosť s CBD. 

Dostatočné zákony a regulácia by mali zabezpečiť, aby bola psom a mačkám predpisovaná iba vysoko kvalitná terapia.

 

 

ZDROJE:

 

[1] Tomsič, K. et al.: Slovenian Pet Owners' Experience, Attitudes, and Predictors Regarding Cannabinoid Use in Dogs and Cats. Frontiers in veterinary science vol. 8 796673. 2021. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8767012/

 

Čítať článok
CBD pre psy a mačky – bezpečnosť
CBD pre psy a mačky – bezpečnosť

 

O účinkoch a základne o bezpečnosti Cannabidiolu (CBD) u psov aj mačiek sme písali v predošlom článku. Teraz sa opäť vrátime k štúdii zo septembra 2022, ktorá načrtla oblasti výskumu bezpečnosti CBD u psov [aj mačiek] a premenné faktory bezpečnosti si rozvinieme viac.

 

Táto randomizovaná, placebom kontrolovaná a zaslepená štúdia[1] si dala dva ciele:

1, zistiť toleranciu orálne podanej jednej dennej dávky broad-spectrum CBD extraktu na úrovni 4 mg/ kg telesnej hmotnosti počas šiestich mesiacov u zdravých psov.

2, zmerať úroveň CBD v pôstnej plazme, moči a stolici počas rovnakého obdobia.

 

Broad-spectrum destilát sa potvrdil, ako dobre tolerovaný zdravými psami a štúdiou sa rozšírili dáta k určeniu hladiny bez pozorovaného negatívneho účinku (NOAEL).  Táto štúdia bola vykonaná na zdravých dospelých psoch, v kontrolovanom prostredí a navrhnutá na minimalizáciu rizík spojených s užívaním iných liekov.

 

V skúmaní hraníc bezpečnosti CBD u psov a mačiek všeobecne treba brať v úvahu:

1, samotné zloženie CBD produktu: zloženie kanabinoidovterpénov v destilátoch ovplyvňujú faktory ako kultivar, teplota prostredia aj samotný extrakčný proces. Izolát CBD sa zatiaľ považuje za najbezpečnejší.

 

2, je možné vzájomné pôsobenie CBD s inými veterinárnymi liekmi (ako pri grapefruitovom upozornení u ľudí) alebo aj samotná choroba môže ovplyvňovať znášanie CBD.

 

3, úroveň poškodenia pečene sa meria cez pečeňové markery ako alkalická fosfatáza (ALP). Viaceré krátkodobé štúdie (Gamble et. al, 2018; Vaughn et. al, 2020; Vaughn et. al, 2021) upozornili na zvýšenú hladinu ALP v pečeni počas užívania CBD. Bradley, S. et al. prišiel v r. 2022 v dlhodobej štúdii k záveru, že okrem toho, že sa úroveň ALP po skončení užívania CBD vráti do normálu, nebolo pozorované zvýšenie  ALP klinicky relevantné ako biomarker pre zdravie pečene.

 

4, úroveň vstrebávania CBD a jeho metabolizmu závisí od jedinca aj plemena. Je treba viac genetického aj metabolomického výskumu na zistenie príčiny rozdielov medzi plemenami. Hoci úroveň CBD v plazme bola vyššia u vačích plemien (labradorský retríver), najväčší nameraný rozdiel oproti najnižšej úrovni CBD v plazme malých plemien (norfolskí teriér) bol 200 ng/ml po 18 týždňoch.

 

Mačky

V roku 2019[2] sa ôsmim zdravým mačkám s priemernou váhou 4,2 kg sa podával rybí tuk s fytokomplexom (mix CBD : CBDA v pomere 50 : 50) v miere 2 mg/ kg dvakrát denne počas 84 dní. Zistilo sa, že:

a, pri rybom tuku ako nosiči je treba oveľa vyšších dávok CBD, ako pri rastlinných tukoch

b, niektoré mačky vykazovali nežiadúce účinky, ale keďže chýbala kontrolná skupina, nevie sa, či to bolo z rybieho tuku alebo CBD

c, zdá sa, že CBD je relatívne bezpečné u zdravých psov a mačkách

d, psy absorbujú CBD lepšie ako mačky

e, je treba ďalej sledovať hodnoty pečeňových enzýmov pri užívaní CBD obzvlášť pri užívaní s inými liekmi, ktoré sú metabolizované cytochrómom P450

 

Prvá mačacia štúdia, ktorá skúmala bezpečnosť a toleranciu CBD, THC a ich kombináciu u mačiek v kontrolovanom prostredí je z roku 2021.[3] Orálne sa podalo 11 dávok posteným mačkám v rozostupoch troch dní, pričom každá dávka bola silnejšia ako predchádzajúca. Čisté THC alebo zmiešané s CBD viedlo o.i. k letargii, ataxii, hypotermii. Najmenej nežiadúcich účinkov, mal CBD extrakt (so stopovým množstvom CBDA, CBC a nedetekovateľným množstvom terpénov) do 30,5 mg CBD/ kg v MCT oleji.

 

Farmakokinetiku a znášanie CBD po jednej dávke skúmala štúdia z r. 2022, ktorá ôsmim mačkám postupne pridávala v rozmedzí dvoch týždňov stále väčšiu dávku CBD v slnečnicovom oleji. Prišla k záveru, že v tejto skupine mačiek (plemená nie sú známe) bola dávka do 80 mg/ kg dobre tolerovaná a polčas koncentrácie naznačuje, že podávanie CBD raz až dva-krát denne je vhodné pre budúci výskum liečebného potenciálu CBD u mačiek.[4] Toto je však extrém. Výskum prebiehal v kontrolovanom prostredí. Pri komerčných CBD produktoch je odporúčaná denná dávka CBD na úrovni iba 1 mg/ kg.

 

Na záver

Ak máte produkt, ktorý bol registrovaný na Ústave štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, máte istotu, že museli byť otestované vzorky na overenie zloženia, klinické štúdie potvrdzujúce účinky a dokázaný spôsob správnej výroby. Aspoň tak máte istou, že držíte produkt, ktorý spĺňa bezpečnostné kritériá.

 

 

ZDROJE:

 

[1] Bradley, S. et al.: Long-term daily feeding of cannabidiol is well-tolerated by healthy dogs. Frontiers in veterinary science vol. 9 977457. 21 Sep. 2022. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9533147/

[2] Deabold, K.A. et al.: Single-Dose Pharmacokinetics and Preliminary Safety Assessment with Use of CBD-Rich Hemp Nutraceutical in Healthy Dogs and Cats. Animals : an open access journal from MDPI vol. 9,10 832. 19 Oct. 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6826847/

[3] Kulpa, J.E. et al.: Safety and tolerability of escalating cannabinoid doses in healthy cats. Journal of feline medicine and surgery vol. 23,12 (2021): 1162-1175: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8637357/

[4] Rozental, A.J. et al.: Pharmacokinetics of escalating single-dose administration of cannabidiol to cats. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics vol. 46,1 (2023): 25-33. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10092881/

 

Čítať článok
CBD pre psy a mačky – účinky
CBD pre psy a mačky – účinky

 

Komerčný produkt Cannabidiol (CBD) pre psy a mačky musí špecifický a nie je to žiaden marketing. Zvieratá by nemali užívať CBD určené pre ľudí, pretože ono môže obsahovať prídavné látky, ako príchute, ktoré nie sú pre zvieratá vhodné. Tráviaca sústava psov, tobôž mačiek, nemusí dobre prijať ani všetky látky obsiahnuté v samotnom konopnom extrakte, preto je ideálny izolát CBD.

 

Ďalším hlavným rozdielom používania CBD oproti človeku je dávkovanie. Dávkovanie CBD pre psov či mačky sa musí prispôsobiť ich veľkosti a hmotnosti, a to môže byť rôzne pre rôzne plemená.

 

Účinky

Ako ľudia, tak všetky stavovce a teda aj psy a mačky majú tzv. endo-kanabinoidný systém (EKS), ktorý sa skladá z receptorov (najmä CB1 a CB2) a molekúl, čo sa vedia viazať na tieto receptory a pôsobiť na ne. Týmto pôsobením sa organizmus udržiava vo vyrovnanom stave navzdory vonkajším vplyvom. EKS ovplyvňuje kardiovaskulárny a imunitný systém, chráni nervy, reguluje vnútornú sekréciu a tiež fyziologické procesy ako bolesť, pohyb, trávenie, emócie...

 

Ortológne gény pre kanabinoidné receptory CB1 a CB2 boli identifikované už pri hlístach, čo naznačuje, že sa kanabinoidné receptory začali vyvíjať pred 600 mil. rokov.[1] Molekuly, ktoré sa viažu na tieto receptory sú buď telu vlastné - endogénne, preto „endo“ kanabinoidy, alebo sú rastlinného pôvodu, preto „fyto“ kanabinody. Iba jednej jedinej rastline na svete sa podarilo evolúciou vytvoriť a úspešne napodobniť endogénne živočíšne kanabinoidy. Je to rastlina konopa, lat. Cannabis, pred 34 mil. rokov.[2]

 

Dá sa predpokladať, že účinky CBD sú preto pri psoch a mačkách veľmi podobné tým u ľudí. Napríklad, CBD pre psov sa často používa na zmiernenie agresivity alebo nepokoja, zápalových stavov a na zlepšenie mobility vo vyššom veku.

 

Agresivita

Jedna anglická štúdia[3] si dala za cieľ skúmať vplyv CBD na správanie psov v útulku. Vzorka obsahovala 24 psov rozdelených do dvoch skupín: polovica bola v liečebnej skupine, polovica v kontrolnej skupine.  Počas 45 dní každý deň sa liečebnej skupine podávalo 5% CBD titrované v olivovom olej, kontrolná skupina dostala čistý olivový olej. Ukázalo sa, že CBD môže znižovať agresívne správanie psov. Autori pripomínajú, že je treba zväčšiť vzorku psov a kombinovať podávanie CBD s behaviorálnou terapiou.

 

Stres

Najčastejším dôvodom podávania CBD svojim miláčikom je kvôli strachu z petárd a ohňostrojov počas Silvestra, pre nepokoj pri ceste autom alebo akejkoľvek podráždenosti. CBD pomáha majiteľom nechať psíka samého pri tzv. úzkosti z odlúčenia.

 

Ďalšia štúdia[4] sa pozrela na dve špecifické situácie: cestu autom a úzkosť z odlúčenia. Štúdie sa zúčastnilo 20 psíkov z troch rás (labradorský retríver, bígl, norfolský teriér). Všetky psy žili v útulku.

 

Výsledky zo štúdie ukazujú, že jediná dávka 4 mg/kg CBD dve hodiny pred vystavením týmto situáciám zmierňuje niektoré indikátory akútneho stresu, čo môže zlepšovať ich duševnú pohodu.

 

Autori rovnako tak pripomínajú, že je treba ďalšieho výskumu, aby sme lepšie rozumeli efektom CBD pri iných dávkach, formuláciách a či kumulatívne podávanie zlepšuje účinok. Iba tri plemená boli zahrnuté, všetky zdravé a žijúce v súrodom prostredí. Dávky nad 4 mg/ kg CBD spôsobili mierne vedľajšie účinky.

 

Epilepsia

Nedávna krížovo zaslepená [cross-over blinded] klinická štúdia[5] sledovala 2 ciele:

1, určiť, či extrakt z konopy bohatý na CBD/ CBDA[i] ako produkt určený môže pomôcť pri epileptických záchvatoch u psov, ktorý nie úplne reagujú na klasickú liečbu;

2, zaznamenať nepriaznivé účinky cez majiteľove pozorovanie, fyzickú prehliadku a krvné hodnoty.

 

Sledovanie trvalo 3 mesiac a zahrnulo sa 14 psov rôznych plemien (6 zmiešaných, 2 labradorské retrívre, 2 labradoodly, 1 sibírsky husky, 1 čivava, 1 zlatý retríver, 1 nemecký ovčiak).

 

Výsledky naznačujú, že existuje skupina psov, ktoré dobre reagujú na konopný extrakt bohatý na CBD/ CBDA určený na liečbu epilepsie. Tým, že psy dostávali aj klasickú liečbu, nedajú sa účinky pripísať iba CBD/ CBDA. Priemerný počet záchvatov klesol z 8 za 3mes. na 5 za 3 mes.

 

Štúdia tiež ukázala, že je dobré venovať sa téme izolát vs konopný extrakt, keďže naproti izolátu, kedy sa v iných štúdiách podávalo 25 mg CBD izolátu/ kg v tejto stačilo 6 mg CBD extraktu/ kg. Čo sa týka druhého cieľa, a to nežiadúcich účinkov, štúdia celkovo zhrnula, že tie sú porovnateľné s tými pozorovanými v ľudských štúdiách a teda sú to: zvýšená chuť do jedla (čo sa pri iných diagnózach uvádza ako pozitívny účinok), letargia/ ospalosť, zhoršená pohybová koordinácia. Treba pripomenúť, že skúmala nežiadúce účinky pri konopnom extrakte, nie izoláte.

 

Artritída

Artritída je skupina diagnóz, pri ktorých dochádza k zápalovému poškodeniu kĺbov.

 

Tu CBD uplatňuje svoje protizápalové vlastnosti v mnohých experimentoch. Experimentálne výsledky sa dali interpretovať  v randomizovaných dvojitozaslepených placebom kontrolovaných skúškach psej osteoartrózy. Podávala sa vysoká dávka CBD izolátu v kapsuly spolu s tukom. Oproti nízkej dávke alebo placebu zaznamenala významné zvýšenie kvality života, ako zhodnotené podľa majiteľa aj veterinára.[6]

 

Bolesť

Podľa prehľadu vyše 115 štúdii, venovaným bolesti u spoločenských zvierat má CBD (aj iné kanabinoidy cez ich vplyv na centrálnu aj periférnu nervovú sústavu) analgetický (bolesť utišujúci) potenciál čo sa týka chronickej bolesti, aj keď je to závislé na výške dávky.[7]

 

Bezpečnosť

K bezpečnosti dlhodobého denného užívania CBD u psov sme si vybrali najnovšiu takú štúdiu z roku 2022.[8] Zahrnutých bolo 40 psov (17 retríverov, 8 bíglov, 15 norfolských teriérov). Podával sa broad-spectrum CBD extrakt [tj. bez THC]. Sledovala dva ciele:

1, určiť, či je dávka 4 mg/ kg denne perorálne dobre tolerovaná zdravými psami počas šiestich mesiacov;

2, ohodnotiť pôstnu plazmu, koncentrácie CBD v moči a stolici.

 

Uzáver štúdie je, že broad-spectrum CBD extrakt je psami dobre tolerovaný. Viaceré faktory ovplyvňujú zloženie kanabinoidov a terpénov v destilátoch (kultivar, teplota prostredia, extrakčný proces). Táto štúdia bola vykonaná na zdravých dospelých psoch, v kontrolovanom prostredí a navrhnutá na minimalizáciu rizík spojených s užívaním iných liekov.

 

Mačky

V roku 2019[9] sa ôsmim zdravým mačkám s priemernou váhou 4,2 kg sa podával rybí tuk s fytokomplexom (mix CBD:CBDA v pomere 50:50) v miere 2 mg/ kg dvakrát denne počas 84 dní. Zistilo sa, že:

a, pri rybom tuku ako nosiči je treba oveľa vyšších dávok CBD, ako pri rastlinných tukoch

b, niektoré mačky vykazovali nežiadúce účinky, ale keďže chýbala kontrolná skupina, nevie sa, či to bolo z rybieho tuku alebo CBD

c, zdá sa, že CBD je relatívne bezpečné u zdravých psov a mačkách

d, psy absorbujú CBD lepšie ako mačky

e, je treba ďalej sledovať hodnoty pečeňových enzýmov pri užívaní CBD obzvlášť pri užívaní s inými liekmi, ktoré sú metabolizované cytochrómom P450

 

Prvá mačacia štúdia, ktorá skúmala bezpečnosť a toleranciu CBD, THC a ich kombináciu u mačiek v kontrolovanom prostredí je z roku 2021.[10] Orálne sa podalo 11 dávok posteným mačkám v rozostupoch troch dní, pričom každá dávka bola silnejšia ako predchádzajúca. Čisté THC alebo zmiešané s CBD viedlo o.i. k letargii, ataxii, hypotermii. Najmenej nežiadúcich účinkov, mal CBD extrakt (so stopovým množstvom CBDA, CBC a nedetekovateľným množstvom terpénov)  do 30,5 mg CBD/ kg v MCT oleji.

 

Na záver

Ak máte produkt, ktorý bol registrovaný na Ústave štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, máte istotu, že museli byť otestované vzorky na overenie zloženia, klinické štúdie potvrdzujúce účinky a dokázaný spôsob správnej výroby. Aspoň tak máte istou, že držíte produkt, ktorý spĺňa bezpečnostné kritériá.

 

A okrem štúdii o vplyve CBD na psíky a mačičky, vás môže zaujať aj výskum so slovenským podpisom o vplyve CBD na včeličky. 😊

 

 

ZDROJE:

 

 

[1] McPartland J.M. et al.: Evolutionary origins of the endocannabinoid system. Gene. 2006;370:64-74. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378111905007067?via%3Dihub

[2] McPartland J.M. et al.: The evolution of Cannabis and coevolution with the cannabinoid receptor—a hypothesis. The Medicinal Uses of Cannabis and Cannabinoids. London, UK: Pharmaceutical Press;2004 : 71-102. URL: https://www.researchgate.net/publication/247363476_The_Medicinal_Uses_of_Cannabis_and_Cannabinoids

[3] Corsetti, S. et al.: Cannabis sativa L. may reduce aggressive behaviour towards humans in shelter dogs. Sci Rep 11, 2773 (2021). URL: https://www.nature.com/articles/s41598-021-82439-2

[4] Hunt, A.B.G. et al.: A single dose of cannabidiol (CBD) positively influences measures of stress in dogs during separation and car travel.” Frontiers in veterinary science vol. 10 1112604. 22 Feb. 2023. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9992179/

[5] Garcia, G.A. et al.: Safety and efficacy of cannabidiol-cannabidiolic acid rich hemp extract in the treatment of refractory epileptic seizures in dogs. Frontiers in veterinary science vol. 9 939966. 29 Jul. 2022. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9372618/

[6] Verrico, C.D. et al.: A randomized, double-blind, placebo-controlled study of daily cannabidiol for the treatment of canine osteoarthritis pain. Pain vol. 161,9 (2020): 2191-2202. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7584779/

[7] Miranda-Cortés, A. et al.: The role of cannabinoids in pain modulation in companion animals. Frontiers in veterinary science vol. 9 1050884, 2023. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9848446/

[8] Bradley, S. et al.: Long-term daily feeding of cannabidiol is well-tolerated by healthy dogs. Frontiers in veterinary science vol. 9 977457. 21 Sep. 2022. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9533147/

[9] Deabold, K.A. et al.: Single-Dose Pharmacokinetics and Preliminary Safety Assessment with Use of CBD-Rich Hemp Nutraceutical in Healthy Dogs and Cats. Animals : an open access journal from MDPI vol. 9,10 832. 19 Oct. 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6826847/

[10] Kulpa, J.E. et al.: Safety and tolerability of escalating cannabinoid doses in healthy cats. Journal of feline medicine and surgery vol. 23,12 (2021): 1162-1175: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8637357/

 

[i] CBDA = Cannabidiolic acid/ Kyselina kanabidiolová = kyselinový predchodca (tzv. prekurzor) CBD.

Čítať článok
Polosyntetické kanabinoidy: HHC, delta-8 THC, THC-O
Polosyntetické kanabinoidy: HHC, delta-8 THC, THC-O

 

Polosyntetické kanabinoidy sú k rastlinným fyto-kanabinoidom takmer identické. V porovnaní so syntetickými kanabinoidmi sa dokážu veľmi ľahko „vyrobiť“ konvertovaním dostupného Cannabidiolu (CBD), či ostatných stopových kanabinoidov v kvete priemyselnej konopy.

 

Z predajného hľadiska z toho plynie jedna výhoda: môžete vyrobiť kanabinoid s vlastnosťami psychoaktívneho Tetrahydrocannabinolu (THC), avšak bez ilegálneho statusu, keďže legislatíva sa nestíha upravovať o nové chemické zlúčeniny.

 

V Európe sa takto medzi mladými teší veľkej popularite Hexahydrocannabinol (HHC). Všakovaké HHC produkty sa predávajú ako legálna alternatíva k THC.

 

Ako sme už informovali, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) podľa tlačovej správy z Decembra 2022, bude spolu s partnermi „podrobne sledovať tento rozvíjajúci sa trh, aby zvýšili pripravenosť na národných aj EÚ úrovni.“[1]

 

Fakt, že sa psychoaktívne polosyntetické kanabinoidy dokážu ľahko pripraviť z kvetu obyčajnej priemyselnej konopy je hrozba pre rozvoj trhu s CBD. Veľa úsilia stálo presvedčiť regulátorov, aby povolili kvet priemyselnej konopy ako surovinu pri výrobe CBD, keďže nemá žiadne omamné účinky. Tento fakt prihráva skôr strane argumentujúcej obmedzeniu CBD produktov ako takých.

 

V USA je príbeh podobný a ilustruje tenkú líniu medzi stopovými prirodzenými fyto-kanabinoidmi a už umelo vytvorenými polosyntetickými imitáciami.

 

Delta-8 Tetrahydrocannabinol je prirodzene sa vyskytujúci fyto-kanabinoid. Hoci má účinky podobné ako delta-9 Tetrahydrocannabinol, známy ako Tetrahydrocannabilol (THC), jeho množstvo v rastline je minimálne. Je však vstupnou surovinou pre Tetrahydrocannabinolacetát, syntetický kanabinoid známy ako THC-O. THC-O je trikrát silnejší ako THC.[2] Mnohí proponenti THC-O tvrdili, že ako derivát D8-THC spadá pod zákon (tzv. Farm Bill z roku 2018) povoľujúci konopné produkty s nízkou koncentráciou THC (< 3%, priemyselné účely) a a ich deriváty.

 

Tomu je však koniec. 13.2.2023 americká DEA (U.S. Drug Enforcement Administration) oficiálne odpovedal na právnický dotaz, že delta-8 THC ani delta-9 THCO sú považované za ilegálne látky. Keďže môžu byť získané iba synteticky,[3] nespadajú pod definíciu priemyselnej konopy zo spomínaného zákona. Výnimku tvoria delta-8 THC produkty, pokiaľ sú získane prirodzene z rastliny.

 

Dostávame sa k zdravotnému hľadisku.

Podľa štúdie z roku 2021, 27 delta-8 THC produktov, ktoré skúmali, žiaden neuvádzal správne percento tohto izoméru. A čo je ešte horšie, našli v nich iné vedľajšie produkty a ťažké kovy. Americká FDA (U.S. Food and Drug Administration) hlásila 2 300 hlásení o otrave za obdobie od januára 2021 do februára 2022, kedy dva z troch prípadov si vyžiadali lekársku starostlivosť a jeden z desiatich prípadov dokonca intenzívnu starostlivosť. 40% prípadov boli deti a tínedžeri.[4]

 

Podobne, od októbra 2022 EÚ pridala HHC do systému včasného varovania.

 

A ako je to na Slovensku?

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch eviduje v skupine 1 (skrátka zakázané) aj HHC aj všetky izoméry THC a ich varianty:

  • 9-nor-9beta-hydroxyhexahydrokanabinol, chemicky 6,6-dimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol
  • THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky stereoizoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty

 

 

ZDROJE

 

[1] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: EMCDDA technical expert meeting on hexahydrocannabinol (HHC) and related cannabinoids. Správa, 2022. URL: https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/emcdda-technical-expert-meeting-hexahydrocannabinol-hhc-and-related-cannabinoids_en

[2] Murray, E.: The Risks Involved With Using THC-O. Addiction Center, blog. 2022. URL: https://www.addictioncenter.com/community/risks-thc-o/

[3] Boos, T.L., U. S. Department of Justice Drug Enforcement Administration: Response to Letter. 13.2.2023. URL: https://www.documentcloud.org/documents/23608864-dea-thco-response-to-kight?responsive=1&title=1

[4] Arnold, M.: Synthetic Pot: The Future of Delta 8 and Other THC Isomers. Cannabis 101, článok. 2023. URL: https://cannabis101.de/synthetic-pot-the-future-of-delta-8-and-other-thc-isomers/

Čítať článok
Syntetické kanabinoidy
Syntetické kanabinoidy

 

Syntetické kanabinody sú človekom umelo vytvorené kanabinoidy v laboratóriu. Nejedná sa teda o rastlinné fyto-kanabinoidy ani telom prirodzene vytvorené endo-kanabinoidy.

 

Opäť musíme začať pri endokanabinoidnom systéme. V skratke: endo-kanabinoidný systém (EKS) sa skladá z receptorov a molekúl, ktoré sa vedia viazať na tieto receptory a pôsobiť na ne. Týmto pôsobením sa náš organizmus udržiava vo vyrovnanom stave navzdory vonkajším vplyvom. EKS ovplyvňuje kardiovaskulárny a imunitný systém, chráni nervy, reguluje vnútornú sekréciu a tiež fyziologické procesy ako bolesť, pohyb, trávenie, zdravie kože, emócie...

 

Kanabinoidy sú spomínané molekuly, ktoré majú schopnosť viazať sa na kanabinoidné receptory v našom tele, a tak ovplyvňovať náš EKS. Naše telo si vie samo vytvárať vlastné kanabinoidy - vtedy ich voláme „endo-kanabinoidy“.

 

Do tela však vieme dostať kanabinoidy aj z vonku: z rastlín. Vtedy ich voláme „fyto-kanabinoidy“ (z gréckeho „fyto“, čiže rastlinný). Fyto-kanabinoidy sú biologicky syntetizované fenolové terpény. Jediná rastlina zo všetkých na svete, ktorá ich vie biosyntetizovať je konopa.

 

Dva najznámejšie endokanabinoidy sú arachidonyletanolamid (AEA) a 2-arachidonylglycerol (2-AG). Ako už vieme, telo ich pomocou enzýmov vylučuje podľa potrebných účinkov.

 

Hneď ako boli „objavené“ (izolované) fytokanabinoidy v 60-tych rokoch 20-teho storočia, ich vedeli aj syntetizovať (umelo vytvoriť) pre farmakologické a klinické účely. V tých časoch sa vedci zaujímali o delta-9 THC a CBD. Až v náväznosti na výskum ich účinkov vedci objavili endokanabinoidný sýstém (CB1a CB2 receptory) a identifikovali prvé dva endokanabinoidy AEA a 2-AG. Endokanabinoid AEA pomenovali Anandamid, kde Anand znamená v Sanskrite blaho/ šťastie.[1]

 

Syntetické kanabinoidy sú čo do chemickej štruktúry veľmi rôznorodé a odlišné od fyto-kanabinoidov. Vyvinuté boli ako ligandy so špecifickým účinkom (agonista/ anatagonista) na cielený receptor. V laboratóriách pomáhajú odkrývať farmakologické aspekty celého endokanabinoidného systému. Komplexný prehľad poskytuje publikácia maďarských autorov dostupná tu. Pre účely tohto článku pre lepšiu predstavu sme pripravili nasledujúcu tabuľku s príkladmi názvov a účinkov rôznych kanabinoidov z každej skupiny.

 

Skupina

Názov

Pôsobenie

Fyto-kanabinoidy

delta 9-tetrahydrocannabinol (THC)

CB1 ≈ CB2 agonista

Cannabidiol (CBD)

Žiadna aktivita na CB1, CB2

Antagonizmus na non-CBD1 a non-CB2

Modulácia alfa1-adrenoreceptora

Inhibícia AEA absorpcie a metabolizmu

Endo-kanabinoidy

Anandamid (AEA)

CB1 >> CB2 agonista

TRPV1 agonista

2-arachidonylglycerol (2-AG)

CB1 ≈ CB2 agonista

Syntetické kanabinoidy

(-) 2 HU-210

CB1 ≈ CB2 agonista

Nabilone

CB1 ≈ CB2 agonista

WIN 55,212-2

CB1 ≈ CB2 agonista

(-) CP55940

CB1 ≈ CB2 agonista

Tabuľka č.1.: Názvy a farmakologická aktivita vybraných kanabinoidov.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2241751/ 

 

Syntetický kanabinoid Nabilone je už schválený americkým úradom pre potraviny a liečivá (U.S. Food and Drug Administration, FDA) na kontrolu nevoľnosti pre pacientov s rakovinou, ktorí podstupujú chemoterapiu a tiež na zvýšenie chuti do jedla u pacientov s AIDS.[2]

 

Ako už býva zvykom, niektoré syntetické kanabinoidy „unikli“ z laboratórií na ulicu. V roku 2016 spôsobil takýto syntetický kanabinoid v New York City intoxikáciu 33 osôb, čo sa v médiách označovalo ako „Zombie apokalypsa“ pre účinky, ktoré v týchto osobách vyvolal. Išlo syntetický kanabinoid metyl-(2S)-2-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoát známy ako AMB-FUBINACA a v tomto prípade predávaný pod úderným komerčným názvom „AK-47 24 Karat Gold“.[3] AMB-FUBINACA bol vyvinutý laboratóriách známej farmaceutickej spoločnosti Pfizer a je príklad novej skupiny ultra potentných syntetických kanabinoidov, ktoré znamenajú vysoké zdravotné riziko v šedej ekonomike.

 

V mnohých európskych krajinách sa predávajú rôzne „rastlinné zmesi“ na fajčenie pod zastrešujúcim názvom „Spice“ (po anglicky korenie). Ich riziko spočíva v sile a vďaka internetu aj dostupnosti. Navyše bežné drogové testy ich nevedia zachytiť.[4] 

 

Legislatíva sa nestíha aktualizovať o nové chemické zlúčeniny, a tak sa na trh dostávajú nové výrobky, ktoré sa zatiaľ tešia legálnemu statusu. Momentálne je v USA v kurze Tetrahydrocannabinolacetát (známy THC-O) a v Európe Hexaydrocannabinol (HHC), čo sú polo-syntetické kanabinoidy, o ktorých si ešte napíšeme. Zatiaľ len rýchla správa: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) už začalo sledovať HCC a výsledok z tlačovej správy, ktorú vydali v Decembri 2022, je, že centrum a jeho partneri „budú podrobne sledovať tento rozvíjajúci sa trh, aby zvýšili pripravenosť na národných aj celoeurópskej úrovni.“[5]

 

Syntetické kanabnoidy predstavujú v medicíne v izolovaných podmienkach pozitívny prísľub. Naopak v komerčnej sfére v nekontrolovaných podmienkach predstavujú nepoznané riziko.

 

ZDROJE:

 

[1] Mechoulam, R.: Cannabis – the Israeli perspective. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, vol. 27, no. 3, 2016, pp. 181-187. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jbcpp-2015-0091/html

[2] Hall, W. et al.: Cannabinoids and cancer: causation, remediation, and palliation. Lancet Oncol. 2005;6:35–42. URL: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(04)01711-5/fulltext

[3] Axel, J.A. et. al.: “Zombie” Outbreak Caused by the Synthetic Cannabinoid AMB-FUBINACA in New York. New England Journal of Medicine. 2017; 376:235-242. URL: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1610300

[4] Auwärter, V.: ‘Spice’ and other herbal blends: harmless incense or cannabinoid designer drugs? Journal of Mass Spectometry. 2009, Vol. 4-5. p. 832-837. URL: https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jms.1558

[5] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: EMCDDA technical expert meeting on hexahydrocannabinol (HHC) and related cannabinoids. Správa, 2022. URL: https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/emcdda-technical-expert-meeting-hexahydrocannabinol-hhc-and-related-cannabinoids_en

Čítať článok
Cannabichromene (CBC) – účinky a regulácia
Cannabichromene (CBC) – účinky a regulácia

 

Fyto-kanabinoid, na ktorý si v tomto článku posvietime je Cannabichromene (CBC). Ako hlavné fytokanabinoidy (z angl. major cannabinoids) sa označujú Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD) a Cannabigerol (CBG), ale stále viac zdrojov označuje popri Cannabinole (CBN) práve aj Cannabichromene (CBC) ako posledný z piatich hlavných fytokanabinoidov.

 

Dôvod prečo sa THC, CBD a CBG označujú ako hlavné je ten, že ich najdlhšie a najlepšie poznáme. Kanabichromén (CBC) nepoznáme tak dobre, no poznáme ho približne rovnako dlho – všetky spomenuté kanabinoidy boli objavené v 60-tych rokoch 20. stor. Navyše, všetky majú spoločného kyselinového predchodcu (z angl. precursor) vo forme CBGA.

 

Čo do objemu sa CBC v konope vyskytuje prirodzene vo veľmi malej miere, a to medzi 0,05 až 0,3% w/w.[1] Najviac sa CBC produkuje začiatkom životného cyklu rastliny. Modernou technológiou extrakcie nezrelých listov vybratých chemotypov sa dá získať preparát bohatý na CBC.[2]

 

Účinky CBC

Kanabichroménu sa pripisujú rôzne vlastnosti ako fungicídne/ antibiotické,[3] protizápalové,[4] analgetické,[5] či dokonca antidepresívne,[6] ale donedávna všetky experimenty skúmali tieto účinky na zvieratách.

 

Na svete je už však prvá klinická randomizovaná dvojito zaslepená placebo kontrolovaná štúdia vo fáze 1 – skúmajúca bezpečnosť a toleranciu CBC u človeka.[7] Účastníci boli rozdelení do rôznych skupín s rôznou koncentráciou. Podával sa komerčný produkt na perorálne použitie s predajnou koncentráciou 20 mg/mL CBD; 0,9 mg/mL THC; 1,1 mg/mL CBC a celkovým obsahom terpénov < 0.05%.  Výsledkom je, že CBC je dobre tolerované do výšky dennej dávky 26,4 mg, čo však podľa predklinických štúdií nie je účinné množstvo. Štúdia odporúča ďalej skúmať bezpečnosť a liečebný potenciál CBD pri jeho vyšších dávkach...

 

Podobne ako pri CBD, aj pri CBC je niečo iné diskusia odborníkov v dokazovaní účinkov CBC ako liečiva a iná diskusia o komerčnom CBC ako doplnku k životnému štýlu. Na Slovenku ešte nemáme produkty, ktoré by obsahovali výrazné množstvo CBC, ale to, čo je dnes dostupné len za veľkou mlákou, môže zajtra byť dostupné aj v trafike v Šaštíne, a preto je dobré vedieť.

 

Regulácia CBC

V EÚ rozlišuje regulácia použitie CBG na kozmetické použitie a použitie v potravinách:

 

Čo sa týka potravín a výživových doplnkov, CBC je vedené pod položkou „Cannabinoids“ (rovnako ako CBD) so statusom neschválenej novej potraviny, a teda pred uvedením na trh potrebuje bezpečnostné ohodnotenie podľa Novel Food regulácie.[8]

 

CBC nie je vôbec vedené v EU CosIng databáze pre kozmetické využitie.

 

 

ZDROJE:

 

[1] Peters, E.N., MacNair, L., Mosesova, I. et al. Pharmacokinetics of cannabichromene in a medical cannabis product also containing cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabinol: a pilot study. Eur J Clin Pharmacol 78, 259–265 (2022). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-021-03232-8

[2] Russo, E. B.: Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British journal of pharmacology vol. 163,7 (2011): 1344-64. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/

[3] Carlton, E. et al.: Biological Activity of Cannabichromene, its Homologs and Isomers. The Journal of Clinical Pharmacology vol. 21, 1: 283S-291S (1981). URL: https://accp1.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1552-4604.1981.tb02606.x

[4] Tubaro, A. et al.: Comparative topical anti-inflammatory activity of cannabinoids and cannabivarins. Fitoterapia vol. 81, 7 (2010): 816-819. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0367326X10000870?via%3Dihub

[5] Davis, M.W. et al.: Neurobehavioral actions of cannabichromene and interactions with Δ9-tetrahydrocannabinol. General Pharmacology: The Vascular System vol. 14, 2 (1983): 247-252. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0306362383900046?via%3Dihub

[6] El-Alfy, Abir T et al.: Antidepressant-like effect of delta9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L.” Pharmacology, biochemistry, and behavior vol. 95,4 (2010): 434-42. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2866040/

[7] Peters, E.N., MacNair, L., Mosesova, I. et al. Pharmacokinetics of cannabichromene in a medical cannabis product also containing cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabinol: a pilot study. Eur J Clin Pharmacol 78, 259–265 (2022). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-021-03232-8

[8] European Commission, Novel food catalogue: Cannabinoids. URL: https://webgate.ec.europa.eu/fip/novel_food_catalogue/#

 

Čítať článok
Aj včely rady konopu
Aj včely rady konopu

 

Skupina vedcov na univerzite v poľskom Lubline si dala za cieľ skúmať zdravie včiel medonosných. Skúšali napríklad aj kofeín či kurkumín, no najlepšie udržateľné výsledky mal extrakt z priemyselnej konopy. Ten im predĺžil život zrejme vďaka zníženiu oxidatívneho stresu. Ako presne funguje Cannabidiol (CBD) na “dlhovekosť” včiel skúmali v najnovšej štúdii zo septembra 2022, ktorú im, mimochodom, redigovala slovenská profesorka Ing. Miroslava Kačániová, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

 

Zaujímavosťou je, že použili komerčný CBD extrakt, ktorý však zriedili so sirupom, vodou a glycerínom v rôznych pomeroch a do takýchto zmesi namočili bavlnené prúžky, ktoré potom umiestnili do úľov. Pôsobenie CBD sledovali analyzovaním hemolymfy (včelej krvičky). Skupina včiel, ktorej sa podávalo CBD so sladkým sirupom žila 35 dní, o 7 dní viac ako skupina včiel s CBD bez sirupu alebo kontrolnej skupiny bez akéhokoľvek CBD. Zistili, že “CBD extrakt sa môže osvedčiť ako dobrý doplnok a môže mať pozitívny účinok na imunitný systém včiel stimulovaním proteolytického systému a ostatných metabolických parametrov. [Oba spôsoby podávania CBD] sa dajú použiť.”[1]

 

V roku 2018 výskumníci z prestížnej Cornell University poukázali na to, že hoci sa konopa výsostne opeľuje vetrom, a tým pádom jej chýba nektár, je bohatá na peľ, ktorý priťahuje nie len včely, ale celý rad hmyzu. Robili zbery na rôznych lokáciách s rôznou diverzitou kvetov, ba aj odrôd priemyselnej konopy. Celkovo priemyselná konopa “priťahovala” 16 druhov včiel, pričom čím bola konopa vyššia, tým viac druhov včiel priťahovala. Ako uzavreli: “priemyselná konopa má potenciál poskytovať kritický zdroj výživy rozmanitému spoločenstvu včiel počas obdobia nedostatku kvetov.”[2] Podobne dopadla štúdia v roku 2019 z amerického Colorada, ktoré sa v období, keď kvitne konopa, vyznačuje núdzou o plodiny vhodné pre opeľovačov. V Colorade takto napočítali 23 druhov včiel (38% z celkového množstva to bola včela medonosná.)[3]

 

 

 

ZDROJE:

 

 

 

 

[1] Skowronek, P. et al.: CBD Supplementation Has a Positive Effect on the Activity of the Proteolytic System and Biochemical Markers of Honey Bees (Apis mellifera) in the Apiary, Animals 2022, 12(18), 2313. URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/12/18/2313/htm

[2] Flicker, N.R. et al.: The Bee Community of Cannabis sativa and Corresponding Effects of Landscape Composition. Environmental Entomology, Vol. 49, Iss. 1, Feb2020, p. 197–202. URL: https://academic.oup.com/ee/article-abstract/49/1/197/5634339?redirectedFrom=fulltext

[3] O’Brian, C., Arathi, H.S.: Bee diversity and abundance on flowers of industrial hemp (Cannabis sativa L.). Biomass and Bioenergy, Vol. 122, 2019. p. 331-335. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0961953419300248

Čítať článok
Hore
63 položiek celkom
Používáme ověření věku Adulto