BLOG, Strana 2

Tu sa dočítate najnovšie podložené a overené informácie o CBD a konope s referenciami na citované zdroje. Príspevky si môžete pozerať všetky spolu v chronologickom poradí, alebo zužovať výber podľa špecifickej sekcie.

 

 

Syntetické kanabinoidy
Syntetické kanabinoidy

 

Syntetické kanabinody sú človekom umelo vytvorené kanabinoidy v laboratóriu. Nejedná sa teda o rastlinné fyto-kanabinoidy ani telom prirodzene vytvorené endo-kanabinoidy.

 

Opäť musíme začať pri endokanabinoidnom systéme. V skratke: endo-kanabinoidný systém (EKS) sa skladá z receptorov a molekúl, ktoré sa vedia viazať na tieto receptory a pôsobiť na ne. Týmto pôsobením sa náš organizmus udržiava vo vyrovnanom stave navzdory vonkajším vplyvom. EKS ovplyvňuje kardiovaskulárny a imunitný systém, chráni nervy, reguluje vnútornú sekréciu a tiež fyziologické procesy ako bolesť, pohyb, trávenie, zdravie kože, emócie...

 

Kanabinoidy sú spomínané molekuly, ktoré majú schopnosť viazať sa na kanabinoidné receptory v našom tele, a tak ovplyvňovať náš EKS. Naše telo si vie samo vytvárať vlastné kanabinoidy - vtedy ich voláme „endo-kanabinoidy“.

 

Do tela však vieme dostať kanabinoidy aj z vonku: z rastlín. Vtedy ich voláme „fyto-kanabinoidy“ (z gréckeho „fyto“, čiže rastlinný). Fyto-kanabinoidy sú biologicky syntetizované fenolové terpény. Jediná rastlina zo všetkých na svete, ktorá ich vie biosyntetizovať je konopa.

 

Dva najznámejšie endokanabinoidy sú arachidonyletanolamid (AEA) a 2-arachidonylglycerol (2-AG). Ako už vieme, telo ich pomocou enzýmov vylučuje podľa potrebných účinkov.

 

Hneď ako boli „objavené“ (izolované) fytokanabinoidy v 60-tych rokoch 20-teho storočia, ich vedeli aj syntetizovať (umelo vytvoriť) pre farmakologické a klinické účely. V tých časoch sa vedci zaujímali o delta-9 THC a CBD. Až v náväznosti na výskum ich účinkov vedci objavili endokanabinoidný sýstém (CB1a CB2 receptory) a identifikovali prvé dva endokanabinoidy AEA a 2-AG. Endokanabinoid AEA pomenovali Anandamid, kde Anand znamená v Sanskrite blaho/ šťastie.[1]

 

Syntetické kanabinoidy sú čo do chemickej štruktúry veľmi rôznorodé a odlišné od fyto-kanabinoidov. Vyvinuté boli ako ligandy so špecifickým účinkom (agonista/ anatagonista) na cielený receptor. V laboratóriách pomáhajú odkrývať farmakologické aspekty celého endokanabinoidného systému. Komplexný prehľad poskytuje publikácia maďarských autorov dostupná tu. Pre účely tohto článku pre lepšiu predstavu sme pripravili nasledujúcu tabuľku s príkladmi názvov a účinkov rôznych kanabinoidov z každej skupiny.

 

Skupina

Názov

Pôsobenie

Fyto-kanabinoidy

delta 9-tetrahydrocannabinol (THC)

CB1 ≈ CB2 agonista

Cannabidiol (CBD)

Žiadna aktivita na CB1, CB2

Antagonizmus na non-CBD1 a non-CB2

Modulácia alfa1-adrenoreceptora

Inhibícia AEA absorpcie a metabolizmu

Endo-kanabinoidy

Anandamid (AEA)

CB1 >> CB2 agonista

TRPV1 agonista

2-arachidonylglycerol (2-AG)

CB1 ≈ CB2 agonista

Syntetické kanabinoidy

(-) 2 HU-210

CB1 ≈ CB2 agonista

Nabilone

CB1 ≈ CB2 agonista

WIN 55,212-2

CB1 ≈ CB2 agonista

(-) CP55940

CB1 ≈ CB2 agonista

Tabuľka č.1.: Názvy a farmakologická aktivita vybraných kanabinoidov.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2241751/ 

 

Syntetický kanabinoid Nabilone je už schválený americkým úradom pre potraviny a liečivá (U.S. Food and Drug Administration, FDA) na kontrolu nevoľnosti pre pacientov s rakovinou, ktorí podstupujú chemoterapiu a tiež na zvýšenie chuti do jedla u pacientov s AIDS.[2]

 

Ako už býva zvykom, niektoré syntetické kanabinoidy „unikli“ z laboratórií na ulicu. V roku 2016 spôsobil takýto syntetický kanabinoid v New York City intoxikáciu 33 osôb, čo sa v médiách označovalo ako „Zombie apokalypsa“ pre účinky, ktoré v týchto osobách vyvolal. Išlo syntetický kanabinoid metyl-(2S)-2-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoát známy ako AMB-FUBINACA a v tomto prípade predávaný pod úderným komerčným názvom „AK-47 24 Karat Gold“.[3] AMB-FUBINACA bol vyvinutý laboratóriách známej farmaceutickej spoločnosti Pfizer a je príklad novej skupiny ultra potentných syntetických kanabinoidov, ktoré znamenajú vysoké zdravotné riziko v šedej ekonomike.

 

V mnohých európskych krajinách sa predávajú rôzne „rastlinné zmesi“ na fajčenie pod zastrešujúcim názvom „Spice“ (po anglicky korenie). Ich riziko spočíva v sile a vďaka internetu aj dostupnosti. Navyše bežné drogové testy ich nevedia zachytiť.[4] 

 

Legislatíva sa nestíha aktualizovať o nové chemické zlúčeniny, a tak sa na trh dostávajú nové výrobky, ktoré sa zatiaľ tešia legálnemu statusu. Momentálne je v USA v kurze Tetrahydrocannabinolacetát (známy THC-O) a v Európe Hexaydrocannabinol (HHC), čo sú polo-syntetické kanabinoidy, o ktorých si ešte napíšeme. Zatiaľ len rýchla správa: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) už začalo sledovať HCC a výsledok z tlačovej správy, ktorú vydali v Decembri 2022, je, že centrum a jeho partneri „budú podrobne sledovať tento rozvíjajúci sa trh, aby zvýšili pripravenosť na národných aj celoeurópskej úrovni.“[5]

 

Syntetické kanabnoidy predstavujú v medicíne v izolovaných podmienkach pozitívny prísľub. Naopak v komerčnej sfére v nekontrolovaných podmienkach predstavujú nepoznané riziko.

 

ZDROJE:

 

[1] Mechoulam, R.: Cannabis – the Israeli perspective. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, vol. 27, no. 3, 2016, pp. 181-187. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jbcpp-2015-0091/html

[2] Hall, W. et al.: Cannabinoids and cancer: causation, remediation, and palliation. Lancet Oncol. 2005;6:35–42. URL: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(04)01711-5/fulltext

[3] Axel, J.A. et. al.: “Zombie” Outbreak Caused by the Synthetic Cannabinoid AMB-FUBINACA in New York. New England Journal of Medicine. 2017; 376:235-242. URL: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1610300

[4] Auwärter, V.: ‘Spice’ and other herbal blends: harmless incense or cannabinoid designer drugs? Journal of Mass Spectometry. 2009, Vol. 4-5. p. 832-837. URL: https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jms.1558

[5] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: EMCDDA technical expert meeting on hexahydrocannabinol (HHC) and related cannabinoids. Správa, 2022. URL: https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/emcdda-technical-expert-meeting-hexahydrocannabinol-hhc-and-related-cannabinoids_en

Čítať článok
Cannabichromene (CBC) – účinky a regulácia
Cannabichromene (CBC) – účinky a regulácia

 

Fyto-kanabinoid, na ktorý si v tomto článku posvietime je Cannabichromene (CBC). Ako hlavné fytokanabinoidy (z angl. major cannabinoids) sa označujú Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD) a Cannabigerol (CBG), ale stále viac zdrojov označuje popri Cannabinole (CBN) práve aj Cannabichromene (CBC) ako posledný z piatich hlavných fytokanabinoidov.

 

Dôvod prečo sa THC, CBD a CBG označujú ako hlavné je ten, že ich najdlhšie a najlepšie poznáme. Kanabichromén (CBC) nepoznáme tak dobre, no poznáme ho približne rovnako dlho – všetky spomenuté kanabinoidy boli objavené v 60-tych rokoch 20. stor. Navyše, všetky majú spoločného kyselinového predchodcu (z angl. precursor) vo forme CBGA.

 

Čo do objemu sa CBC v konope vyskytuje prirodzene vo veľmi malej miere, a to medzi 0,05 až 0,3% w/w.[1] Najviac sa CBC produkuje začiatkom životného cyklu rastliny. Modernou technológiou extrakcie nezrelých listov vybratých chemotypov sa dá získať preparát bohatý na CBC.[2]

 

Účinky CBC

Kanabichroménu sa pripisujú rôzne vlastnosti ako fungicídne/ antibiotické,[3] protizápalové,[4] analgetické,[5] či dokonca antidepresívne,[6] ale donedávna všetky experimenty skúmali tieto účinky na zvieratách.

 

Na svete je už však prvá klinická randomizovaná dvojito zaslepená placebo kontrolovaná štúdia vo fáze 1 – skúmajúca bezpečnosť a toleranciu CBC u človeka.[7] Účastníci boli rozdelení do rôznych skupín s rôznou koncentráciou. Podával sa komerčný produkt na perorálne použitie s predajnou koncentráciou 20 mg/mL CBD; 0,9 mg/mL THC; 1,1 mg/mL CBC a celkovým obsahom terpénov < 0.05%.  Výsledkom je, že CBC je dobre tolerované do výšky dennej dávky 26,4 mg, čo však podľa predklinických štúdií nie je účinné množstvo. Štúdia odporúča ďalej skúmať bezpečnosť a liečebný potenciál CBD pri jeho vyšších dávkach...

 

Podobne ako pri CBD, aj pri CBC je niečo iné diskusia odborníkov v dokazovaní účinkov CBC ako liečiva a iná diskusia o komerčnom CBC ako doplnku k životnému štýlu. Na Slovenku ešte nemáme produkty, ktoré by obsahovali výrazné množstvo CBC, ale to, čo je dnes dostupné len za veľkou mlákou, môže zajtra byť dostupné aj v trafike v Šaštíne, a preto je dobré vedieť.

 

Regulácia CBC

V EÚ rozlišuje regulácia použitie CBG na kozmetické použitie a použitie v potravinách:

 

Čo sa týka potravín a výživových doplnkov, CBC je vedené pod položkou „Cannabinoids“ (rovnako ako CBD) so statusom neschválenej novej potraviny, a teda pred uvedením na trh potrebuje bezpečnostné ohodnotenie podľa Novel Food regulácie.[8]

 

CBC nie je vôbec vedené v EU CosIng databáze pre kozmetické využitie.

 

 

ZDROJE:

 

[1] Peters, E.N., MacNair, L., Mosesova, I. et al. Pharmacokinetics of cannabichromene in a medical cannabis product also containing cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabinol: a pilot study. Eur J Clin Pharmacol 78, 259–265 (2022). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-021-03232-8

[2] Russo, E. B.: Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British journal of pharmacology vol. 163,7 (2011): 1344-64. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/

[3] Carlton, E. et al.: Biological Activity of Cannabichromene, its Homologs and Isomers. The Journal of Clinical Pharmacology vol. 21, 1: 283S-291S (1981). URL: https://accp1.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1552-4604.1981.tb02606.x

[4] Tubaro, A. et al.: Comparative topical anti-inflammatory activity of cannabinoids and cannabivarins. Fitoterapia vol. 81, 7 (2010): 816-819. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0367326X10000870?via%3Dihub

[5] Davis, M.W. et al.: Neurobehavioral actions of cannabichromene and interactions with Δ9-tetrahydrocannabinol. General Pharmacology: The Vascular System vol. 14, 2 (1983): 247-252. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0306362383900046?via%3Dihub

[6] El-Alfy, Abir T et al.: Antidepressant-like effect of delta9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L.” Pharmacology, biochemistry, and behavior vol. 95,4 (2010): 434-42. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2866040/

[7] Peters, E.N., MacNair, L., Mosesova, I. et al. Pharmacokinetics of cannabichromene in a medical cannabis product also containing cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabinol: a pilot study. Eur J Clin Pharmacol 78, 259–265 (2022). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-021-03232-8

[8] European Commission, Novel food catalogue: Cannabinoids. URL: https://webgate.ec.europa.eu/fip/novel_food_catalogue/#

 

Čítať článok
Aj včely rady konopu
Aj včely rady konopu

 

Skupina vedcov na univerzite v poľskom Lubline si dala za cieľ skúmať zdravie včiel medonosných. Skúšali napríklad aj kofeín či kurkumín, no najlepšie udržateľné výsledky mal extrakt z priemyselnej konopy. Ten im predĺžil život zrejme vďaka zníženiu oxidatívneho stresu. Ako presne funguje Cannabidiol (CBD) na “dlhovekosť” včiel skúmali v najnovšej štúdii zo septembra 2022, ktorú im, mimochodom, redigovala slovenská profesorka Ing. Miroslava Kačániová, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

 

Zaujímavosťou je, že použili komerčný CBD extrakt, ktorý však zriedili so sirupom, vodou a glycerínom v rôznych pomeroch a do takýchto zmesi namočili bavlnené prúžky, ktoré potom umiestnili do úľov. Pôsobenie CBD sledovali analyzovaním hemolymfy (včelej krvičky). Skupina včiel, ktorej sa podávalo CBD so sladkým sirupom žila 35 dní, o 7 dní viac ako skupina včiel s CBD bez sirupu alebo kontrolnej skupiny bez akéhokoľvek CBD. Zistili, že “CBD extrakt sa môže osvedčiť ako dobrý doplnok a môže mať pozitívny účinok na imunitný systém včiel stimulovaním proteolytického systému a ostatných metabolických parametrov. [Oba spôsoby podávania CBD] sa dajú použiť.”[1]

 

V roku 2018 výskumníci z prestížnej Cornell University poukázali na to, že hoci sa konopa výsostne opeľuje vetrom, a tým pádom jej chýba nektár, je bohatá na peľ, ktorý priťahuje nie len včely, ale celý rad hmyzu. Robili zbery na rôznych lokáciách s rôznou diverzitou kvetov, ba aj odrôd priemyselnej konopy. Celkovo priemyselná konopa “priťahovala” 16 druhov včiel, pričom čím bola konopa vyššia, tým viac druhov včiel priťahovala. Ako uzavreli: “priemyselná konopa má potenciál poskytovať kritický zdroj výživy rozmanitému spoločenstvu včiel počas obdobia nedostatku kvetov.”[2] Podobne dopadla štúdia v roku 2019 z amerického Colorada, ktoré sa v období, keď kvitne konopa, vyznačuje núdzou o plodiny vhodné pre opeľovačov. V Colorade takto napočítali 23 druhov včiel (38% z celkového množstva to bola včela medonosná.)[3]

 

 

 

ZDROJE:

 

 

 

 

[1] Skowronek, P. et al.: CBD Supplementation Has a Positive Effect on the Activity of the Proteolytic System and Biochemical Markers of Honey Bees (Apis mellifera) in the Apiary, Animals 2022, 12(18), 2313. URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/12/18/2313/htm

[2] Flicker, N.R. et al.: The Bee Community of Cannabis sativa and Corresponding Effects of Landscape Composition. Environmental Entomology, Vol. 49, Iss. 1, Feb2020, p. 197–202. URL: https://academic.oup.com/ee/article-abstract/49/1/197/5634339?redirectedFrom=fulltext

[3] O’Brian, C., Arathi, H.S.: Bee diversity and abundance on flowers of industrial hemp (Cannabis sativa L.). Biomass and Bioenergy, Vol. 122, 2019. p. 331-335. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0961953419300248

Čítať článok
CBD a alkohol
CBD a alkohol

 

Pamätáte si na naše grapefruitové upozornenie? Aj teraz pri ňom začneme. Cannabidiol (CBD) je do značnej miery metabolizované v pečeni enzýmami CYP450 (obzvlášť izoformami CYP3A4 a CYP2C19),[1] rovnako ako grapefruit. Preto všetky lieky s upozornením na grapefruit (áno, sú také) by sa isto ovplyvňovali aj s CBD. Nie len to; CBD je schopné potláčať aj ďalšie triedy enzýmov ako CYP2D6, CYP2C9, čo len rozširuje možné farmakologické ovplyvňovanie s inými liekmi.[2] To môže mať za následok zvýšenú koncentráciu CBD po dlhší čas, alebo práve naopak, jeho zníženú biodostupnosť.

 

Alkohol je silný toxín, ktorý je tiež metabolizovaný hlavne v pečeni. Primárne zapojené enzýmy sú aldehyddehydrogenáza (ALDH), alkoholdehydrogenáza (ADH), cytochróm P450 (CYP2E1) a kataláza.[3]

 

Pretože je alkohol v mnohých smeroch nebezpečný, nezdravý a s negatívnym vplyvom už pri malom množstve, najlepšie by bolo nepýtať sa túto otázku. Keďže to však zaujíma 99,99% obyvateľov (nad 18 rokov) v našej zemepisnej šírke, my sa tú otázku opýtame: Piť či nepiť s CBD?

 

Nebudeme hľadať odpovede na otázky vplyvu CBD na poruchy z užívania alkoholu, čiže na nadmerné množstvo pitia, motiváciu k pitiu, abstinenčné príznaky a relaps. Ide nám len o to zistiť, či má CBD vôbec nejaký vplyv na zmiernenie negatívnych účinkov alkoholu pri spoločenskom pití. Na západných trhoch sa objavujú nové hotové produkty ako napríklad vodka šmrncnuá s CBD (z angl. CBD infused vodka) no i v niektorých domácich podnikoch vám radi kvapnú CBD do ich kokteilu...

 

Motorika

Dve predklinické štúdie skúmali pôsobenie CBD s alkoholom na človeka už v roku 1979. (Belgrave et al., 1979; Consroe et al.,1979). Dokopy 25ti zdraví spoločenskí pijaci dostali sériu úloh pod vplyvom placeba / alkoholu / CBD / kombinácie CBD + alkoholu. Nasledoval rad meraní v zhruba do štyroch hodín od podania. Ukázalo sa, že CBD nemá žiaden vplyv na motorickú alebo psychomotorickú aktivitu a ani nezmenilo subjektívne účinky [alkoholu?].

 

Čo však tieto dve štúdie[4] spozorovali bolo, že keď sa podal 200 mg CBD súbežne s alkoholom, znížilo to úroveň alkohol v krvi. Keď bolo podaných 320 μg/kg (čo je pri 65 kg človeku 20,8 mg CBD) jednu hodinu pred požitím alkoholu, nemalo to žiaden významný efekt na úroveň alkoholu v krvi. Toto ukazuje, že načasovanie a dávka CBD ovplyvňujú farmakokinetiku CBD. Pre pripomenutie, maximálna odporúčané dávka voľnopredajného CBD je 20mg/ deň, čo je dávka podaná v druhom prípade – a ten nemal žiaden vplyv (hoci bol podaný hodinu skôr a nie súčasne).

 

Poškodenie pečene

Náhle aj chronické pitie alkoholu spôsobuje stukovatenie pečene, ktoré môže prerásť do hepatitídy (zápalu) alebo cirhózy. Vedci skúmali jej poškodenie na myšiach v prípade alkoholového „záťahu“ (z angl. binge drinking) a vplyve CBD na znížení jej poškodenia. Myšiam podávali 30% etanolový roztok 4g/ kg každých 12 hodín a 5 mg/ kg CBD intraperitoneálne 30 minút pred podaním alkoholu počas piatich dní. CBD významne chránilo pred poškodením pečene cez viaceré mechanizmy: znížením markerov (MAPK a JNK), znížením oxidatívneho stresu a zvýšením autofágie.[5] Treba pripomenúť, že pri 65 kg osobe by to znamenalo zhruba 5 poldeci a až 325 mg CBD každých 12 hodín...

 

Čo sa týka spomínaného enzýmu CYP2E1, ktorý sa podieľa na metabolizovaní pečene, táto istá štúdia vyvrátila, že by CBD ovplyvňoval jeho úroveň alebo katalytickú aktivitu.

 

Rovnako zaujímavé výsledky malo CBD aj pri zvýšení doby pitia na 11 dní.[6]

 

Poškodenie mozgu

Alkohol spôsobuje oxidatívny stres aj na nervové bunky, čo má za následok neurodegeneráciu (stratu funkcie až smrť bunky). Pre antioxidatívne vlastnosti CBD, sa vedci pozreli aj na jeho možné neuroprotektívne účinky v súvislosti s konzumáciou alkoholu.

 

V jednej štúdii boli potkany živené tak, aby sa udržiavala hladina alkoholu v krvi počas troch dní na úrovni 2 až 4 g/ liter (čo je u človeka smrteľná dávka). Potkany, ktorým sa podalo 40 mg/ kg CBD intraperitoneálne počas týchto dní súbežne s alkoholom mali poškodenie v istých častiach mozgovej kôry znížené o zhruba 60%.[7] Ako dávka alkoholu, tak aj dávka CBD a jeho podanie sú v tomto prípade nereplikovateľné v bežnom živote.

 

Čo je však sľubné do bežného ľudského života sú výsledky štúdie, ktorá skúmala neuroprotektívne účinky CBD podaného cez kožný gél – hoci zatiaľ len na potkanoch.[8] Zistilo sa, že stačí len 5% gélová formulácia, aby malo CBD rovnaký rozsah účinkov ako pri injekčnom podaní. Autori štúdie pripomínajú, že rôzne spôsoby podania CBD znamenajú rôznu biodostupnosť a farmakokinetický profil CBD. Dermálne gély totiž o.i. obchádzajú metabolizmus v pečeni. Na komerčné využitie ešte samozrejme treba ďalší výskum.

 

Takže čo sme zistili? Na základe vyššie uvedeného môžeme povedať, že voľnopredajné CBD užité pred / počas / po pití alkoholu nepomáha, ale ani neškodí... :)

 

 

ZDROJE:

 

[1] Jiang, R. et al.:Identification of cytochrome P450 enzymes responsible for metabolism of cannabidiol by human liver microsomes. Life Sci 2011;89(5-6):165-170. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21704641/

[2] Geffrey A.L. et al.: Drug–drug interaction between clobazam and cannabidiol in children with refractory epilepsy. Epilepsia. 2015;56(8):1246-1251. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26114620/

[3] Zakhari, S.: Overview: how is alcohol metabolized by the body?. Alcohol research & health: the journal of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism vol. 29,4 (2006): 245-54. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6527027/

[4] Nona C.N. et al.: Effects of cannabidiol on alcohol-related outcomes: A review of preclinical and human research. Experimental and clinical psychopharmacology vol. 27,4 (2019): 359-369. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31120285/

[5] Yang, L. et al.: Cannabidiol protects liver from binge alcohol-induced steatosis by mechanisms including inhibition of oxidative stress and increase in autophagy. Free radical biology & medicine vol. 68 (2014): 260-7. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112960/

[6] Wang, Y., Mukhopadhyay, P., Cao, Z. et al. Cannabidiol attenuates alcohol-induced liver steatosis, metabolic dysregulation, inflammation and neutrophil-mediated injury. Sci Rep 7, 12064 (2017). URL: https://www.nature.com/articles/s41598-017-10924-8

[7] Hamelink, C. et al.: Comparison of cannabidiol, antioxidants, and diuretics in reversing binge ethanol-induced neurotoxicity. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics vol. 314,2 (2005): 780-8. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4183207/

[8] Liput, D.J. et al.: Transdermal delivery of cannabidiol attenuates binge alcohol-induced neurodegeneration in a rodent model of an alcohol use disorder. Pharmacology, biochemistry, and behavior vol. 111 (2013): 120-7. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4096899/

Čítať článok
Nové chemoptypy konopy?
Nové chemoptypy konopy?

 

Ak vás zaujíma kanabinoidný profil kopnopy, čiže jej chemické zloženie, potom by vám pojmy „chemotyp“ resp. „chemovar“ nemali ostať neznáme.

 

Konopa produkuje cez viac ako 500 rôznych látok. Z nich sa liečivý potenciál pripisuje fytokanabinoidom a terpénom. Zatiaľ bolo identifikovaných viac ako 200 rôznych terpénov a viac ako 150 rôznych fytokanabinoidov v rastlinách konopy.

 

Fytokanabinoidy sa klasifikujú do jedenástich podtried, na základe ich chemickej štruktúry. Podtriedy cannabigerol (CBG), Δ9-trans-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), cannabidiol (CBD) a cannabichromén (CBC) sa považujú za hlavné prirodzené fytokanabinoidy. Ostatné podtriedy sú výsledkom rozkladu, buď priamo v rastline, alebo ako výsledok svetla, tepla a vplyvu kyslíka počas skladovania.[1]

 

„Chemoptyp alebo chemovar je chemicky odlišná entita v rastline alebo mikroorganizme s rozdielmi v zložení sekundárnych metabolitov [to sú práve terpény a fytokanabinoidy]. Drobné genetické a epigenetické zmeny s malým alebo žiadnym účinkom na morfológiu alebo anatómiu môžu spôsobiť veľké zmeny v chemickom fenotype.[2] Cheotypy sú najčastejšie definované podľa najviac obsiahnutej zložky.

 

Preto sa chemotypy konopy rozdeľujú do troch typov podľa obsahu fytokanabinoidov:[3]

Typ I: THC predominanté. Obsahuje viac ako 0,3% THC a menej ako 0,5% CBD.

Typ II: obsahujú aj THC aj CBD. Viac ako 0,3% THC, ale aj viac ako 0,5% CBD.

Typ III: CBD predominantné. Obsahuje menej ako 0,3% THC.

 

V severoamerických odrodách býva obsah kanabinoidov medzi 5 až 25%. Pre zaujímavosť, pri skúmaní 21 komerčne dostupných kultivarov bol celkový priemerný obsah fytokanabinoidov v kvetenstve - kde je vždy najväčší - pri THC dominantnom type I 17.16 ± 4.60%, prostrednom type II 14.98 ± 2.63% a pri CBD dominantnom type III 13.96 ± 2.15%.[4]

 

Obsah kanabnoidov, menovite CBD, je dôležitý nie len pre okvetie a extakty, ale aj biomasu – semená, z ktorých sa vyrábajú potraviny a olej.

 

Z amerického kontinentu sa do Európy dostáva biomasa s obsahom CBD až 15% pričom konopné kultivary registrované v EÚ majú obsah CBD medzi 5 až 6%. To sa však čoskoro zmení, pretože Bulharská firma CBD Seed Europe nedávno registrovala dve svoje semená s obsahom CBD až 12%![5]

 

Nové typy na obzore

Obvykle sa cannabigerol (CBG) vyskytuje v relatívne malých koncentráciách, ale šľachetným sa dokázalo dosiahnuť chemotypy konopy, ktoré obsahujú výhradne CBG. Bez reziduálneho THC, spolu s terpénom pinénom sa dá extrakt z celej rastliny využiť ako vynikajúce a bezpečné antiseptikum.[6]

 

Dokonca pokračuje šľachtenie chemotypov s nulovým kanabinoidným zložením. Už sa dosiahli chemotypy, ktoré produkujú 97% svojho monopterpénového obsahu ako myrcén alebo 77% limonén. Selektívne šľachtenie vysoko terpénoidných a kanabinoidných chemotypov môže viesť k novým prístupom liečenia chorôb ako úzkosť, závislosť, depresia, kožné problémy, ale aj priemyselnému využitiu, ako sú bezpečnejšie pesticídy a antiseptiká.[7]

 

 

Zdroje:

 

[1] Milay, L. et al.: Metabolic Profiling of Cannabis Secondary Metabolites for Evaluation of Optimal Postharvest Storage Conditions.” Frontiers in plant science vol. 11 583605.2020 URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7593247/

[2] Wikiédia: Chemotyp. Článok, 2022. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Chemotype

[3] Jin, D. et al.: Identification of Phenotypic Characteristics in Three Chemotype Categories in the Genus Cannabis, HortScience horts, 56(4), 481-490. URL: https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/56/4/article-p481.xml

[4] Jin D. et al.: Identification of Chemotypic Markers in Three Chemotype Categories of Cannabis Using Secondary Metabolites Profiled in Inflorescences, Leaves, Stem Bark, and Roots. Front. Plant Sci. 12:699530. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.699530/full

[5] McCusker, P.: Newly-Approved European Hemp Seeds To Deliver Record Levels Of CBD. BusinessCann, 2022. URL: https://businesscann.com/newly-approved-european-hemp-seeds-to-deliver-record-levels-of-cbd/

[6] Russo, E. B.: Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British journal of pharmacology vol. 163,7 (2011): 1344-64. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/

[7] tamtiež

Čítať článok
Od taxonómie ku kultivaru
Od taxonómie ku kultivaru

 

Pravdepodobne ste už počuli názvy Cannabis sativa, Cannabis indica alebo Cannabis ruderalis. Toto sú tri základné druhy konopy. Nemá to nič spoločné s ich využitím, či na priemyselné alebo drogové účely. Je to iba názov odvodený botanikmi západnej civilizácie podľa toho, kde boli tieto druhy objavené. V Európe napr. najprv poznali iba Cannabis sativa - v latinčine znamená siata a označujú sa tak mnohé rastliny, ktoré človek pestuje pre ich praktické využitie. Taký cesnak je Allium sativum. Potom sa botanikom doniesla z Indie botanicky odlišná konopa a pomenovali ju indica...

 

Ak uvidíte napísanú konopu ako „Cannabis sativa L.“, to „L“ na konci znamená zaradenie podľa Linného. Carl Linné (Carl Linnaeus) bol švédsky prírodovedec a zakladateľ taxonómie, čo je systematické triedenie a opis v rámci konkrétnej oblasti.

 

Od taxonómie ku kultivaru

Botanici zaraďujú rastliny do hierarchicky usporiadaných kategórií. Takto má každý názov svoju taxonomickú úroveň, podľa ktorej sa organizmy klasifikujú:

 

 

Rod       

Druh     

Odroda

Latinský názov

Cannabis

sativa   

var. spontanea

Slovenský názov

Konopa

siata

rumovisková

 

Ak sa vám marí, že Konopa rumovisková je predsa Cannabis ruderalis, marí sa vám správne. Názvy sa prekrývajú a je v tom riadny galimatiáš.

 

Taxonómia nám však aj tak veľa nepovie. Ako indica, tak aj sativa môžu slúžiť na drogové alebo priemyselné účely. Jediný faktor, ktorý v tomto rozhoduje je množstvo psychoaktívneho fytokanabinoidu THC (Tetrahydrocannabinol). V nepovolených (drogových) odrodách, je najvýraznejšie množstvo THC, zatiaľ čo v priemyselných odrodách je najrozšírenejší fytokanabonoid CBD (Cannabidiol).

 

Odroda je pestovaná prirodzene, bez akékoľvek ľudského vplyvu. Ak ale hovoríme o odrode, ktorá sa šľachtí pre špecifický produkt, hovoríme o kultivare (z anlg. cultivated variety) – „ako kultivar možno označiť aj ďalšie výsledky šľachtenia, ktoré nemusia byť úradne registrované, napr. línia, mutant, šľachtiteľský polotovar.“[1]

 

Pre jej špecifické použitie je v diskusii o názve [priemyselnej] konopy dôležitý jej kultivar a nie taxonómia. Na pomenovanie kultivarov sa používa Medzinárodný kód nomenklatúry pre pestované rastliny - ICNCP. NapríkladKC Zuzanaje kultivar Cannabis sativa registrovaný v Maďarsku šľachtený pre semená a biomasu. EÚ vedie katalóg všetkých povolených kultivarov, u ktorých je potvrdené množstvo THC menej ako 0,2% celkového objemu v sušine. Od r. 2023 to bude 0,3% THC, takže aj zoznam sa rozšíri.

 

Žiaden kultivar neprodukuje všetky možné kanabinody a terpény, ktoré sme v konope doteraz objavili. Genóm rastliny (jej dedičné vlohy) poskytuje možný súbor výsledného kanabinoidného a terpénového profilu, ale výsledný prejav génov závisí od činiteľov z vonkajšieho prostredia a tiež životného cyklu týchto molekúl. [Činitele z vonkajšieho okolia sú UV žiarenie, kyslík (oxidácia) a teplota.] Kombinácia genómu a vonkajších vplyvov vytvorí konečný fenotyp rastliny. 

 

Fenotyp = DNA + pôsobenie vonkajších činiteľov

 

Fenotyp reprezentuje všetky pozorovateľné črty rastliny, ale ak sa zaujímame o jej chemické charakteristiky, tj. kanabinoidný a terpénový profil [najbežnejšie pomer CBD : THC], potom nás zaujíma iný termín, a to chemotyp, resp. chemovar. O tom ale ďalší článok :) 

 

 

VYSVETLIVKY:

Terpény sa v prírode vyskytujú bežne. Rastliny si ich vytvárajú ako obranný mechanizmus voči škodcom alebo predátorom. Vyznačujú sa intenzívnou arómou, ale výskum ukazuje, že majú aj liečebný potenciál a sú chemickí príbuzní s kanabinoidmi. Napríklad terpén pinén, ktorý dáva borovici jej nezameniteľnú vôňu produkuje aj konopa. Konopa sama si vytvára viac ako 200 terpénov.

 

Fytokanabinoidy sú fenolové terpény syntetizované v prírode takmer výhradne iba v konope. Je ich vyše 140.

 


ZDROJE:

 

[1] Šlechtění okrasných rostlin. Článok, 2022. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=7132

Čítať článok
Konopa písaná hieroglyfmi
Konopa písaná hieroglyfmi

 

Niet pochýb, že starovekí Egypťania boli vysoko rozvinutá kultúra. Monumentálne stavby, poľnohospodárstvo, politický systém a organizácia spoločnosti sú všetko dôvody, pre ktoré ich dodnes obdivujeme. Okrem toho mali vysoko rozvinutú medicínu a boli priekopníkmi v operovaní!

 

Ako prví objasnili mozgovú a lebečnú anatómiu, prví popísali význam miechy v prenášaní signálov z mozgu do končatín a prví, ktorí vymysleli operačné techniky ako trepanáciu či zošívanie.[1] Svoje poznatky si starostlivo zapisovali do lekárskych dokumentov. Dva najvýznamnejšie takéto dokumenty - papyrusy, v ktorých sa spomína konopa sú Ramessov lekársky papyrus a Ebersov lekársky papyrus.

 

Ramessov lekársky papyrus

Pochádza z 18. stor. pnl. a podrobne sa zaoberá oftalmológiou, gynekológiou, svalmi a šľachami. Konopa sa spomína na tabuľke č.26 ako „liek na oči“.

 

Ramesse papyrus

Obrázok č.1: Ramessov papyrus – tabuľka č.26-27. Zdroj: Britské múzeum v Londýne

 

Preklad znie: „Liečba očí: zeler; konopa* sú pomleté a nechané v rose cez noc. Obe oči pacienta majú byť týmto vymyté skoro ráno.“  (RAM IIIA 26) Herbár starovekých Egypťanov, L. Manniche, s.82[2] [* Anglický originál znie „hemp“, čiže priemyselná konopa.] Dnes už vieme, že kanabinoid CBG (Cannabigerol) je spolu s CBD (Cannabidiolom) navyše dobrým pomocníkom aj pri zelenom zákale.  

 

Ebersov lekársky papyrus

Datuje sa do roku 1550 pnl. a je to jeden z najstarších a najdôležitejších lekárskych papyrusov, ktorý, popisuje 328 rôznych prísad  (najmä rastlinných) na vytvorenie 876 receptúr.[3]

 Ebersov papyrus

Obrázok č.2: Ebersov papyrus. Zdroj: Wkipédia

 

Nevieme potvrdiť, či práve v tomto papyruse bola konopa popísaná, ale z iných zdrojov vieme, že Konopa siata (Cannabis sativa) sa používala proti rôznym infekciám, k inhalácii[4], tiež ako klystír alebo „na upokojenie konečníka“[5] - zrejme ako rektálny čapík na hemoroidy.[6]

 

 iStock-1325582291

Obrázok č.3: Staroegyptská bohyňa počítania Seshat alebo Sešat. Gréci ju neskôr stotožňovali s múzou dejepisectva, Kleio. Niektoré zdroje tvrdia, že bola zobrazovaná s konopným listom nad hlavou. Vojtech Zamarovský píše iba o „sedemramennej hviezde.“

 

 

Zo spomenutého sa možno zdá, že jej využitie bolo marginálne, ale židovský filozof a lekár Maimonides, ktorý v 12 stor. strávil značnú časť života v Káhire tvrdil, že konopa patrila k najviac používaným liečivám.[7]

 

V textoch, na ktoré sme sa odvolávali bývala konopa poväčšine spomenutá ako Cannabis sativa, z čoho nevieme presne povedať či sa jednalo o konopu siatu s nízkym obsahom THC, tzv. priemyselnú konopu, alebo s vysokým obsahom THC, tzv. lekársku marihuanu. Vieme, že marihuana sa ako droga do Európy dostala vďaka Napoleonovými vojakmi vracajúcimi sa práve z Egypta. Vďaka modernému výskumu dnes už vieme presnejšie určiť, na ktoré potiaže je najlepší ten-ktorý z mnohých kanabinoidov konopy.

 

 

Zdroje

 

[1] Fanous, A. A, Couldwell, W.T.: Transnasal excerebration surgery in ancient Egypt. Journal of neurosurgery vol. 116,4 (2012): 743-8. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22224784/

[2] Medical Cannabis: A Short Graphical History. Článok, 2022. URL: http://antiquecannabisbook.com/chap2B/Egypt/Ram.htm

[3] Metwaly, A. M. et al.: Traditional ancient Egyptian medicine: A review. Saudi journal of biological sciences vol. 28,10 (2021): 5823-5832. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8459052/

[4] el-Assal, G.S.: Ancient Egyptian medicine. Lancet (London, England) vol. 2,7771 (1972): 272-4. URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(72)91700-X/fulltext

[5] Reeves, C.: Egyptian medicine. Shire Publications, 1992. URL: https://bit.ly/3PFf571

[6] Pain, S.: The Pharaoh's pharmacists. New Scientist. Článok, 2022. URL: https://www.newscientist.com/article/mg19626341-600-the-pharaohs-pharmacists/

[7] Mechoulam, R.: Cannabis–the Israeli perspective. Journal of basic and clinical physiology and pharmacology 27.3 (2016): 181-187. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jbcpp-2015-0091/

Čítať článok
Regulácia CBD liquidov bez nikotínu
Regulácia CBD liquidov bez nikotínu

 

Už v názve sme radšej upresnili, že článok bude o beznikotínových CBD e-liquidoch. Jedná sa zatiaľ o úzkoprofilový tovar, ktorý, keďže sa jedná o vapovanie, spadá pod reguláciu nikotínových a tabakových výrobkov, aj keď nebezpečenstvo z nikotínu je žiadne.

 

Elektronické cigarety a náplne sú definované v zákone 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov. Elektronická cigareta je podľa Čl.1 § 2 odseku 3 p) zariadenie „na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín“ - to je jej primárny účel a vždy bol.

 

Avšak podľa odseku Čl.1 § 2 odseku 3 q) je plniaca fľaštička „nádobka akéhokoľvek tvaru, ktorá obsahuje tekutinu obsahujúcu nikotín, a ktorú možno použiť opakovane na plnenie elektronickej cigarety.“ Ako je vidieť, zákon ešte nemyslí na to, a že by plniaca fľaštička mohla obsahovať aj náplň s inou aktívnou látkou ako nikotín. Z uvedeného potom musí vyplývať, že CBD e-iquid bez nikotínu nie je plniaca fľaštička definovaná týmto zákonom.

 

Nikotín bokom, akékoľvek náplne musia byť a trh uvádzané v súlade so zákonom 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh. Ešte pred uvedením musí byť zmes nahlásená na Európskej chemickej agentúre (ECHA) a na Národnom toxikologickom úrade SR.

 

Pri ochrane spotrebiteľa je dôležité aj označovanie a balenie chemickej zmesi, ktoré musí byť okrem chemického zákona aj v súlade so zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Požiadavky pri predaji náplní pre elektronické cigarety má zákon 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a zákon 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia.

 

V akejkoľvek situácii je dobré rozlišovať medzi pravidlami na kontrolu rizík spojených s konzumáciou nikotínu, ktoré sa CBD vôbec netýkajú a pravidlami na kontrolu rizík spojených s vapovaním, ako takým. Okrem spoliehania sa na štátnu kontrolu, dbajte pri kúpe akéhokoľvek beznikotínového CBD liquidu na jeho správny výber.

Čítať článok
Ako vybrať a skladovať CBD e-liquid
Ako vybrať a skladovať CBD e-liquid

 

Vaprorizácia alebo vapeovanie. Vaporizér, “vape pero” (z angl. vape pen) alebo aj e-cigareta, to sú všetko termíny, ktoré sa u nás voľne zamieňajú. Vaporizér môže byť suchý (dry vaporizer), kde sa zohrieva samotná sušina, alebo liquidový, v ktorom sa zohrieva tekutá náplň – z angličtiny liquid. Anglický názov takéhoto vaporizéra je “oil vaporizer”, ale tento názov je dosť mätúci, najmä v prípade CBD náplní, pretože sa určite nejedná o CBD olej.

 

CBD náplň do e-cigarety ≠ CBD olej

 

Aj liquidové vaporizéry si prešli svojim vývojom. Najobyčajnejší termín a prvý takýto prístroj bola e-cigareta  - preto vo zvyšku článku alebo aj iných článkoch odkazujeme pod týmto termínom na všetky liquidové vaporizéry. Nasledovali vape perá a momentálne najnovšími výdobytkami sú tzv. vape MOD-y tretej generácie. Všetky tieto prístroje používajú tekutú náplň, ktorá sa nazýva liquid, resp. e-liquid, keďže sú to všetko elektrické zariadenia.

 

CBD náplň do e-cigaratety = CBD e-liquid

 

Niektoré zariadenia sú už naplnené vlastným liquidom a sú jednorazové. V takom prípade, ako zákazník, nebudete riešiť náplne...

 

Rozhodovacie kritériá pri výbere e-liquidu sú:

1, sila CBD (svet e-liquidov sa točí okolo nikotínu, ale tu v Konopnici propagujeme e-liquid bez nikotínu);

2, pomer PG : VG (Propylene Glycol : Vegetable Glycerin)

 

Viac PG zložky

Viac VG zložky

Redší

Hustejší

Menej pary

Viac pary

Výraznejšia chuť

Jemnejšia chuť

Škrabkanie v hrdle

Citlivejší na hrdlo

Lepšie sa viaže CBD (aj nikotín)

 

 

3, typ zariadenia – redšie liquidy s väčším obsahom PG sa ľahšie vaporizujú v menej výkonných vaporizéroch. Nevytvárajú veľa pary, ale lepšie viažu CBD a výraznejšie chutia. Pri redších liquidoch pozor na vytekanie.

 

Hustejšie liquidy s väčším obsahom VG zložky sú lepšie pre zariadenia s veľkým výkonom pre veľa pary. Okrem toho, ak budete do vaporizéra na klasické náplne (PG50/VG50) nalievať hustejšie náplne, skôr sa vám spáli žhaviaca hlavica.

 

A prečo je toto dôležité?

Sú dva spôsoby vapeovania: „Mouth to Lung“ (MTL), čo je podobné klasickému fajčeniu v štýle ústa-pľúca a „Direct to Lung“ (DL), čo je poťahovanie priamo do pľúc. Dôležité je to jednak vo svete nikotínu, kedy je nebezpečné ťahať veľa nikotínu hneď do pľúc, a potom vo svete trikov s hustou parou – tzv. Cloudchasing, kedy zas do pľúc potrebujete nasať čo najviac pary.

 

Bezpečnosť

Propylén glykol (propanediol) a glycerín (glycerol) sú jediné dve zložky, ktoré pre e-liquid potrebujete. Potom je to samotné CBD (no dobre: alebo nikotín) a maximálne nejaká príchuť, napr. karamelová. Dávajte si obzvlášť pozor na akékoľvek ďalšie zložky, pretože v nich sa skrývajú najväčšie riziká vapeovania.

 

Obe látky patria do skupiny cukrových alkoholov, ale napriek názvu nie sú omamné. Práve naopak, pridávajú sa do mnohých spotrebiteľských produktov.

 

Propylén glykol (propanediol) je uznaný v EÚ ako bezpečná látka v liekoch, potravinách, v zvieracom krmive, kozmetike a chemických látkach.[1]

 

Pozor však na propylén glykol (propanediol) v strave pre mačky! Americká FDA ho zakazuje používať v strave pre mačky. Zistilo sa totiž, že u mačiek vyvoláva hemolytickú anémiu s Heinzovými telieskami.[2] Preto ak chcete vapeovať a máte mačku, radšej ju ochráňte pred vaším dymom...

 

Glycerín (gycerol) je bežné schválené potravinové aditívum[3] a tiež má široké využitie v liekoch, kozmetike a iných chemických látkach.[4]

 

Skladovanie

Každý CBD e-liquid musí mať na obale uvedený (okrem iných bezpečnostných údajov) aj dátum spotreby – exspirácie. Po tejto dobe ho určite nepoužívajte!

 

Obzvlášť pri CBD e-liquidoch však musíme byť opatrní na teplotu, priame slnečné (UV) žiarenie a kyslík. Ako vieme, tieto tri činitele pôsobia na kanabinoidy všeobecne a v prípade CBD, ho degradujú.

 

Už štúdia z roku 1976 zistila, že nie ani tak teplo (do 20°C), ale svetlo a oxidácia na vzduchu viedla k zníženiu množstva kanabioidov v extraktoch.[5] Iná skoršia štúdia skúmala 13 komerčne dostupných CBD e-liquidov a zistila, že po 30-tich dňoch liquidu vystaveného na svetle pri izbovej teplote bola priemerná degradácia CBD 15%. Vzorky uložené v tme pri izbovej teplote utrpeli zníženie kvality o 4%. To naznačuje, že pri izbovej teplote je najväčším faktorom pre degradáciu svetlo.[6]

 

Preto váš CBD e-liquid skladujte:

- na tmavom a suchom mieste

- v dobre uzatvorenom obale

- pri teplote do 25°C

- mimo dosahu detí ....a mačiek :)

 

V neposlednom rade, ako sme spomínali, riedke liquidy môžu pretekať, preto ak máte vašu e-cigaretu naplnenú, majte ju uloženú v zvislej polohe, aby vám nevytekala a samozrejme za rovnakých podmienok ako skladujete náplň.

 

Po kvalitný CBD liquid ani nemusíte chodiť ďaleko :)

 

Zdroje:

 

[1] European Pharmacopeia: Authorities confirm safety of propylene glycol. 2022. URL: https://www.propylene-glycol.com/what-is-propylene-glycol/mono-propylene-glycol/regulatory

[2] Christopher, M. et al.: Contribution of propylene glycol-induced Heinz body formation to anemia in cats. Journal of the American Veterinary Medical Association vol. 194,8 (1989): 1045-56. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2708106/

[3] REGULATION (EC) No 1333/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on food additives. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008R1333

[4] European Chemicals Agency: Glycerol. Substance Infocard, 2022. URL https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.263

[5] Fairbairn, J. W. et al.: The stability of cannabis and its preparations on storage. The Journal of pharmacy and pharmacology vol. 28,1 (1976): 1-7. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6643/

[6] Mazzetti C, Ferri E, Pozzi M, Labra M.: Quantification of the content of cannabinol in commercially available e-liquids and studies on their thermal and photo-stability. Sci Rep. 2020 Feb 28;10(1):3697. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32111858/

Čítať článok
Riziká vapeovania
Riziká vapeovania

 

Vapovanie, alebo vaporizácia, je zdravšou formou fajčenia. Oproti fajčeniu má svoje výhody, no tiež nesie so sebou aj riziká. Ak vás zaujíma najzdravšia forma inhalácie CBD, prečítajte si náš článok o inhalácii CBD cez nebulizér. Ak ste vernými fanúšikmi vapeovania a chcete sa ho držať, je dobré poznať jeho nástrahy. Keďže v Konopnici fanúškujeme CBD a nie nikotínu, nebudeme sa venovať rizikám vapeovania spojených s nikotínom, iba tým ostatným spojených s vapeovaním CBD.

 

Najznámejšie riziká vapeovania boli doteraz odvodené od náplní do liquidov a ich nebezpečných prísad (mimo nikotínu):

 

V roku 2019 si v priebehu šiestich mesiacov 2 807 ľudí uškodilo pľúcnym zranením, z ktorého sa definovalo ochorenie VAPI resp. EVALI. Z nich 68 ľudí zomrelo. Neskôr sa zistilo, že to bolo spôsobené pridávaním vitamín E acetátu ako zahusťovadla.[1]

 

Ďalšia štúdia z roku 2021 zistila, že Fytol je nebezpečné aditívum do vaporizačných náplní.[2] Fytol je terpén, ktorý slúži ako rozpúšťadlo.

 

Nebezpečenstvo je však aj na strane prístrojov – vaporizérov:

Štúdia z roku 2018[3] skúmala vzorky získané z výdajníka [z angl. refillable dispenser], aerosólu a zostatkového liquidu v nádrži v 56-tich e-cigaretách denných užívateľov. Prišla k záveru, že e-cigarety sú možným zdrojom vystavenia užívateľa toxickým kovom ako Chróm, Nikel, Olovo a ku kovom, ktoré sú toxické pri ich inhalácii, ako sú Mangán, Zinok.  Výrazne vyššie koncentrácie v aerosóle a v nádrži dokazujú, že kontaminácia e-liquidu nastala po kontakte so žhaviacou cievkou.  

 

Ako uvidela jedna z autoriek Ana María Rule, PhD v neskoršom vyhlásení:[4] “Je dôležité, aby výrobcovia prístrojov aj samotní vaperi vedeli, že žhaviace cievky, tak ako sú teraz vyrábané, sa zdajú byť uvoľňujúce toxické kovy, ktoré sa následne dostanú do aerosólu, ktoré vaperi inhalujú.”

 

"Zatiaľ nevieme, či sú materiály chemicky prepustené z cievky alebo sa uvoľňujú po zohriatí. S touto štúdiou sme zistili, že existuje expozícia voči týmto kovom, čo je prvý krok, ale musíme teraz určiť aké sú skutočné zdravotné následky," konštatovala Rule-ová.

 

Preto nešetrite na kvalitnom vaporizéri! Od 2018 prešiel nejaký ten čas a poprední výrobcovia isto našli cestu, ako urobiť svoje prístroje ešte bezpečnejšie.

 

Na strane náplne, CBD e-liquidu, platí poznať a dôverovať značke. Hlavne kvôli hodnovernému presnému zloženiu, koncentrácie a čistoty náplne. O tom, ako vybrať svoju náplň, píšeme v článku Ako vybrať a skladovať CBD e-liquid.

 

Ak chcete obísť všetky riziká vapeovania, je tu ešte zdravšia forma inhalácie CBD, a to inhalácia cez nebulizér. Inhalovať budete čistý aerosól cez elektrický inhalátor. 

 

Zdroje:

 

[1] Centers for Desease Control and Prevention: Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products. Správa, 2021. URL: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html

[2] Schwortzer, D. et al.: Phytol, not propylene glycol, causes severe pulmonary injury after inhalation dosing in Sprague-Dawley rats. International Forum for Respiratory Research, 2021. Vol 33:1, 33-40. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08958378.2020.1867260

[3] Olmedo, P. et al.: Metal Concentrations in e-Cigarette Liquid and Aerosol Samples: The Contribution of Metallic Coils. Environmental Health Perspectives, 2018. Vol 126, No.2. URL: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP2175

[4] Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health: Study: Lead and other toxic metals found in e-cigarette 'vapors'. News Release. Feb-2018. URL: https://www.eurekalert.org/news-releases/589156

Čítať článok
Sedem typov oddychu, ktoré každý potrebuje
Sedem typov oddychu, ktoré každý potrebuje

 

Tento článok sme prebrali a voľne preložili z IDEAS.TED.COM, kde vyšiel pod názvom The 7 types of rest that every person needs. Nie je o CBD, ale o osobnej pohode a rovnováhe, a preto je tu.

 

Už ste niekedy skúšali vyriešiť nedostatok energie spaním viac – pričom ste sa potom stále cítili vyčerpaní? Ak áno, tak tu je tajomstvo: spánok a oddych nie sú jedno a to isté.

 

Často si myslíme, že sme si oddýchli, lebo sme mali dosť spánku, ale v skutočnosti naliehavo potrebujeme aj ostatné typy oddychu, ktoré nám chýbajú. Výsledok je kultúra ľudí s vysokým výkonom, produktivitou, chronicky unavených a chronicky vyhoretých. Trpíme na deficit oddychu, pretože nerozumieme skutočnej sile oddychu. Oddych by mal znamenať regeneráciu v siedmych oblastiach vášho života.

 

1, fyzický oddych. Môže sa jednať o pasívny alebo aktívny oddych. Pasívny fyzický oddych zahŕňa spanie a zdriemnutie, zatiaľ čo aktívny fyzický oddych znamená posilňujúce aktivity ako jóga, strečing, masáž, ktoré pomôžu telu zlepšiť cirkuláciu a ohybnosť.

 

2, duševný oddych. Máte aj vy kolegu, ktorý začína každý deň veľkým hrnčekom kávy? Často býva podráždený a zabúda, má problémy s koncentráciou. Keď si večer ľahne spať, nevie vypnúť mozog a myšlienky sú plné rozhovorov, ktoré ten deň zažil. Aj keď naspal sedem až osem hodín, zobudí sa, akoby nespal vôbec. Chýba mu duševný oddych.

 

Dobrá správa je, že nemusí dať výpoveď alebo ísť na dovolenku, aby to vyriešil. Stačí si naplánovať krátke prestávky každé dve hodiny počas pracovného dňa. Tieto prestávky mu pripomenú, aby spomalil. A večer si nechať pri posteli notes, kde si môže zapísať hocijaké myšlienky, ktoré by ho inak celú noc hore.

 

3, senzorický oddych. Jasné svetlá, počítačové obrazovky, hluk v pozadí a viaceré konverzácie (či v kancelárii alebo na konferenčných hovoroch) môžu naše zmysly preťažiť. Toto sa dá riešiť zatvorením očí na minútu v polovici dňa a zámerným vypnutím elektroniky na jeho konci. Zámerné chvíle senzorickej deprivácie môžu byť začiatkom odčinenia škody spôsobenej príliš stimulujúceho sveta.

 

4, kreatívny oddych. Tento typ oddychu je obzvlášť dôležitý pre každého, kto musí riešiť problémy alebo prichádzať s novými nápadmi. Kreatívny oddych v nás prebudí úžas v každom z nás. Pamätáte si, keď ste prvýkrát videli oceán alebo vodopád? Ak sa ponoríte do krásy prírody – či už je to miestny park alebo vaša záhradka, tá vám to vráti kreatívnym oddýchnutím.

 

Kreatívny oddych nie je len o vďačnosti prírode ale aj o potešení z umenia. Zveľaďte si vaše pracovisko na miesto inšpirácie tým, že si pridáte obrázky miest, ktoré máte radi alebo umeleckými dielami, ktoré na vás vplývajú. Nemôžete stráviť 40 hodín týždenne hľadiac na prázdno alebo na neporiadok a čakať, že sa budete cítiť nadšene, nie to ešte prichádzať s inovatívnymi nápadmi.

 

5, emočný oddych. Pozrite sa na priateľa, o ktorom si všetci myslia, že je to ten najmilší človek, akého stretli. Je to osoba, na ktorú sa všetci spoliehajú - osoba, ktorej zavoláte, keď potrebujete službičku pretože aj keď to nechcú urobiť, viete, že skôr dostanete zdráhavé “áno” ako pravdovravné “nie”. Keď je tento človek sám, cíti sa nedocenený a využitý.

 

Táto osoba potrebuje emočný oddych, kedy má čas a priestor slobodne vyjadriť jej pocity a obmedziť potešovanie ostatných. Emočný oddych vyžaduje odvahu byť autentický. Emočne oddýchnutá osoba vie na otázku “Ako sa máš?” odpovedať úprimným “Nie moc dobre.”  - a potom povedať zopár ťažkých vecí, ktoré by inak obišli nevyslovené.

 

6, sociálny oddych. Ak potrebujete emočný oddych, dosť možno potrebujete aj sociálny oddych. Situácia nastáva, keď prestaneme rozlišovať medzi vzťahmi, ktoré nás oživujú od tých, ktoré nás vyčerpávajú. Aby ste si viac sociálne oddýchli, obklopte sa pozitívnymi a podporujúcimi ľuďmi. Ak by to malo byť hoc virtuálne, môžete sa viac zapojiť tak, že si zapnete kameru a budete sa sústrediť na danú osobu.

 

7, duchovný oddych. Je to viac než oddýchnuť si fyzicky a duševne. Je to schopnosť vnímať zmysel, že niekam patríte, lásku, prijatie seba samého a svoj cieľ. Aby ste to dosiahli, zaoberajte sa niečím, čo je viac ako vy samotní: modlitba, meditácia alebo komunita.

 

Ako vidíte, spánok sám nás nedokáže obnoviť do bodu úplného oddýchnutia. Je na čase vedieť sa sústrediť na dosiahnutie toho správneho typu odpočinku, ktorý potrebujeme.

 

Poznámka redakcie: únava môže byť spojená s početnými zdravotnými problémami, takže ju konzultujte so svojím doktorom, ak pretrváva.

 

 

Zdroj: Dalton-Smith, S., MD: The 7 types of rest that every person needs. IDEAS.TED.COM, 2021. Článok. URL: https://ideas.ted.com/the-7-types-of-rest-that-every-person-needs/

 

 

Čítať článok
Inhalácia CBD cez nebulizér – efektívna a najzdravšia forma inhalácie
Inhalácia CBD cez nebulizér – efektívna a najzdravšia forma inhalácie

 

Fajčenie je nezdravé. „Vapeovanie“ alebo „vaporizácia“ je zdravšia forma inhalácie, kedy materiál nehorí, iba sa zohrieva a aktívne látky sa odparujú. Aj to ale nesie isté riziká – najmä čo sa týka zloženia vapeovanej látky.

 

Najzdravšia forma vdychovania Cannabidiolu (CBD) je inhalácia kvalitnej inhalačnej zmesi cez vysokotlakový elektrický inhalačný prístroj – zvaný aj nebulizér. V elektro obchodoch sa dá takýto prístroj zakúpiť od 15 €. (Uistite sa, že je riadne registrovaný ako zdravotnícka pomôcka). Pozor, nejde o difuzér pre aróma terapiu! :)

 

pani s ultrazvukovym nebulizerom -M

Obrázok: Pani používa ultrazvukový nebulizér – aj také sú.

 

Toto zariadenie naplníte inhalačným roztokom, čo je zmes inhalačnej zmesi a fyziologického roztoku. Pomocou stlačeného vzduchu z kompresora sa zmes zmení na aerosól a ten následne vdýchnete nosom alebo ústami. Tento aerosól nie je zdraviu škodlivý. Jeho nosné látky sa v tele metabolizujú na prirodzené metabolity a tie telo bez záťaže vylúči.

 

A prečo by ma to malo zaujímať?

Vieme, že azda najväčší komerčný problém voľne predajného CBD je jeho biologická využiteľnosť. Je to údaj, ktorý vyjadruje, aké percento danej látky organizmus využil.

 

Inhaláciou sa dosahuje využiteľnosť CBD po inhalácii 20 mg CBD na úrovni 31 ± 13% (čiže od  11 do 45%).[1] 

Pre porovnanie, orálna využiteľnosť CBD sa po priznaní nedostatku dát pre potvrdenie odhaduje na 6%.[2] Jedná sa teda o dvoj až sedem násobne vyššiu využiteľnosť! Toto rozpätie (štandardná odchýlka inhalácie ± 13%) ukazuje, že využiteľnosť sa líši od osoby k osobe..

 

Nástup účinku pri inhalácii je do troch minút a oproti orálnemu podaniu bola maximálna koncentrácia v krvi v jednej štúdii 10-násobne vyššia.[3] V tejto štúdii sa však podalo až 100 mg CBD, pričom už sa vie, že „maximálna koncentrácia v plazme závisí na dávke.“[4]

 

Každopádne môžeme povedať, že najväčšia a najrýchlejšia koncentrácia sa dosahuje fajčením a inhaláciou.[5]

 

Ani inhalácia cez nebulizér však nie je zázračný nástroj bez nástrah. Niektorým ľuďom môžu použité rozpúšťadlá až príliš „škrabať“ hrdlo alebo na dosiahnutie príjemnej vôňe obsahovať alergény. Stále je to CBD, takže netreba ho používať v kombinácii s liekmi, počas tehotenstva, či dojčenia, a vždy užívať na základe informovaného rozhodnutia.

 

Uistite sa, že je vaša inhalačná zmes vhodná do vášho zariadenia, neobsahuje žiadne THC, nikotín alebo nič pre čo by ste spozorneli – napríklad alergény. Takisto sa uistite, že bola laboratórne testovaná a neboli potvrdené prítomné žiadne iné škodlivé látky.

 

 

Zdroje:

  • Ohlsson A., Lindgren J.-E., Andersson S., Agurell S., Gillespie H., Hollister L.E. Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. Mass Spectrom. 1986;13:77–83. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2937482/
  • Spindle T.R., Cone E.J., Goffi E., Weerts E.M., Mitchell J.M., Winecker R.E., Bigelow G.E., Flegel R.R., Vandrey R. Pharmacodynamic effects of vaporized and oral cannabidiol (CBD) and vaporized CBD-dominant cannabis in infrequent cannabis users. Drug Alcohol Depend. 2020;211:107937. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32247649/
  • Millar S.A. et. al: A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Pharmacol. 2018;9:1365. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6275223/

 

[1] Ohlsson A., Lindgren J.-E., Andersson S., Agurell S., Gillespie H., Hollister L.E. Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. Biol. Mass Spectrom. 1986;13:77–83. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2937482/

[2] Millar S.A. et. al: A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Front. Pharmacol. 2018;9:1365. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6275223/

[3] Spindle T.R., Cone E.J., Goffi E., Weerts E.M., Mitchell J.M., Winecker R.E., Bigelow G.E., Flegel R.R., Vandrey R. Pharmacodynamic effects of vaporized and oral cannabidiol (CBD) and vaporized CBD-dominant cannabis in infrequent cannabis users. Drug Alcohol Depend. 2020;211:107937. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32247649/

[4] Millar S.A. et. al: A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Front. Pharmacol. 2018;9:1365. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6275223/

[5] tamtiež

Čítať článok
Používáme ověření věku Adulto