O CBD

 

CBD je skratka pre Cannabidiol, chemickú zlúčeninu vyskytujúcu sa v rastlinách rodu Cannabis, teda v konope (nominatív jednotného č. „konopa“). Patrí do skupiny kanabinoidov, teda viacerých látok, ktoré sú kategorizované pod týmto názvom.

 

Zaujímavým faktom je, že kanabinoidy sa v rastlinnej ríši nevyskytujú nikde inde iba v konope. Preto sa im tiež hovorí fyto-kanabinoidy. (z gréckeho „fyto“, čiže rastlinný). Prečo by sme sa ale mali zaujímať o tieto fyto-kanabinoidy?

 

Pretože všetky vyššie živočíchy majú sebe vlastný endo-kanabinoidný systém (po anglicky endocannabinoid system, skratka ECS), ktorý ovplyvňuje širokú škálu životných funkcií.

 

Endo-kanabinoidný systém

ECS je biologický systém, ktorý sa skladá z endo-kanabinoidov, čo sú endogénne (teda vznikajú vnútri organizmu) neurotransmitery, ktoré sa viažu na kanabinoidné receptory a ich proteíny. Tieto môžu mať rôzne prejavy a regulovať tak rôzne telesné funkcie.

 

ECS ovplyvňuje fyziologické procesy ako bolesť, pohyb, emócie, trávenie, zdravie kostí a kože. Taktiež reguluje vnútornú sekréciu, plodnosť a faktory bunkových funkcií. Ovplyvňuje kardiovaskulárny a imunitný systém, pamäť, chráni nervy.

 

Dva najznámejšie endo-kanabinoidy sú arachidonyletanolamid, ink zvaný Anandamid (AEA) a 2-arachidonylglycerol (2-AG). Telo ich pomocou enzýmov vylučuje podľa potreby, aby sa viazali na receptory ako napr. CB1 , CB2, TRPV1, ktoré majú najmä neuromodulárne a immunomodulárne prejavy, ale ako bolo spomenuté, ovplyvňujú aj iné procesy. Ako endo-kanabinoidov, tak aj receptorov, na ktoré sa viažu je viac.

 

ECS, jeho endo-kanabinioidy, regulačné enzýmy a receptory hrajú úlohu kľúčového mediátora fyziologickej homeostázy (iným slovom rovnováhy) tak, aby rôzne telesné systémy pracovali v rámci úzkych parametrov bez výrazného nedostatku no ani v prílišnej aktivite. Tak ako sa imunitný systém vysporiada s invazívnymi proteínmi baktérii a vírusov, ECS môže mať podobnú rolu pre vysporiadanie sa s neproteínovými zásahmi ako úraz alebo nedostatok kyslíka. 

 

Ak ECS funguje normálne, osoba sa teší z normálneho duševného stavu, bez bolesti, s dobrým trávením. Naopak, morbídna obezita je sprevádzaná zvýšeným zápalom, inzulínovou rezistenciou, dokonca cukrovkou. ECS je v takých prípadoch hyperaktívny. Podobne, prebytok aktivity CB1 môže byť spojený s cirhózou pečene. V takomto prípade môže fyto-kanabinoid CBD na CB1 pôsobiť antagonisticky, teda opačne.) Ak je ECS hypoaktívny a úroveň endokanabinoidov nízka, je to sprevádzané poruchami ako napríklad migrénou, fybromialgiou a syndrómom dráždivého hrubého čreva. Štúdie ukázali, že liečba kanabinoidmi na podporu ECS prináša benefity.

 

Výskum konopy

Názov kanabinoidov je odvodený od rastliny Cannabis sativa L. (Konopa siata), v ktorej boli objavené. V súčasnosti sa počet kanabinoidov odhaduje na 150. Čo do farmakodynamických efektov (množiny biologických účinkov), sú Tetrahydrocannabinol (THC) a Cannabidiol (CBD) najviac preskúmané. Vďaka štúdiu THC boli následne objavené kanabinoidné receptory a endo-kanabinody u stavovcov (vrátane človeka).

 

Výskum konopy viedol k objaveniu ECS možno dekády skôr ako by bol objavený iným spôsobom. Nie je to ojedinelý prípad, kedy nás štúdium rastlín nasmerovalo správnym smerom k bližšiemu pochopeniu fungovania chémie našich tiel. Napríklad aspirín, polo syntetický derivát kyseliny salicylovej z vŕbovej kôry bol dostupný 100 rokov skôr ako základ jeho schopnosti liečiť bolesť a zápal viedol k objavu prostaglandínov.

 

Klinické štúdie

V klinických štúdiách boli najviac testovanými fyto-kanabinoidmi: delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC), delta-9 Tetrahydrocannabivarin (THCV), Cannabidiol (CBD), Cannabidivarin (CBDV), Cannabigerol (CBG), Cannabichromene (CBC). Tiež treba pripomenúť, že metóda extrakcie z pôvodnej rastliny má vplyv na farmakologické a terapeutické účinky.

 

Záverečné práce z lege artis (v súlade s vedeckými pravidlami) klinických štúdií s vysokou účasťou pacientov v období od roku 1975 do roku 2015 konštatovali pozitívne terapeutické účinky kanabinoidov na významný počet hodnotených prípadov. Zhrnutie bolo publikované v žurnály Critical Reviews in Plant Sciences v r. 2016 a potvrdilo pozitívne liečebné účinky kanabinoidov pri indikáciách:

 • Nevoľnosť a zvracanie pri chemoterapii a rádioterapii
 • Nechuť do jedla pri pacientov s HIV/AIDS alebo pacientov chorých na rakovinu
 • Neuropatická alebo chronická bolesť
 • Kŕčovitosť pri skleróze multiplex

 

Štúdia tiež potvrdila liečebný potenciál terapií s kanabinoidmi pri:

 • Skleróze multiplex
 • Epilepsii
 • Bolestiach a kŕčovitosti
 • Nevoľnosti a zvracaní
 • Poruchách príjmu potravy
 • Strese a úzkosti
 • Pri neuroprotekcii
 • Schizofrénii
 • Nádorových ochoreniach

 

Ďalšie klinické štúdie dajú odpovede na otázky týkajúce sa ďalšieho využitia kanabinoidov, ich účinkoch, tolerancie a bezpečnosti. Treba zopakovať, že sa jedná o lege artis štúdie, pod dohľadom odborníkov a pri presne stanovených podmienkach a dávok konkrétnych knabinoidov.

 

Molekulárne farmakologické účinky Cannabidiolu (CBD):

Čo však môžeme konkrétne povedať o samotnom CBD? CBD ovplyvňuje stav ECS a takisto niektorých ostatných receptorových systémov vďaka nasledujúcim farmakologickým činnostiam:

 • Samotné CBD nemá žiadne psychoaktívne účinky a dokonca pôsobí opačne (antagonisticky) na psychoaktívne účinky THC
 • Zvyšuje hodnoty endo-kanabinoidu Anandamid-u (AEA). Jeho názov je odvodený zo slova “blaho” v sanskrite
 • o ďalších účinkoch píšeme obšírnejšie

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 • Russo, E., MD: Introduction to the Endocannabinoid System, International Cannabis and Cannbinoids Institute (ICCI), 2019
 • Šulcová, A., MD, PhD: Pharmacodynamics of Cannabinoids, International Cannabis and Cannbinoids Institute (ICCI), 2019

 

Používáme ověření věku Adulto