Dekriminalizácia marihuany v Nemecku a čo to znamená pre CBD

 

Júl 2023 bol v Nemecku horúci, a to nie len pre počasie. Parlamentná koalícia bojuje s prekážkami pri ambicióznom pláne, ktorý bol s nadšením prezentovaný na začiatku roka. Vláda vydala prehľad otázok a odpovedí ohľadom plánu dekriminalizácie, a ak viete po nemecky, môžete si ho celý pozrieť tu.

 

Reforma: Dvoj-pilierový model

Prvý pilier, schválený v júni tohto roka (v nemčine dostupný tu), dekriminalizuje pestovanie marihuany dospelými na osobnú spotrebu v neziskových marihuanových asociáciách (z angl. „cannabis club/ association“). Nemci sa už pripravujú na kluby po vzore Španielska, Kanady alebo JAR.

 

Druhý pilier vytvorí pilotné regionálne projekty s komerčnými dodávateľskými reťazcami, čiže povolenou formou predaja tak, ako testujú vo Švajčiarku, Holandsku alebo Luxembursku. Znenie zákona má byť predložené konca roka 2023 ako v národnom parlamente, tak aj Európskej komisii. Týmto spôsobom by  do konca roka 2023 bolo množstvo marihuany do 25 g pre jednu osobu úplne dekriminalizované.

 

Voči už schválenému prvému pilieru sa dvíha vlna kritiky. Kai-Friedrich Niermann, právnik a expert v odvetví marihuany, povedal o zákone: „Základná idea takzvaného Pilieru 1 je založená výhradne na zdravotných aspektoch, menovite ochrane detí a mladistvých. Toto je postavené nad všetko ostatné a vedie k absolútnemu alarmizmu v oblasti zdravotnej politiky. Všetky ustanovenia návrhu sú nepraktické, protichodné samé o sebe a značne nadmerne regulujú konzumáciu a pestovanie marihuany v pestovateľských asociáciách.”[1]

 

Samozrejme najväčšia výčitka je v oblasti nákladov a výnosov. Začína sa samotnou oblasťou umiestnenia pestovania v rámci jednej asociácie – to musí byť na jednom mieste a prakticky mimo mesta, čo zvyšuje náklady na pestovanie. Členovia asociácie môžu dostať max. 50 g marihuany mesačne ak majú viac ako 21 rokov. (Od 18 do 21 rokov je to do 30 g.) Keďže je maximálny počet členov v jednej asociácii 500, musí takto asociácii vypestovať aspoň 300 kg marihuany ročne. Podľa hrubých výpočtov je tak vstupná investícia pestovania 15 000€ + mesačné režijne náklady bez zamestnancov 4 000€.

 

Asociácia navyše nemôže pýtať poplatky za gram sušiny, ale musí celý chod financovať z iba členských príspevkov. Otázny je prípad, kedy je povolené „postúpiť” marihuanové semená ne-členom alebo iným asociáciám. Vtedy môže asociácia žiadať náhradu za výrobné náklady.

 

Konzumácia je možná len na výhradných miestach, ktoré nesmú byť menej ako 200 m od školských zariadení, športovísk a ihrísk, čo robí v Berlíne obzvlášť problémy. Navyše, pre zákaz reklamy sa tých pár miest, kde je konzumácia povolená, nedá ani verejne označiť.

 

Najvyšší súd

Nepotešilo ani rozhodnutie najvyššieho súdu v Karlsruhe z 11. júla ohľadom žiadostí miestnych súdov z Bernau/ Berlína, Munsteru a Pasewalk, ktoré považovali rozhodnutia o trestných činoch podľa zákona o návykových látkach (Betäubungsmittelgesetz - BtMG) za protiústavné, pokiaľ sa jednalo o výrobky z marihuany.

 

Najvyšší súd rozhodol o týchto žiadostiach, že sú neprijateľné, pričom sa odvolal na nemecký zákon a aj medzinárodný Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961 (1961 Single Convention on Narcotic Drugs).

 

To ale nič neznamená. Nemecké súdy sú známe sledovaním precedentných rozhodnutí z minulosti. Navyše, pokiaľ nová legislatíva nedekriminalizuje marihuanu, ako plánuje, nie je možné, aby súd rozhodol inak...

 

Lekárska marihuana

Podľa znenia návrhu reformy v prvom pilieri, zámer je celkovo otvoriť prístup k dospelému použitiu marihuany, tzv. adult-use. (Dospelé použitie má širší kontext ako rekreačné. Zahŕňa aj napr. športové použitie.)

 

Táto reforma však ešte nezaručuje, že pacientom, ktorým bola lekárska marihuana predpísaná, bude aj schválená poisťovňami. Reforma má zrýchliť proces schválenia, neprikazuje však poisťovniam liek preplatiť.

 

A čo CBD?

V októbri 2022 boli dvaja mladíci berlínskym súdom odsúdení za predaj veľkého množstva CBD kvetov. Súčasná regulácia dospelého používania (adult-use) THC v marihuane však znamená úplnú legalizáciu CBD a pravdepodobne aj zamazanie podobných trestov.

 

Na teraz sú v Nemecku sú CBD kvety oficiálne povolené iba v asociáciách. CBD extrakty alebo požívatiny (z angl. „edibles“) si budú musieť počkať na úplnú dekriminalizáciu marihuany v druhom pilieri reformy. Tým sa dovŕši celková dekriminalizácia Tetrahydrocannabinolu (THC) a Novel Food regulácia, ktorou je trh s Cannabidiolom (CBD) obmedzovaný, bude na národnej úrovni obídená.

 

...a prečo je to všetko dôležité? Tak sa v našom stredoeurópskom regióne zvykne s nadsázkou hovoriť: Kam ide Nemecko, tam idú ostatní... V Európe už fungujú rôzne skúšobné modely od Portugalska po Švajčiarsko. K Luxembursku sa pripájajú ďalšie krajiny ako Česko alebo Írsko. Ak budú exitovať rôzne národné modely dekrimnalizujúce THC, status CBD v Novel Food katalógu bude rešpektovať čoraz menej krajín a z toho sa zrejme bude odvíjať jeho zmysel zotrvania v ňom.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Stevens, B.: Germany’s ‘Impractical’ And ‘Contradictory’ Draft Law Is Driving Would-Be Cultivation Associations To Put Plans On Ice. Business of Cannabis Europe. July 2023. URL: https://businessofcannabis.com/germanys-impractical-and-contradictory-draft-law-is-driving-would-be-cultivation-associations-to-put-plans-on-ice

 

Používáme ověření věku Adulto