Nepriaznivé účinky CBD

 [Článok aktualizovaný 28.4.2024]

Komplexita farmakológie CBD je dvojsečná zbraň. Na jednej strane píšeme o úžasnom entourage effecte, no na druhej strane vieme o našich nedostatkoch v poznaní jeho farmakokinetického profilu. Rovnako tak aj jeho farmakodynamika, čiže konkrétne pôsobenie na organizmus, závisí od výšky dávky.  Na jednej strane stojí vysoký liečebný potenciál, na druhej možné nepriaznivé účinky.

 

Skôr ako vás vystrašíme, najprv odporúčame naše články Koľko CBD užívaťAko začať s CBD. V nich píšeme o bezpečnosti CBD pre bežného používateľa – v tomto prípade je úroveň prijatého množstva CBD oveľa [10x] menšia ako dávky podávané pri špecifickej liečbe. CBD už dosiahlo štatút potraviny a výživového doplnku vo Veľkej Británii. To isté treba dosiahnuť EÚ a zamedziť, že ho pochybní výrobcovia a marketéri nebudú zneužívať.

 

Keď už sme sa pustili do zoznamu nepriaznivých účinkov CBD (pretože je dobré vedieť), tak si ich poďme zhrnúť:

Medzi najčastejšie uvádzané nepriaznivé účinky patrí malátnosť, hnačka, nevoľnosť, zmena apetítu.[1] Uvádzajú ich však

A, pacienti liečení už za stavu nejakého neurologického ochorenia;

B, v súčinnosti s inými liekmi;

C, dávky CBD sa začínajú od 200mg/ denne.

 

Nahlásené boli prípady zápalu pľúc, avšak pacienti dostávali 25-50 mg CBD na kg váhy denne po dobu 12 týždňov.[2] V tejto istej skupine pacientov, jedenásti museli odstúpiť pre alergiu na sezamový olej, ktorý je nosič CBD v lieku Epidiolex.  Alergia je ďalší faktor, ktorý je treba zvážiť.

 

Problémy so srdcom boli zistené u opíc, ktoré dostávali vnútro žilne viac ako 150 mg na kg váhy denne po dobu 9 dní, konkrétne: hypopnoe, bradykardia aj zlyhanie srdca.[3]

 

Poškodenie pečene

Niektoré zdroje tvrdia, že CBD môže poškodzovať pečeň. Ak boli robené na hlodavcoch, pričom sa podávali extrémne vysoké dávky, tak tieto štúdie sú pre účely používania širokej verejnosti (v dávkach od 25 – 100 mg/ deň) „farmakologicky irelevantné“.[4] Podľa štúdií na ľuďoch (ktorých nie je veľa) sa dá usudzovať, že hepatotoxicita (poškodenie pečene) CBD je nízka.[5]

 

Lieková interakcia

CBD je metabolizované v pečeni a črevách. Ako napr. grapefruit, tak aj CBD vzájomne ovplyvňujú enzýmy, ako sú cytochrómy P450 (CYPs), ktoré sú dôležité pri metabolizme liečiv. Preto buďte obzvlášť opatrní s CBD, ak používate lieky s upozornením na grapefruit![6][7] 

 

Medzi najznámejšie liečivá, s ktorými CBD interaguje sú warfarín sodná soľ (zabraňuje tvorbe krvných zrazenín) alebo sildenafi (lieči erektilnú dysfunkciu). CBD tiež zvyšuje koncentráciu tricyklických antidepresív, ako sú desipramín a imipramín.[8]

 

 

Najčastejšie nepriaznivé účinky CBD s paralelným užívaním liekov sú ospalosť a sedácia. Opäť však záviseli na výške dávky CBD a súčinnosť s iným depresantom centrálnej nervovej sústavy – vrátane alkoholu.[9]

 

Všeobecne, ak užívate lieky, vždy konzultuje CBD s vaším lekárom.

 

Reprodukčné negatívne účinky

Štúdie, ktoré skúmali účinky CBD na reprodukciu vystríhali pred znížením objemu semenníkov, zníženie množstva testosterónu a zníženú tvorbu spermií. Opäť sme však vo svete hlodavcov a primátov, ktorým boli podávané dávky v desiatkach mg CBD na kg váhy. Stále sledujeme, kedy sa objaví štúdia skúmajúca vplyv CBD na hormóny a reprodukciu u človeka. Na tomto mieste zatiaľ pripomeňme predošlý článok o CBD v tehotenstve a pri dojčení.

 

Množstvo dávky robí jed

Je to vysoké množstvo podané orálne, ktoré je potrebné, aby malo CBD želané liečebné účinky. To potom môže zvýšiť výskyt nežiadúcich účinkov. „Potrebné sú ďalšie bezpečnostné dáta zo štúdií o voľno predajnom CBD, aby sa zistilo, či sa závery z klinických štúdií dajú aplikovať zoširoka.“[10]

 

Dlhodobé užívanie

Aj dĺžka užívania CBD je pritom dôležitý faktor. Súčasné dáta o nežiadúcich účinkoch vychádzajú z úzkej skupiny klinických pacientov a ich dlhodobého užívania opäť v dávkach vyšších ako vo voľne dostupných CBD produktoch.

 

Výrobca, zloženie a informovanie spotrebiteľa

Zo spotrebiteľského pohľadu voči voľne dostupným CBD produktom je neposledným faktorom možných nežiadúcich účinkov dôveryhodnosť výrobcu. Obsah môže obsahovať nečistoty alebo môže CBD extrakt obsahovať viac THC, ako je povolené, resp. želané.

 

Pozrite sa, či má výrobca tzv. osvedčenie o analýze (Certificate of Analysis). Kto vydal osvedčenie - akreditované laboratórium? Aj otestovanie vo vlastnom laboratóriu môže značiť vysokú odbornosť, obzvlášť ak má výrobca ďalšie dôkazy o kredibilite – napr. prvú platnú prihlášku do Novel Food katalógu. Aké údaje o produktoch výrobca uvádza na samotnom obale, aké účinky im prisudzuje? Ako komunikuje vo všeobecnosti?

 

Z uvedeného vyplýva, že čo sa týka voľne dostupného CBD a jeho odporúčaných perorálnych dávkach do 20mg CBD denne, nevyplývajú pre spotrebiteľa výrazne nebezpečné nežiadúce účinky:

  • citlivejšie osoby môžu byť viac utlmené a v takých prípadoch by nemali napr. šoférovať
  • určite neužívajte CBD v spojení s alkoholom a inými liekmi
  • neužívajte CBD počas tehotenstva a dojčenia
  • alergia sa môže vyvinúť u hocikoho
  • množstvo robí jed - poznajte samých seba

 

Na internete nájdete rôzne odporúčania, dokonca kalkulačky, kde si môžete vypočítať odporúčané množstvo na základe koncentrácie CBD a vašej váhy, ale treba mať na pamäti, že každý reaguje ináč.

 

Okrem toho budeme sledovať štúdie o dlhodobom užívaní CBD - ako napríklad výsledky štúdie o bezpečnosti full spectrum extraktov sponzorovanej EIHA v rámci Novel Food prihlášky, ktoré sa očakávajú do konca roku 2022 – a štúdie o účinkoch na hormóny a reprodukciu človeka.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Huestis, M. A. et al.: Cannabidiol Adverse Effects and Toxicity. Current neuropharmacology vol. 17,10 (2019): 974-989. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7052834/

[2] Devinsky O. et al.: Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. Lancet Neurol. 2016;15:270–278. URL:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26724101/

[3] Rosenkrantz H. et al.: Toxicity of short-term administration of cannabinoids to rhesus monkeys. Toxicol. Appl. Pharmacol. 1981;58:118–131. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6262948/

[4] Stohs, SJ, Ray, SD.: Is Cannabidiol Hepatotoxic or Hepatoprotective: A Review. Toxicology Research and Application, Jan. 2020. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2397847320922944

[5] tamtiež

[6] Zendulka O, Dovrtělová G, Nosková K, Turjap M, Šulcová A, Hanuš L, Juřica J. Cannabinoids and Cytochrome P450 Interactions. Curr Drug Metab. 2016;17(3):206-26. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26651971/

[7] Bailey, D.G. et al..: Grapefruit–medication interactions: Forbidden fruit or avoidable consequences?, CMAJ March 05, 2013 185 (4) 309-316. URL: https://www.cmaj.ca/content/185/4/309

[8] Mohamed O.: Decoding epilepsy treatment: A comparative evaluation contrasting cannabidiol pharmacokinetics in adult and paediatric populations, Chemico-Biological Interactions, Vol. 394, 2024, 110988. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009279724001340

[9] Huestis, M. A. et al.: Cannabidiol Adverse Effects and Toxicity. Current neuropharmacology vol. 17,10 (2019): 974-989. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7052834/

[10] Chesney, E. et al.: Adverse effects of cannabidiol: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.” Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology vol. 45,11 (2020): 1799-1806. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32268347/

Používáme ověření věku Adulto