Doprava na Slovensku zadarmo a posielame aj do CZ, HU, PL, AT aj DE!

Technické konope, lekárska marihuana. Kto sa v tom má vyznať?

Rastlina konopa, čeľaď konopovitá (rovnako ako chmeľ), rod Cannabis. Rod Cannabis má tri hlavné druhy:

- Cannabis sativa = Konopa siata.

- Ak má menej ako 0,2% THC, hovoríme jej priemyselná konopa, technické konope, konope.

- Ak má viac ako 0,2% THC, stále je to Konopa siata, ale už nie je povolená.

- Ako limit tu je použitý limit EÚ 0,2%, ale inak sa môže líšiť od krajiny ku krajine.

- Cannabis ruderalis = poddruh Cannabis sativa.

- Cannabis indica = využíva sa najmä pre obsah THC.

 

Carl Linnné vo svojom Species Plantarum (1753) opísal iba samostatný druh Cannabis sativa, ale Jean-Babtiste Lamarck v roku 1785 navrhol dva rody Cannabis: C. sativa pre druh pestovaný v Európe a Cannabis indica, divoký druh rastúci v Indii a okolí.

 

Cannabis sativa/ indica/ ruderalis sú natoľko prešľachtené, že ich názov dnes nemá výpovednú hodnotu. Napríklad, odroda konopy nazvaná “AK 47” vyhrala v roku 1999 Sativa Cup. O 4 roky neskôr vyhrala Indica Cup.

 

Čo je podstatné pre legálnosť pestovania a produktov je množstvo THC v rastline. V praxi si každá krajina stanoví maximálne množstvo THC pre priemyselnú konopu. V EÚ je limit 0,2% objemu THC no od 1.1.2023 to bude 0,3% THC. EÚ vedie a aktualizuje zoznam povolených odrôd (kultivarov).

 

Marihuana je pomenovanie drogy z usušených kvetov a listov z ktorejkoľvek spomenutej rastliny. Jej hlavným obsahom je kanabinoid THC (Tetrahydrocannabinol), presnejšie delta-9 THC.

 

Používanie slova konopa samostatne bez kontextu môže mať preto viacero významov.

 

V slovenčine, keď povieme konopa (alebo ľudovo konope), skôr myslíme priemyselnú konopu, pretože pre konopu s vysokým obsahom THC, už skôr povieme marihuana. Ak sa raz podarí dekriminalizovať marihuanu, možno začneme rozlišovať marihuanu na rekreačné a lekárske účely tak, ako sa to deje v angličtine, hoci oni nepovedia marihuana, ale konopa...

 

V angličtine majú pre priemyselnú konopu samostatný výraz „hemp“. Na drogu všeobecne tiež povedia marihuana, ako u nás, ale každý štát má nejakú formu dekriminalizácie a držia sa hovoriť Cannabis, aj keď ide o konopu s obsahom vyšším ako 0,3% THC, čo je ich štandardný povolený limit. Rozlišujú pritom konopu (Cannabis) pre:

- Liečebné (medicinal) použitie:

- lekárske (medical): liečivo založené na báze kanabinoidov, nedržiace marketingovú autorizáciu, t.j. predávané ako nelicencované liečivo, ktoré je však dodávané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a predpísané doktorom.

- farmaceutické (pharmaceutical): hotové produkty s lekárskou marketingovou autorizáciou, lieky ako Epidiolex, Sativex, Cesamet, Marinol, Syndros.

- Rekreačné (recreational) použitie: iné ako liečebné, čiže pre zodpovednú zábavu alebo oddych.

- Dospelé používanie (adult-use): používanie v širšom zmysle ako rekreačné, čiže napr. na zlepšenie fyzického výkonu v športe, pri kreatívnych aktivitách alebo na spirituálne účely.

 

 

Obrázok: druhy konopy - sativa, indica, ruderalis

Zdroj obrázka: Hartsel, J. A.: Nutraceuticals: Efficacy, Safety and Toxicity. Academic Press, 2016. ISBN: 978-0-12-802147-7, s.738.

 

Zdroje: