CBD a alkohol

 

Pamätáte si na naše grapefruitové upozornenie? Aj teraz pri ňom začneme. Cannabidiol (CBD) je do značnej miery metabolizované v pečeni enzýmami CYP450 (obzvlášť izoformami CYP3A4 a CYP2C19),[1] rovnako ako grapefruit. Preto všetky lieky s upozornením na grapefruit (áno, sú také) by sa isto ovplyvňovali aj s CBD. Nie len to; CBD je schopné potláčať aj ďalšie triedy enzýmov ako CYP2D6, CYP2C9, čo len rozširuje možné farmakologické ovplyvňovanie s inými liekmi.[2] To môže mať za následok zvýšenú koncentráciu CBD po dlhší čas, alebo práve naopak, jeho zníženú biodostupnosť.

 

Alkohol je silný toxín, ktorý je tiež metabolizovaný hlavne v pečeni. Primárne zapojené enzýmy sú aldehyddehydrogenáza (ALDH), alkoholdehydrogenáza (ADH), cytochróm P450 (CYP2E1) a kataláza.[3]

 

Pretože je alkohol v mnohých smeroch nebezpečný, nezdravý a s negatívnym vplyvom už pri malom množstve, najlepšie by bolo nepýtať sa túto otázku. Keďže to však zaujíma 99,99% obyvateľov (nad 18 rokov) v našej zemepisnej šírke, my sa tú otázku opýtame: Piť či nepiť s CBD?

 

Nebudeme hľadať odpovede na otázky vplyvu CBD na poruchy z užívania alkoholu, čiže na nadmerné množstvo pitia, motiváciu k pitiu, abstinenčné príznaky a relaps. Ide nám len o to zistiť, či má CBD vôbec nejaký vplyv na zmiernenie negatívnych účinkov alkoholu pri spoločenskom pití. Na západných trhoch sa objavujú nové hotové produkty ako napríklad vodka šmrncnuá s CBD (z angl. CBD infused vodka) no i v niektorých domácich podnikoch vám radi kvapnú CBD do ich kokteilu...

 

Motorika

Dve predklinické štúdie skúmali pôsobenie CBD s alkoholom na človeka už v roku 1979. (Belgrave et al., 1979; Consroe et al.,1979). Dokopy 25ti zdraví spoločenskí pijaci dostali sériu úloh pod vplyvom placeba / alkoholu / CBD / kombinácie CBD + alkoholu. Nasledoval rad meraní v zhruba do štyroch hodín od podania. Ukázalo sa, že CBD nemá žiaden vplyv na motorickú alebo psychomotorickú aktivitu a ani nezmenilo subjektívne účinky [alkoholu?].

 

Čo však tieto dve štúdie[4] spozorovali bolo, že keď sa podal 200 mg CBD súbežne s alkoholom, znížilo to úroveň alkohol v krvi. Keď bolo podaných 320 μg/kg (čo je pri 65 kg človeku 20,8 mg CBD) jednu hodinu pred požitím alkoholu, nemalo to žiaden významný efekt na úroveň alkoholu v krvi. Toto ukazuje, že načasovanie a dávka CBD ovplyvňujú farmakokinetiku CBD. Pre pripomenutie, maximálna odporúčané dávka voľnopredajného CBD je 20mg/ deň, čo je dávka podaná v druhom prípade – a ten nemal žiaden vplyv (hoci bol podaný hodinu skôr a nie súčasne).

 

Poškodenie pečene

Náhle aj chronické pitie alkoholu spôsobuje stukovatenie pečene, ktoré môže prerásť do hepatitídy (zápalu) alebo cirhózy. Vedci skúmali jej poškodenie na myšiach v prípade alkoholového „záťahu“ (z angl. binge drinking) a vplyve CBD na znížení jej poškodenia. Myšiam podávali 30% etanolový roztok 4g/ kg každých 12 hodín a 5 mg/ kg CBD intraperitoneálne 30 minút pred podaním alkoholu počas piatich dní. CBD významne chránilo pred poškodením pečene cez viaceré mechanizmy: znížením markerov (MAPK a JNK), znížením oxidatívneho stresu a zvýšením autofágie.[5] Treba pripomenúť, že pri 65 kg osobe by to znamenalo zhruba 5 poldeci a až 325 mg CBD každých 12 hodín...

 

Čo sa týka spomínaného enzýmu CYP2E1, ktorý sa podieľa na metabolizovaní pečene, táto istá štúdia vyvrátila, že by CBD ovplyvňoval jeho úroveň alebo katalytickú aktivitu.

 

Rovnako zaujímavé výsledky malo CBD aj pri zvýšení doby pitia na 11 dní.[6]

 

Poškodenie mozgu

Alkohol spôsobuje oxidatívny stres aj na nervové bunky, čo má za následok neurodegeneráciu (stratu funkcie až smrť bunky). Pre antioxidatívne vlastnosti CBD, sa vedci pozreli aj na jeho možné neuroprotektívne účinky v súvislosti s konzumáciou alkoholu.

 

V jednej štúdii boli potkany živené tak, aby sa udržiavala hladina alkoholu v krvi počas troch dní na úrovni 2 až 4 g/ liter (čo je u človeka smrteľná dávka). Potkany, ktorým sa podalo 40 mg/ kg CBD intraperitoneálne počas týchto dní súbežne s alkoholom mali poškodenie v istých častiach mozgovej kôry znížené o zhruba 60%.[7] Ako dávka alkoholu, tak aj dávka CBD a jeho podanie sú v tomto prípade nereplikovateľné v bežnom živote.

 

Čo je však sľubné do bežného ľudského života sú výsledky štúdie, ktorá skúmala neuroprotektívne účinky CBD podaného cez kožný gél – hoci zatiaľ len na potkanoch.[8] Zistilo sa, že stačí len 5% gélová formulácia, aby malo CBD rovnaký rozsah účinkov ako pri injekčnom podaní. Autori štúdie pripomínajú, že rôzne spôsoby podania CBD znamenajú rôznu biodostupnosť a farmakokinetický profil CBD. Dermálne gély totiž o.i. obchádzajú metabolizmus v pečeni. Na komerčné využitie ešte samozrejme treba ďalší výskum.

 

Takže čo sme zistili? Na základe vyššie uvedeného môžeme povedať, že voľnopredajné CBD užité pred / počas / po pití alkoholu nepomáha, ale ani neškodí... :)

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Jiang, R. et al.:Identification of cytochrome P450 enzymes responsible for metabolism of cannabidiol by human liver microsomes. Life Sci 2011;89(5-6):165-170. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21704641/

[2] Geffrey A.L. et al.: Drug–drug interaction between clobazam and cannabidiol in children with refractory epilepsy. Epilepsia. 2015;56(8):1246-1251. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26114620/

[3] Zakhari, S.: Overview: how is alcohol metabolized by the body?. Alcohol research & health: the journal of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism vol. 29,4 (2006): 245-54. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6527027/

[4] Nona C.N. et al.: Effects of cannabidiol on alcohol-related outcomes: A review of preclinical and human research. Experimental and clinical psychopharmacology vol. 27,4 (2019): 359-369. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31120285/

[5] Yang, L. et al.: Cannabidiol protects liver from binge alcohol-induced steatosis by mechanisms including inhibition of oxidative stress and increase in autophagy. Free radical biology & medicine vol. 68 (2014): 260-7. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112960/

[6] Wang, Y., Mukhopadhyay, P., Cao, Z. et al. Cannabidiol attenuates alcohol-induced liver steatosis, metabolic dysregulation, inflammation and neutrophil-mediated injury. Sci Rep 7, 12064 (2017). URL: https://www.nature.com/articles/s41598-017-10924-8

[7] Hamelink, C. et al.: Comparison of cannabidiol, antioxidants, and diuretics in reversing binge ethanol-induced neurotoxicity. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics vol. 314,2 (2005): 780-8. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4183207/

[8] Liput, D.J. et al.: Transdermal delivery of cannabidiol attenuates binge alcohol-induced neurodegeneration in a rodent model of an alcohol use disorder. Pharmacology, biochemistry, and behavior vol. 111 (2013): 120-7. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4096899/

Používáme ověření věku Adulto