CBD pre psy a mačky – účinky

 

Komerčný produkt Cannabidiol (CBD) pre psy a mačky musí špecifický a nie je to žiaden marketing. Zvieratá by nemali užívať CBD určené pre ľudí, pretože ono môže obsahovať prídavné látky, ako príchute, ktoré nie sú pre zvieratá vhodné. Tráviaca sústava psov, tobôž mačiek, nemusí dobre prijať ani všetky látky obsiahnuté v samotnom konopnom extrakte, preto je ideálny izolát CBD.

 

Ďalším hlavným rozdielom používania CBD oproti človeku je dávkovanie. Dávkovanie CBD pre psov či mačky sa musí prispôsobiť ich veľkosti a hmotnosti, a to môže byť rôzne pre rôzne plemená.

 

Účinky

Ako ľudia, tak všetky stavovce a teda aj psy a mačky majú tzv. endo-kanabinoidný systém (EKS), ktorý sa skladá z receptorov (najmä CB1 a CB2) a molekúl, čo sa vedia viazať na tieto receptory a pôsobiť na ne. Týmto pôsobením sa organizmus udržiava vo vyrovnanom stave navzdory vonkajším vplyvom. EKS ovplyvňuje kardiovaskulárny a imunitný systém, chráni nervy, reguluje vnútornú sekréciu a tiež fyziologické procesy ako bolesť, pohyb, trávenie, emócie...

 

Ortológne gény pre kanabinoidné receptory CB1 a CB2 boli identifikované už pri hlístach, čo naznačuje, že sa kanabinoidné receptory začali vyvíjať pred 600 mil. rokov.[1] Molekuly, ktoré sa viažu na tieto receptory sú buď telu vlastné - endogénne, preto „endo“ kanabinoidy, alebo sú rastlinného pôvodu, preto „fyto“ kanabinody. Iba jednej jedinej rastline na svete sa podarilo evolúciou vytvoriť a úspešne napodobniť endogénne živočíšne kanabinoidy. Je to rastlina konopa, lat. Cannabis, pred 34 mil. rokov.[2]

 

Dá sa predpokladať, že účinky CBD sú preto pri psoch a mačkách veľmi podobné tým u ľudí. Napríklad, CBD pre psov sa často používa na zmiernenie agresivity alebo nepokoja, zápalových stavov a na zlepšenie mobility vo vyššom veku.

 

Agresivita

Jedna anglická štúdia[3] si dala za cieľ skúmať vplyv CBD na správanie psov v útulku. Vzorka obsahovala 24 psov rozdelených do dvoch skupín: polovica bola v liečebnej skupine, polovica v kontrolnej skupine.  Počas 45 dní každý deň sa liečebnej skupine podávalo 5% CBD titrované v olivovom olej, kontrolná skupina dostala čistý olivový olej. Ukázalo sa, že CBD môže znižovať agresívne správanie psov. Autori pripomínajú, že je treba zväčšiť vzorku psov a kombinovať podávanie CBD s behaviorálnou terapiou.

 

Stres

Najčastejším dôvodom podávania CBD svojim miláčikom je kvôli strachu z petárd a ohňostrojov počas Silvestra, pre nepokoj pri ceste autom alebo akejkoľvek podráždenosti. CBD pomáha majiteľom nechať psíka samého pri tzv. úzkosti z odlúčenia.

 

Ďalšia štúdia[4] sa pozrela na dve špecifické situácie: cestu autom a úzkosť z odlúčenia. Štúdie sa zúčastnilo 20 psíkov z troch rás (labradorský retríver, bígl, norfolský teriér). Všetky psy žili v útulku.

 

Výsledky zo štúdie ukazujú, že jediná dávka 4 mg/kg CBD dve hodiny pred vystavením týmto situáciám zmierňuje niektoré indikátory akútneho stresu, čo môže zlepšovať ich duševnú pohodu.

 

Autori rovnako tak pripomínajú, že je treba ďalšieho výskumu, aby sme lepšie rozumeli efektom CBD pri iných dávkach, formuláciách a či kumulatívne podávanie zlepšuje účinok. Iba tri plemená boli zahrnuté, všetky zdravé a žijúce v súrodom prostredí. Dávky nad 4 mg/ kg CBD spôsobili mierne vedľajšie účinky.

 

Epilepsia

Nedávna krížovo zaslepená [cross-over blinded] klinická štúdia[5] sledovala 2 ciele:

1, určiť, či extrakt z konopy bohatý na CBD/ CBDA[i] ako produkt určený môže pomôcť pri epileptických záchvatoch u psov, ktorý nie úplne reagujú na klasickú liečbu;

2, zaznamenať nepriaznivé účinky cez majiteľove pozorovanie, fyzickú prehliadku a krvné hodnoty.

 

Sledovanie trvalo 3 mesiac a zahrnulo sa 14 psov rôznych plemien (6 zmiešaných, 2 labradorské retrívre, 2 labradoodly, 1 sibírsky husky, 1 čivava, 1 zlatý retríver, 1 nemecký ovčiak).

 

Výsledky naznačujú, že existuje skupina psov, ktoré dobre reagujú na konopný extrakt bohatý na CBD/ CBDA určený na liečbu epilepsie. Tým, že psy dostávali aj klasickú liečbu, nedajú sa účinky pripísať iba CBD/ CBDA. Priemerný počet záchvatov klesol z 8 za 3mes. na 5 za 3 mes.

 

Štúdia tiež ukázala, že je dobré venovať sa téme izolát vs konopný extrakt, keďže naproti izolátu, kedy sa v iných štúdiách podávalo 25 mg CBD izolátu/ kg v tejto stačilo 6 mg CBD extraktu/ kg. Čo sa týka druhého cieľa, a to nežiadúcich účinkov, štúdia celkovo zhrnula, že tie sú porovnateľné s tými pozorovanými v ľudských štúdiách a teda sú to: zvýšená chuť do jedla (čo sa pri iných diagnózach uvádza ako pozitívny účinok), letargia/ ospalosť, zhoršená pohybová koordinácia. Treba pripomenúť, že skúmala nežiadúce účinky pri konopnom extrakte, nie izoláte.

 

Artritída

Artritída je skupina diagnóz, pri ktorých dochádza k zápalovému poškodeniu kĺbov.

 

Tu CBD uplatňuje svoje protizápalové vlastnosti v mnohých experimentoch. Experimentálne výsledky sa dali interpretovať  v randomizovaných dvojitozaslepených placebom kontrolovaných skúškach psej osteoartrózy. Podávala sa vysoká dávka CBD izolátu v kapsuly spolu s tukom. Oproti nízkej dávke alebo placebu zaznamenala významné zvýšenie kvality života, ako zhodnotené podľa majiteľa aj veterinára.[6]

 

Bolesť

Podľa prehľadu vyše 115 štúdii, venovaným bolesti u spoločenských zvierat má CBD (aj iné kanabinoidy cez ich vplyv na centrálnu aj periférnu nervovú sústavu) analgetický (bolesť utišujúci) potenciál čo sa týka chronickej bolesti, aj keď je to závislé na výške dávky.[7]

 

Bezpečnosť

K bezpečnosti dlhodobého denného užívania CBD u psov sme si vybrali najnovšiu takú štúdiu z roku 2022.[8] Zahrnutých bolo 40 psov (17 retríverov, 8 bíglov, 15 norfolských teriérov). Podával sa broad-spectrum CBD extrakt [tj. bez THC]. Sledovala dva ciele:

1, určiť, či je dávka 4 mg/ kg denne perorálne dobre tolerovaná zdravými psami počas šiestich mesiacov;

2, ohodnotiť pôstnu plazmu, koncentrácie CBD v moči a stolici.

 

Uzáver štúdie je, že broad-spectrum CBD extrakt je psami dobre tolerovaný. Viaceré faktory ovplyvňujú zloženie kanabinoidov a terpénov v destilátoch (kultivar, teplota prostredia, extrakčný proces). Táto štúdia bola vykonaná na zdravých dospelých psoch, v kontrolovanom prostredí a navrhnutá na minimalizáciu rizík spojených s užívaním iných liekov.

 

Mačky

V roku 2019[9] sa ôsmim zdravým mačkám s priemernou váhou 4,2 kg sa podával rybí tuk s fytokomplexom (mix CBD:CBDA v pomere 50:50) v miere 2 mg/ kg dvakrát denne počas 84 dní. Zistilo sa, že:

a, pri rybom tuku ako nosiči je treba oveľa vyšších dávok CBD, ako pri rastlinných tukoch

b, niektoré mačky vykazovali nežiadúce účinky, ale keďže chýbala kontrolná skupina, nevie sa, či to bolo z rybieho tuku alebo CBD

c, zdá sa, že CBD je relatívne bezpečné u zdravých psov a mačkách

d, psy absorbujú CBD lepšie ako mačky

e, je treba ďalej sledovať hodnoty pečeňových enzýmov pri užívaní CBD obzvlášť pri užívaní s inými liekmi, ktoré sú metabolizované cytochrómom P450

 

Prvá mačacia štúdia, ktorá skúmala bezpečnosť a toleranciu CBD, THC a ich kombináciu u mačiek v kontrolovanom prostredí je z roku 2021.[10] Orálne sa podalo 11 dávok posteným mačkám v rozostupoch troch dní, pričom každá dávka bola silnejšia ako predchádzajúca. Čisté THC alebo zmiešané s CBD viedlo o.i. k letargii, ataxii, hypotermii. Najmenej nežiadúcich účinkov, mal CBD extrakt (so stopovým množstvom CBDA, CBC a nedetekovateľným množstvom terpénov)  do 30,5 mg CBD/ kg v MCT oleji.

 

Na záver

Ak máte produkt, ktorý bol registrovaný na Ústave štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, máte istotu, že museli byť otestované vzorky na overenie zloženia, klinické štúdie potvrdzujúce účinky a dokázaný spôsob správnej výroby. Aspoň tak máte istou, že držíte produkt, ktorý spĺňa bezpečnostné kritériá.

 

A okrem štúdii o vplyve CBD na psíky a mačičky, vás môže zaujať aj výskum so slovenským podpisom o vplyve CBD na včeličky. 😊

  

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

 

[1] McPartland J.M. et al.: Evolutionary origins of the endocannabinoid system. Gene. 2006;370:64-74. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378111905007067?via%3Dihub

[2] McPartland J.M. et al.: The evolution of Cannabis and coevolution with the cannabinoid receptor—a hypothesis. The Medicinal Uses of Cannabis and Cannabinoids. London, UK: Pharmaceutical Press;2004 : 71-102. URL: https://www.researchgate.net/publication/247363476_The_Medicinal_Uses_of_Cannabis_and_Cannabinoids

[3] Corsetti, S. et al.: Cannabis sativa L. may reduce aggressive behaviour towards humans in shelter dogs. Sci Rep 11, 2773 (2021). URL: https://www.nature.com/articles/s41598-021-82439-2

[4] Hunt, A.B.G. et al.: A single dose of cannabidiol (CBD) positively influences measures of stress in dogs during separation and car travel.” Frontiers in veterinary science vol. 10 1112604. 22 Feb. 2023. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9992179/

[5] Garcia, G.A. et al.: Safety and efficacy of cannabidiol-cannabidiolic acid rich hemp extract in the treatment of refractory epileptic seizures in dogs. Frontiers in veterinary science vol. 9 939966. 29 Jul. 2022. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9372618/

[6] Verrico, C.D. et al.: A randomized, double-blind, placebo-controlled study of daily cannabidiol for the treatment of canine osteoarthritis pain. Pain vol. 161,9 (2020): 2191-2202. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7584779/

[7] Miranda-Cortés, A. et al.: The role of cannabinoids in pain modulation in companion animals. Frontiers in veterinary science vol. 9 1050884, 2023. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9848446/

[8] Bradley, S. et al.: Long-term daily feeding of cannabidiol is well-tolerated by healthy dogs. Frontiers in veterinary science vol. 9 977457. 21 Sep. 2022. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9533147/

[9] Deabold, K.A. et al.: Single-Dose Pharmacokinetics and Preliminary Safety Assessment with Use of CBD-Rich Hemp Nutraceutical in Healthy Dogs and Cats. Animals : an open access journal from MDPI vol. 9,10 832. 19 Oct. 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6826847/

[10] Kulpa, J.E. et al.: Safety and tolerability of escalating cannabinoid doses in healthy cats. Journal of feline medicine and surgery vol. 23,12 (2021): 1162-1175: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8637357/

 

[i] CBDA = Cannabidiolic acid/ Kyselina kanabidiolová = kyselinový predchodca (tzv. prekurzor) CBD.

Používáme ověření věku Adulto