Ako dobre fungovať pod tlakom pestovaním mentálnej flexibility

 

Tento článok sme prebrali a voľne preložili z PSYCHE.CO, kde vyšiel pod názvom How to perform well under pressure. Nie je o CBD, ale o osobnej pohode a rovnováhe, a preto je tu.

 

Čo je treba vedieť

Nech sa pohybujete v akejkoľvek oblasti, či ste profesionálny alebo amatérsky športovec, podnikateľ, učiteľ, rodič na plný úväzok alebo niečo úplne iné, iste ste pocítili tlak vlastných očakávaní a očakávaní druhých. Takmer každý musí zvládať náročné situácie, v ktorých nemá pocit, že má potrebné zručnosti na úspech a nesplní váhu týchto očakávaní. Som športová psychologička a pomáham svojim klientom naučiť sa mentálne techniky na zvládanie tohto druhu tlaku. Zistila som, že rovnaké praktické techniky a princípy, ktoré učím športovcov, sú neoceniteľné aj pre klientov z iných oblastí života, vrátane podnikania a umenia.

 

"Mentálna odolnosť" je nesprávny prístup

Možno ste si všimli, že v súčasných západných pracovných kultúrach sa od ľudí často očakáva, že na tlak budú reagovať tým, že sa stanú mentálne "silnejšími" alebo "odolnejšími". Táto magická mentálna odolnosť údajne zablokuje nepríjemné nervy a zníži frustráciu a rozčúlenie, ktoré vznikajú z pocitu nezvládania situácie.

 

Mentálna odolnosť a prístup "tvrdého chlapa, špeciálnych síl, pripraveného na boj", ktorý ju zosobňuje, vytvárajú ozaj skvelú propagáciu. Tento koncept je v širokom meradle prijímaný športovcami, dobrodruhmi, podnikateľmi a vojenskými jednotkami, ktoré hovoria o svojej ceste k jej nájdeniu. Firmy platia tisíce libier za prednášky pre svojich zamestnancov, kde im vysvetľujú, ako to dosiahnuť. Renomovaný tréner amerického futbalu, Vince Lombardi, zhrnul naše kultúrne uctievanie k fráze, keď povedal: "Mentálna odolnosť je charakter Sparťana so svojimi kvalitami obetavosti a sebazaprenia, tiež kvalitami oddanosti, nebojácnosti a lásky."

 

V športovej psychológii spojuje koncept mentálnej odolnosti vlastnosti sebavedomia a odhodlania s pocitom kontroly nad vlastným osudom. Môže to znieť lákavo, ale v mojej práci zaujímam úplne odlišný prístup. Videla som škodu, ktorú môže spôsobiť nadmerné idealizovanie sebavedomia, odhodlania a kontroly, spolu so sebazapieraním, obetavosťou a nebojácnosťou. Odolná myseľ môže z diaľky vyzerať silne a nezlomne, ale v skutočnosti núti účinkujúcich zakopať hlavu do piesku, keď čelia desivej výzve. Študentov mentálnej odolnosti učia ignorovať svoje obavy a často sa sabotovať. Ak ste padli do tejto pasce, možno ju poznáte z prejavu, ktorého nacvičenie ste si odložili, prácu, s ktorou ste otáľali alebo projekt večne na pol hotový – to všetko s platnými výhovorkami, hoc vedúcimi k slabému výkonu.

 

Videla som aj ako túžba po mentálnej odolnosti môže spustiť nevhodné a nezdravé kompenzačné mechanizmy [z angl. coping mechanisms] ako dávať si prísne pravidlá, perfekcionistické rysy, nedostatok sebasúcitu a ciele vnímané ako hrozby namiesto ich prijatia ako výzvy. Vstúpenie do akéhokoľvek vysoko výkonného prostredia a vidieť výzvu pred sebou ako hrozbu, je veľmi problematické, pretože to znamená, že myslíte únikovými strachom riadenými časťami vášho mozgu, nie otvorenými koncepčnými časťami. Vo vystrašenom stave nemyslíte a nereagujete kreatívne, jednoducho nasledujete vzory, ktoré ste používali predtým, obvykle dodržiavajúc strnulé pravidlá, čo znamená, že sa nedokážete dobre prispôsobiť novým informáciám alebo zmenám vo vašom prostredí.

 

Prestavte si mentálne odolného cyklistu, ktorý môže byť skvelý v zdolaní hory, ale náchylný k úplnému zúfalstvu, ak dostane defekt, alebo ak divák vbehne na cestu. Alebo mentálne odolný herec, ktorý zvládne tlak pred živým obecenstvom - až do chvíle, keď ho rozptýli mobilný telefón, kedy zabudne na svoje repliky. Ich mentálna odolnosť znamená, že danú chvíľu prežijú, ale nebudú sa v nej rozvíjať alebo nebudú pripravení sa prispôsobiť - ich výkon bude trpieť a ich radosť sa vytratí.

 

Výhody mentálnej flexibility

Prístup, ktorým učím zvládať tlak, sa sústreďuje nie na mentálnu odolnosť, ale na mentálnu flexibilitu, tiež známu ako "psychologická flexibilita" (čiastočne vychádzajúcu z princípov terapie prijatia a odhodlania [z angl. acceptance and commitment therapy alebo ACT], prístupu v psychoterapii, ktorý vzišiel z kognitívnej a behaviorálnej terapie a mieša ju s poznatkami z budhizmu a iných perspektív). Mentálna flexibilita je kľúčová pre úspešné zvládanie tlaku, pretože ak chcete vynikať, potrebujete schopnosti zvládať všetko, čo vám príde do cesty, najmä to neočakávané. V športe to môže byť na poslednú chvíľu zmena trate alebo zistenie, že skaut bude večer sledovať váš zápas. Na pódiu by to mohlo byť nahradenie herca počas prestávky. V kancelárskom prostredí to môže byť náhla žiadosť pridať sa k tímu pre novú obchodnú prezentáciu. Rozvíjanie mentálnej flexibility vám umožní lepšie zvládať tieto okamihy.

 

Skvelá definícia typu mentálnej flexibility, o ktorej hovorím, pochádza od amerického klinického psychológa Stevena Hayesa, spoluzakladateľa ACT, a jeho kolegov, v ktorej ju opisujú ako "schopnosť plne sa spojiť so súčasným okamihom ... a reagovať alebo pokračovať, ak to slúži želanému účinku". Tu je dôležitá zmienka o "želanom účinku". Keď ste strnulí (alebo psychologicky neflexibilní), vytrvávate vo svojom snažení aj vtedy, keď už nie je účinné pri dosahovaní toho, čo je pre vás dôležité. Naopak, s flexibilitou môžete rýchlo prepínať medzi stratégiami na základe požiadaviek každej situácie a rozhodovať o tom, ako konať v súlade so svojimi hodnotami (t.j. "s najhlbšími túžbami srdca", slovami trénera ACT a autora Russa Harrisa).

 

Mentálna flexibilita sa spája s prvotriednym výkonom a lepším duševným zdravím. V roku 2006 zverejnili Hayes a jeho kolegovia metaanalýzu 32 štúdií zahŕňajúcich 6 628 účastníkov, ktorí vyplnili meradlo mentálnej flexibility známe ako "Akceptačný a akčný dotazník". Vo všetkých štúdiách mali ľudia, ktorí dosiahli vyššie skóre v mentálnej flexibilite, menšiu pravdepodobnosť výskytu psychických porúch, a mali celkovo lepšie duševné zdravie. Medzi účastníkmi s chronickou bolesťou, tí, ktorí dosiahli vyššie skóre v psychologickej flexibilite, boli schopní fungovať dlhšie, brali menej liekov proti bolesti a potrebovali menej návštev u lekára. V pracovnom prostredí, tí, ktorí dosahovali vyššie skóre, robili menej chýb a mali vyšší status.

 

Posun k mentálnej flexibilite, ako cieľu v terapii, pochádza z psychologických prístupov, ako je ACT, ktoré rozoznávajú, že každý má obavy, starosti a stres, a ľuďom sa lepšie darí, keď ich priznajú a pracujú s nimi, namiesto toho, aby sa s nimi snažili bojovať. Psychológovia zistili, že čím viac sa snažíte blokovať ťažké myšlienky a emócie, tým viac sa objavujú. Akceptovaním namiesto potlačovania si človek stále všimne tieto myšlienky, ale majú menší vplyv. Veci, ktorých sa bojíte, vás potom menej rozptyľujú, takže môžete použiť viac užitočného na riešenie zameraného myslenia a menej vyhýbavého kompenzačného mechanizmu. To znamená, že sa odpútate od správania, ktoré vám nepomáha smerovať k hodnotám vo vašom živote.

 

Tieto isté princípy sú obzvlášť dôležité, keď sa cítite pod tlakom - napríklad si predstavte, že vás šéf prekvapí tým, že vás požiada, aby ste predstavili váš produkt širokej škále potenciálnych kupcov, alebo sa cítite nervózni, keď sa pripravujete na stretnutie s rodičmi vášho partnera/-ky po prvýkrát. Môžete si myslieť, že v takýchto situáciách pod tlakom je cesta k vynikaniu v tom, aby ste stisli zuby a zosilneli. Ale mentálny flexibilný prístup je pravdepodobne prospešnejší, najmä, keď máte jasno ohľadne svojich hodnôt a viete, čo je pre vás dôležité. S hodnotami máte vždy smer a vždy, keď sa potrebujete rozhodnúť pod tlakom, máte barometer, podľa ktorého môžete merať. Flexibilný hodnotami riadený prístup vám pomáha dobre fungovať, pretože budete mentálne obratní a vždy budete pracovať na dosiahnutí svojich vlastných metrík v živote, nie hnaní inými, strachom alebo očakávaniami.

 

V tomto sprievodcovi vám ukážem niekoľko základných techník na rozvoj mentálnej flexibility a uvedomenie si svojich hodnôt. Vždy, keď sa cítite pod tlakom, tieto základy vám umožnia aktívne vybrať si smer, ktorým sa uberiete, čím vám pomôžu dosiahnuť lepší výkon.

 

Čo robiť

Aby ste pod tlakom dobre pracovali, potrebujete mať zvládnutých niekoľko prvkov:

  • schopnosť oddialiť sa od deštruktívnych myšlienok a vnútorného dialógu [z angl. self-talk];
  • spôsob, ako zvládať ohromujúce pocity [z angl. overwhelming feelings];
  • mentálnu flexibilitu na efektívnu odpoveď;
  • a nakoniec vedieť, na čom vám záleží.

 

Tu je päť krokov na vytvorenie tohto prístupu k dobrému výkonu pod tlakom:

 

Oddeľte sa od svojich myšlienok

Na začiatok je nevyhnutné si uvedomiť, že myšlienky, ktoré by ste mohli mať pri pocite tlaku, často nie sú spoľahlivé. Keď stojíte na tenisovom dvorci, môžete si všimnúť myšlienku: "Som na tenis nešikovný, bude to trápne" (alebo v kancelárii: "Som nešikovný pri prezentovaní, bude to trápne."). To však nie sú fakty, ale emóciami vyvolané myšlienky. Uvedomením si toho (v ACT sa to nazýva "zmiernenie" [z angl. defusion]) sa nebudete neúčinne zaoberať týmito negatívnymi myšlienkami, a akýmkoľvek súvisiacim vnútorným dialógom, miesto toho získate flexibilitu robiť lepšie rozhodnutia, ktoré vás budú viesť smerom k tomu, čo je dôležité, nie preč od toho, čo vás desí.

 

Tu je cvičenie, ktoré vám môže pomôcť dosiahnuť odstup od svojich myšlienok. Po prvé, musíte si všimnúť neprospešné myšlienky, ktoré sa vám motajú v hlave – nie, aby ste v nich zotrvali, ale aby ste si ich viac uvedomovali. Vizuálny spôsob, ako o tom rozmýšľať, je predstaviť si svoj život ako autobus. Vy ste vodič, smer jazdy určujú vaše hodnoty a pasažieri sú myšlienky alebo pocity, ktoré by sa mohli snažiť vás zviesť po nesprávnych cestách. Vašou úlohou, ako vodiča, je sústrediť sa na smer jazdy a nenechať si odvrátiť pozornosť hlukom a švitorením pasažierov - ktorých nemôžete z autobusu vyhodiť ani im zakázať rozprávať. Cesta vpred nie je sa snažiť ich odblokovať, ale všímať si, čo títo pasažieri (vaše myšlienky) hovoria, prikyvovať, akoby ste počúvali, zatiaľ čo sa sústredíte na cestu a na to, kam chcete ísť.

 

Spôsob, ako vytvoriť ešte väčší zmysel pre odstup od svojich myšlienok, je opakovať ich v zábavnom hlase - niečo ako Minnie Mouse alebo hlbokým hlasom muža z upútaviek. Toto vám ďalej pomôže vysať negativitu a silu z myšlienky, kým nebude jasné, že je to len nevhodný rušivý faktor.

 

Ak vám myšlienka s hlasom znie príliš hlúpo, ďalší prístup je skúsiť "odstúpený vnútorný dialóg" [z angl. distanced self-talk]. Napríklad, na tenisovom zápase, namiesto toho, aby ste si mysleli "Vždy začínam svoje podania zle.", pridajte trochu odstupu, napríklad "Myslím si, že začínam svoje podania zle.". Ešte väčší odstup od negativity by bol "Všímam si, že si myslím, že začínam svoje podania zle." (a aby ste vytvorili ešte väčšiu vzdialenosť, skúste odkazovať na seba druhou osobou "ty" alebo používať svoje meno). Vytváranie odstupu týmto spôsobom vytiahne z myšlienky žihadlo a umožní vám sústrediť sa na vieru, že viete silno podať, namiesto toho, aby vás zožrala.

 

Rovnaký princíp sa dá aplikovať naprieč kontextami, napríklad v kancelárskom prostredí môžete prepnúť z myšlienky „Vždy začínam prezentácie slabo.“ na „Myslím si, že začínam svoje prezentácie slabo.“, a tak ďalej, aby ste zvýšili odstup od negatívnych myšlienok.

 

Cvičte si popisovanie svojich pocitov presnejšie

Keď ste pod tlakom, môžete pociťovať záplavu emócií, a všimnúť si agresívny nemilosrdný jazyk, ktorý sa odráža vo vašej mysli, ako napríklad „Zúrim.“ alebo „Som vydesená.“. Je to, ako keby pasažieri vo vašom autobuse používali veľmi emotívny jazyk, aby získali vašu pozornosť. Interpretovanie vašich pocitov týmto spôsobom môže spustiť automatickú reakciu boj/ útek [z angl. fight-or-flight], ktorá sa vyvinula, aby vám pomohla prežiť nebezpečenstvo, ale je veľmi nevhodná pri činnosti v mnohých situáciách v modernom živote.

 

Namiesto toho, aby ste katastrofovali z týchto pocitov alebo sa ich snažili úplne potlačiť, je mentálne flexibilnejší prístup zväčšiť svoju emocionálnu slovnú zásobu, aby ste mohli popísať svoje pocity s väčšou presnosťou a jemnosťou (psychológovia to nazývajú „dojmové označovanie“ [z angl. affect labeling]. Je to dôležité, pretože väčšina z nás má tendenciu byť pomerne lenivá v jazyku a spolieha sa na šesť až osem základných emocionálnych opisov (zväčša sústredených okolo radosti, smútku, prijatia, nechuti, strachu, hnevu, prekvapenia a očakávania). Ak použijete presnejšie slová, ktoré lepšie opisujú vaše skutočné pocity (existujú v skutočnosti stovky slov pre emócie; tu je zoznam 135 tých častejších [v angličtine]), pomôže vám to vybrať si vhodnejší spôsob, ako s týmito pocitmi narábať.

 

Napríklad, povedzme, že sa cítite pod tlakom, pretože vám práve ušlo miesto v prvom tíme, alebo preto, že váš kolega dosiahol povýšenie, po ktorom ste túžili. Ak sa rozhodnete, že ste „nahnevaný/-á“, budete skôr reagovať agresívne alebo vyhýbavo, čo je pravdepodobne kontraproduktívne. Naopak, ak si všimnete, že v skutočnosti závidíte (jedna z emócií hnevu), môžete si aktívne vybrať čokoľvek v situácii, čo vás robí závistlivými a zaviesť viac pozitívnych krokov, ako napríklad naplánovať si dodatočný tréning alebo usporiadať osobné stretnutie s nadriadeným. Identifikácia závisti vám umožňuje mať jasnejšie vo vlastných cieľoch a pracovať aktívnejšie na ich dosiahnutí.

 

Nahraďte formy vnútorného dialógu, ktoré zvyšujú napätie

Spôsob ako premýšľate o svojich pocitoch a emóciách je jeden aspekt vnútorného dialógu, ale existuje aj iný druh, ktorý vie byť veľmi kontraproduktívny, keď ste pod tlakom. Jedno slovo, ktoré v tomto ohľade vzbudzuje červenú vlajku, je „mal/-a by som“, ako napríklad „Mal/-a by som ľahko dať túto prezentáciu.“ alebo „Malo by sa mi podariť dokončiť tento projekt dnes večer.“. Toto slovo je nabité očakávaniami a napätím a bráni vám byť otvorenými všetkým možnostiam, ktoré máte pred sebou.

 

Dovoľte mi predstaviť ďalší príklad z tenisu. Keď sa hráčka pred zápasom pozrie na rebríček a uvidí, že jej súperka je hodnotená oveľa nižšie, môže ísť do zápasu mysliac si „Mala by som vyhrať.“. Bohužiaľ, to okamžite spustí reakciu ohrozenia, pretože ak nevyhrá, zlyhá dvakrát – neprehrala iba zápas, ale prehrala ho s údajne horšou hráčkou. Naopak, byť mentálne flexibilná a vynaložiť úsilie vidieť väčší obraz môže znamenať, že si uvedomí, že jej súperka v poslednej dobe nehrala na hodnotených podujatiach (t.j. takých, ktoré prispievajú k formálnemu hodnoteniu v lige) alebo hrala veľa, ale všetko mimo krajiny. S týmto otvorenejším postojom dáva svojej súperke potrebný rešpekt a kladie menej očakávaní na seba - môže si povedať, že tu má príležitosť dobre obstáť, namiesto toho, aby si povedala, že by mala dobre obstáť - čo pravdepodobne znamená, že bude hrať uvoľnenejšie a lepšie.

 

Používaním širšieho spektra emočného jazyka a vyhýbaním sa nátlakovému vnútornému dialógu aj vy môžete začať nahrádzať slová ako „malo by sa“, „musí“ a „musím“ s otvorenejšími, alternatívnymi slovami ako „všimni si“, „uvedom si“ a „príležitosť“. Týmto jemnejším jazykom sa môžete prispôsobiť požiadavkám situácie, bez toho, aby emócie prebrali kontrolu. Pomôže vám viac sa sústrediť na proces (spôsob, akým podávate výkon) pred výsledkom (v zmysle úspechu alebo zlyhania) a umožní vám pozrieť sa na to, čo môžete urobiť pre život v súlade so svojimi hodnotami namiesto toho, aby ste sa báli alebo vyhýbali možnému zlyhaniu.

 

Pre príklad mimo športu si predstavte, že ste v práci a nový vedúci príde navštíviť váš tím informovať sa o projektoch, na ktorých pracujete. Mohli by ste si povedať, že musíte byť silní, a že by ste to mali zvládnuť bez prípravy, alebo že musíte dobre obstáť a zaujať svojho nadriadeného (vnútorný dialóg, ktorý vás pravdepodobne prinúti cítiť sa vyplašene), ale ak sa pokúsite namiesto toho myslieť „Je tu príležitosť ukázať, na čom pracujem“ alebo „To bude skvelá možnosť získať viac podpory pre náš projekt“, malo by to znížiť tlak a pomôcť vám rýchlo premýšľať.

 

Ak sa vám zdá, že takéto myslenie je neprirodzené, môžete ho zľahčiť praxou. Skúste napísať niekoľko príkladov vnútorného dialógu, ktoré vám pod tlakom prechádzajú hlavou, ako napríklad „musím byť najlepší,“ a potom prečiarknite „musím byť“ a nahraďte to niečím menej obmedzujúcim, ako napríklad „Mám príležitosť byť lepší ako minule.“

 

Porušte niektoré vlastné pravidlá

Príliš strnulé myslenie a rutiny môžu zvyšovať pocity tlaku. Zvýšenie vašej mentálnej flexibility je protijed a jedným spôsobom, ako ju dosiahnuť, je vedome odmietať vaše bežné spôsoby konania. Znie to super jednoducho, ale ak máte radi a spoliehate sa na strnulé rutiny, môže vám to prísť náročné.

 

Pre dokončenie tohto cvičenia sa na každý deň nasledujúci týždeň nastavte urobiť niečo, čo normálne nerobíte. Môže to byť triviálne - napríklad umyť riady hneď po večeri, namiesto nechať ich na ráno, alebo skúsiť úplne inú cestu domov z práce. Potom na ďalší týždeň sa zamerajte prestať robiť niečo, čo vždy robíte (napríklad nenoste hodinky, ak ich obvykle nosíte, alebo si neusteľte posteľ hneď ráno, ak to je vašou bežnou rutinou). Aktivita by nemala byť nič dramatické ani škodlivé, ale niečo, čo vás trochu vyvedie z rovnováhy. Týmto spôsobom naučíte svoj mozog, že ste schopní uniknúť rutine, a že viete byť agilní. Zistíte, že aj keď nenasledujete váš bežný program, vo vašom svete je obyčajne všetko v poriadku.

 

Dúfajme, že táto novo nájdená mentálna flexibilita sa prenesie aj do situácie, keď budete riešiť vysoko záťažovú situáciu v živote - napríklad namiesto toho, aby ste sa vrátili k metódam alebo stratégiám, ktoré nefungujú, budete ochotnejší vyskúšať alternatívne riešenia alebo interpretujete potenciálne dôsledky situácie s otvorenejším myslením. Napríklad, predstavte si, že sa učíte na získanie kvalifikácie a vašou bežnou praxou je odoslať prácu čo najneskôr, aby ste mali čo najdlhší čas napísať prácu dokonale. S flexibilitou by ste si mohli uvedomiť, že práca nemusí byť dokonalá - musí iba prejsť - a ak ju pošlete skôr, keď je „dostatočne dobrá“, budete mať viac času písať ďalšiu prácu alebo si oddýchnuť, alebo urobiť niečo, čo zlepší vašu pohodu. Stále pracujete pod tlakom výborne, ale pomáhate si tlak znižovať odchyľovaním od prísnej rutiny.

 

Identifikujte a pamätajte si svoje hodnoty

Posledný a najnákladnejší krok k úspechu pod tlakom spočíva v tom, prečo je výkon vôbec dôležitý - a tu vstupujú do hry vaše hodnoty. Tu je dôležité urobiť rozdiel medzi hodnotami a cieľmi. Vaše ciele sú vaše dlhodobé plány, zatiaľ čo vaše hodnoty platia v každej situácii. Napríklad vaším cieľom môže byť stať sa najlepším strelcom vo svojom futbalovom tíme, ale vaše hodnoty môžu byť vždy dávať zo seba najlepšie, vždy sa snažiť zlepšiť a byť dobrým spoluhráčom. Keď máte veľmi jasno v svojich hodnotách, získavate dve hlavné výhody - viete spozorovať, kedy by mohli byť porušené (a pravdepodobne spustili vaše emóciami riadené systémy hrozby) a môžeš ich použiť ako mierku pri tom, ako reagovať, keď sa cítite pod tlakom, aby ste s nimi ostali v súlade.

 

Na identifikáciu svojich hodnôt existujú tabuľky návrhov a cvičenia, ktoré môžete nájsť online (napríklad Russ Harris poskytuje svoj kompletný sortiment pracovných listov tu), ale ja som zistila, že ďalší zábavný spôsob identifikácie kľúčovej hodnoty je prelistovať fotky, ktoré ste si fotili na svojom telefóne. Vyskytuje sa v nich nejaká téma, prvok, ktorý sa opakuje stále znova: úspech, rodina, krása, komunita, duchovno? Ak ste spoznali nejakú kľúčovú hodnotu, strávte nejaký čas premýšľaním o tom, ako môžete robiť viac rozhodnutí v súlade s touto hodnotou vo svojom živote. Ak sa cítite pod tlakom v nejakej osobitne oblasti svojho života, ako tímový šport, výkon v práci alebo rodinný život doma, možno by by ste mohli popremýšľať, ako hodnota, ktorú ste objavili súvisí s daným kontextom. Majúc hodnoty pred očami, keď ste pod tlakom – a objavia sa spomínaní rozptyľujúci autobusoví pasažieri! - zabezpečí, že vaša destinácia zostane naprogramovaná v navigácii a pôjdete podľa plánu.

 

Aby ste mali konkrétny príklad mimo športu, predstavte si, že ste začali dobrovoľne pracovať pre miestny charitatívny projekt na ochranu prírody a vedúci vás náhle požiada, aby ste mali krátky prejav o charite pred skupinou návštevníkov. Znova by ste možno mysleli, že riešením je byť tvrdý/-á a odvážny/-a, ale to by bolo vytváranie hrozby zo situácie. Namiesto toho si znovu uvedomte svoje hodnoty - možno vám záleží na prírode alebo ste zanietení do kultivovania pocitu miestnej komunity - s týmito hodnotami v mysli budete pravdepodobne vnímať situáciu ako príležitosť (určite náročnú, no nie ako hrozbu), budete sa cítiť uvoľnenejšie a premýšľať jednoduchšie.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJ: Perry, J.: How to perform well under pressure. PSYCHE.CO, 2024. Článok. URL: https://psyche.co/guides/how-to-perform-well-under-pressure-by-cultivating-flexibility

 

Používáme ověření věku Adulto