Kvet konopy: fajčenie na rekreačné účely

 

V posledných dvoch článkoch sme sa pozreli na využitie kvetu konopy na medicínske a potravinové využitie. V júli 2024 vstúpia do platnosti novoprijaté monografie kvetu konopy a Cannabidiolu (CBD) izolovaného z konopy siatej. Popri prúde štandardizovania kvalitatívnych požiadaviek na lekárske využitie, v niekoľkých európskych krajinách (konkrétne Nemecko, Holandsko, Luxembursko, Malta, Švajčiarsko a Česko) testujú modely alebo dokonca rozhodujú o plošných opatreniach pre fajčenie kvetu konopy na rekreačné využitie.

 

Rekreačné použitie je na zodpovednú zábavu alebo oddych.

 

Dospelé (z angl. adult-use) použitie je používanie v širšom zmysle ako rekreačné, čiže napr. na zlepšenie fyzického výkonu v športe, pri kreatívnych aktivitách alebo na spirituálne účely.

 

Monografia kvetu konopy delí odrody podľa chemotypov do troch kategórii: 1, THC dominantný typ; 2, THC/ CBD zmiešaný typ; 3, CBD dominantný typ. Existuje prípad, kedy by boli všetky tieto kategórie (aj tretia) nelegálne, pretože odhliadnuc od množstva CBD, obsahujú aspoň 1% delta 9-tetrahydrocannabinolu (THC), čo je vo väčšine krajín EÚ normálne nelegálne množstvo. Toto sú však medicínske kritéria.

 

Priemyselné (legálne) kritéria určujú iba povolené množstvo psychoaktívneho kanabinoidu THC. V tomto prípade jeden termín „priemyselná / technická konopa“ pomenováva rastlinu s povoleným množstvom THC a druhý termín „marihuana“ drogu s nepovoleným množstvom THC.

 

Ak je definovaný chemotyp na medicínskej úrovni a čoskoro sa definujú podmienky aj na „rekreačnej“ úrovni, marihuana sa stane zbytočným termínom výsostnej ilegality a v bežnej reči ostane skrátka iba konopa (Cannabis) na technické využitie, potravinové, medicínske, či rekreačné využitie. V angličtine sa to už chytá a možno sa aj na Slovensku uchytí používať pomenovanie Kanabis v jej najširišom význame.

 

Keď už sme pri fajčení, fajčenie hocičoho (tabaku/ kanabisu/ šalvie...) je nezdravé. Pri horení materiálu vzniká neuveriteľné množstvo splodín. Pri horení kanabisu (kvetu konopy) sú to najmä decht, amoniak, oxid uhoľnatý a formaldehyd. Ak chcete vidieť, ako tieto látky pôsobia na vaše orgány, pozrite si nasledujúce video (v angličtine, no s možnosťou českých tituliek).

 

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

Používáme ověření věku Adulto