Kvet konopy: extrakty a fajčenie na liečebné účely

 

V júni tohto roku sa diali veľké veci. Kvet konopy a Cannabidiol (CBD) izolovaný z konopy siatej získali na schôdzi k aktualizácii Európskeho liekopisu vlastné monografie. Každá monografia bude oficiálne vydaná ako príloha Európskeho liekopisu v januári 2024 a do platnosti vstúpi až v júli 2024, ale pre veľký záujem celého sveta, Európsky liekopis (European Pharmacopea, „Ph. Eur.“) zverejnil text monografie kvetu konopy na internete už teraz.

 

Liekopis je „dielo normatívneho charakteru s celoštátnou záväznosťou. Obsahuje všeobecné ustanovenia týkajúce sa prípravy, skúšania, označovania, uchovávania a vydávania liečiv a zdravotníckych potrieb, kvalitatívne kritériá a požiadavky na ich akosť. Udáva bežné terapeutické dávky a maximálne dávky pre jednotlivé liečivá, ktoré sú pre lekárnikov a lekárov záväzné.“[1]

 

Monografia je „časť publikácie, kde je komplexne spracovaná jediná téma, spravidla úzko špecializovaná či vymedzená.“[2]

 

Monografia definuje kvet konopy siatej (Canabis sativa L.) ako sušené, celé alebo súbor častí plne vyvinutého samičieho okvetia konopy siatej pre medicínske účely. Podľa chemotypu delí kvety na tri typy:

1, THC dominantný typ: delta 9-tetrahydrocannabinol minimum 5.0%; cannabidiol maximum 1.0%.

2, THC/ CBD zmiešaný typ: delta 9-tetrahydrocannabinol minimum 1.0%; cannabidiol minimum 1.0%; pomer THC : CBD = od 0.2 do 5.0.

3, CBD dominantný typ: delta 9-tetrahydrocannabinol maximum 1.0%; cannabidiol minimum 5.0%.
šiška kvetu kanabisu

Obrázok: sušený kvet (šiška) kanabisu

 

Definované sú aj ďalšie požiadavky ako zber, presné určenie zloženia a testy pre cudzie látky (napr. ťažké kovy), skladovanie a značenie produktu. Napríklad nameraný obsah celkového THC a CBD sa nesmie odchyľovať od úrovne na označení o viac ako ± 10%.

 

Monografia môže byť použitá pri výrobe extraktov alebo pri predpise kvetu ako hotového výrobku na inhaláciu. Sušený kvet konopy (šiška) sa totiž bežne fajčí. Pre úplnosť, text treba čítať v spojení s monografiou o rastlinných liekoch (1433), ktorý zahŕňa ďalšie náležitosti, ktoré monografia kvetu konopy (3028) nezahŕňa alebo nevylučuje.

 

Toto je prvý a podstatný krok k vysoko kvalitným štandardom pre farmaceutické skúšanie v medicínskom prostredí pri klinických štúdiách alebo pre legislatívne rozhodnutia. Slovensko je jednou z posledných krajín EÚ, kde lekárska marihuana stále nie je povolená, pričom EÚ sama uznáva, že „konopa [marihuana] alebo kanabinoidy môžu efektívne zvyšovať chuť do jedla a znižovať úbytok váhy pri HIV/ AIDS, môžu zmierňovať symptómy duševných porúch ako psychóza, Tourettov syndróm, epilepsia, rovnako aj pri Alzheimerovej chorobe, artritíde, astme, rakovine, Crohnovej chorobe, zelenom zákale. Tiež znižujú riziko obezity, cukrovky a zmierňujú menštruačnú bolesť.“[3]

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Wikipedia: Liekopis. Online, október 2023. URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Liekopis

[2] Wikipedia: Monografia. Online, október 2023. URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Monografia

[3] European Parliament: Take medical use of cannabis seriously, say MEPs. 13-02-2019. Tlačová správa. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25221/take-medical-use-of-cannabis-seriously-say-meps

Používáme ověření věku Adulto