Stručná história konopy vo svete

 

Konopa má priam zázračné univerzálne použitie. Semená sa dajú jesť, vláknité časti sa dajú použiť na výrobu plátna, lán alebo papiera, ďalej ako izolant v stavebníctve. Konopa má taktiež liečivé účinky a niektoré odrody aj psychoaktívne účinky. Jej vlastnosti si všimli ľudia už v dávnom praveku. Nie je isté, ktorá vlastnosť upútala ľudí ako prvá, ale ľudia sa v priebehu stáročí naučili konopu využívať.  

 

Prírodné podmienky, ako ich poznáme dnes, sa začali vytvárať po skončení poslednej doby ľadovej. Koniec tejto epochy vieme datovať asi do doby pred 12 000 rokmi. Kontinentálne zaľadnenie pomaly zmizlo, s ním zmizli veľké cicavce (napr. mamuty), ktoré našim predkom poskytovali obživu. Naši predkovia sa museli postupne preorientovať na iný spôsob života a obživy. Tá zmena bola doslova revolučná, ľudia začali domestikovať zvieratá a rastliny. A medzi divokými rastlinami si všimli divo rastúcu konopu, ktorá sa neskôr šľachtila a kultivovala.

 

Totiž, pravekí ľudia museli v prvom rade získať jedlo a brániť sa proti výkyvom počasia, aby prežili. Všímali si divoké rastliny, ktoré majú jedlé plody. Ak si dovolíme teoretizovať, tak domestikácia konopy mohla vyzerať nasledovne. Naši predkovia si v istom momente všimli, že rastlina má jedlé plody a tiež si všimli, že má vlákna, ktoré sa dajú použiť. Konopu začali pestovať neďaleko svojich obydlí a už to bolo. Ako dlho zbierali divo rastúcu konopu až kým ju začali cieľavedome pestovať, to zostane tajomstvom.

 

Podľa nedávnej vedeckej štúdie[1] prvé pokusy domestikovať konopu sa udiali vo východnej Ázii. Odtiaľ sa rozšírila nakoniec do celého sveta. Už najstarší poľnohospodári mladšej doby kamennej (neolit) v strednej Európe konopu poznali. Nechýbajú nálezy v podobe zvyškov semien ba dokonca povrazu.[2]

 

Najstaršie doklady využívania konopy ľuďmi sú hmotné nálezy, napr. získané pri archeologických výskumoch, a písomné pramene. Tie mladšie sú aj etnografické pozorovania. V minulom príspevku sme spomínali použitie konopy predkami v nedávnej minulosti na území dnešného Slovenska.

 

Tu máme nálezy spomenutých semien. Vlákna konopy sa používali na „technické“ účely. Našiel sa povraz, dali sa pliesť rôzne košíky, tetivy luku a podobne.[3] Vlákna majú široké uplatnenie v stavebníctve, načo však nemáme archeologické doklady z minulosti. Nakoniec aj autor tohto príspevku si z detstva pamätá použitie vlákien konopy ako izolant vo vodovodných rúrach. 

 

Z prostredia najstarších civilizácií ako je staroveký Egypt alebo Mezopotámia máme doklady konopných textílií. Konopné textílie sa využívali v Európe aj Oriente mnoho storočí. S nástupom priemyselnej revolúcie nastalo vytláčanie konopy z každodenného použitia. Používaniu konopy poškodila aj vojna proti drogám, keďže väčšina vlád zakazovala konopu kvôli narkotickým účinkom niektorých kultivarov. Ono konopné textílie sa používajú dodnes, hoci ich dostupnosť je pomerne obmedzená.

 

Okrem odevov sa konopné plátna používali pre svoju odolnosť a trvácnosť. Jeden z príkladov sú lodné plachty. Krištof Kolumbus mal na svojich lodiach napnuté lodné plachty vyrobené z konopy. Lode potrebovali okrem plachiet aj veľké množstvo lán. Materiály ako jutovina alebo sisal boli objavené Európanmi až v novoveku. Dovtedy používali laná zo známeho materiálu – z konopy. Vieme, že v starovekom Ríme používali konopné plachty, plátno aj povrazy.[4]

 

Columbus_ships

 

Z technickej konopy sa vyrábal aj papier až do 19. storočia. Najlepšie príklady konopného papiera sú Guttenbergova biblia alebo Deklarácia spojených štátov. Tento dokument je dodnes vo výbornom stave.[5] Na americký kontinent sa rozšírila konopa už v 16.storočí. Samotný otec-zakladateľ George Washington ju pestoval na svojej plantáži.[6]

 

Konopa je známa aj svojimi účinkami na ľudský organizmus. Liečivé vlastnosti máme zachytené v starovekých prameňoch. Ale, môžeme sa domnievať, že liečivé alebo narkotické účinky poznali naši predkovia ešte pred objavením písma. Staroveké pramene (Herodotos) spomínajú pohrebné zvyky u Skýtov, kedy do ohňa nahádzali pozostalí konope a opájali sa jej vplyvom. Zvyšky konopy sa našli aj v hroboch, napr. v púšti v západnej Číne.

 

Medicínske využitie konopy sa objavuje v písomných prameňoch starovekej Číny, Asýrie, Egypta, Grécka, Ríma atď.[7] Starovekí vzdelanci písali o liekoch vyrábaných z konopy, ktoré pomáhali pri veľkom množstve telesných neduhov.

 

Podľa rímskeho autora Plínia staršieho pomáhal odvar z konopy na úľavy od stuhnutosti kĺbov a dny. Čínske pramene spomínajú liečbu únavy, reumatizmu, malárie, kožných problémov aj vnútorných zápalových ťažkostí. Pomáhala na bolesť aj menštruačné ťažkosti.

 

V Európe nemáme priame doklady konopy ako liečiva. Môžeme ich však predpokladať napr. ľudovom liečiteľstve. (To nám potvrdila aj odborníčka na ľudové zvyky Katarína Nádaská). Konopu stredovekí Európania poznali pre jej opojné aj liečivé účinky. Dokazuje to zákaz pápeža z roku 1484, kde v jednej bule zakazuje čarodejníctvo a používanie konopy.  

 

Rôzne „magické“ oleje a iné látky používali rôzni svätí muži v Oriente, či už ide o budhistických mníchov alebo legendárnych moslimských asasínov. Arabskí lekári v stredoveku poznali taktiež liečivé účinky rastliny a predpisovali ju svojim pacientom. Vynález hašiša sa pripisuje Haydarovi, zakladateľovi mystického rádu Súfi. Hašiš sa najprv jedol, až neskôr sa fajčil.

 

Nejakú formu hašiša poznali a užívali aj starovekí Židia a konopa sa spomína v posvätnej knihe Talmud. Užívanie hašiša (vyrobeného z marihuany) poznali v stredovekom moslimskom svete a odtiaľ sa fajčenie rozšírilo do celého sveta. Konopu a jej účinky spomínajú aj staré indické náboženské texty. Konopa alebo „ganja“ sa doteraz používa pri náboženských obradoch.[8]

 

AUTOR: Daniel Antoni, archeológ a priležitostný žurnalista

 

 

[1] Guangpen, R. et al.: Large-scale whole-genome resequencing unravels the domestication history of Cannabis sativa. Science Advances, Vol 7, Issue 29,. 2021. URL: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abg2286

[2] Opravil, E.:  Z historie šiření konopě seté (Cannabis Sativa L.). Akademické Rozhledy. Československá akademie věd, XXXV. 1983. URL: https://www.academia.edu/35033462  

[3] Bonini, S.A. et al.: Cannabis sativa: A comprehensive ethnopharmacological review of a medicinal plant with a long history. Journal of ethnopharmacology vol. 227 (2018): 300-315. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30205181/

[4] Warf, B.: An Historical Geography of Cannabis. High Points (2014) URL: https://www.academia.edu/40386138

[5] Havrlentová, M., PhD., RNDr.: Unikátna konopa siata. Quark, 2018. URL: https://www.quark.sk/unikatna-konopa-siata/

[6] Maickel, R. P.: Pharmacology of Marihuana (Cannabis Sativa). The American Biology Teacher 35.7 (1973): 398–404. URL: https://www.academia.edu/32957005/Pharmacology_of_Marihuana_Cannabis_sativa_

[7] Leghissa, A. et al.: A review of methods for the chemical characterization of cannabis natural products. Journal of separation science vol. 41,1 (2018): 398-415. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28986974/

[8] Warf, B.: An Historical Geography of Cannabis. High Points, 2014. URL: https://www.academia.edu/40386138

Používáme ověření věku Adulto