CBD oleje v súčasnosti - zavádzanie spotrebiteľa?

 

Tento článok je osobný názor jeho autora.

 

Jedna z výhrad verejnosti voči CBD olejom a tinktúram na Slovensku je, že reklama týchto produktov a celkovo ich marketing zavádzajú spotrebiteľa. Zavádzajú spotrebiteľa vo viacerých smeroch a tým sa pocit z „obabrania“ znásobuje. Zatiaľ čo časť kritiky je oprávnená, pokúsim sa vysvetliť, že iná časť kritiky vyplýva z možností výrobcov kvôli plošnej neadresnej regulácii. To však za istých podmienok nemusí brzdiť akceptovanie CBD olejov a tinktúr ako súčasti palety slovenských CBD produktov.

 

Pripomeňme si: Svetová zdravotnícka organizácia WHO v roku 2018 potvrdila, že CBD samo o sebe nie je psychoaktívne a je bezpečné.[1] Pre naše potreby ako obyčajných spotrebiteľov, súžme toto tvrdenie na „bezpečné pri bežných podmienkach,“ aby sme sa nedostali do sveta liekov, liečiv, liečenia.

 

Kritika #1:

Je zvádzanie spotrebiteľa, ak výrobca pripisuje svojmu výrobku liečebné vlastnosti (či dokonca konšpiruje proti farmaceutickému priemyslu).

 

Odpoveď: Úplný súhlas. Ak niekto pripisuje svojmu produktu liečebné účinky, ktoré nie sú potvrdené (a nikdy nebudú, pretože by to presahovalo “bežné podmienky” užívania), je ako podfukár, ktorý nahovorí dôverčivým dôchodcom nezmysly, len aby od nich vytiahol peniaze. Ak takto klame priamo svojim zákazníkom, akú dôveru majú mať voči výrobnému procesu, hodnovernosti zloženia, a teda celkovej kvalite (a bezpečnosti) jeho produktu? Podkopáva tak dôveryhodnosť svoju, svojho produktu, a žiaľ, ostatných CBD produktov. Zákazník zistí, že sa mu nezlepšuje stav a zanevrie...

 

Kritika #2:

CBD olej alebo tinktúra sa predáva ako aromatický prípravok alebo kozmetika (najčastejšie ako ústna voda alebo dermálny roztok). Toto samo o sebe nevyvoláva kritiku u nevedomých zákazníkov. Problém je v tom, že spotrebiteľ očakáva, že výrobok na priame použitie je nejakým spôsobom registrovaný u štátnej  autority, ktorá dozerá na bezpečnosť výrobku prv než sa uvedie na trh. CBD sa dá uviesť na trh, vo forme spomenutých prípravkov, nie však ako výrobok na priame použitie, t.j. prehltnutie. Ak by sa malo registrovať ako výrobok na priame použitie, muselo by sa registrovať ako potravina alebo výživový doplnok (svet liečiv pre špecifické prípady sme opustili). A to sa kvôli súčasnej regulácii nedá. Kritika je teda v tom smere, že ak sa to nedá, nemalo by sa to uviesť predsa na trh. Zákon sa obchádza, len aby z toho niekto profitoval.

 

Vysvetlenie: Nejdem argumentovať, prečo by sa to malo dať a prečo je regulácia zlá. Všeobecne o regulácii CBD na Slovensku píše Konopnica vo svojom dedikovanom článku[2] a ešte detailnejšie ohľadom Novel Food (čo je východzia regulácia na úrovni EÚ) taktiež v dedikovanom článku.[3] Idem argumentovať obhajobu súčasného stavu – „obchádzanie zákona,“ no ešte musím vysvetliť kritiku #3.

 

Kritika #3

Výrobok nepopisuje presný spôsob užívania. Nikde v návode na užívanie nenájdete presný spôsob, ako ho užiť. Kritika je voči neistote: Aký dôvod je za tým? Mlží niečo výrobca? Nie je si istý? Zanedbal?

 

Vysvetlenie: Nepopisuje preto, lebo inak by pripustil priame užitie prehltnutím, čo už robí výrobok potravinou/ výživovým doplnkom. Tou ale nemôže byť, pretože inak by tak musela byť registrovaná, a to sa predsa, ako už vieme, nedá. Je to spojené s kritikou #2, no treba tomu uviesť priame vysvetlenie.

 

Zavádzanie – áno či nie?

S kritikou #1 súhlasím, je to zavádzanie spotrebiteľa, škodí to celkovej verejnej mienke voči CBD, a teda aj ostatným serióznym distribútorom.

 

Ak sa však existuje možnosť uviesť výrobok na trh – hoc pri obchádzaní pravidiel - odsúdiť to možno ak morálne. K tomu sa dostanem. Evidentne CBD nie je natoľko nebezpečné, aby sa nedalo za žiadnych okolností legálne uviesť na trh, tak ako napr. pri ilegálnych látkach.

 

Obhajoba ku kritike obchádzania pravidiel nejasným označením výrobku a návodom na používanie:

 

1, Tento spôsob je jediný možný a nevyhnutný, ak chceme rešpektovať princíp rovnováhy dopytu a ponuky. Rozumiem, že dopyt je aj po rohoch nosorožcov, ale opäť, tie sú ilegálne. CBD nie. Účinky bokom, nechajme ľudí mať možnosť vyskúšať a používať CBD, ak chcú. Na svete je mnoho nebezpečnejších produktov (ako napr. pyrotechnika) alebo diskutabilných a voľne dostupných „výživových doplnkov“ (ako napr. melatonín).

 

2, Tento spôsob je jediný možný a nevyhnutný, ak sa má dodržať jednotný európsky trh a ekonomické príležitosti výrobcov jednotlivých štátov. Tu sa dostávame na Slovensko. Ideme odsúdiť slovenské výrobky a výrobcov na základe argumentu, že majú nejasné označenie výrobku a návod na použitie? Takto je to zatiaľ všade v EÚ. Príčinou je celoeurópska regulácia Novel Food (EC) No 2015/2283[4]. CBD bolo pritom označené ako „novel“ (nové = podliehajúce autorizácii) len nedávno, v januári 2019, aj keď na európskych trhoch boli CBD oleje a tinktúry skôr. Preto teraz musia všetci výrobcovia CBD olejov a tinktúr predávať svoje výrobky ako aromatické prípravky alebo kozmetiku. Ako slovenskí, tak aj zahraniční výrobcovia to robia rovnako.

 

Európsky súdny dvor v novembri 2020 rozhodol v prípade C-663/18, že konopné extrakty, okrem iného, podliehajú zásade voľného pohybu tovaru. Takže v súčasnom stave je aj podľa Európskeho súdneho dvora nesprávne penalizovať jednotlivcov, ktorí vedia, čo chcú a môžu si to hocikedy zaobstarať z hocijakej krajiny EÚ. K otázke, či je to všeobecne správne lebo nie, toto rozhodnutie poskytlo interpretáciu európskeho práva aj pre členské štáty: na úrovni EÚ sa môžu konopné extrakty v priemyselných produktoch v princípe umiestňovať na trh pod podmienkou, že neobsahujú psychoaktívne zložky a dodržia sa ostatné uplatniteľné regulácie (napr. európska regulácia kozmetiky, Novel Food). V nadväznosti na Novel Food reguláciu je to precedens pre Európsku komisiu, aby akceptovala prihlášky konopných extraktov do Novel Food katalógu.[5] Až raz začne Európska komisia schvaľovať a autorizovať CBD, výrobcovia nebudú musieť takto kľučkovať a rozlíši sa, kto je seriózny výrobca a kto nie.

 

3, no dobre, ale „ak nie je jasný návod na použitie, spotrebiteľ si môže olej náhodou kvapnúť do oka.“ Dovolím si protiotázku: kde je hranica, kedy dôverujeme spotrebiteľovi a kedy ho treba chrániť? Vojenské nože sa predávajú v obchodných centrách, reklamy sú plné liekov na bolesť, a pritom môžu ublížiť viac.

 

Rovnako ako dodržiavať systém kontroly zvonku, verme spotrebiteľom, tak ako v mnohom inom. Ak držím v ruke výrobok s označením „aromatický prípravok“ a neviem, čo to znamená, pýtam sa: Je to potravina? Čo to je? Je to pre mňa? Ak neviem, predsa si to nekvapnem do oka :) ...aj keby, na základe potvrdených informácii o CBD tvrdím, že nie je tak nebezpečné, ako príklady, ktoré som uviedol, hoci majú presný návod na použitie.

 

CBD olej od Konopnice má jasné označenie „aromatický prípravok“ z viacerých strán na krabičke, na etikete a v popise výrobku. Pri tom sa snažíme, čo najviac transparente informovať spotrebiteľov o CBD – o regulácii, o účinkoch. CBD pripisujeme len potvrdené účinky, sme členmi EIHA[6] a v blízkej dobe aj konzorcia, v ktorého mene EIHA podáva prihlášku do Novel Food katalógu. V neposlednom rade sa snažíme viesť našich zákazníkov k informovanému rozhodnutiu.

 

Zhrnutie

V bežných podmienkach môže CBD olej alebo tinktúra priniesť spotrebiteľovi želané benefity. Pre jeho bezpečnosť je dôležité rozoznať a odsúdiť klamlivé tvrdenia o účinkoch, no označenie výrobku a nejasný návod na použitie v súčasnej situácii nemusia byť dôvody na odsúdenie, ako to potvrdil aj Európsky súdny dvor.

 

Želanie na záver

V Rakúsku sa CBD predáva aj v kníhkupectvách. Inde v Európe tiež vo veľkých reťazcoch ako Boots alebo Rossmann. Predáva sa ako aromatický prípravok a nesmú sa mu pripisovať nepotvrdené účinky, ale je tam :)

 

CBD v knihkupectve

Fotka z obchodného domu vo Viedni, Rakúsko. Zdroj: Konopnica

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ODKAZY:

[1] WHO Expert Committee on Drug Dependence, fortieth report. Geneva: World Health Organization; 2018 (WHO Technical Report Series, No. 1013).Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279948/9789241210225-eng.pdf

[2] https://www.konopnica.sk/blog/legislativa-a-regulacia-cbd-na-slovensku/

[3] https://www.konopnica.sk/blog/co-znamena--novel-food--v-suvislosti-s-cbd/

[4] Viac tu: https://www.konopnica.sk/blog/co-znamena--novel-food--v-suvislosti-s-cbd/

[5] Reasonable regulation of cannabidiol (CBD) in food, supplements, medicine and cosmetics, Position Paper of the European Industrial Hemp Association (EIHA), February 2021. URL: https://eiha.org/wp-content/uploads/2021/02/PPFFSCBD01022021-1.pdf

[6] European Industrial Hemp Association

Používáme ověření věku Adulto