K príležitosti spustenia e-shopu je doprava zadarmo!

Naši Partneri

Toto je zoznam našich partnerov, s ktorými buď priamo spolupracujeme alebo sa nepriamo podporujeme:

 

Cannabis Pharma s.r.o. - je náš dodávateľ CBD extraktov, ktorý sa dlhodobo zaoberá spracovaním a využitím priemyselnej konopy. Od roku 2002 to bol vývoj, výroba a predaj kozmetiky a od roku 2015 sa venuje potenciálu ďalšej látky z konopy, a to cannabidiolu (CBD). Všetky produkty vyrába v Českej republike podľa vlastných originálnych receptúr. Pri výrobe používa moderné výrobné technológie, ktoré spĺňajú prísne štandardy. Všetky výrobky sú schvaľované zodpovednými orgánmi. 

 

European Industrial Hemp Association (EIHA) - je jediná pan-európska členská organizácia v sektore priemyselnej konopy. Reprezentuje záujmy pestovateľov a spracovateľov konopy v celom seed-to-shelf reťazci. Jej hlavným cieľom je sledovanie politiky EÚ v oblasti konopy a poskytovanie presných a spoľahlivých informácií zastupiteľom EÚ na všetkých rozhodovacích stupňoch a funkčných oblastiach. V súčasnosti sleduje nasledovné politiky: CAP reforma, konopné extrakty/ Novel Food regulácia, limity THC pre potraviny a krmivo, posudzovanie životného cyklu konopných materiálov, CO2 dopady, environmentálna záťaž a kozmetika. Oficiálne založená v roku 2005, zastrešuje členov z 25 štátov EÚ a ďalších 12 krajín vrátane Severnej Ameriky a APAC.

Vitalclinic - je špecializovaná rehabilitačná klinika zameraná na preventívnu, poúrazovú a pooperačnú fyzioterapiu. Jej cieľom je zlepšiť stav pohybového aparátu, odstrániť bolesť alebo jej úplne predchádzať. Široký záber Vitcalclinic tímu ako celku a zároveň úzka špecializácia ich fyzioterapeutov im umožňuje riešiť rozsiahle spektrum zdravotných problémov pohybového aparátu klientov. Ich odborná znalosť zaručuje vysokú kvalitu poskytovaných rehabilitačných služieb.