Herodotova zmienka o Skýtoch a konope je dôležitejšia, ako si myslíme

Spojenie dávnych Skýtov s konopou sa často spomína ako historický príklad človeka/ etnika/ kultúry používajúcej konopu nie len na technické účely! I my sme tento príklad spomenuli v jednom predošlom článku. V tomto popise však môže pozornosti ujsť jeden veľmi dôležitý fakt, ktorý stojí za zamyslenie.

 

Skýti boli „príslušníci rôznych iránskych kmeňov, ktoré žili od 8. stor. pr. n. l. v rozsiahlych priestoroch pri severnom pobreží Čierneho mora od ústia Dunaja až po Don. Podľa najdôležitejšieho starovekého svedectva, Herodotovho, sídlili Skýti pôvodne v Ázii a boli odtiaľ vytlačení inými kmeňmi; sami vypudili zo severného Černomoria Kimerijcov do Malej Ázie, tiahli za nimi, dobyli Médiu, Sýriu a Palestínu a vládli niekoľko desaťročí v Prednej Ázii (v severnom Iráne a Arménsku).“[1]

 

 Skýti 200 BC

Areál iránskych etník okolo r. 200 pred n. l. (Zdroj: Dbachmann/Wikimedia)

 

O význame Skýtov v staroveku svedčí i fakt, že im Herodotos venoval celú jednu knihu vo svojom diele „Dejiny“. Skýtske predmety zo zlata či elektrónu zdobia múzeá po celom svete. Skupiny skýtskych mohýl „kurhanov“ sa týčia na území dnešnej Ukrajiny, ale aj na stepi Kaukazu, Sibíri, Kazachstanu a Rumunska.[2]

 

 

Skýtske kurhany

Skýtske kurhany na Ukrajine. (Zdroj: Wikimedia)

 

Čože to ten Herodotos píše o Skýtoch v súvislosti s konopou?

„[74] V zemi skythské roste konopí, které se kromě síly a výšky velice podobá lnu. Roste divoce a také se seje a Thrákové si z něho dělají oděvy, které jsou skoro stejné jako lněné. Kdo je velice dobře nezná, nepozná, zda jsou lněné nebo konopné. Kdo nikdy konopí neviděl, bude oděv považovat za lněný.


[75] Skythové si berou konopné semeno, zalezou s ním pod plstěné pokrývky a potom je házejí na kameny ohněm rozžhavené. Semeno začne dýmat a vyvíjet tolik par, že by to nedokázala žádná řecká parní lázeň. Skythové takovou lázeň mají rádi a výskají radostí. Mají to místo koupele, neboť se vůbec nekoupají ve vodě.

Skythské ženy roztírají za přilévání vody na drsném kameni dřevo cypřišové, cedrové a z kadidlového stromu, a když je rozetřená látka hustá, natírají si s ní celé tělo i obličej. Jednak tím nátěrem voní, jednak jsou čisté a lesklé, když jej druhý den odstraní.“[3]

 

A čo je na tom dôležité?

Vieme, že konopné semená obsahujú minimum THC[4]. Pri konope siatej (Cannabis sativa) je to 0 - 12 microg/g a pri konope na drogové účely (marihuane) je to 35.6 - 124 microg/g, ale pozor, väčšina tohto THC pochádza z kontaminácie semien od ostatných častí rastliny, a teda THC sa na semená dostane zvonku. V takomto množstve nie je obsiahnuté v semene samotnom. Po umytí chloroformom, namerali pri marihuane menej ako 10 microg/g THC, pričom väčšina bola na obale semena (testa). V jadre semena (kernel) bolo menej ako 2 microg/g THC. Pri konope siatej bolo v jadre semena 0.5 microg/g THC.[5] O týchto faktoch sme písali aj v článku Prečo je chyba, keď Lidl stiahol z predaja konopný olej.

 

Dá sa preto domnievať, že Skýti používali konopné semená práve kvôli účinkom CBD! Samotný Herodotov text vraví „Skythové takovou lázeň mají rádi a výskají radostí.“ Už vieme, že semená konopy neobsahujú THC (a ak áno, tak aj to kontaminované z iných častí rastliny).

 

Ak aj pripustíme, že si „užívali“ tieto semená pre možný kontaminovaný obsah THC, prečo nepoužívali rovno zelené časti s vyšším obsahom THC? A ak by aj nejak používali tieto zelené časti, prečo sa o tom Herodotos vôbec nezmienil?

 

O čom sa istotne zmienil je, že konopu používali aj ako vlákno na odevy. Muselo ísť teda o konopu siatu (druh sativa). Tá sa od indickej konopy (druh indica), vyznačuje svojou výškou (dlhým trvácnym vláknom) a vysokým obsahom CBD oproti THC.[i]

 

...všetko nasvedčuje tomu, že sa Skýti opájali blahodarnými účinkami CBD :)

 

 

Zdroje:

 

 

[1] Otvorená filozofická encyklopédia: Skýti. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského. URL: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvs/skyti.html

[2] Námerová, A., Kankula, M.: Skýti: História a genetický pôvod obávaných stepných kočovníkov. LUMYD - Ľudia, mýty & dejiny, 2021. URL: https://lumyd.eu/article/skyti-historia-a-geneticky-povod-obavanych-stepnych-kocovnikov/80

[3] Herodotos: Dejiny. URL: https://www.theofil.cz/user-files/files/herodotos-dejiny.pdf

[4] delta9-THC

[5] Ross, S.A. et al: GC-MS analysis of the total delta9-THC content of both drug- and fiber-type cannabis seeds. Journal of Analytical Toxicology. Nov-Dec 2000;24(8):715-7. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11110027/

 

[i] A v tej dobe isto neboli prešľachtené tak, ako dnes.